ابزار های هج کردن ریسک


استراتژی های معاملاتی جدید - روش قیمت دهی سبد

الزامات رو به افزایش برای فن آوری های معاملاتی مدرن و پیوندها و مناسبات پیچیده بین دارائی های مالی منجر به توسعۀ روش های جدید تحلیل و معامله شده اند. یک روش مدرن از این دست از سوی شرکت توسعۀ فن آوری های تجاری نت ترید ایکس (NetTradeX)

با حمایت شرکت مالی IFC Markets ارائه شده است. این محصول مشترک "روش قیمت دهی سبد (PQM)" نامیده می شود.

بی همتایی

این دو شرکت بر خلاف بسیاری از رقبای شان که یک گروه "استاندارد" از ابزارهای مالی را به عنوان خدمات معاملاتی شان ارائه می دهند، موفق شده اند گامی رو به جلو نه تنها در تحقق پیاده سازی اصول روش سبد معاملاتی در سیستم معاملاتی مشتریان بردارند بلکه این امکان را برای شان فراهم ساخته اند که ابزار مالی شخصی منحصر به فرد و مختص به خودشان را ایجاد کنند.

ماهیت روش قیمت دهی سبد (PQM)

ماهیت روش قیمت دهی سبد (PQM) ابزار های هج کردن ریسک بسیار ساده اما در عین حال بسیار نویددهنده است چراکه این روش دارای محدوده های کاربردی بسیار فراوان است. این روشی است که در آن امکان ترکیب ابزارهای مالی فراهم می شود. در این روش با دادن وزن مورد نظر به دارائی ها می توان سبدهای معاملاتی ایجاد کرد. این روش نه تنها شامل پوزیشن های خرید بلکه شامل پوزیشن های فروش نیز می شود و از همه مهمتر اینکه در این روش می توان یک واحد مالی جدید ایجاد کرد، محصولی که برای مقایسۀ دو گروه از دارائی ها بکار می رود. در این روش ارزش تمام دارائی ها به دلار آمریکا نشان داده می شود که مقایسه را آسان تر می کند.

 سبدها می توانند شامل دارائی های مالی مختلف باشند

مفهوم روش معاملاتی سبد معاملاتی PQM بسیار شبیه به نرخ مبادلاتی ارزها است. به همان شکل که در جفت ارزها شاهد این هستیم که ارز پایه به واحد ارز مظنه تعریف می شود. تفاوت در این است که در روش PQM بجای دو ارز پایه و ابزار های هج کردن ریسک مظنه، دو سبد وجود دارند. جمع ارزش تمام دارائی های تطبیق یافته با وزن های مرتبط شان در یک سبد یک ارزش مطلق بر مبنای دلار برای هر سبد ارائه می دهد. این روش در هنگام مقایسۀ ارزش های مطلق دو سبد (سبد پایه و سبد مظنه) نرخی را محاسبه می کند که به به عنوان "قیمت" ساختار ترکیبی جدید (ابزار ترکیبی شخصی) در نظر گرفته می شود و می تواند به عنوان ارزش سبد پایه تفسیر شود که به واحد سبد مظنه بیان می شود.

مزایای روش

به این ترتیب روش PQM چه مزایایی دارد برای معامله گری که به منظور پیاده سازی ایده های معاملاتی اش به دنبال فرصت های جدید است، برای مدیران سرمایه ای که به دنبال یافتن ویژگی های بازگشت ریسک بهینه است، این روش چه مزایایی دارد؟ و در آخر، برای یک فرد معمولی که علاقمند به فعالیت در بازارهای مالی است و به دنبال درک پیچیدگی رابطۀ متقابل بین دارائی مالی است، این روش چه مزیت هایی دارد؟

فعالان بازار، بسته به تحلیل های خودشان و ریسک هایی که می توانند بپذیرند، فقط با ابزارهای معاملاتی و مدل های خاصی کار می کنند و با استفاده از نرم افزارهای متنوع سعی می کنند که استراتژی های معاملاتی شان را پیاده سازی کنند. به این ترتیب، انعطاف برای ایجاد سبدهای ترکیبی این امکان را میسر می کند که بتوان تنوع بسیار زیاد ایده های معاملاتی را به کار گرفت.

