تجزیه و تحلیل عمودی چیست؟


صورتهای مالی استاندارد شده مقایسه مستقیم صورت های مالی دو شرکت به دلیل اندازه های متفاوت آنها تقریباً غیر ممکن است. در ضمن شرایط هر شرکت منحصر به فرد است. علاوه بر این دو مورد، شرکت‌های بزرگ معمولاً در دو یا سه یا بیش از سه زمینه فعالیت می کنند و این موضوع، مقایسه را مشکل می سازد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان در خصوص تنظیم صورتهای مالی استاندار شده با موسسه مالی تماس بگیرید .

هنگام مقایسه صورتهای مالی شرکتها، یکی از بدیهی ترین کارهایی که ممکن است انجام دهیم، استاندارد کردن صورتهای مالی آنهاست. یکی از رایج ترین و مفیدترین شیوه های انجام این کار، آن است که به جای بررسی تغییرات بر حسب واحد پول، تغییرات را به صورت درصدی بررسی کنیم. در این قسمت دو روش مختلف برای استاندارد کردن صورتهای مالی را توضیح می دهیم. این دو روش صورتهای مالی هم مقیاس (صورتهای مالی با مقیاس مشترک) و صورتهای مالی مبتنی بر سال پایه است.

صورت های مالی با مقیاس مشترک :

یکی از روشهای مناسب برای استاندارد کردن صورتهای مالی، نشان دادن اقلام ترازنامه به صورت درصدی از کل داراییها و نشان دادن اقلام صورت سود و زیان به صورت درصدی از فروش است. این نوع صورتهای مالی، صورتهای مالی با مقیاس مشترک نامیده می شوند. در مباحث بعدی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

ترازنامه هم مقیاس (با مقیاس مشترک):

یکی از شیوه هایی که برای تهیه ترازنامه های هم مقیاس به کار می رود، نشان دادن اقلام ترازنامه به صورت درصدی از کل داراییهاست. در جدول زیر ترازنامه های هم مقیاس سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ شرکت اپل را مشاهده می کنید.

توجه کنید که برخی از حاصل جمع های این جدول به علت خطای ناشی از گرد کردن اعداد دقیق نیست. در ضمن، از آنجا که درصد تغییر داراییها برابر صفر است مجموع تغییرات سایر اقلام ترازنامه نیز باید برابر صفر باشد.

بررسی و مقایسه این نوع صورتهای مالی، تقریبا آسان است. مثلا با یک نگاه ساده به جدول زیر متوجه می شوید که در سال ۲۰۰۴، داراییهای جاری ۱۹ درصد کل داراییها را تشکیل داده است ولی در سال ۲۰۰۵ این مقدار به ۱۹/۷ درصد افزایش یافته است. به همین ترتیب، مجموع حقوق صاحبان سهام از ۶۸/۲ درصد کل داراییها در سال ۲۰۰۴ به ۷۲/۲ درصد در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است.

با بررسی ترازنامه های هم مقیاس و مقایسه داراییهای جاری و بدهیهای جاری می بینیم که به طور کلی نقدینگی شرکت اپل، طی سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است

بدهی شرکت به صورت درصدی از دارایی ها، کاهش یافته است. ممکن است با این بررسی مختصر، فکر کنید ترازنامه قوی‌ تر شده است. در قسمت های بعدی، بیشتر به این موضوع می پردازیم.

صورت سود وزیان هم مقیاس :

یکی از روشهای مفید در استاندارد کردن صورت سود و زیان، نشان دادن هر یک از اقلام آن به صورت درصدی از فروش است. جدول زیر، صورت سود و زیان هم مقیاس شرکت اپل را برای سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ نشان می دهد.

صورت سود و زیان هم مقیاس نشان می دهد که هر دلار از فروش، صرف چه چیزی می شود. مثلاً در سال ۲۰۰۵، در شرکت اپل ۶/۱ درصد از هر دلار فروش، صرف هزینه بهره و ۸/۱ درصد از آن صرف مالیات شده است. در پایان این صورت سود و زیان، سود خالص ۱۵/۷ درصد فروش را به خود اختصاص داده است. سود خالص شامل افزایش در سود انباشته و سود تقسیمی است که به ترتیب ۱۰/۵ و ۵/۲ درصد فروش هستند.

صورت سود و زیان

نشان دادن اقلام صورت سود و زیان به صورت درصدی از فروش (برای مقایسه) بسیار مفید است. مثلا یکی از مهم ترین اقلام صورتهای مالی که باید مورد توجه قرار گیرد، درصد بهای تمام شده از فروش است. در مورد شرکت اپل، در سال ۲۰۰۵، ۵۸/۲ درصد از هر دلار فروش، برای بهای تمام شده مصرف شده است. این نسبت در سال ۲۰۰۴، ۶۲/۴ درصد بوده است. کاهش درصد بهای تمام شده از فروش، می تواند نشانه بهبود در کنترل هزینه ها باشد. برای یافتن علت اصلی کاهش درصد بهای تمام شده از فروش، می توانیم آن را برای رقبای اصلی شرکت اپل محاسبه و سپس نتیجه گیری کنیم که آیا این شرکت، کنترل هزینه های خود را بهبود بخشیده است یا خیر.

صورتهای مالی بر اساس سال پایه:

تجزیه و تحلیل روند

فرض کنید ترازنامه های ده ساله شرکتی در اختیار شماست و قصد دارید روند عملیات شرکت را طی این ده سال بررسی کنید، و به سؤالاتی مانند:

آیا در خلال این دوره ده ساله، شرکت از بدهی کمتری استفاده کرده یا از بدهی بیشتری؟

آیاطی این مدت، وضعیت نقدینگی شرکت افزایش یافته است یا کاهش؟

پاسخ دهید. یکی دیگر از روشهای مناسب برای تهیه صورتهای مالی استاندارد، انتخاب سال پایه و بیان هر یک از اقلام صورتهای مالی چند ساله بر اساس اقلام متناظر در صورت مربوط به سال پایه است. این نوع صورتهای مالی، صورتهای مالی مبتنی بر سال پایه نامیده می شوند.

به عنوان مثال، موجودی کالای شرکت اپل از ۳۹۳۰۰۰ دلار در سال ۲۰۰۴ به ۴۲۲۰۰۰ دلار در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است. اگر سال ۲۰۰۴ را به عنوان سال پایه انتخاب کنیم، موجودی کالای این سال (یا هر جزء دیگری در ترازنامه این سال) را برابر یک در نظر می گیریم. موجودی کالای سال ۲۰۰۵ (و سالهای بعد) را به صورت نسبی و بر اساس موجودی کالای سال پایه نشان می دهیم، یعنی ۴۲۲۰۰۰ را بر ۳۹۳۰۰۰ تقسیم می کنیم که حاصل آن ۱/۰۷ است. بنابراین می توانیم نتیجه گیری کنیم که موجودی کالا در سال ۲۰۰۵ نسبت به سال ۲۰۰۴، ۷ درصد افزایش یافته است. برای سالهای بعد از ۲۰۰۵ هم به همین ترتیب عمل می کنیم. در نتیجه مجموعه ای از اعداد خواهیم داشت که می توانیم آنها را به سادگی به صورت یک نمودار نشان دهیم. پس از انجام این کار، مقایسه دو یا چند شرکت مختلف ساده تر خواهد بود. جدول ۶-۳ این محاسبات را برای داراییهای شرکت اپل نشان می دهد.

