اصطلاحات در بورس


تالار مجازی بورس ایران

در قسمت‌هاي گذشته، با مفهوم سهام، مزاياي سهام در مقايسه با ساير انواع اوراق بهادار، عوامل موثر بر قيمت سهام و اصول کلي خريد و فروش سهام آشنا شديد. در اين قسمت، قصد داريم برخي از اصطلاحات متداول د

اصطلاحات رايج در بورس

در قسمت‌هاي گذشته، با مفهوم سهام، مزاياي سهام در مقايسه با ساير انواع اوراق بهادار، عوامل موثر بر قيمت سهام و اصول کلي خريد و فروش سهام آشنا شديد. در اين قسمت، قصد داريم برخي از اصطلاحات متداول در بازار سهام را که تاکنون بارها شنيده‌ايد، براي شما تشريـح کنيم

نماد، در واقع نام اختصاري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس است. براي مثال، نماد شرکت پتروشيمي خارک در بورس، شخارک (به کسر ش) است. حرف اول نماد، برگرفته از صنعتي است که شرکت در آن قرار دارد و بخش دوم نماد، در واقع خلاصه نام شرکت است. مثلا در نماد شخارک، حرف ش بيانگر صنعت شيميايي و کلمه خارک، مخفف عبارت پتروشيمي خارک است. فعالان بورس، عمدتا بجاي استفاده از نام کامل شرکت ها، نماد آنها را بکار مي برند.

گاهش اوقات، معاملات سهام برخي شرکت ها در بورس بصورت موقتي، متوقف مي شود. در اين حالت، اصطلاحا مي گويند نماد شرکت متوقف شده است. عمدتا بورس زماني نماد يک شرکت را متوقف مي کند که رويدادي حائز اهميت درخصوص آن شرکت اتفاق افتاده باشد، به نحوي که اين رويداد بتواند موجب افزايش يا کاهش بيش از اندازه قيمت سهام شرکت شود. براي مثال، قبل از برگزاري مجامع ساليانه شرکت، نماد آن شرکت متوقف مي شود، زيرا در مجمع ساليانه، سود سهامداران مشخص خواهد شد و اين موضوع، مي تواند بر قيمت سهم بعد از مجمع، تأثير زيادي داشته باشد. طبيعتا توقف نماد در اينگونه موارد، به سرمايه گذاران اجازه مي دهد تا پس از انتشار اطلاعات کامل و شفاف شدن وضعيت شرکت، در شرايط يکسان و عادلانـه، درخصوص خريد، فروش و يا نگهداري آن سهم تصميم گيري کنند.

به گردهمايي سهامداران و مديران شرکت که به منظور تصميم گيري درخصوص مسائل مهم شرکت برگزار مي شود، مجمـع گفته مي شود. سهامداران شرکت، متناسب با ميزان سهم خود، در مجامع حق رأي دارنـد. هيئت مديره شرکت موظف است حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع، آگهي برگزاري مجمع را در روزنامه کثيرالانتشاري که به عنوان روزنامه رسمي شرکت انتخاب شده است، منتشر کند تا سهامداران از اين موضوع مطلع شوند. مجامع شرکت ها به دو دستـه تقسيم مي شوند:

1- مجمع عادي ساليانه 2- مجمع فوق العاده

1- مجمع عادي ساليانه

هيئت مديره شرکت موظف است هر سال يک بار، سهامداران شرکت را دعوت کرده و گزارش عملکرد ساليانه خود را به سهامداران ارائه نمايد. به اين گردهمايي، مجمع عمومي ساليانه گفته مي شود. در مجمع عمومي ساليانه، همچنين درخصوص موارد مهمي مانند ميزان سود تقسيمي به سهامداران و انتخاب اعضاي هيئت مديره، رأي گيري مي شود.

2- مجمع فوق العاده

بجز مجمع ساليانـه، هر مجمع ديگري که توسط شرکت برگزار شود، مجمع فوق العاده نام دارد. در مجامع فوق العاده عمدتا درخصوص مواردي مانند افزايش سرمايه شرکت، تغيير نشاني و نام شرکت و. تصميم گيري مي شود.

منظور از سال مالي، دوره يک ساله اي است که مبناي محاسبه سود و زيان و ساير گزارش هاي مالي شرکت مي باشد. سال مالي در بسياري از شرکت ها، از ابتداي فروردين تا پايان اسفند است، اما برخي از شرکت ها، براساس نوع فعاليت خود، سال مالي خود را زمان ديگري، مثلا از ابتداي مهر تا پايان شهريور سال بعد، تعيين مي کنند. در پايان سال مالي، مجمع ساليانه شرکت برگزار و عملکرد هيئت مديره در طول سال مالـي، مورد ارزيابي سهامداران قرار مي گيرد. هيئت مديره شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال مالي شرکت، مجمع عادي ساليانـه را برگزار کند.

صورت سود و زيان .

حتما به خاطر داريد که گفتيم يکي از مهمترين معيـارها براي انتخاب سهام يک شرکت، ميزان سودآوري آن شرکت است. طبيعتا هر اندازه ميزان سودآوري يک شرکت در مقايسه با قيمت سهام آن شرکت در بورس، بيشتر باشد، مي تواند يکي از نشانه هاي ارزنده بودن سهم باشد. اما چگونه مي شود از ميزان سودآوري يک شرکت مطلع شد؟ صورت سود و زيان، بخوبي بيانگر ميزان سود يک شرکت در پايان سال مالي است. شرکت ها موظفند در پايان سال مالي، صورت صورت و زيان خود را منتشر و از اين طريق، ميزان سودآوري خود را به سهامداران اطلاع دهند. در صورت سود و زيان، مواردي مانند ميزان فروش شرکت ها، ميزان هزينه هاي آنها و ساير اطلاعات با اهميت مربوط به عملکرد شرکت قابل مشاهده است. سهامداران براي مشاهده صورت سود و زيان شرکت ها، مي توانند به پايگاه اينترنتي www.codal.ir (خوانده شود کدال نقطه آي آر) مراجعه کنند.

در بيان عوامل تعيين کننده در قيمت سهام، توضيح داديم که سرمايه گذاران بايد علاوه بر سودآوري شرکت، به ميزان دارايي‌ها و بدهي‌هاي شرکت نيز توجه داشته باشند. طبيعتا براي يک سرمايه گذار مهم است که بداند شرکتي که قصد دارد در آن سرمايه‌گذاري کند، چه ميزان دارايي، اعم از پول نقد، ملک، ماشين‌آلات و. دارد. ميزان بدهي‌ها و تعهدات شرکت به بانک‌ها، تأمين‌کنندگان مواد اوليه و. چقدر است؟ و در مجموع‌، آنچه که به عنوان سرمايه سهامداران شرکت يا اصطلاحا، حقوق صاحبان سهام، پس از کسر بدهي‌هاي شرکت از دارايي‌هاي آن باقي مي‌ماند، چقدر است؟ همه اين اطلاعات، از طريق مطالعه ترازنامه شرکت قابل مشاهده است. در واقع، ترازنامه که همانند صورت سود و زيان، در پايان دوره مالي شرکت براي اطلاع سهامداران منتشر مي‌شود، همانند يک تصوير واضح و شفاف، وضعيت شرکت را ازنظر ميزان دارايي‌ها، بدهي‌ها و حقوق صاحبان سهام نشان مي‌دهد. سرمايه‌گذاران براي مشاهده ترازنامه شرکت‌ها نيز همانند صورت سود و زيان، مي‌توانند به پايگاه اينترنتي www.codal.ir مراجعه کنند.