انعطاف روش

بکار گیری روش PQM امکان انتقال ایده به سیستم تحلیلی معاملاتی را فراهم می کند و ضمن ارزیابی کارآیی اش در گذشته، تنوعی از ابزارهای تحلیل تکنیکی را برای پیش بینی وضعیت آینده بکار می گیرد. در حقیقت، معامله گر با گریز از محدودیت های موجود در تعداد دارائی های مالی ای که در دسترسش قرار دارند، اقدام به ایجاد یک محصول شخصی و یک ایدۀ معاملاتی برای خودش می کند که بطور کمّی بوسیلۀ ایجاد سبدهای ترکیبی در پلتفرم معاملاتی-تحلیلی بیان می شود که دارای تاریخچۀ قیمتی مختص به خود می باشد و آماده است که تحلیلی با ابعاد بزرگ را بکار گیرد.

ارزش چنین روشی در وحلۀ اول انعطافش است که افق های جدیدی را برای تجارت و تحلیل باز می کند. بعلاوه این امکان را برای معامله گران فراهم می کند که محصولات مالی منحصر به فرد مختص به خودشان را ایجاد کنند. در نتیجه خلاقیت و نوآوری معامله گر به اوج خود می رسد که به نوبۀ خود یکی از عوامل کلیدی در موفقیت به حساب می آید. روش PQM به سرعت باعث می شود که دو سبد دارائی تبدیل به یک ابزار معاملاتی مستقل شوند که دارای قیمت و تاریخچۀ مختص به خود است. با استفاده از این روش تعداد نامحدودی از سبدهای معاملاتی، تعداد نامحدودی از ابزارهای معاملاتی و فرصت های جدیدی در اختیار معامله گر قرار می گیرند.

مطالعات نشان می دهند که کاربرد روش PQM می تواند برای طیف گسترده ای از استراتژی های سرمایه گذاری فوق العاده مفید باشد. با توجه به تعداد نامحدود گزینه های ابزارهای ترکیبی فقط بخشی از مثال های فراوانی را که می توان در این رابطه زد، در ذیل می آوریم.

معاملۀ سبد

روش PQM معاملۀ سبد معاملاتی ترکیبی ارتباط تنگاتنگی با مبانی نظریۀ جدید سبد معاملاتی دارد (به عنوان مثال، تحلیل متوسط واریانس Harry Markowitz ) . سوال ایجاد یک سبد ترکیبی ارتباط مستقیم با مفاهیم ارتباط دارائی های مالی، مدیریت و تنوع خطرات و جستجو برای ساختار سبد بهینه دارد. روش PQM ابزار های هج کردن ریسک امکان ایجاد سبدهای دارائی را فراهم می آورد که با پارامترهای فردی سرمایه گذار در پذیرش خطر و نیاز به بازگشتش منطبق هستند. بعلاوه، این روش این امکان را فراهم می کند که معامله گر بسته به اینکه دارائی در سبد پایه باشد یا سبد مظنه هم پوزیشن های خرید و هم پوزیشن های فروش باز کند.

روشی نوآورانه برای مطالعه و تحلیل بازارهای مالی

پس از ایجاد یک ابزار ترکیبی، تاریخچۀ قیمتی، یک بازدۀ مربوط به گذشتۀ سبد ترکیبی را نشان خواهد داد. اگر یک ارز به عنوان تنها مؤلفۀ سبد مظنه انتخاب شده باشد، معامله گر می تواند انتخاب کند که بتواند نمودار قیمتی را در قیمت های مطلق سبد ترکیبی ترسیم نماید. معامله گر اغلب تمایل دارد رفتار سبد را در ارتباط با تمام بازار مورد مقایسه قرار دهد. به عنوان مثال، ممکن است یک شاخص سهام به عنوان مؤلفۀ مظنه در یک سبد ترکیبی انتخاب شود، که به عنوان شاخص وابسته کارآیی استراتژی عمل خواهد کرد. اگر استراتژی شامل فروش دارائی ها شود، آنها باید در مؤلفۀ مظنه در سبد ترکیبی قرار گیرند، بعد از آن نمودار کاملاً با مفهوم روش منطبق خواهد بود و تغییر ارزش سبد پایه را با تعداد واحدهای سبد مظنه بازتاب می دهد.