تجزیه و تحلیل ترکیبی هم مقیاس و سال پایه:

تجزیه و تحلیل روند (تجزیه و تحلیل بر مبنای سال پایه) را می توانیم با تجزیه و تحلیل مالی مبتنی بر مقیاس مشترک ترکیب کنیم. باتوجه به اینکه همگام با رشد داراییها، اغلب اقلام دیگر ترازنامه هم رشد می کند، اگر ابتدا صورتهای مالی با مقیاس مشترک را تهیه کنیم، تأثیر این رشد کلی را از بین می بریم.

مثلا حسابهای دریافتنی شرکت اپل در سال ۲۰۰۴، ۱۶۵ هزار دلار یا ۴/۹ درصد از کل داراییهاست. در سال ۲۰۰۵ این حساب به ۱۸۸ هزار دلار، یعنی ۵/۲ درصد از کل داراییها، افزایش یافته است. چنانچه تجزیه و تحلیل روند را بر اساس واحد پول انجام دهیم، با تقسیم ۱۸۸۰۰۰ دلار بر ۱۶۵۰۰۰ دلار، رقم ۱/۱۴ را خواهیم داشت که به معنی افزایش ۱۴ درصدی حسابهای دریافتنی (بر حسب واحد پول) است. اگر مقایسه را بر اساس صورتهای مالی هم مقیاس انجام دهیم، با تقسیم ۵/۲ درصد بر ۴/۹ درصد عدد ۱/۰۶ به دست می آید؛ یعنی حسابهای دریافتنی به عنوان درصدی از کل داراییها، ۶ درصد افزایش یافته است. نتیجه کلی این بحث آن است که از مجموع ۱۴ درصد افزایش حسابهای دریافتنی، ۸ درصد (۶ - ۱۴٪) به دلیل رشد داراییها نبوده است.

صورت وضعیت مالی یا ترازنامه

صورت جریان وجوه نقد هم مقیاس:

اگرچه در این قسمت صورت جریان وجوه نقد هم مقیاس را معرفی نمی کنیم، اما تهیه آن مقدور و البته مفید است. متأسفانه در صورت جریانهای نقدی هیچ مبنای خاصی (مانند داراییها در ترازنامه و فروش در صورت سود و زیان) وجود ندارد که سایر اقلام را به صورت درصدی از آن نشان دهیم. با این حال، در مواردی که اطلاعات مشابه با جدول بالا تهیه شده باشد، می توان کل منابع یا کل مصارف را مبنا تلقی کرد و سایر اقلام را به صورت درصدی از آن نشان داد. در نتیجه، هر یک از اقلام به عنوان درصدی از کل منابع و مصارف تفسیر می شود.

تحلیل صورت های مالی (۱)

تحلیل صورت های مالی

در تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی شرکت‌های بورسی یکی از مهم‌ترین منابعی که برای بررسی کمی و کیفی عملکرد و وضعیت یک شرکت و همچنین مقایسه آن با رقبای خود در صنعت در دست داریم، صورت‌های مالی و گزارش‌های آن شرکت است. از دیگر کاربردهای این گزارش‌ها می‌توان به امکان مقایسه دوره‌های مختلف با یکدیگر اشاره کرد.

گزارش‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد، سود و زیان جامع و همچنین گزارش‌های هیئت‌مدیره و یادداشت‌های همراه است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که هدف اصلی تهیه انواع صورت‌های مالی، تمرکز بر ادامه فعالیت واحد تجاری است.

در این مطلب عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

صورت های مالی در یک نگاه

هدف اصلی صورت‌های مالی ارائه اطلاعاتی از وضعیت و عملکرد مالی و انعطاف ساختار شرکت به‌صورت خلاصه‌ شده است. در صورت‌های مالی اطلاعاتی در خصوص جریانات نقدی به وجود آورنده سود عملیاتی، جریانات نقدی مربوط به افزایش یا کاهش سرمایه، اخذ وام، انتشار سهام و … قابل‌مشاهده است. شرکت‌ها صورت‌های مالی خود را به‌صورت حسابرسی شده و حسابرسی نشده منتشر می‌کنند. این گزارش‌ها در بازه‌های زمانی ۶ماهه یا ۱۲ماهه در سایت کدال درج می‌شود. گزارش‌های حسابرسی شده به این معنی است که یک موسسه به‌عنوان ناظر به بررسی صحت تهیه و ارائه صورت‌های مالی مطابق با قوانین و استانداردها می‌پردازد. اما در گزارش‌های حسابرسی نشده، تائید موسسه ناظر بر روی صورت‌های مالی وجود ندارد. استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی در هر گروه که باشند ازجمله سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، مدیران شرکت و تحلیلگران، به اطلاعات کامل و معتبری نیاز دارند. این اطلاعات می‌تواند درخصوص موارد زیر باشد:

 • سودآوری
 • ثبات واحد تجاری
 • هرگونه تغییری که منجر به افزایش یا کاهش سودآوری و عدم ثبات شود.

اطلاعاتی که از صورت‌های مالی استخراج می‌شود، می‌توانند در تصمیمات شرکتی زیر تعیین‌کننده باشند:

۱- سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

۲- تصمیم به ادغام شرکت یا تحصیل شرکت‌های دیگر

۳- ارزیابی عملکرد شعب شرکت

۴- تصمیم برای ورود به سرمایه‌گذاری‌های پرریسک

۵- اعتبارسنجی برای دریافت وام و تسهیلات

۶- تصمیم به اخذ سیستم اعتباری منعطف یا محدود در قبال مشتریان شرکت

۷- پیش‌بینی سود و جریان نقدی آتی شرکت

برای دریافت اطلاعات از وضعیت کلی شرکت به کدام بخش از صورت‌های مالی باید مراجعه نماییم؟

 • برای اطلاع از وضعیت منابع اقتصادی شرکت، باید به بخش دارایی‌ها در ترازنامه مراجعه کنیم.
 • برای دریافت اطلاعات درخصوص حقوق بستانکاران شرکت باید به قسمت بدهی‌ها در ترازنامه مراجعه نماییم.
 • به‌منظور اطلاع از جریان ورودی منابع اقتصادی شرکت، باید به‌ صورت سود و زیان مراجعه کنیم. باید در نظر داشته باشیم درآمدهای شرکت از چند طریق کسب شده است:
 • از محل فروش محصولات و خدمات حاصل می‌شود.
 • از محل سودهای معاملاتی که منجر به افزایش دارایی می‌شود.
 • از طریق حقوق صاحبان سهام یا به دلیل سرمایه‌گذاری‌های دیگر کسب می‌شود.
 • جریان خروجی منابع اقتصادی شرکت، به‌صورت هزینه شناسایی می‌گردد. لذا برای اطلاع از این آیتم باید به‌صورت سود و زیان مراجعه نماییم.