سود هر سهـم (EPS).

اگر کل سودي را که شرکت در پايان سال مالي خود، بدست مي آورد، بر تعداد سهام منتشر شده توسط شرکت تقسيم کنيم، عدد حاصل بيانگر سود هر سهم است. براي مثال، اگر براساس اطلاعات مندرج در صورت سود و زيان، کل سود خالص شرکت در پايان سال مالي 500 ميليون تومان و تعداد سهام شرکت هم يک ميليون سهم باشد، سود هر سهم 500 تومان خواهد بود:

سود تقسيمي هر سهـم (DPS).

اگر به خاطر داشته باشيد، گفتيم که شرکت ها، لزوما همه سودي را که در پايان سال مالي بدست مي آورند، بين سهامداران توزيع نمي کنند و بخشي از آن را براي اجراي برنامه هاي توسعه اي شرکت، نگه مي دارند. ميزان سودي که به ازاي هر سهـم، بين سهامداران توزيع مي شود، سود تقسيمي هر سهم يا اصطلاحا DPS مي گويند. اگر در مثال قبل، شرکت به ازاي هر سهم، 300 تومان از 500 تومان سود را توزيع کند، DPS شرکت 300 تومان خواهد بود. تصميم گيري درخصوص ميزان تقسيم سود، در مجمع عادي ساليانه و با رأي گيري از سهامداران انجام مي شود. پس از تصويب مبلغ سود تقسيمي، شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت 8 ماه، اين مبلغ را به سهامداران بپردازد. البته معمولا شرکت ها سود سهامداران خرد را زودتر از اين موعد، پرداخت مي کنند. منظور از سهامداران خرد، سهامداراني است که در مقايسه با سهمداران عمده، تعداد کمي از سهام شرکت را در اختيار دارند. سود تقسيمي هر سهم، به افرادي تعلق مي گيرد که در زمان برگزاري مجمع شرکت، سهام آن شرکت را در اختيار داشته باشنـد. لازم به ذکر است که شرکت‌ها، سياست‌هاي متفاوتي درخصوص تقسيم سود دارند، برخي ترجيح مي‌دهند بيشتر سود سهام را بين سهامداران تقسيم کنند، اما برخي ديگر درصد کمي از سود را تقسيم کرده و بخش عمده آن را به تأمين نقدينگي مورد نياز براي انجام طرح‌هاي توسعه‌اي، اختصاص مي‌دهند. سرمايه‌گذاران بايد هنگام انتخاب سهام، به سياست شرکت در توزيع سود توجه داشته باشند، براي مثال، افرادي که دريافت سود مستمر براي آنها مطلوبيت دارد، ترجيح مي‌دهند سهام شرکت‌هايي را بخرند که سود تقسيمي آنها بيشتر است، اما افرادي که ديد بلندمدت‌تري دارند، بيشتر به سراغ شرکت‌هايي مي‌روند که بجاي درصد تقسيم سود زياد‌، بخش عمده سود ساليانه را صرف توسعه فعاليت‌هاي شرکت مي‌کنند.

شرکت ها معمولا در پايان هر سال مالي، بودجه سال آينده خود را منتشر ميکنند. يکي از مهمترين اطلاعات مندرج در بودجه شرکت ها، پيش بيني مقدار سود هر سهم آنان است، به عنوان مثال، شرکت الف در پايان سال 1391 پيش بيني مي کند که در پايان سال مالي 1392، به ازاي هر سهم، 100 تومان سود بدست آورد. اين پيش بيني براي سرمايه گذاران حائز اهميت است، زيرا مي تواند چشم انداز شرکت را حداقل براي يک سال آينده، مشخص نمايد.

شرکت هاي پذيرفته شده در بورس موظفند بصورت مستمر و در دوره هاي سه ماهه (کنترل شود)، عملکرد واقعي خود را بررسي کرده و ضمن مقايسه عملکرد واقعي با بودجه پيش بيني شده، پيش بيني جديد خود از ميزان سودآوري شرکت را براساس عملکرد واقعي به بازار منعکس کنند. به عنوان مثال، شرکت الف پيش بيني کرده است که در پايان سال مالي 1392، 100 تومان سود به ازاي هر سهم بدست آورد. اما پس از گذشت سه ماه از فعاليت شرکت و با بررسي عملکرد اين سه ماه، پيش بيني خود را تغيير داده و از 100 تومان به 110 تومان افزايش مي دهد. همين شرکت ممکن است پس از بررسي عملکرد شش ماهه خود، به اين نتيجه برسد که سود 110 توماني قابل تحقق نيست و پيش بيني سود شرکت، بايد به 95 تومان کاهش يابد. تغييرات اينچنيني در سود پيش بيني شده را اصطلاحا تعديل سود مي گويند. سرمايه گذاران بايد بايد همواره در تصميم گيري هاي خود، به تعديل سود سهام توجه داشته باشند.

شرکت الف را درنظر بگيريد. اين شرکت در ابتداي سال 92 پيش بيني کرده بود که در پايان سال، 100 تومان سود به ازاي هر سهم بدست آورد. اگر در پايان سال، ميزان سود تحقق يافته اين شرکت به ازاي هر سهم، 95 تومان باشد، به اين معناست که شرکت الف توانسته است 95 درصد سود پيش بيني شده خود را محقق کند. هر اندازه درصد تحقق سود يک شرکت بالاتر باشد، نشان دهنده پيش بيني دقيق تر و عملکرد بهتر آن شرکت خواهد بود.

صف خريد و صف فروش .

وقتي حجم تقاضا براي يک سهم در بورس، از حجم عرضه آن سهم بيشتر باشد، براي آن سهم صف خريد تشکيل مي شود. تشکيل صف خريد براي يک سهم نشان دهنده اقبال سرمايه گذاران به آن سهم است.

در نقطه مقابل، وقتي حجم عرضـه يک سهم در بورس، بيشتر از حجم تقاضا براي آن سهم باشد، براي سهم مذکور صف فروش شکل مي گيرد. تشکيل صف فروش براي يک سهم، مي تواند حاکي از بي رغبتي سرمايه گذاران به آن سهـم است.

البته ذکر اين نکته ضروري است که هر اندازه ميزان نقدشوندگي در يک بورس بيشتر باشد، از حجم صف‌هي خريد و فروش سهام در آن بورس کاسته خواهد شد، زيرا در همه شرايط اعم از افزايش و کاهش قيمت سهام، همواره متقاضي براي سهام وجـود دارد و اين، يعني روان‌بودن فرايند معاملات در بورس و قابليت نقدشوندگي بالا. در بورس ايران نيز در سال هاي اخير، ميزان نقدشوندگي بازار افزايش و از حجم صف‌هاي خريد و فروش، تا حد زيـادي کاسته شده است.