معامۀ اسپردی

استراتژی معاملۀ اسپرد بر اساس جستجوی همگرایی و واگرایی قیمت برای ابزارهای مشابه پایه ریزی شده است. قیمت های ابزارهای مالی ممکن است همزمان با عوامل اقتصادی یکسان، واکنش نشان دهند اما سرعت و حساسیت این واکنش ممکن است متفاوت باشد. روش PQM برای تعیین چنین الگوهایی در تاریخچه های با قدمت زیاد، ضروری می شود. برای پیاده سازی این استراتژی، کافی است که نموداری ایجاد کنید که تغییرات مرتبط قیمتی، سرعت این تغییرات و میزان حساسیت به عوامل اقتصادی معمول را نمایش دهد.

معامله حول و حوش یک میانگین

این استراتژی بر اساس جستجو برای یک ارتباط باثبات بلندمدت دارائی ها بنا شده است که به سختی با نوسانات کوتاه مدت شکسته می شود. البته در کوتاه مدت، نرخ از سطح ثبات بلندمدت منحرف می شود اما بعد از آن دوباره به آن سطح بازمی گردد. روش PQM برای چنین روش معامله ای بسیار موثر است چراکه نمودارهای تاریخی لازم برای تعیین سطوح برگشت-متوسط بلندمدت را فراهم می کند و امکان کاربرد ابزارهای تحلیل تکنیکی برای باز کردن و بستن پوزیشن های معاملاتی را میسر می سازد.

ابزاری برای پوشش ریسک (هِج)

ایجاد یک سبد ترکیبی فقط به این منظور نیست که فرصت های جدید برای سودهای سفته بازی و ریسکی پدید آید بلکه از آن می توان برای پوشش خطر نیز استفاده کرد. با فرض توسعۀ فرآینده های اقتصادی، می توان سبدهایی با خصوصیات دلخواه (حساسیت) نسبت به عوامل بنیادی و اقتصاد کلان خاص و معین ایجاد کرد. بنابراین، اگر این امکان وجود دارد که بتوان حساسیت یک سبد را به یک عامل خاص به حداقل کاهش داد، در آن صورت خواهیم گفت قیمت سبد ترکیبی از این عامل تاثیر اندکی خواهد گرفت یا اینکه هیچ تاثیری نخواهد گرفت.

استراتژی معاملاتی انتخاب شده هر چه که باشد، روش PQM می تواند مفید واقع شود و این فقط در مورد معامله گران صدق نمی کند. این روش فرصت های جدید قابل توجهی برای تحلیل گران، اقتصاددانان و مدیران سرمایۀ سبدها فراهم می آورد که می توانند به وسیلۀ آن روابط متقابل بین دارائی های جدا از هم و ترکیب های شان را درک کرده و تحلیل کنند.

هج کردن در فارکس چیست؟ (آموزش فارکس)

سرمایه‌گذاران از هر رشته‌ای از هج کردن به عنوان یک استراتژی برای محافظت از یک موقعیت در برابر نوسانات نامطلوب قیمت استفاده می‌کنند. به طور معمول، هج کردن شامل باز کردن یک موقعیت دوم است که احتمالاً با دارایی پایه در حال نگهداری همبستگی منفی دارد، به این معنی که اگر قیمت دارایی پایه حرکتی نامطلوب داشته باشد، موقعیت دوم یک حرکت اضافی و مخالف را تجربه خواهد کرد که این زیان ها را جبران می کند. برای جلوگیری از ضرر و زیان در فارکس، مهم ترین و اولین کار، شرکت در یک دوره خوب مثل آموزش فارکس در مشهد است!

در معاملات فارکس، سرمایه گذاران ممکن است از جفت دوم به عنوان پوششی در برابر موقعیت موجود استفاده کنند که تمایلی به بستن آن ندارند. در حالی که هج کردن ریسک را به قیمت سود کاهش می دهد، اما می تواند ابزار ارزشمندی برای محافظت از سود و جلوگیری از ضرر هنگام معامله در فارکس باشد.