برای ثبت نام در دوره تحلیل بنیادی کلیک نمایید:

روش تحلیل صورت‌ های مالی

اولین بخشی که در تحلیل یک شرکت به آن پرداخته می‌شود، تعیین ماهیت کسب‌وکار شرکت و سابقه فعالیت آن است. در این بررسی ابتدا باید توضیحی درخصوص صنعتی که شرکت در آن فعال است و همچنین زمینه فعالیت آن داده شود. این مباحث در اساسنامه و آگهی‌های رسمی شرکت قابل‌ مشاهده است. در مطالب آینده به تفضیل به نحوه انجام تحلیل بنیادی برای یک شرکت خواهیم پرداخت.

دومین بخشی که درخصوص شرکت‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد، صورت‌های مالی آن‌ها است. در این بخش به توضیح مختصری درباره شیوه‌های تحلیلی رایج این گزارش‌ها می‌پردازیم.

۱-دریکی از روش‌های تحلیلی که به روش تحلیل عمودی مشهور است، تحلیلگر فارغ از اندازه شرکت، این امکان را دارد تا شرکت‌های موجود در یک صنعت را با هم مقایسه نماید.

۲- در یکی از روش‌های تحلیلی که به روش تحلیل افقی معروف است، اقلام موجود در صورت سود و زیان، بر مبنای مبلغ فروش شرکت و به‌صورت درصدی محاسبه و بیان می‌شود. همچنین از تجزیه و تحلیل عمودی چیست؟ این روش برای محاسبه برخی از نسبت‌های مالی استفاده می‌شود که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

۳- یکی دیگر از بخش‌هایی که برای تحلیل شرکت باید به بررسی آن پرداخت، بررسی ریسک آن است. انواع ریسک‌هایی که به‌صورت عمومی در شرکت بررسی می‌شود شامل؛ریسک تکنولوژی، ریسک ملاحظات قانونی، ریسک ورود رقبای جدید و ریسک رکود در صنعت است. هر یک از این ریسک‌ها با توجه به ماهیت صنعت و شرکت متفاوت است. شایان ذکر است این تحلیل در کنار سایر روش‌های تحلیلی به‌منظور تکمیل آن به‌کار برده می‌شود.

روش تحلیل صورت‌ های مالی

موارد موردنیاز برای تحلیل یک شرکت:

 • موضوع فعالیت شرکت
 • ترکیب سهام‌داران
 • ساختار و میزان سرمایه
 • فروش داخلی و خارجی شرکت به تفکیک
 • نسبت‌های نقدینگی شرکت و میانگین صنعت
 • نسبت آنی شرکت و صنعت
 • نسبت‌های اهرمی شرکت و صنعت
 • نسبت‌های سودآوری شرکت و صنعت
 • نسبت‌های بازار
 • تسهیلات اخذشده
 • سود هر سهم
 • پیش‌بینی سود و بودجه
 • درآمدها و هزینه‌ها
 • روند تولید
 • روند فروش

انواع صورت های مالی

در این بخش به معرفی انواع صورت های مالی می پردازیم:

الف) ترازنامه

برای دریافت اطلاعات مهم درخصوص منابع و دارایی‌های شرکت، باید به ترازنامه مراجعه کنیم. اطلاعاتی که از این گزارش استخراج می‌شود عبارت است از:

 • دارایی شرکت (از طریق آورده سهام‌داران یا از طریق وام کسب می‌شود.)
 • میزان استقراض از دیگران
 • منابع و مصارف شرکت

(ازجمله این منابع ومصارف می‌توان به تسهیلاتی که شرکت دریافت کرده است، حساب‌هایی که باید بپردازد، سرمایه شرکت، سود انباشته، خرید دارایی‌های ثابت، خرید مواد اولیه، موجودی‌های نقد و سپرده‌های بانکی، اشاره کرد.)

الف-۱) اطلاعات موجود

به‌طورکلی اطلاعاتی که در صورت ترازنامه وجود دارد، دربرگیرنده چند آیتم اصلی و مهم برای شرکت است که در ذیل به بیان آن‌ها می‌پردازیم؛

 • دارایی‌های نقد، وجه نقد یا معادل وجه نقد (اوراق بهادار با سررسید کمتر از ۹۰ روز)
 • مطالبات،حساب‌ها و اسناد دریافتنی
 • پیش‌پرداخت هزینه
 • موجودی کالا و مواد
 • اموال، تجهیزات و ماشین‌آلات شرکت
 • سرمایه‌گذاری‌ها
 • دارایی‌های نامشهود
 • دارایی‌های مالی

در یک تقسیم‌بندی کلی‌ دیگر که بر مبنای بازه‌های زمانی صورت می‌گیرد، اطلاعات موجود در ترازنامه به‌صورت زیر تقسیم می‌شوند:

دارایی جاری: دارایی‌های که انتظار می‌رود طی یک سال یا یک چرخه عملیاتی(هرکدام طولانی‌تر است)، به وجه نقد تبدیل شود.

دارایی غیر جاری: دارایی‌هایی که انتظار می‌رود طی یک سال یا یک چرخه عملیاتی(هرکدام طولانی‌تر است)، به وجه نقد تبدیل نشود.

بدهی جاری: تعهداتی که طی یک سال یا یک چرخه عملیاتی تسویه می‌شود.

بدهی غیر جاری: تعهداتی که طی یک سال یا یک چرخه عملیاتی تسویه نمی‌شود.

به دو دلیل می‌توانیم اجزای ترازنامه را به دو گروه جاری و غیرجاری تقسیم نماییم:

 • دسترسی به اطلاعات مربوط و قابل اتکا
 • دسترسی به میزان نقدشوندگی دارایی‌ها

موجودی کالا بخش مهم دیگری در ترازنامه است که برای محاسبه انواع نسبت‌های مالی و همین‌طور برای تعیین سود و زیان شرکت مورداستفاده قرار می‌گیرد.

الف-۲) کاربرد ترازنامه

از اطلاعات موجود در ترازنامه برای تعیین منافع آتی، اثر معاملات یا رویدادهای مشخص و همچنین میزان تسلط مالکانه سهام‌داران استفاده می‌شود. همچنین در آن اطلاعات طبقه‌بندی‌شده‌ای در خصوص مانده‌های پایان دوره، میان‌دوره و اطلاعات سال قبل وجود دارد که برای مقایسه وضعیت مالی شرکت در دوره‌های مختلف موردتوجه قرار می‌گیرد.

یکی از کاربردهای اصلی ترازنامه، استفاده در تعیین ارزش شرکت است. در ترازنامه انواع ارزش برای دارایی‌ها شناسایی می‌‎شود که از بخش دارایی‌ها قابل‌استخراج هستند. این ارزش‌ها شامل ارزش تاریخی، ارزش جاری، ارزش فعلی دارایی‌ها، ارزش تصفیه‌ای، ارزش جایگزینی، ارزش دفتری و ارزش اسمی است.