نکته‌ جالب و البته مهم درباره صف‌ خريد و فروش اين است که باتوجه به تأثير لحظه‌اي و بسيار سريع اطلاعات بر ميزان عرضه و تقاضاي سهام در بورس، معمولا بلافاصله پس از انتشار يک اطلاعات حائز اهميت درخصوص سهام، صف خريد يا فروش براي آن سهم تشکيل مي‌شود، بنابراين سرعت عمل سرمايه‌گذاران در تصميم‌گيري براي خريد و فروش يک سهم در موفقيت آنها براي سرمايه‌گذاري بسيار حائز اهميت است. براي مثال، انتشار خبري درخصوص آزادسازي نرخ سيمان، مي‌تواند موجب انتظار سرمايه‌گذاران براي افراد درآمد و سودآوري شرکت‌هاي سيماني و در نتيجه، افزايش تقاضاي آنها براي خريد سهام شود و همين امر، در فاصله کوتاهي، تشکيل صف خريد و افزايش قيمت سهام شرکت‌هاي سيماني را بدنبال خواهد داشت، بنابراين سرمايه گذاراني که زودتر از ديگران براي خريد اين سهم اقدام کنند، طبيعتا بيشتر از ديگران سود بدست خواهند آورد.

منظور از دامنه نوسان، حداکثر افزايش يا کاهشي است که قيمت سهام شرکت، در يک روز مي تواند داشته باشد. در حال حاضر، دامنه نوسان قيمت سهام در بورس تهران، 4 درصد و دامنه نوسان قيمت سهام در فرابورس، 5 درصد است (کنترل شود)، به اين معنا که مثلا اگر قيمت سهم الف در بورس تهران، در ابتداي روز 200 تومان باشد، قيمت اين سهم در پايان ساعت معاملات حداکثر مي تواند 8 تومان افزايش و يا 8 تومان کاهش داشته باشد (8=0.04*200). دامنه نوسان با اين هدف تعيين شده است که در مواقع بحراني يا در مواردي که بازار، تحت تأثير رفتارهاي هيجانـي برخي سهامداران، بويژه سهامداران خرد قرار دارد، از بروز نوسانات شديد در قيمت سهام و در نتيجه، ضرر و زيـان هنگفت سهامداران جلوگيري شـود.

البته شرکت هايي که نماد آنها مدتـي متوقف شده است، پس از بازگشايـي نماد مشمول دامنه نوسان نمي شونـد، زيـرا اطلاعات با اهميتي که نماد شرکت به خاطـر آن متوقف شده است، ممکن است تأثيري، بيش از دامنه نوسان تعيين شده بر قيمت سهم داشته باشد اصطلاحات در بورس و طبيعي است که براساس سازوکار حراج، بايد اجازه داده شود تا اطلاعات، تأثير واقعي خود را بر ميزان عرضه و تقاضا و در نتيجه قيمت سهام بگذارد، هرچند اين تأثيـر بيشتـر از دامنه مجـاز نوسـان روزانه باشد.

حجم مبنـا، حداقل تعداد سهام يک شرکت است که بايد در طول روز، معامله شود تا قيمت آن سهم، بتوانـد براساس سقف دامنه نوسان، افزايش يا کاهش يابد. بنابراين، درصورتي که تعداد سهام معامله شده يک شرکت در طول روز، کمتر از حجم مبنا باشد، به همان نسبت درصد نوسان قيمت آن سهم نيز کاهش خواهد يافت. در حال حاضر، حجم مبناي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس، 0008/0 (هشت ده هزارم) است (اين عدد کنترل شود)، بنابراين، اگر به عنوان مثال تعداد کل سهام يک شرکت پذيرفته شده در بورس 20 ميليون سهم باشد، تنها درصورتي قيمت سهام اين شرکت در طول يک روز مي تواند 4 درصد افزايش يا کاهش داشته باشد که حداقل 16 هزار سهم شرکت الف در طول روز، مورد داد و ستد قرار گيرد.

هدف از تعيين حجم مبنا، اين است که سرمايه گذاران اطمينان داشته باشند نوسانات قيمت سهام، در نتيجه خريد و فروش تعداد مشخص و قابل توجهي سهام صورت گرفته است، چراکه در غير اينصورت، معامله حتـي چند عدد سهم يک شرکت، مي تواند قيمت سهام اين شرکت در بورس را تحت تأثير قرار داده و منجر به ايجاد قيمت هاي غيرواقعي و کاذب در بورس شود.

قيمت پاياني سهـم .

قيمت پايانـي سهام يک شرکت، در واقع ميانگين قيمت‌هايي است که آن سهم در طول روز، براساس آن قيمت‌ها مورد داد و ستد قرار گرفته است. البته سامانه معاملاتي بورس پس از محاسبه ميانگين قيمت سهم در طول روز، بصورت خودکار بررسي مي‌کند که آيا ميزان اصطلاحات در بورس معاملات سهم نيز به اندازه حجم مبنا بوده است يا خير؟ طبيعتا اگر حجم معاملات سهم حداقل به اندازه حجم مبنا بوده باشد، ميانگين محاسبه شده، به عنوان قيمت پاياني سهم در سامانه معاملات ثبت خواهد شد، اما اگر حجم معاملات سهم از حجم مبنا کمتر باشد، به همان نسبت از ميزان افزايش يا کاهش قيمت سهم هم کاسته شده و قيمت پاياني، بر اين اساس محاسبه و در سامانه معاملات ثبت مي‌شود.

به عنوان مثال، فرض کنيد قيمت سهم الف در ابتداي روز شنبه، 200 تومان و ميانگين قيمت معاملات اين سهم در طول روز شنبه نيز 206 تومان باشد. بنابراين، ميانگين قيمت سهم در پايان روز شنبه، در مقايسه با ابتداي روز، 6 تومان، يعني 3 درصد رشد داشته است. حال اگر تعداد سهام معامله شده شده شرکت الف در طول روز شنبه، برابر با حجم مبنا باشد، قيمت پاياني سهم در روز شنبه، همان 206 تومان خواهد بود، اما اگر تعداد سهام معامله شده شرکت الف، تنها معادل نصف حجم مبناي تعيين شده براي اين سهم باشد، طبيعتا ميزان افزايش سهم نيز از 6 تومان، به 3 تومان کاهش يافته و قيمت پاياني سهم در روز شنبه، 203 تومان تعيين خواهد شد. لازم به ذکر است که قيمت پاياني سهم در يک روز، به عنوان قيمت پايه آن سهم در ابتداي روز بعد، در سامانه معاملات بورس درنظر گرفته مي‌شود.