مبانی هج کردن در بازار فارکس

هج کردن فارکس شامل گرفتن موقعیت در یک جفت ارز است که با حرکت های احتمالی در جفت ارز دیگر مقابله می کند. با فرض این که اندازه این موقعیت ها یکسان است و حرکت های قیمت همبستگی معکوس دارند، تغییرات قیمت در این موقعیت ها می تواند تا زمانی که هر دو فعال هستند، یکدیگر را خنثی کنند.

در حالی که این امر سود بالقوه را در این دوره حذف می کند، خطر زیان را نیز محدود می کند.

ساده ترین شکل این پوشش مستقیم است که به موجب آن معامله گران یک موقعیت خرید و یک موقعیت فروش را روی یک جفت ارز باز می کنند تا هر گونه سود به دست آمده را حفظ کنند یا از زیان بیشتر جلوگیری کنند. معامله گران می توانند از رویکردهای پوششی پیچیده تری استفاده کنند که از همبستگی های شناخته شده بین دو جفت ارز استفاده می کند.

نحوه عملکرد هج فارکس

فرآیند باز کردن هج در بازار فارکس ساده است. با یک موقعیت باز موجود – معمولاً یک موقعیت خرید – شروع می شود که در آن معامله اصلی شما در جهت خاصی در حال حرکت است. هج با باز کردن موقعیتی ایجاد می‌شود که برخلاف حرکت مورد انتظار شما از جفت ارز است و به شما این امکان را می‌دهد که موقعیت باز خود را در معامله اصلی بدون متحمل ضرر در صورتی که حرکت قیمت برخلاف انتظارات شما باشد، حفظ کنید.

اغلب از این پوشش برای ذخیره درآمدی که ابزار های هج کردن ریسک قبلاً به دست آورده اید استفاده می شود. نمودار NOK/JPY زیر وضعیتی را نشان می‌دهد که در آن یک معامله‌گر ممکن است بخواهد هج کردن داشته باشد. به عنوان مثال، اگر آنها مدت زیادی به انتهای این نمودار نزدیک شوند و از افزایش قابل توجهی که در روزهای بعد رخ داد سود ببرند، معامله‌گر ممکن است برای محافظت در برابر هرگونه ضرر احتمالی کوتاهی کند.

در حالی که یک معامله گر همچنین می تواند به سادگی موقعیت خود را ببندد و سود خود را نقد کند، ممکن است علاقه مند باشد که این موقعیت را باز نگه دارد تا ببیند الگوهای نمودار و شاخص های فنی در طول زمان چگونه تغییر می کنند.

در این مورد، هج کردن می تواند برای جبران سود یا زیان احتمالی استفاده شود، زیرا معامله گر موقعیت را حفظ می کند و اطلاعات بیشتری را جمع آوری می کند. حتی اگر قیمت به شدت کاهش یابد، آنها می توانند تمام سود حاصل از این رالی اولیه را نقد کنند.

مزایای هج کردن در بازار فارکس

مشابه هج کردن در بازار سهام، هج کردن در بازار فارکس چندین مزیت کلیدی را فراهم می کند که معامله گران باهوش می توانند از آنها برای تثبیت حساب های خود و گرفتن موقعیت استفاده کنند. این مزایا عبارتند از:

شما کنترل بهتری بر نسبت ریسک/پاداش خود دارید. هجینگ تعادل ارزشمندی برای سایر موقعیت‌های شما فراهم می‌کند و می‌تواند بالاست را به شکل افزایش قیمت‌ها ارائه دهد، حتی اگر موقعیت‌های دیگر در جهت مخالف حرکت کنند.

این تنوع دارایی های شما را بهبود می بخشد. Hedging موقعیت‌های باز شما را توزیع می‌کند تا خطر آسیب یک متغیر یا رویداد به موقعیت‌های شما را در سراسر صفحه کاهش دهد.

این به عنوان یک بیمه نامه در برابر نوسانات غیرقابل پیش بینی قیمت عمل می کند. در صورت نوسانات یا نوسانات ناگهانی قیمت، موقعیت محافظت شده شما می تواند به حفظ ارزش کلی حساب شما کمک کند و در آن موقعیت سود ایجاد کند که می تواند موجودی حساب شما را تا زمانی که ارزش سایر موقعیت ها افزایش یابد، تثبیت کند.