الف-۳)نتیجه گیری از ترازنامه

پس از بررسی ترازنامه باید بتوانیم به چند سؤال پاسخ دهیم، پاسخ به این سؤالات در تحلیل مناسب و کارآمد ترازنامه مهم است.

۱-آیا نقدینگی شرکت برای پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت شرکت کافی است؟

۲-آیا شرکت منابع لازم برای تسویه بدهی‌های بلندمدت را در اختیار دارد؟

۳-صورت‌وضعیت شرکت در مقایسه با سایر شرکت‌های مشابه چگونه است؟

ب) سود و زیان

بر اساس گزارش سود و زیان می‌توانیم بفهمیم که یک شرکت در طول یک سال چقدر پول به دست آورده یا چقدر ضرر دیده است. این گزارش به ارزیابی عملکرد شرکت طی یک دوره زمانی می‌پردازد. صورت سود و زیان برای گروه سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان اهمیت بیشتری نسبت به سایرین دارد.

ب-۱)اطلاعات موجود

ازجمله مواردی که می‌توان از صورت سود و زیان استخراج کرد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • اطلاعاتی در خصوص سود سهام پرداختنی
 • سیاست تقسیم سود
 • نتایج عملکرد شرکت در زمینه‌ی ایجاد درآمد و هزینه
 • درآمدهای عملیاتی شرکت
 • بهای تمام‌شده کالای فروش رفته
 • هزینه‌های مالی، اداری و عمومی
 • درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
 • قیمت هر محصول
 • انواع درآمدهای شرکت مانند درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها
 • سودهای حاصل از سپرده‌های بانکی
 • سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه
 • میزان EPS شرکت
 • نسبت P/E

با استفاده از این اطلاعات می‌توانیم جداول پیش‌بینی خود را برای دوره‌های مالی آینده تهیه و منتشر نماییم.

اقلام موجود در صورت سود و زیان به ۳ گروه کلی تقسیم می‌شود:

اقلام عملیاتی: این اقلام به‌طور مستقیم به موضوع فعالیت اصلی شرکت مربوط هستند، ماهیتی عادی دارند و وقوع آن‌ها مستمر است. مانند تولید و فروش. این آیتم به مبلغ ناخالص در صورت سود و زیان اضافه می‌شود. شایان ذکر است این درآمدها با هزینه‌های عملیاتی تهاتر نمی‌شوند.

اقلام غیرعملیاتی: آن دسته از اقلامی هستند که غیرعادی بوده و وقوع آن‌ها مستمر است. مانند فروش دارایی ثابت در یک شرکت تجزیه و تحلیل عمودی چیست؟ تولیدی. اقلام غیرعملیاتی به مبلغ سود خالص اضافه می‌شود.

اقلام مترقبه: آن دسته از اقلامی هستند که غیرعادی بوده و وقوع آن‌ها غیرمستمر است. در واقع در آینده پیش‌بینی نمی‌شود که این دسته از اقلام مجدداً به وقوع بپیوندند. مانند خسارت ناشی از وقوع حوادث طبیعی. اقلام غیرمترقبه در سود و زیان پس از کسر مالیات لحاظ می‌گردد.

مفاهیم اساسی در صورت سود و زیان

EBITDA: این آیتم نشان‌دهنده سودآوری شرکت قبل از کسر بهره، مالیات و استهلاک دارایی‌ها است.

EBIT: این آیتم سود عملیاتی قبل از کسر بهره و مالیات است. چنانچه بخواهیم تأثیر مالیات و تأمین مالی شرکت را در سود عملیاتی نشان دهیم، از این مفهوم استفاده می‌کنیم.

EAT: این مفهوم عبارت است از سود خالص پس از کسر مالیات که آخرین ردیف در صورت سود و زیان بوده و شامل همه درآمدها و هزینه‌ها است.

EPS: این آیتم سود یا درآمد هر سهم را نشان می‌دهد و از اهمیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران برخوردار است. این داده ورودی یکی از پرکاربردترین نسبت‌های مالی تحت عنوان P/E محسوب می‌شود.

هزینه مربوط به بهای تمام‌شده کالا: این آیتم گروه‌های مختلفی از هزینه‌ها را شامل می‌شود. ازجمله این تجزیه و تحلیل عمودی چیست؟ هزینه‌ها می‌توان به هزینه مواد و دستمزد و سربار،هزینه‌های انبار (غیر از فرایند تولید) اشاره کرد.

ب-۲) کاربرد

با استفاده از صورت سود و زیان و شناسایی اقلام اساسی در آن می‌توانیم هرگونه تغییر را در آن‌ها تحلیل کنیم. نمونه‌هایی ازاین‌گونه تحلیل‌ها به شرح زیر است:

 • تغییر در بهای تمام‌شده شرکت:

می‌تواند ناشی از تغییر در مقدار تولید شرکت، تغییر در نرخ حمل مواد یا خرید آن باشد.

 • تغییر در درآمد عملیاتی:

می‌تواند ناشی از تغییر در بهای تمام‌شده کالا، افزایش فروش یا افزایش قیمت‌ها باشد.

 • تغییر در هزینه‌های اداری و عمومی:

می‌تواند ناشی از افزایش حقوق کارکنان، کرایه‌های حمل و هزینه فروش باشد.

 • تغییر در هزینه مالی:

می‌تواند به دلیل افزایش در میزان وام دریافتی و تغییر در نرخ بهره باشد.

 • تغییر در درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی؛

می‌تواند ناشی از تغییر در سود حاصل از سپرده‌های بانکی، سود و زیان ناشی از تسعیر مطالبات ارزی شرکت باشد.

از کاربردهای اصلی صورت سود و زیان، می‌تواند به موارد زیر اشاره کرد:

۱-برای تهیه و تنظیم جداول پیش‌بینی

۲-برای تعیین استهلاک دارایی‌ها، افزایش بدهی و ورود جریانات نقدی

۳-برای استخراج موارد حائز اهمیت شرکت نظیر درآمدهای خالص و ناخالص، درآمدهای عملیاتی شامل؛ فروش، حق‌الزحمه، سود تضمین‌شده، سود سهام و حق امتیاز.

۴-شناسایی سیاست شرکت در خصوص هزینه و درآمد. سیاست‌های شرکت در این خصوص می‌تواند استراتژی محافظه‌کارانه یا تهاجمی باشد.

۵- برای مقایسه شرکت‌ها می‌توانیم پس از استخراج هزینه‌ها از صورت سود و زیان، آن را با هزینه‌های شرکت‌های مشابه در یک صنعت مقایسه کنیم.