اصطلاحات بورسی

منظور از معاملات بلوکی در بازار بورس ایران چیست؟

هدف از تهیه این مطلب بررسی معاملات بلوکی در بازار بورس می باشد. اگر از معامله گران بازار بورس باشید…

با اطلاعات صورت های مالی شرکت های بورسی آشنا شوید

برای بررسی و شناخت کامل از شرکت های بورسی لازم است که یک سری اطلاعات در قالب صورت های مالی…

سیو سود در بورس چگونه انجام می شود؟

به سادگی میتوان حدس زد که هدف همه افراد برای ورود به عرصه بورس و فرابورس کسب سود بیشتر است…

منظور از خط روند در بورس چیست/ انواع روند در تحلیل تکنیکال

سوالی که شاید برای افرادی که به تازگی وارد بورس و فرا بورس شده اند پیش آید این است که…

اصطلاح کد به کد در بورس چیست؟ انواع آن کدام اند؟

هدف از انتشار این مقاله بیان اصطلاح کد به اصطلاحات در بورس کد در بورس و انواع آن می باشد. همه افرادی که قصد کسب سود…

منظور از میانگین وزنی قیمت سهم (قیمت پایانی سهم در لحظه) چیست؟

جهت سرمایه گذاری موفق در بازار بورس علاوه بر دنبال کردن اخبار بورسی و یادگیری انواع روش های تحلیل بازار،…

گپ قیمتی ناشی از افزایش سرمایه چیست و زمان پر شدن گپ افزایش سرمایه چقدر است؟

یکی از اصطلاحاتی که در بازار بورس و فرابورس بسیار مطرح میشود ” گپ اصطلاحات در بورس قیمتی” است. گپ قیمتی همانطور که…

منظور از سود عملیاتی و غیرعملیاتی شرکت ها چیست و چه تفاوتی با هم دارند؟

هدف از انتشار این مقاله بیان سود عملیاتی و غیرعملیاتی و بیان تفاوت های بین آنها می باشد. بطور خلاصه…

اردر ترس در بازار بورس چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم؟

یکی دیگر از اصطلاحات بورسی که قطعا تا کنون شنیده اید “سفارش و یا اردر ترس” می باشد. هدف از…

منظور از دامنه نوسان در بورس و فرابورس چیست؟

در این مقاله می خواهیم به شرح کامل دامنه نوسان در بازار بورس و فرابورس و همچنین مزایا و معایب…

اصطلاحات در بورس

در مطلب قبلی بیان شد که برای افرادی که قصد دارند در بورس سرمایه‌گذاری کنند، آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات رایج در بازار، بسیار اهمیت دارد و برخی از اصطلاحات رایج نیز معرفی شد. در ادامه، چند اصطلاح دیگر تشریح خواهد شد.

سود هر سهم (EPS)

اگر کل سودی که شرکت در پایان سال مالی خود به دست می‌آورد‌، بر تعداد سهام منتشر شده توسط شرکت تقسیم گردد، عدد حاصل بیانگر سود هر سهم است. برای مثال، اگر براساس اطلاعات مندرج در صورت سود و زیان، کل سود خالص شرکت در پایان سال مالی ۵۰۰ میلیون تومان و تعداد سهام شرکت هم یک میلیون سهم باشد، سود هر سهم ۵۰۰ تومان خواهد بود.

سود تقسیمی اصطلاحات در بورس هر سهم (DPS)

در مطالب قبلی گفته شد که شرکت‌ها، لزوماً همۀ سودی را که در پایان سال مالی به‌دست می‌آورند، بین سهامداران توزیع نمی‌کنند و بخشی از آن را برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای شرکت نگه می دارند. به میزان سودی که به ازای هر سهم، بین سهامداران توزیع می‌گردد، سود تقسیمی هر سهم یا اصطلاحاًDPS می‌گویند. اگر در مثال قبل، شرکت به ازای هر سهم، ۳۰۰ تومان از ۵۰۰ تومان سود را توزیع کند، DPS شرکت ۳۰۰ تومان خواهد بود. تصمیم‌گیری در خصوص میزان تقسیم سود، در مجمع عادی سالیانه و با رأی‌گیری از سهامداران انجام می‌شود. پس از تصویب مبلغ سود تقسیمی، شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت ۸ ماه، این مبلغ را به سهامداران بپردازد. البته معمولاً شرکت‌ها سود سهامداران خرد را زودتر از این موعد، پرداخت می‌کنند. منظور از سهامداران خرد، سهامدارانی است که در مقایسۀ سهامداران عمده، تعداد کمی از سهام شرکت را در اختیار دارند. سود تقسیمی هر سهم، به افرادی تعلق می‌گیرد که در زمان برگزاری مجمع شرکت، سهام آن شرکت را در اختیار داشته باشند.

لازم به ذکر است که شرکت‌ها سیاست‌های متفاوتی در خصوص تقسیم سود دارند؛ برخی ترجیح می‌دهند بیشتر سود سهام را بین سهامداران تقسیم کنند، اما برخی دیگر درصد کمی از سود را تقسیم کرده و بخش عمدۀ آن را به تأمین نقدینگی مورد نیاز برای انجام طرح‌های توسعه‌ای، اختصاص می‌دهند. سرمایه‌گذاران باید هنگام انتخاب سهام، به سیاست شرکت در توزیع سود توجه داشته باشند. برای مثال، افرادی که دریافت سود مستمر برای آنها مطلوبیت دارد، ترجیح می‌دهند سهام شرکت‌هایی را خریداری کنند که سود تقسیمی آنها بیشتر است، اما افرادی که دید بلندمدت‌تری دارند، بیشتر تمایل دارند سهم شرکت‌هایی را خریداری کنند که بخش عمدۀ سود سالیانه را صرف توسعۀ فعالیت‌های شرکت می‌کنند.

پیش‌بینی سود

شرکت‌ها معمولاً در پایان هر سال مالی، بودجۀ سال آیندۀ خود را منتشر می‌کنند. یکی از مهم‌ترین اطلاعات مندرج در بودجۀ شرکت‌ها، پیش‌بینی مقدار سود هر سهم است، به عنوان مثال، شرکت «الف» در پایان سال ۱۳۹۱ پیش‌بینی می‌کند که در پایان سال مالی ۱۳۹۲، به ازای هر سهم، ۱۰۰ تومان سود به‌دست آورد. این پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران حائز اهمیت است، زیرا می‌تواند چشم انداز شرکت را حداقل برای یک سال آینده، مشخص نماید.

تعدیل سود

شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس موظف‌اند به صورت مستمر، عملکرد واقعی خود را بررسی کرده و ضمن مقایسۀ عملکرد واقعی با بودجۀ پیش‌بینی شده، پیش‌بینی جدید خود از میزان سودآوری شرکت را براساس عملکرد واقعی به سرمایه‌گذاران منعکس کنند. به عنوان مثال، شرکت الف پیش‌بینی کرده است که در پایان سال مالی ۱۳۹۲، ۱۰۰ تومان سود به ازای هر سهم به‌دست آورد اما پس از گذشت سه ماه از فعالیت شرکت و با بررسی عملکرد این سه ماه، پیش‌بینی خود را تغییر داده و از ۱۰۰ تومان به ۱۱۰ تومان افزایش می‌دهد. همین شرکت ممکن است پس از بررسی عملکرد شش ماهۀ خود، به این نتیجه برسد که سود ۱۱۰ تومانی قابل تحقق نیست و پیش‌بینی سود شرکت، باید به ۹۵ تومان کاهش یابد. تغییرات این چنینی در سود پیش‌بینی شده را اصطلاحاً تعدیل سود می‌گویند. سرمایه‌گذاران باید همواره در تصمیم‌گیری‌های خود، به تعدیل سود سهام توجه داشته باشند.