معایب احتمالی هج کردن در بازار فارکس

در حالی که هج کردن می تواند یک استراتژی بسیار ارزشمند باشد، اما ریسک قابل توجهی نیز دارد و اگر مراقب نحوه استفاده از این ابزارهای هج کردن نباشید، می تواند سود و سود را از بین ببرد. محتمل ترین معایب ایجاد شده توسط هج کردن شامل موارد زیر است:

پتانسیل سود شما به احتمال زیاد کاهش می یابد. در حالی که هج کردن ریسک شما را کاهش می دهد، پتانسیل سود شما را نیز کاهش می دهد. این به این دلیل است که در مواردی که سود پوزیشن‌های باز اصلی شما همچنان در حال افزایش است، احتمالاً ارزش موقعیت محافظت شده شما کاهش می‌یابد.

ممکن است تجربه کافی برای استفاده از هج کردن برای منافع مالی خود نداشته باشید. به دلیل پیچیدگی ایجاد و انتخابزمان هج بسیاری از معامله گران مبتدی فارکس فاقد دانش و تجربه برای پوشش دادن به روشی هستند که ارزش را به حداکثر برسانند.

این امکان وجود دارد که در صورت نوسان ناگهانی، هجینگ شما نیز ضرر کند. در حالی که ممکن است یک اتفاق مکرر نباشد، هج کردن – یک پوشش پوششی پیچیده که به طور مستقیم با سایر موقعیت های شما مرتبط نیست – همیشه تضمین نمی شود که ارزش آن با از دست دادن سایر موقعیت ها افزایش یابد. این به این دلیل است که متغیرها و رویدادهایی که باعث این تغییرات قیمت می شوند را نمی توان به طور کامل پیش بینی کرد، به این معنی که تأثیر نوسانات بر موقعیت پوششی شما ممکن است به طور کامل شناخته نشده باشد. این می تواند منجر به ضررهای بزرگتر از زمانی شود که شما اصلاً موقعیت خود را محافظت نکنید.

هج کردن پیچیده در بازار فارکس

از آنجایی که پوشش های هج پیچیده، پوشش مستقیم نیستند، برای اجرای موثر آنها به تجربه معاملاتی کمی نیاز است. یک رویکرد، باز کردن موقعیت‌ها روی دو جفت ارز است که حرکت‌های قیمتی آن‌ها، معمولاً با هم مرتبط است.

معامله‌گران می‌توانند از ماتریس همبستگی برای شناسایی جفت ارزهایی که همبستگی منفی قوی دارند، استفاده کنند، به این معنی که وقتی ارزش یک جفت افزایش می‌یابد، جفت دیگر کاهش می‌یابد.

برای مثال، ترکیب‌های USD/CHF و EUR/USD به دلیل همبستگی منفی قوی، گزینه‌های هج کردن عالی هستند. با باز کردن یک موقعیت خرید در جفت USD/CHF و یک موقعیت کوتاه در جفت EUR/USD، معامله‌گران می‌توانند موقعیت دلار آمریکا خود را پوشش دهند تا ریسک معاملاتی خود را به حداقل برسانند.

معاملات گزینه های فارکس همچنین فرصت های پوششی ایجاد می کند که در شرایط خاص می تواند موثر باشد. نیاز به یک معامله گر باتجربه دارد تا بتواند این فرصت های کوچک را شناسایی کند، جایی که هج کردن پیچیده می تواند به حداکثر رساندن سود و در عین حال به حداقل رساندن ریسک کمک کند.

چه زمانی باید هج کردن را در نظر گرفت

هج کردن زمانی مفید است که بخواهید موقعیت باز را در یک جفت حفظ کنید و در عین حال مقداری از ریسک خود را در آن موقعیت جبران کنید.

هج کردن کوتاه مدت می تواند یک راه عالی برای محافظت از سود باشد، زمانی که در مورد عوامل خاصی که می توانند باعث نوسانات قیمتی شوند مطمئن نیستید. این عدم قطعیت می‌تواند از ظن خرید بیش از حد دارایی گرفته تا ترس از بی‌ثباتی سیاسی یا اقتصادی باعث کاهش شدید ارزش برخی جفت‌های ارز شود، به خصوص اگر شما آن جفت‌ها را طولانی کنید.