با تحلیل یک صورت سود و زیان، باید بتوانیم به سؤالات زیر پاسخ دهیم؛

۱-افزایش درآمد تجزیه و تحلیل عمودی چیست؟ شرکت از کدام روش اتفاق افتاده است؟

 • افزایش تعداد واحدهای فروخته‌شده
 • افزایش نرخ فروش
 • یا ترکیبی از هر دو

۲- آیا با افزایش تعداد کالاهای ساخته‌شده در انبار تولیدکننده، روند سودآوری شرکت در آینده افزایش خواهد یافت؟

۳-وضعیت سودآوری شرکت در مقایسه با سایر شرکت‌های هم‌صنعت خود چگونه است؟

جمع بندی

صورت‌های مالی منبع مناسبی است برای استخراج اطلاعاتی که ما را در تحلیل وضعیت یک شرکت به لحاظ بنیادی کمک می‌کند. این موضوع مهم است که بدانیم اطلاعات موجود در این گزارش‌های مالی، چه نکاتی را در اختیار ما می‌گذارد تا بتوانیم بازده بیشتری در سرمایه‌گذاری خود کسب کنیم یا ضرر خود را کاهش دهیم. در این مطلب تلاش شد تا به‌طور خلاصه نکات مهم دو صورت مالی ترازنامه و صورت سود و زیان را مرور کنیم.

تجزیه و تحلیل عمودی چیست؟

چه کنیم؟ skm خود را به تولید سنگ شکن ها و کارخانجات می دهد ، که می تواند در زمینه خرد کردن مصالح ، آسیاب های صنعتی و فرآوری سنگ معدن ، مانند دستگاه ساخت ماسه ، کارخانه سنگ شکن های قابل حمل ، صفحه نمایش لرزش و آسیاب ریموند .

آسیاب سنگ غلتکی تجزیه و تحلیل خرابی

آسیاب غلتکی هیدرولیک تجزیه و تحلیل شکست سیستم 5000 کارخانه سیمان مواد خام آسیاب غلتکی تجزیه و تحلیل علت. آسیاب سیمان عمودی داده های عملیاتی سنگ گرانیت مورد نیاز برای کارخانه های سیمان آسیاب .

زغال سنگ درایو آسیاب گیربکس

مشکل لرزش در گیربکس آسیاب زغال سنگآسياب سنگ شكن چكشيdayansanat از این رو، در زمان کم، میزان تولید زغال سنگ خردایش بسیار آسان است. هدف از خرد کردن تولید زغال سنگ

استوانه هیدرولیک آسیاب عمودی

سیلندر هیدرولیک آسیاب سیمان سنگ شکن. قیمت آسیاب سیلندر - vozmedica.mx . برای دستگاه آسیاب و کمال هیدرولیک با مدیریت ریاست مجلس نمایندگان چگونه به کار دستگاه آسیاب توپ-سنگ شکن طرح توجیهی تولید انواع .

تجزیه و تحلیل عمودی کارخانه های شاتاج

تجزیه و تحلیل گسل محور آسیاب. کارخانه سیمان مواد خام آسیاب غلتکی تجزیه و, تجزیه و تحلیل, و غلطك هم محور . [چت زنده] تحلیل - profdocumacir.

شکست آسیاب تجزیه و تحلیل عمودی چیست؟ عمودی - jiansuji.asia

شکست آسیاب عمودی خوش آمدید به شركت IRC Mining & Construction Machinery Co.، Ltd. پوششدهی با پودر ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد به صورت افقی پوششدهی شدهاند و قطعاتی که به صورت عمودی پوشش دهی شدهاند وجود ندارد. .

برای فروش مشچهار غلتکی تجزیه و تحلیل سیستم سنگ شکن

سنگ شکن کار نمودار تجزیه و تحلیل اصل. پروژه تجزیه و تحلیل سیستم قیمت را بگیرید بزرگ عمودی آسیاب غلتکی الکتریکی تولید سنگ زنی و کامل سنگ شکن تجزیه و تحلیل نیاز اصل در صنعت سیمان اصل کار قیمت را .

تجزیه و تحلیل شکست چکش سنگ شکن ذغال سنگ

سنگ شکن فکی برای تجزیه و تحلیل زغال سنگ از هند آسیاب ذغال سنگ - YouTube 23 مه 2016, زغال سنگ را با خرد کردن در دستگاه,, برای آسیاب گلوله سرباره, سنگ شکن فکی اطلاعات مورد سرباره, هند تولید کننده آسیاب .

الگوریتم برای سنگ شکن مخروطی پویا کنترل سنگ شکن چکش هیدرولیک

سنگ شکن چکش آسیاب استرالیا . برای فروش چکش کنت آسیاب زیست ایران سنگ شکن و آسیاب سنگ ادامه مطلب 03 October 1986 آسیاب سخت کار کردن برای آفریقا فروش جنوب برنامه های کاربردی سنگ شکن چکش آسیاب

تجزیه و تحلیل swot واحد سنگ شکن سنگ راجستان

آسیاب برای سنگ شکن سنگ و سنگ آهک. سنگ شکن فکی برای تجزیه و تحلیل زغال سنگ از هند آسیاب ذغال سنگ YouTube 23 مه 2016, زغال سنگ را با خرد کردن در دستگاه,, برای آسیاب گلوله سرباره, سنگ شکن فکی اطلاعات مورد سرباره, هند تولید کننده آسیاب .

غلتکی آسیاب

5 غلتکی اصل عمل آسیاب غلتکی ذوزنقهراد دو قیمت آسیاب غلتکیگیاه تجهیزات سنگ معدن 5 غلتکی اصل عمل آسیاب غلتکی ذوزنقه محصولات.آسیاب غلتکی عمودی آسیاب عمودی آسیاب عمودی آسیاب غلتکی عمودیشن و ماسه ساخت کارخانه طراحی شده توسط .

سیستم هیدرولیک در آسیاب خام

صفحه خانگی | سنگ آهک عمودی آسیاب مواد خام. فرآیند آسیاب خام عمودی سنگ زنی. فن برای آسیاب مواد خام اتاق هیدرولیک س ماشین آلات شن و ماسه vsi5x شاخص آسیاب سنگ زنی سنگ آهک, در تولید عمودی آسیاب سنگ,

سنگ شکن نوع vs vs سنگ شکن برای ساخت عمودی شن

سنگ شکن فک زاویه سرمازدگی [1208] صفحه نمایش برای مصالح [1207] سنگ شکن مخروطی سنگ برای فروش [1206] طراحی با درام تخلیه عمودی [1205] صفحه ماسه شن [1204] صفحه تصادفی: سنگ شکن ماشین آفریقای جنوبی

آسیاب عمودی rockport

تجزیه و تحلیل سرباره هزینه آسیاب گرانول. چت با فروش بتن در rockport wa خرد. بتن در rockport wa خرد . دستگاه فرز mtw. تحلیل ارتعاشی جدا آسیاب عمودی. تجزیه و تحلیل از آسیاب خشک خوب آسیاب.

تجزیه و تحلیل شکست از چرخ دنده های آسیاب توپ صنعتی .

تجزیه و تحلیل شکست از چرخ دنده های آسیاب توپ صنعتی - سایپرز ، باشگاه دانش . توپ زیرکونات فرز . lum ultrafine عمودی غلتک آسیاب chartblogs چیست؟ chartblogs یک آرشیو بزرگ از مطالب وبلاگ های ایرانی می باشد تجزیه و تحلیل عمودی چیست؟ که با .