درصد تحقق سود

شرکت الف را در نظر بگیرید. این شرکت در ابتدای سال ۹۲ پیش‌بینی کرده بود که در پایان سال، ۱۰۰ تومان سود به ازای هر سهم به‌دست آورد. اگر در پایان سال، میزان سود تحقق‌یافتۀ این شرکت به ازای هر سهم، ۹۵ تومان باشد، به این معناست که شرکت الف توانسته است ۹5 درصد سود پیش‌بینی شدۀ خود را محقق کند. هر اندازه درصد تحقق سود یک شرکت بالاتر باشد، نشان‌دهندۀ پیش‌بینی دقیق‌تر و عملکرد بهتر آن شرکت خواهد بود.

صف خرید و صف فروش

وقتی حجم تقاضا برای یک سهم در بورس، از حجم عرضۀ آن سهم بیشتر باشد، برای آن سهم صف خرید تشکیل می شود. تشکیل صف خرید برای یک سهم نشان‌دهندۀ اقبال سرمایه‌گذاران به آن سهم است. در نقطۀ مقابل، اصطلاحات در بورس وقتی حجم عرضۀ یک سهم در بورس، بیشتر از حجم تقاضا برای آن سهم باشد، برای سهم مذکور صف فروش شکل می‌گیرد. تشکیل صف فروش برای یک سهم، می‌تواند حاکی از بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران به آن سهم باشد.

البته ذکر این نکته ضروری است که هر اندازه میزان نقدشوندگی در بورس بیشتر باشد، از حجم صف‌های خرید و فروش سهام در آن کاسته خواهد شد زیرا در همۀ شرایط اعم از افزایش و کاهش قیمت سهام، همواره متقاضی برای سهام وجود دارد. در بورس ایران نیز در سال‌های اخیر، میزان نقدشوندگی بازار، افزایش یافته و از حجم صف‌های خرید و فروش، تا حد زیادی کاسته شده است.

نکتۀ مهم دربارۀ صف خرید و فروش این است که با توجه به تأثیر لحظه‌ای و بسیار سریع اطلاعات بر میزان عرضه و تقاضای سهام در بورس، معمولاً بلافاصله پس از انتشار اطلاعات حائز اهمیت در خصوص سهام، صف خرید یا فروش سهم، تشکیل می‌شود. بنابراین سرعت عمل سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری برای خرید و فروش یک سهم در موفقیت آنها برای سرمایه‌گذاری بسیار حائز اهمیت است. به طور مثال اگر نرخ سیمان تاکنون کنترل شده است و در حال حاضر، خبری در خصوص آزادسازی نرخ سیمان منتشر شود، این خبر می‌تواند موجب انتظار سرمایه‌گذاران برای درآمد و سودآوری شرکت‌های سیمانی و در نتیجه، افزایش تقاضای آنها برای خرید سهام شود و همین امر، در فاصلۀ کوتاهی، تشکیل صف خرید و افزایش قیمت سهام شرکت‌های سیمانی را به دنبال خواهد داشت.

دامنه نوسان
منظور از دامنۀ نوسان، حداکثر افزایش یا کاهشی است که قیمت سهام شرکت، در یک روز می تواند داشته باشد. در حال حاضر، دامنۀ نوسان قیمت سهام به شرح جدول زیر است.

حجم مبنا

حجم مبنا، حداقل تعداد سهام شرکت است که باید در طول روز، معامله شود تا قیمت آن سهم براساس سقف دامنۀ نوسان، افزایش یا کاهش یابد. بنابراین، در صورتی که تعداد سهام معامله شدۀ یک شرکت در طول روز، کمتر از حجم مبنا باشد، به همان نسبت درصد نوسان قیمت آن نیز کاهش خواهد یافت. هدف از تعیین حجم مبنا، این است که سرمایه‌گذاران اطمینان داشته باشند نوسانات قیمت سهام، در نتیجۀ خرید و فروش تعداد مشخص و قابل توجهی از سهام صورت گرفته است.

قیمت پایانی سهم

قیمت پایانی سهام یک شرکت، در واقع میانگین قیمت‌هایی است که سهم در طول روز، براساس آن قیمت‌ها مورد معامله قرار گرفته است. البته سامانۀ معاملاتی بورس پس از محاسبۀ میانگین قیمت سهم در طول روز، به صورت خودکار بررسی می‌کند که آیا میزان معاملات سهم نیز به اندازۀ مبنا بوده است یا خیر. اگر حجم معاملات سهم حداقل به اندازۀ حجم مبنا بوده باشد، میانگین محاسبه شده، اصطلاحات در بورس به عنوان قیمت پایانی سهم در سامانه معاملات ثبت خواهد شد، اما اگر حجم معاملات سهم از حجم مبنا کمتر باشد، به همان نسبت از میزان افزایش یا کاهش قیمت سهم هم کاسته شده و قیمت پایانی، بر این اساس محاسبه و در سامانۀ معاملات ثبت می شود.

۱۰ اصطلاح پر کاربرد بورس را بشناسید

در این خبر می‌توانید با مفهوم ۱۰ اصطلاح پر کاربرد بازار سرمایه آشنا شوید.

۱۰ اصطلاح پر کاربرد بورس را بشناسید

به گزارش سرویس اقتصادی صبح قزوین، اگر این روزها اخبار اقتصادی را دنبال کنید بدون شک از رونق بازار سرمایه خبر دارید. در هفته‌های اخیر رشد شاخص کل، سهامداران را راضی و بسیاری از افراد را ترغیب کرده که هر طور شده است وارد فضای پرریسک و هیجان بورس شوند. شاید

برای بسیاری از افراد و مشتاقان ورود به بازار سرمایه این سوال پیش آمده باشد که شاخص بورس چیست؟ و نوسانات و کم و زیاد شدن عدد این شاخص چه معنی و چه تاثیری بر تابلوی تالار شیشه‌ای دارد و توجه به شاخص کل چه کمکی به سرمایه‌گذار یا معامله‌گران بورس می‌کند.

آنچه مسلم است این است که بازار سرمایه همچون هر کسب و کاری نیاز به آموزش دارد. آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم پرکاربرد بورس یکی از اولویت‌هایی است که هر سرمایه‌گذاری باید انجام دهد. مثلا اینکه پرتفوی چیست؟ عرضه اولیه به چه معناست از جمله مواردی هستند که باید برای سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم در بورس با آ‌ن‌ها آشنا بود.