در نمودار USD/JPY نشان داده شده در زیر، دوره تثبیت پتانسیل یک شکست را ایجاد می کند که می تواند در هر جهت پیش برود. اگر در حال حاضر یک موقعیت باز در این جفت ارز دارید و امیدوارید که کاهش قیمت خط مقاومت را بشکند، ممکن است با موقعیت دیگری که هدف آن بازگرداندن خط روند به بالاترین سطح قبلی است، هج کردن را در نظر بگیرید.

اگر این هج را باز کنید و قیمت خط روند را بشکند، همیشه می توانید موقعیت دوم خود را ببندید و همچنان از موقعیت فروش موفق خود سود ببرید. اما اگر اشتباه می کنید و روند تغییر مسیر داد، می توانید هر دو موقعیت را ببندید و همچنان سود خود را از تغییر قیمت قبلی نقد کنید.

معامله گران اغلب از هج کردن برای محافظت در برابر نوسانات کوتاه مدت در اخبار اقتصادی یا تعطیلات آخر هفته استفاده می کنند. معامله گران باید در نظر داشته باشند که در حالی که هج کردن ریسک معاملات را کاهش می دهد، سود بالقوه را نیز کاهش می دهد.

با توجه به بازده پایین ایجاد شده توسط هج کردن، این استراتژی برای معامله گرانی که معامله گران تمام وقت فارکس هستند یا حسابی به اندازه کافی بزرگ دارند که بازده نقدی زیادی را از بازده بهره محدود کسب کنند، مناسب است.

خروج هج

هنگامی که از یک پوشش مستقیم یا مرکب خارج می شوید و موقعیت اولیه خود را باز می گذارید، فقط باید موقعیت دوم را ببندید. با این حال، هنگامی که هر دو طرف یک هج را می بندید، باید آن موقعیت ها را همزمان ببندید تا از ضررهای احتمالی که ممکن است ناشی از شکاف باشد جلوگیری کنید.

مهم است که موقعیت های محافظت شده خود را پیگیری کنید تا بتوانید موقعیت های مناسب را در زمان مناسب برای تکمیل این استراتژی ببندید. از دست دادن یک موقعیت باز در این فرآیند می تواند کل استراتژی هج کردن شما را از مسیر خارج کند و به طور بالقوه ضررهای جدی را به حساب معاملاتی شما وارد کند.

خطرات بالقوه هنگام هج کردن

اگرچه هج کردن فارکس معمولاً برای محدود کردن ریسک برای معامله‌گران استفاده می‌شود، اجرای ضعیف این استراتژی می‌تواند برای حساب تجاری شما فاجعه‌بار باشد.

به دلیل پیچیدگی هج کردن در بازار فارکس، معامله گران – حتی معامله گران باتجربه – هرگز نمی توانند کاملاً مطمئن باشند که پوشش آنها ضررهای احتمالی را جبران می کند. حتی با یک پوشش سنجیده شده، هر دو طرف ممکن است متحمل ضرر شوند. همچنین به دنبال داردمهم است که عواملی مانند کارمزد و سوآپ را در نظر بگیرید.

معامله گران تا زمانی که درک کاملی از نوسانات بازار و نحوه برنامه ریزی معاملات برای استفاده از نوسانات قیمت نداشته باشند، نباید از استراتژی های هج کردن استفاده کنند. زمان‌بندی ضعیف و تصمیم‌های پیچیده جفت‌سازی می‌تواند منجر به ضررهای سریع در مدت زمان کوتاهی شود.

معامله گران باتجربه می توانند از دانش خود در مورد نوسانات بازار، عواملی که بر این تغییرات قیمت تأثیر می گذارند و آشنایی عمیق با ماتریس همبستگی فارکس برای محافظت از سود خود و ادامه کسب درآمد از طریق استفاده از هج کردن در زمان مناسب در بازار فارکس استفاده کنند.