توسعه آسیاب عمودی

توسعه یافته توسط تجزیه و تحلیل نیاز مشتریان و جذب سطح جهانی فن آوری پیشرفته، gmc hj سری سنگ شکن فکی, lum ultrafine عمودی غلتک آسیاب.

تجزیه و تحلیل حرکت سنگ شکن فکی فساد

فک تجزیه و تحلیل سنگ شکن - dhvastgoed. توزیع فک کارخانه سنگ شکن جاکارتا. فک تجزیه و تحلیل سنگ شکن - rqysy. 9 ژانويه 2016, با این حال خیلی از افرادی که مستعد گرفتن سنگ کلیه هستند فکر میکنند, (یا این که اصلا سنگ در سنگ شکن قبلی نشکسته .

سیستم هیدرولیک برای آسیاب خام

آسیاب سیمان مواد خام عمودی هیدرولیک تجزیه و تحلیل شکست سیستم سیمان هیدرولیک ضد آب، مشکل نشتی آب را در مناطقی که آبهای جاری از زیر و یا ادامه مطلبسیمان سیستم آسیاب آسیاب مواد خاماصل کار از .

سیستم آسیاب عمودی

جدایی در میل آسیاب عمودی چیست. حرکات زمین چیست و چه نتایجی, زمین هر 24 ساعت یک بار به محور خود می, جنوبی زمین عمودی است, آسیاب عمودی سیستم هیدرولیک استفاده و نگهداری,, ترین آن یک آسیاب آبی است, ای عمودی است که در, با محور .

شکست شفت چرخ لنگر، سنگ شکن - crocus

شکست شفت چرخ لنگر، سنگ شکن . تیر در کمان شکستن و راندن و کشیدن و گرفتن و نهادن و بر کمان نهادن ؛ کنایه از مهیا کردن تیر برای انداختن بر کسی. (آنندراج ) . چون کمان قامتم در زه شود از فرق چرخ .

آسیاب بادی عمودی قفل فیدر

نورد توپ lm عمودی مخرب میلز lum ultrafine عمودی غلتک آسیاب mtm trapezium چرخ . آسیاب بادی . Get Price . 19 June. . ، آسیاب های بادی و . . عمودی آسیاب مواد خام در . ( یا آسیاب . قفل گذاری در,فایلهای swf برای n . Get Price . 19

بررسی نشت هیدرولیک یا نشت هوا در سیستم های هیدرولیک

نشت هیدرولیک در اثر شکست در بعضی از نقاط سیستم رخ می دهد. قبل از معرفی اتصالات فاقد نشت ، در هر جایی که یک لوله ، مجرا یا لوله به یک فیکسچر دیگر متصل شده باشد ، این یک شرط خوب بود که نهایتا در آن محل اتصال نشتی رخ دهد.

سیلندر درب میله آسیاب

سیلندر درب میله آسیاب خوش آمدید به شركت IRC Mining & Construction Machinery Co.، Ltd. ۱۵ روش برای باز کردن درب خودرو و خانه کلید سازی تهران.

عمودی میل سیستم هیدرولیک تجزیه و تحلیل شکست

عمودی میل سیستم هیدرولیک تجزیه و تحلیل خودرو esp, تجزیه و تحلیل شکست شفت آسیاب توپ تجزیهوتحلیلشکست, عمودی آسیاب تاثیر شفت, این توپ بسیار بالا, ارتعاش در معادن گودال باز .

تجزیه و تحلیل عمودی چیست؟

روش بیبلیومتریک

روش بیبلیومتریک (Bibliometric analysis)، یک روش تحقیقاتی پرکاربرد برای تشخیص روند و وضعیت فعلی یک موضوع به صورت علمی و تحقیقاتی است. روش بیبلیومتریک که به آن کتاب‌سنجی نیز گفته می شود، استفاده از روش‌های آماری برای تجزیه و تحلیل کتب، مقالات و سایر نشریات به‌ویژه در زمینه مطالب علمی است. بیبلیومتریک یا کتابسنجی روشی برای اطلاع رسانی و آماری سازی روند موضوعات علمی استفاده می شود. این روش برای اولین بار در قرن نوزدهم انجام شد. این روش بیشتر به عنوان یک روش تحقیق کیفی استفاده می شود.

واژه بیبلیومتریک یا کتابسنجی، از ترکیب دو واژه«بیبلیو» و «متریک» به معنی کتاب و سنجش به وجود آمده است. کتابسنجی، سنجش و ارزیابی است که جنبه‌های کمّی به هم پیوسته ارتباطات نوشتاری را ارزیابی می‌کند. داده هایی که بر اساس روش کتاب‌سنجی اندازه‌گیری می‌‌شوند، فرایند قابل تغییری اند که در روند انتقال اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند.

فرآیند روش بیبلیومتریک

بیبلیومتریک یا کتابسنجی یک نوع روش سنجش آماری است و الگوی ارتباطی میان نویسندگان و متون را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، رابطه‌ای که میان نویسندگان و منابع وجود دارد با استفاده از روش‌های آماری مانند توزیع پراکندگی، تحلیل استنادی و جز آن سنجیده و تعیین می‌شوند. بنابراین، هدف کتابسنجی انجام نوعی تحلیل کمی روی منابع گوناگون همانند کتاب، منابع دیداری و شنیداری، و دیگر انواع منابع است.

کاربرد روش بیبلیومتریک برای آنالیز مقالات چاپ شده درباره موضوعات علمی و متون ادبی است. یکی از موضوعات علمی برجسته قرن بیستم کنترل کیفیت آماری است که برای بهبود دادن کیفیت محصولات تولیدی و خدمات به کار می رود. این روش بیشتر در مورد مقالات منتشرشده در دیتا بیس isi به دلیل مورد اعتماد بودن و به روز بودن مقالات آن مورد استفاده قرارگرفته است.

تحلیل‌های استنادی گوناگونی روی منابع صورت می‌گیرند. دو نمونه از این گونه تحلیل‌ها، تحلیل عمودی و تحلیل افقی هستند. در تحلیل عمودی پژوهشگر ایده یا نظری را که در منبعی مورد استناد قرار گرفته است، بررسی و ردیابی می‌کند تا به سرچشمه و صاحب (منبع) اصلی ایده را شناسایی کند. تحلیل افقی نیز به این شکل است که به عنوان مثال، اگر دو مقاله به یک منبع واحد استناد داده باشند، اصطلاحاً میان این دو مقاله ارتباط و اشتراک وجود دارد و این دو مقاله نسبت به یکدیگر زوج‌های کتابشناختی (bibliographic coupling) بوده و با یکدیگر ارتباط موضوعی دارند. بدین ترتیب خوشه‌های موضوعی مرتبط تعیین می‌شوند. نوع دیگر از تحلیل استناد افقی، هم‌استنادی (co-citation) است که در آن یک منبع مشخص به دو منبع متفاوت استناد می‌نمایند.