شاخص کل سطح عمومی قیمت و سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس
پرتفوی صندوق‌ سرمایه‌گذاری متشکل از دارایی‌های متنوع
عرضه اولیه زمانی که سهام یک شرکت برای اولین بار به عموم مردم عرضه می‌شود
تحلیل تکنیکال و بنیادی تحلیل بنیادی: محاسبه ارزش ذاتی هر سهم
تحلیل تکنیکال: مطالعه آمار‌های فعالیت بازار
سبدگردانی چیدمان صحیح دارایی‌ها در قالب یک سبد مشخص
صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مجموعه یا سبدی از دارایی‌های مالی
صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی انطباق پرتفوی سرمایه‌گذاری با شاخص بازار سهام
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک سازوکار‌های سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی که شرایط بازار را ازنظر ریسک و بازده برای سرمایه‌گذاران مختلف مساعدتر می‌کنند
دارایی تحت مدیریت نشان‌دهنده ارزش بازار همه دارایی‌های مالی
ارزش خالص دارایی NAV ارزش روز همه دارایی‌ها پس از کسر ارزش روز بدهی‌ها است

پس از مرور اجمالی اصلاحات پر کاربرد بورس در جدول بالا، در ادامه می‌توانید تعاریف کامل‌تر و کاربردی تری را از این اصطلاحات ببینید و بخوانید:

شاخص کل

در بورس تهران شاخص بازدهی یا همان شاخص قیمت و بازده نقدی با نام TEDPIX شناخته می‌شود. این شاخص همان شاخصی است که همیشه در اصطلاحات در بورس رسانه‌ها اعلام می‌شود. شاخص کل در بین فعالان بازار و سرمایه‌گذاران یکی از پرکاربردترین شاخص‌هاست.

به طور کلی این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت و سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است، به‌عبارت‌دیگر تغییرات شاخص کل بیانگر میانگین بازدهی سرمایه‌گذاران در بورس است. برای درک ساده‌تر مفهوم شاخص کل، فرض کنید که شما از تمام شرکت‌های بورسی به تعداد مساوی خریداری کنید. در این صورت تغییرات شاخص کل بورس برابر با میزان بازدهی سبد سهام​ شما خواهد بود. در واقع شاخص کل تغییرات قیمت سهام و سود‌های سالیانه‌ای را که شرکت‌ها به شما پرداخت می‌کنند، محاسبه می‌کند.

پرتفوی (Portfolio)

پرتفوی یک واژه فرانسوی و به‌ظاهر خیلی پیچیده است، اما مفهوم کاملاً واضحی هم در بازار سرمایه دارد که به مجموعه یا سبدی از دارایی‌های مالی گفته می‌شود.

به‌بیان‌دیگر پرتفوی ترکیبی مناسب از سهام یا سایر دارایی‌هاست که یک سرمایه‌گذار آن‌ها را خریداری کرده است. هدف از تشکیل پرتفوی سهام یا سبد سهام، کاهش ریسک غیرسیستماتیک سرمایه‌گذاری است؛ بدین ترتیب، سود یک سهم می‌تواند ضرر سهام دیگر را جبران کند.

پرتفوی به‌صورت مستقیم توسط سرمایه‌گذاران نگهداری شده یا به‌وسیله سبدگردان‌های حرفه‌ای مدیریت می‌شود. بازده سرمایه‌گذاری در پرتفوی معادل بازده متوسط آن پرتفوی خواهد بود؛ اما ریسک پرتفوی به‌دلیل کاهش ریسک غیرسیستماتیک در اغلب موارد کمتر از متوسط ریسک سهام داخل سبد است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نمونه‌هایی هستند که به‌صورت پرتفوی سرمایه‌گذاری می‌کنند و برای قیمت‌گذاری آن‌ها مهمترین عامل ارزش خالص پرتفوی این شرکت‌هاست.

عرضه اولیه

عرضه اولیه (IPO) به زمانی گفته می‌شود که سهام یک شرکت برای نخستین بار به عموم مردم عرضه می‌شود. عرضه‌های اولیه معمولاً توسط شرکت‌های کوچک و جوان که به دنبال سرمایه برای گسترش هستند انجام می‌شود، همچنین شرکت‌های بزرگ خصوصی نیز که به دنبال تبدیل‌شدن به سهامی عام هستند، عرضه عمومی اولیه انجام می‌دهند.

جزئیات سهامی که عرضه می‌شود، به اطلاع سرمایه‌گذاران بالقوه می‌رسد. از مزایای عرضه اولیه در بورس دستیابی ارزان‌تر به سرمایه، افزایش سرمایه، شفافیت اطلاعاتی و معافیت مالیاتی را می‌توان نام برد. از معایب این کار هزینه‌های قانونی، حقوقی و بازاریابی عرضه اولیه، الزام به افشای اطلاعات مالی، کاهش کنترل و افزایش ریسک دعاوی حقوقی است.

تحلیل تکنیکال و بنیادی

تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) به دنبال محاسبه ارزش ذاتی هر سهم است و به این منظور به مطالعه هر چیزی، از وضعیت کلی اقتصاد و صنعت تا وضعیت مالی شرکت و مدیریت آن می‌پردازد. اما تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) از طریق مطالعه آمار‌های فعالیت بازار مانند قیمت و حجم معاملات، به دنبال شناسایی الگو‌ها و روند‌هایی است که نشان‌دهنده حرکت آینده یک سهم به آن‌سو هستند.

تحلیلگران بنیادی در جست‌و‌جوی این هستند که ارزش ذاتی​ سهام چقدر است و براساس دانسته‌های بنیادی اقدام به خرید و فروش و کسب سود می‌کنند؛ درحالی‌که تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که کلیه اطلاعات در قیمت سهام نهفته است و با تشخیص روند‌ها و الگو‌ها می‌توان به سود رسید.

سبدگردانی (Separately managed account)

سبدگردانی، همان‌طور که از نامش پیداست، چیدمان صحیح دارایی‌ها در قالب یک سبد مشخص است که مالکیت آن کاملاً متعلق به سرمایه‌گذار بوده و میزان هر یک از دارایی‌ها و زمان خرید و فروش آن‌ها نیز به‌دقت توسط سبدگردان تعیین و پایش می‌شود.

ارائه این خدمت مالی «سبدگردانی» به سرمایه‌گذاران در جهان قدمتی بیش از نیم‌قرن دارد، اما در بازار ایران پس از تجربه ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، اخیرا مورد توجه قرار گرفته است.

سبدگردانی فرآیندی است که طی آن فرد خبره در امر سرمایه‌گذاری با همکاری تیمی از تحلیل‌گران حرفه‌ای و بر‌اساس خصوصیات، سطح ریسک‌پذیری و سرمایه هر سرمایه‌گذار، سبدی مناسب از دارایی‌های سهام، اوراق مشارکت و سکه طلا برای او تشکیل داده و به‌صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت می‌کند.

همچنین، با توجه به تغییر عوامل اثرگذار بر محیط سرمایه‌گذاری، تصمیمات لازم در جهت رسیدن به اهداف سبد و افزایش ارزش آن از طرف مدیر اتخاذ می‌شود.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF)

صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس ETF یا Exchange Tradable Found نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که از دارایی‌های متنوع تشکیل شده و واحد‌های آن در طول روز همانند سهام در بازار معامله می‌شود و ساختاری شبیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارند.