ابزار های هج کردن ریسک

خدمات آینده Perpetual Engine توسط MarksMan Liquidity Hub امکان تهیه، محاسبه و زمان بندی داده های بازار ضروری برای ارائه محصولات حساب آتی ابزار های هج کردن ریسک دائمی تان را فراهم می کند.

این داده ها شامل شاخص قیمت و شاخص پریمیوم مطابق با مشخصات قرارداد محصول اشتقاقی است که امکان محاسبه نرخ های سرمایه برای نگه داشتن قیمت قرارداد حساب آتی دائمی در سطحی نزدیک به شاخص قیمت بر اساس تعاریف شما را مهیا می سازد.

خدمات نوآورانه MarksMan Liquidity HUB به کارگزاران نهادی و خرده‌فروشی، صرافی‌های رمزنگاری و سایر مکان‌های معاملاتی فرصت‌های جدید و هیجان‌انگیزی را برای ارائه آینده‌های دائمی به مشتریان خود، برآورده کردن و حتی فراتر رفتن از انتظارات از نظر مشخصات دقیق قرارداد، نقدینگی بی‌نظیر و کیفیت اجرا، ارائه می‌دهد.

کلید Features

موتور کشف قیمت امکان استخراج بهترین قیمت ها و همچنین لیست کامل سفارشات برای دارایی های لحظه ای را از طریق پیشنهادهای قیمت سطح 2 از چند منبع متعدد، و همچنین با استفاده از شناسایی منابع داده بازار بیشتر فراهم می کند.

تعداد ابزارهای معاملاتی، عمق فهرست سفارشات و تامین کنندگان نقدینگی متصل، تنها به تخیل شما و منابع محاسباتی موجود محدود می شود.

برای تامین کنندگان نقدینگی و جمع آوری کنندگان داده های بازار در صورت تقاضا، آداپتورهای سفارشی در دسترس هستند

تنظیم منعطف جریان های نقدینگی با اعمال پیکربندی دانه بندی بر ابزارهای معاملاتی و صورت های سفارش با هدف تسهیل معاملات از یک سو و کاهش ریسک از سوی دیگر. نشانه‌گذاری‌ها، اصلاح‌کننده‌های حجم، عمق لیست سفارشات، نگاشت نمادها، دقت اعشاری، همگی پارامترهایی هستند که برای شکل دادن نقدینگی پلتفرمتان در اختیار شما هستند.

انتخاب صورت سفارشات، نقدینگی و ابزار معاملاتی به دلخواه شما.

گزارش جامع در مورد تمام جنبه های سفارشات تحت پوشش، داده های کیفیت اجرا، زمان بندی و سایر اطلاعات حیاتی. جزئیات درخواست معامله کاربر نهایی، داده ثبت سفارش تحت پوشش، و آمارهای اجرای سفارش تحت پوشش در دسترس است. سابقه سفارش قابل جستجو با فیلترهای پیچیده ارائه شده است.

تمام اطلاعات لازم در مورد معاملات و سفارش‌های تحت پوشش برای پیگیری پوشش ریسک و پشتیبانی از تصمیمات تان در دسترس شماست.

از طیف گسترده ای از انتخاب های تامین کنندگان نقدینگی در لیست اکوسیستم، لیست پشتیبانی شده، یا هر تامین کننده نقدینگی خارجی از طریق آداپتورهای سفارشی در دسترس است.

ویژگی های ساده و در عین حال قدرتمند برای پوشش ریسک قیمت شما

اتصال یکپارچه به انواع تامین کنندگان نقدینگی
و جمع آوری کنندگان داده های بازار از طریق روش های متعدد.

راه حل های اتصال پذیری MarksMan امکان کشف قیمت، دسترسی به نقدینگی، و اجرای معاملات با سرعت بالا و تاخیر کم را بهبود می بخشد، و به خواستارترین مشتریان نهادی، صرافی‌های کریپتو، و کارگزاران خرده‌فروشی، که در بازارهای ارز دیجیتال لحظه ای معامله می کنند، خدمات رسانی می کند.

یک رابط کاربری سریع و آسان برای ایجاد دسترسی ایمن به یک حساب پوشش دهنده ریسک در یک تامین کننده نقدینگی با وارد کردن کلیدهای API معاملاتی.