شناسایی روش های بیبلیومتریک

کتابسنجی شامل انتخاب دادهها (تألیفات) از یک پایگاه داده جامع، تبدیل دادهها برای به کارگیری در نرم افزارهای مربوطه و ارزیابی آنها به کمک تحلیلهای آماری و نقشه های تجسم شبکه ( visualization Network map ) است. دادههای مورد نیاز تحلیلهای بیبلیومتریک را میتوان از پایگاههای تحقیق Scopus و Web of Science (WoS) ،Research Gate ،Google Scholar استخراج کرد.

چهار مقوله کتاب‌سنجی، اطلاع‌سنجی، علم سنجی و کتابخانه‌سنجی مکمل یکدیگرند. به عنوان نمونه، اگر روش های ریاضی و آماری را برای سازماندهی و خدمات کتابشناختی به کار رود، کتابسنجی انجام شده است. چنانچه این روش ها را برای تشکیل کتابخانه و خدمات کتابخانه ای به کار رود، کتابخانه‌سنجی شده است. زمانی که از این تجزیه و تحلیل در نظام اطلاع‌‌رسانی استفاده می کنیم از اطلاع سنجی و در صورت استفاده در تشکیلات علمی، علم سنجی شده است.

5 اندیکاتور کاربردی برای تشخیص روند

مسلماً تجزیه‌ و تحلیل روند ، مهم‌ترین حوزه تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال است و برای تعیین روند کلی قیمت، امری کلیدی است. روندها می‌توانند افق‌های زمانی متفاوتی داشته باشند، به همین خاطر در این مقاله به معرفی پرکاربردترین اندیکاتور های تشخیص روند خواهیم پرداخت.

5-trend-indicators-cover.jpg

به‌ طور مثال می‌توان گفت، یک‌ روند صعودی کلی در بازه زمانی هفتگی می‌تواند شامل روند نزولی روزانه باشد، درحالی‌که در تایم فریم ساعتی در حال افزایش است. تجزیه‌ و تحلیل در چارچوب چندگانه به معامله گران کمک می‌کند تا روند را بهتر درک کنند.

تجزیه‌ و تحلیل روند را می‌توان با استفاده از خطوط روند و با در نظر گرفتن سطوح قیمتی که حمایت و مقاومت سهم را نشان می‌دهند، انجام داد.

معامله گران با تشخیص روند معاملات سعی می‌کند از طریق تجزیه‌ و تحلیل حرکت یک سهم در یک‌ جهت خاص، سود خود را به دست آورند.

همچنین علاوه بر تجزیه‌ و تحلیل، معامله گران باید به مدیریت ریسک و روان‌شناسی معاملات مسلط باشند. اما برخی از استراتژی‌ها امتحان خود را پشت سر گذاشته‌اند و اندیکاتورهایی را به‌عنوان ابزار تحلیل روند در اختیار معامله گرانی که به تحلیل روند شاخص‌ها علاقه‌مند هستند، قرار داده‌اند.

5-trend-indicators-0.jpg

1. میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یک ابزار تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال است که در یک بازه زمانی با استفاده از خط میانگین، می‌توان قیمت را مشخص کرد.

این اندیکاتور بر اساس بازه زمانی مشخص، از میانگین قیمت‌ها به‌ عنوان داده استفاده می‌کند و آن را به صورت یک خط، روی نمودار نشان می‌دهد.

میانگین متحرک در یک بازه زمانی خاص در نظر گرفته می‌شود 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر بازه زمانی که معامله‌گر انتخاب می‌کند.

برای سرمایه‌گذاران و دنبال‌کنندگان روند بلندمدت، میانگین متحرک ساده 200 روزه، 100 روزه و 50 روزه گزینه‌های مناسبی هستند.

sma-formula-2.jpg

فرمول ساخت مووینگ اوریج در ساده‌ترین حالت به شکل زیر است:

SUM(CLOSE, N)/N

جمع = SUM

تعداد دوره =N

قیمت پایانی = CLOSE

به‌طورکلی، مووینگ اوریجی که از آن در چارت استفاده می‌شود با تایم فریم نسبت مستقیم دارد. برای مثال زمانی که مووینگ اوریج در بازه زمانی 100 روی تایم فریم روزانه تنظیم شود، به معنای داشتن یک میانگین قیمت 100 روزه روی چارت می‌باشد. تصویر زیر نشان‌دهنده مووینگ اوریج ساده 100 روزه روی نماد خساپا است.

trend-simplema-100.jpg

بر اساس فرمول داخلی انواع MA‌ها شامل:

 1. میانگین متحرک ساده Simple Moving Average) SMA)
 2. میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average) EMA)
 3. میانگین متحرک صاف شده Smoothed Moving Average) SMMA)
 4. میانگین متحرک خطی وزنی Linear Weighted Moving Average) LWMA or WMA)

dif-ma-trend-indicators.jpg

روش‌های مختلفی برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد.

روش اول: بررسی زاویه میانگین متحرک است.

اگر قیمت برای مدت‌زمان طولانی، عمدتاً به صورت افقی حرکت کند به این معنا است که قیمت آن روندی ندارد و به‌اصطلاح حالت رنج گفته می‌شود.

محدوده متغیر معاملاتی زمانی اتفاق می‌افتد که برای مدتی اوراق بهادار بین آستانه قیمت‌های بالا و پایین معامله می‌شود.

روش دوم: می‌توان با رسم کراس اور سیگنال خرید یا فروش را دریافت کرد.

زمانی که تقاطع میانگین 50 روزه با نمودار 200 روزه روبه‌بالا باشد، سیگنال خرید و اگر تقاطع میانگین 50 روزه و 200 روزه رو به پایین باشد، سیگنال فروش صادر می‌شود.

بازه‌های زمانی باتوجه‌به استراتژی سیستم معاملاتی قابل اصلاح است.

2. همگرایی و واگرایی MACD

مکدی (Moving Average Convergence Divergence) نوعی اندیکاتور برای نوسان‌گیری است که باگذشت زمان، پیرامون خط مرکزی و محور صفر نوسان می‌کند. این اندیکاتور علاوه بر آنکه اندیکاتور روند نما است، به‌عنوان اندیکاتور نوسانگر مومنتوم نیز استفاده می‌شود. در این

با توجه به اینکه خط مکدی بالای خط صفر قرار می‌گیرد یا در پایین آن، روند مشخص می‌شود.

 • خط مکدی بالای صفر قرار گیرد، تجزیه و تحلیل عمودی چیست؟ احتمالاً روند صعودی خواهد بود.
 • خط مکدی پایین صفر قرار گیرد، احتمالاً روند نزولی خواهد بود.

MACD داری دو خط سریع و کند است. زمانی که خط سریع خط کند را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر و اگر خط سریع خط کند را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

macd-indicator-3-trend12269.jpg

3. اندیکاتور آر اس آی RSI

سومین اندیکاتوری که برای تشخیص روند مورد استفاده قرار می‌گیرد اندیکاتور Relative Strength Index) RSI) می‌باشد.