افراد در طول ساعات و روز‌هایی که بازار معاملات سهام باز است، می‌توانند یک یا چند واحد از یک صندوق ETF را بخرند، یا چند واحد از آن را بفروشند.

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی

هدف صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص (Index fund) انطباق پرتفوی سرمایه‌گذاری با شاخص بازار سهام است. یک صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص، الزاماً منابع خود را براساس الگوی تعیین شده برای یکی از شاخص‌های موجود در بازار، سرمایه‌گذاری می‌کند.

شاخص مذکور می‌تواند شاخص کل یا یکی دیگر از شاخص‌های بازار سهام باشد. در این صندوق‌ها تنها زمانی خریدوفروش سهام ضرورت می‌یابد که وجهی به‌واسطه ورود سرمایه‌گذار جدید اضافه یا به دلیل خروج یک سرمایه‌گذار کم شود. مزیت اصلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص، هزینه‌های نسبتاً پایین آن و حذف ریسک مدیریت صندوق است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (Mutual Funds) یکی از مهم‌ترین سازوکار‌های سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی هستند که شرایط بازار را ازنظر ریسک و بازده برای سرمایه‌گذاران مختلف به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران مبتدی مساعدتر می‌کنند.

ایده اصلی این صندوق‌ها یک‌کاسه کردن پول‌های کوچک و سرمایه‌گذاری آن‌ها توسط یک گروه از مدیران با تجربه و حرفه‌ای است.

دارایی تحت مدیریت (AUM)

دارایی تحت مدیریت (Asset Under Management)، نشان‌دهنده ارزش بازار همه دارایی‌های مالی است که یک‌نهاد مالی مانند صندوق سرمایه‌گذاری، شرکت سرمایه جسورانه یا یک کارگزاری، از طرف مشتریانش به مدیریت آن مشغول است. دارایی تحت مدیریت معمولا معیاری از اندازه و موفقیت شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری است.

شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری معمولا کارمزد‌های خود را به‌تناسب دارایی تحت مدیریت تعیین می‌کنند، بنابراین دارایی‌های تحت مدیریت همراه با متوسط نرخ‌های کارمزد تعیین‌کننده اصلی درآمد‌های یک شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری هستند.

ارزش خالص دارایی NAV

مفهوم ارزش خالص دارایی (Net Asset Value) در واقع ارزش روز همه دارایی‌ها شامل سهام، مطالبات سود سهام، ملک، اوراق با درآمد ثابت و. پس از کسر ارزش روز بدهی‌ها است.

اصطلاح NAV معمولا درباره ارزش خالص دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های شاخصی، ETF‌ها و سبد‌های اختصاصی به‌کار می‌رود.

اصطلاحات بورس به زبان ساده

زمانی که تصمیم می گیرید وارد یک حرفه یا یک سرمایه گذاری پر سود شوید باید با روند کار و معادلات آن آشنا گردید. به همین منظور ما در وب سایت رسمی حمید حسین زاده، قصد آموزش بورس به شما عزیزان را داریم و اکنون آموزش اصطلاحات بورس به زبان ساده را انتخاب نموده ایم تا کاملا با اصطلاحات مرسوم بورس آشنا شده و برای فعالیت در این بازار سرمایه آماده شوید.

اطلاع نداشتن از سبک فعالیت و اصطلاحات حاکم بر بورس منجر به عدم موفقیت و هدر رفتن سرمایه شما می شود. بنابراین پیش از آغاز به کار بهتر است به مفهوم واقعی بورس شناخت پیدا کنید و این مقاله را که در مورد اصطلاحات بورس به زبان ساده است مطالعه فرمایید.

مفهوم بورس

بورس یک بازار بسیار بزرگ است که در آن شرکت ها در انواع اصناف حضور می یابند و بخشی از سهام خود را به فروش می گذارند. همه می توانند برای خرید این سهام اقدام کنند و سهام دار بخشی از آن شرکت شوند.

در این بخش به آموزش اصطلاحات بورس به زبان ساده پرداخته ایم

اصطلاح 1) قیمت اسمی

این اصطلاح قیمت در نظر گرفته شده برای مرتبه اول می باشد که توسط سهام دار خریده شده و ارزش آن 100 تومان می باشد. دلیل اینکه یک سهم 100 تومان لحاظ می شود تصمیم گیری های محاسباتی می باشد چرا که شرکت ها برای تعیین سرمایه خود در بورس آن را در 100 ضرب می کنند و همینطور بابت مشخص شدن اینکه یک شرکت چقدر سهام دارد سرمایه بر 100 تقسیم می گردد.

اصطلاح 2) کد بورسی

کد بورسی که با عنوان کد معاملاتی نیز یاد می شود بعد از تایید اطلاعات در سامانه سجام برای شما صادر می گردد. این کد برای هر فرد کاملا متفاوت بوده و از حروف و اعداد مختلفی تشکیل شده است. برای سه تا اول کد از حروف نخست نام خانوادگی استفاده می شود و باقی آن از اعداد خواهد بود.

این کد بسیار مهم است چرا که برای هر مبادله ای باید تنها از این کد استفاده نمایید و عملکرد آن شبیه شماره حساب بانکی می باشد. باید کد بورسی خود را به حافظه بسپارید و همینطور در یک مکان امن یادداشت نمایید تا در صورت فراموشی به آن رجوع فرمایید. بعد از دریافت کد و تایید شدن اطلاعات در سامانه سجام باید به کارگزاری منتخب خود بروید.

اصطلاح 3) کارگزاری

شرکت های کارگزاری یا Stock Brokerage Firm مراکزی هستند که وظیفه ورود و راهنمایی سهام داران به بورس را برعهده دارند. شما به صورت مستقل و بدون کارگزاری نمی توانید وارد بورس شوید. در واقع این شرکت ها رابط شما با فروشنده سهام هستند و در یک روند قانونی و با ساز و کار اصولی، مراحل سرمایه گذاری در بازار بورس را برای شما انجام می دهند.

کارگزاری برای دو طرف مبادله قابل اطمینان بوده و طبق قوانین کشور عمل می کند. ضمن اینکه خدمت رسانی این شرکت ها به داد و ستد سهام محدود نمی شود و آن ها خدمات ارزنده ای نظیر صندوق سرمایه گذاری، آموزش و توصیه های لازم به متقاضیان و … را برعهده دارند.

در مورد صندوق سرمایه گذاری که بسیار پرسود می باشد در بخش آموزش بورس به زبان ساده توضیح داده ایم و در صورت تمایل می توانید به آن مراجعه فرمایید.

در حال حاضر تعداد شرکت های کارگزاری به 107 شرکت می رسد. اگر قصد کسب اطلاعات از کارگزاری شهر خود را دارید باید به سایت رسمی بورس کشور به نشانی www.seo.ir مراجعه نمایید.

اصطلاح 4) شاخص

زمانی که اخبار بورس را دنبال می کنید ملاحظه می فرمایید که بارها به شاخص های بورس اشاره می شود. شاخص ها انواع گوناگونی داشته و هر کدام بازگو کننده یک آمار از بازار بورس اوراق بهادار هستند و همینطور برخی از آن ها با روش خاصی محاسبه می شوند.

برای مثال شاخص کل که اهمیت زیادی دارد روند مثبت یا منفی حرکت کردن سرمایه گذاری های را بیان می کند. در این شاخص ملاک تنها شرکت های بزرگ نظیر خودروسازی ها هستند و اگر گوینده اطلاع دهد که شاخص کل مثبت می باشد به معنی مثبت بودن همه سهام ها نمی باشد و تنها منظور روند مثبت شرکت های بزرگ است.

ضمن اینکه اطلاع از روند منفی شاخص کل به معنی رشد منفی شرکت های بزرگ است و شرکت های کوچک ملاک این آمار قرار نمی گیرند. حتی احتمال دارد بیشتر کمپانی های کوچک شاخص مثبتی داشته باشند ولی به دلیل روند منفی شرکت های بزرگ نتیجه شاخص کل منفی اعلام می گردد.

اصطلاح 5) پرتفوی (Portfolio)

اصطلاح پرتفوی مانند شاخص زیاد استفاده می شود. منظور از این اصطلاح، جلوگیری از ضررهای احتمالی و کمتر شدن ریسک خرید سهام های بزرگ می باشد. به این معنی که بهتر است از شرکت ها سهم های مختلف را خریداری نمایید.

اگر قصد سرمایه گذاری بیشتر در بورس را دارید در شرکت های مختلف و با سهم کم این کار را انجام دهید چرا که با این روش در صورت ضرر احتمالی، کمترین آسیب به سرمایه شما زده می شود و با سود سرمایه شما در یک شرکت دیگر کاملا قابل جبران است. پرتفوی یکی از پیشنهادات همیشگی کارشناس های خبره می باشد. آن ها معتقدند حتی در خوشبینانه ترین حالت بهتر است ریسک پذیری کمی داشت و مانند یک سبد انواع سهم های خود را در آن قرار دهید.

اصطلاح 6) نماد شرکت های بورسی

شرکت های فعال در ایران کدهای ویژه ای دارند که از این کدها در راستا شناخت آن ها در بورس بهره می گیرند. برای نماد شرکت های بورسی از روش جالبی استفاده می کنند. برای مثال اگر شرکت در دسته شرکت های سیمانی بوده و نام آن “سیمان تهران” باشد حرف اول گروه اسمی را که س (برگرفته از سیمان) است را با تهران جمع کرده و نماد آن “ستران” مشخص می شود.

این روش برای بیشتر شرکت ها یکسان است و در یک مثال دیگر نماد “سایپا” به دلیل قرار داشتن در دسته بندی خودرو با “خساپا” مشخص می شود.

روش فوق همانطور که اشاره شد برای بیشتر شرکت ها یکسان است ولی شامل همه اصطلاحات در بورس شرکت ها نمی شود. برخی از شرکت ها دارای نمادهای جداگانه ای هستند برای مثال شرکت ذوب آهن از نماد بورسی “ذوب” استفاده می کند. برای اینکه از نماد شرکت های بورسی اطلاع پیدا کنید به سایت www.tsetmc.com مراجعه فرمایید.

اصطلاح 7) بستن نماد

بستن نماد هنگامی اتفاق می افتد که قرار است تغییراتی در وضعیت شرکت از بیشتر شدن سرمایه ها گرفته تا تعدیل در سود پیش بینی اصطلاحات در بورس شده و تغییر در مدیریت و … صورت بگیرد. در این چنین مواقعی نماد را می بندند و بعد تغییرات اعمال می شود. بدون بستن نماد هیچ تغییری امکان پذیر نمی باشد. بعد از انجام تغییرات و با کسب مجوز از سازمان بورس، شرکت مربوطه اجازه فعالیت مجدد در بورس را همراه با تغییرات اعمال شده خواهد داشت.

اصطلاح 8) سال مالی

معمولا در بورس ایران بعد از یک سال، شرکت ها به ارزیابی عملکرد خود پرداخته و میزان سوددهی و ضررها را تخمین می زنند. در کشورهای دیگر، زمانی کمتر از یک سال را برای ارزیابی ها تعیین می نمایند ولی بیشتر شرکت ها در ایران بعد از گذشت یک سال از شروع کار، بازدهی ها را ارزیابی کرده و به آن تداوم می بخشند به این معنا که این ارزیابی فقط مخصوص سال اول فعالیت نیست و به طور سالانه انجام می شود.

پیشنهاد می کنیم مطلب آموزش تحلیل تکنیکال بورس ایران به زبان ساده را نیز مطالعه نمایید.

اصطلاح 9) مجمع سالیانه

این مجمع، یک فرصت مناسب برای مشخص کردن مقدار سود و ارائه شرایط شرکت بین سهام داران و کادر مدیریتی برگزار می گردد. ضمن اینکه سازمان بورس مقرر کرده است که هر شرکتی نهایتا بعد از گذشت 4 ماه از محاسبات سال مالی باید این مجمع را برگزار کند.

اصطلاح 10) مجمع فوق العاده

این مجمع برای اعمال تغییر در بخش های مختلفی نظیر مکان شرکت، بیشتر شدن سرمایه و … دایر می شود. هر جلسه ای که به دلیل تغییرات و اصلاحات برگزار شود را با نام مجمع فوق العاده می شناسند.

اصطلاح 11) سود پیش بینی شده (EPS)

سودی که احتمال دارد در آینده به دست آید را با لفظ سود پیش بینی شده می شناسند. در سال مالی به پیش بینی برای یک سال آینده می پردازند و همینطور روش محاسبه سود پیش بینی شده که به اختصار آن را EPS نیز می نامند بدین صورت است که سود خالص با احتساب کم کردن مالیات از آن بر کل سهام های کمپانی تقسیم می شود.

اصطلاح 12) تعدیل سود

اعمال تغییر در سود پیش بینی شده به اصطلاح تعدیل سود معروف است. وقتی سال مالی فرا اصطلاحات در بورس می رسد کادر مدیریتی با توجه به بازتاب فعالیت های شرکت می تواند پیش بینی جدیدی داشته باشد و مقدار EPS را به سمت ارزش اصلی خود سوق دهند. روند بالا یا پایین رفتن آن بر قیمت سهام نیز اثرگذار خواهد بود.

اصطلاح 13) سود تقسیمی (DPS)

در این سود بعد از اینکه مالیات از سهام کم شد، سود به سهام داران شرکت داده می شود. ضمن اینکه به علت وجود بدهی ها و سایر موارد که تکلیف آن ها مشخص نیست تمام سود به سهام داران داده نمی شود و مقداری از آن برای شرکت حفظ می شود تا در آینده برای آن تصمیم بگیرند.

باتشکر از اینکه ما را در مطلب اصطلاحات بورس به زبان ساده همراهی کردید امیدوارم مطالب فوق برای شما کارآمد باشد.

جهت مشاوره تلفنی وام های بانکی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.