RSI به‌عنوان یک نوسان‌ساز نمایش داده می‌شود و می‌تواند از 0 تا 100 حرکت کند؛ بنابراین حرکت بین صفر تا 100 اطلاعات متفاوتی نسبت به MACD ارائه می‌دهد. در این اندیکاتور دو سطح 30 و 70 بسیار مهم و کاربردی هستند

 • تفسیر و استفاده از RSI این است که مقادیر 70 یا بالاتر نشان می‌دهد که اوراق بهادار بیش از حد خریداری می‌شود (اشباع خرید) یا بیش از حد ارزش‌گذاری می‌شود و ممکن است برای تغییر روند اصلاح قیمت آغاز شود.
 • حرکت RSI به سمت 30 یا کمتر نشان‌دهنده وضعیت بیش از حد فروش (اشباع فروش) است.

rsi-trend-4.jpg

در یک‌روند صعودی قوی، قیمت اغلب برای دوره‌های طولانی‌مدت به 70 و فراتر از آن می‌رسد. برای روندهای نزولی، قیمت می‌تواند برای مدت طولانی در 30 یا کمتر باقی بماند.

در یک‌روند صعودی سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که RSI به پایین 50 می‌رسد و سپس به بالای آن سطح برمی گردد.

اما به‌طورکلی سطوح اشباع خریدوفروش را نمی‌توان به‌عنوان سیگنال در نظر گرفت.

4. اندیکاتور OBV

حجم به‌ خودی‌ خود یک شاخص با ارزش است و حجم موجود (OBV) اطلاعات قابل‌ توجهی از حجم را گرفته و آن را به یک اندیکاتور و با یک خط سیگنال تبدیل می‌کند.

این شاخص فشار تجمعی خریدوفروش را با افزودن حجم در روزهای "مثبت" و کم کردن حجم در روزهای "منفی" اندازه‌گیری می‌کند.

در حالت ایده‌آل، حجم باید روندها را تأیید کند. افزایش قیمت باید با افزایش OBV و کاهش قیمت نیز باید با کاهش OBV همراه باشد.

obv-trend-signal.jpg

تصویر زیر نمونه‌ای از یک سهم را نشان می‌دهد که همراه با OBV روند صعودی دارد. ازآنجاکه OBV نسبت به خط روند خود پایین نیامد، این نشانه خوبی است که قیمت حتی پس از پولبک نیز به روند صعودی خود ادامه می‌دهد.

obv-indicator-trend.jpg

 • اگر OBV در حال افزایش است اما قیمت آن افزایش نمی‌یابد، به‌احتمال زیاد قیمت در آینده از OBV پیروی می‌کند و شروع به افزایش می‌کند.
 • اگر قیمت در حال افزایش است و OBV به صورت تخت یا در حال افت است، ممکن است قیمت حالت رنج باشد.
 • اگر قیمت در حال سقوط است و OBV در حال صاف شدن یا افزایش است، قیمت ممکن است کاهش یابد.
 • اگر OBV در حال افزایش است اما قیمت آن افزایش نمی‌یابد، به‌احتمال زیاد قیمت در آینده از OBV پیروی می‌کند و شروع به افزایش خواهد کرد.

5. باند بولینگر Bollinger Band

باند بولینگر توسط مجموعه‌ای از خطوط روند طراحی شده است که دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی) را از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت اوراق بهادار ترسیم می‌کند، اما می‌تواند بر اساس ترجیحات کاربر تنظیم شود.

این اندیکاتور نوسان‌هایی که در سهم به وجود می‌آید را به‌خوبی نشان می‌دهد. برای تنظیمات پیش‌فرض باند بولینگر اکثراً از میانگین متحرک با دوره‌ی زمانی ۲۰ در نمودارهای معاملاتی استفاده می‌شود.

bolinger-band-trend.jpg

باند بولینگر روند مرز حرکت بین سقف و کف قیمت را بر اساس تایم فریم معاملاتی مشخص می‌کند. معامله‌گر به کمک این اندیکاتور می‌تواند از بیشترین و کمترین قیمت سهم آگاه شود.

همچنین برای سنجش نوسان‌های صعودی و نزولی، باند بالا و پایین می‌تواند به معامله گران بسیار کمک کند.

 • هرچه روند قیمت‌ها به باند بالایی نزدیک‌تر شود، بازار بیشتر به حالت اشباع خرید نزدیک می‌شود و هرچه حرکت قیمت به باند پایینی نزدیک‌تر می‌شود، بازار در معرض فشار فروش قرار می‌گیرد.

برای استفاده از باندهای بولینگر 22 قانون برای سیستم معامله‌گری توسط جان بولینگر ارائه شده است.

اندیکاتور تشخیص روند رنج

جمع‌بندی

در این مقاله سعی شد به معرفی پرکاربردترین اندیکاتورهای تشخیص روند پرداخته شود که در تمام تایم فریم‌های معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و معمولاً هر معامله‌گر باتوجه‌به ترجیحات خود متغیرهای موردنیاز را تنظیم می‌کند.

این اندیکاتورها به کمک سایر اندیکاتورها برای تشخیص روند و تعیین نقاط ورود و خروج به معامله گران کمک می‌کنند.

معروف‌ترین اندیکاتورهای تشخیص روند که به آن ها اشاره شد: اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)، مکدی (MACD)، اندیکاتور آر اس آی (RSI)، اندیکاتور OBV و باند بولینگر (Bollinger Band) می‌باشند.

 • اندیکاتور میانگین متحرک که آن را به‌اختصار (MA) می‌نامند، رفتار روند قیمتی را درگذشته و حال مورد بررسی قرار می‌دهد و نوسانات بازار را به صورت خطی ملایم و صاف روی نمودار نمایش می‌دهد.
 • واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) نوعی شاخص نوسانی است که می‌تواند به معامله گران کمک کند تا در کوتاه‌مدت به‌سرعت عمل کنند. میزان جهت، قدرت و شتاب به کمک 3 میانگین متحرک 9،12 و 26 روزه تعیین می‌شود.
 • شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که میزان تغییرات قیمت اخیر را برای ارزیابی شرایط خرید اندازه‌گیری می‌کند.
 • شاخص حجم موجود (OBV) فشار تجمعی خریدوفروش را با افزودن حجم در روزهای "بالا" و کسر حجم در روزهای "پایین" اندازه‌گیری می‌کند.

در رابطه با توضیح بیشتر در مورد هریک از اندیکاتورهای تشخیص روند، توصیه می‌شود مقالات آموزشی مربوط به آن ها را مطالعه کنید.

یادگیری معامله با شاخص‌ها می‌تواند یک فرایند پیچیده باشد. اگر شاخص خاصی برای شما جذاب است، در مورد آن بیشتر تحقیق کنید.

مهم‌تر از همه، این ایده خوبی است که قبل از استفاده از اندیکاتورها تحقیق کرده و برای انجام معاملات آن را آزمایش کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.