یک روش بصری برای مدیریت دسترسی به پلتفرم‌های پوشش ریسک.

با ترکیب نمادهای جداگانه، معکوس کردن دارایی های پایه و پیشنهاد قیمت، و اعمال کسر برای فعال کردن فید نقدینگی موثر جفت‌های مصنوعی جدید ارائه شده توسط کسب‌وکار بازارساز یا در محل معامله، ابزار مصنوعی جدیدی ایجاد کنید.

سیستم مدیریت حساب چند دارایی واقعی. وضعیت حساب، و همچنین جزئیات حساب، مانند موجودی، حقوق صاحبان سهام، Unrealized و Realized PnL همیشه در دسترس شماست. مدیریت دسترسی کاربر گرانول برای اطمینان از این که چه کسی حقوق سپرده ها/ برداشت ها، مدیریت موقعیت، گزارش و سایر ویژگی های مدیریت حساب را دارد.

بسته ها

ما به طور خاص راه حل بسته خود را توسعه دادیم تا مشتریان
بالقوه بتوانند بهترین راه حل مناسب برای تجارت خود را پیدا کنند.

موارد استفاده

صرافی مشتری از شریک اکوسیستم (مانند B2BX) نقدینگی دریافت می کند، و ریسک قیمت شریک اکوسیستم را تحت پوشش قرار می دهد

صرافی مشتری می تواند دریافت نقدینگی را از یکی یا هر دو منبع زیر انتخاب کند و همچنین ریسک های آن ها را تحت پوشش قرار دهد:

صرافی مشتری می تواند دریافت نقدینگی را از یکی یا هر دو منبع زیر انتخاب کند و همچنین ریسک های آن ها را تحت پوشش قرار دهد:

پشتیبانی مشتری

معماری

می تواند مفید باشد

Arthur Azizov, CEO and Founder of B2Broker about B2Broker`s philosophy in 30 seconds play

How to start your own Forex Brokerage or Crypto Exchange? B2Broker offers solutions for established companies to increase and optimize their workflows and help new brokers to build their businesses. We don`t tell you how to build your business. We work with you to make it better.

Trader play

Trader’s room - Presentation This presentation will tell you how the Trader’s room of Forex Broker is arranged from the inside. The Trader’s room from B2Broker is a ready-made module for the brokerage company's website.

Arthur Azizov, CEO and Founder of B2Broker about B2Broker`s philosophy in 30 seconds

How to start your own Forex Brokerage or Crypto Exchange? B2Broker offers solutions for established companies to increase and optimize their workflows and help new brokers to build their businesses. We don`t tell you how to build your business. We work with you to make it better.

Trader

Trader’s room - Presentation This presentation will tell you how the Trader’s room of Forex Broker is arranged from the inside. The Trader’s room from B2Broker is a ready-made module for the brokerage company's website.

Marksman خود را دریافت کنید

برای یک ارائه درخواست بدهید، یک نسخه آزمایشی را امتحان کنید و محصولات سرمایه گذاری
را در شرکت خود ارائه دهید!

Marksman خود را دریافت کنید

برای یک ارائه درخواست بدهید، یک نسخه آزمایشی را امتحان کنید و محصولات سرمایه گذاری
را در شرکت خود ارائه دهید!

B2Broker از اطلاعاتی که شما در اختیار ما قرار می دهید برای تماس با شما در مورد محتوا، محصولات و خدمات مرتبط خود استفاده می کند. برای اطلاعات بیشتر، خط‌مشی رازداری ما را بررسی کنید.

سؤالات متداول

MarksMan یک PaaS (پلتفرم به‌عنوان سرویس) است، به این معنی که همه چیز در فضای ابری میزبانی می‌شود و به مشتریان خود – اعم از گیرندگان و سازندگان – ابزارهایی برای تامین و دریافت نقدینگی و همچنین اجرای معاملات و پوشش ریسک ها با موجودی های پشتیبانی شده ارائه می دهد.

گیرندگان معمولا مشترک خوراک نقدینگی می شوند (اعم از بهترین قیمت ها یا کل قیمت های بازار)، در حالی که سازندگان تمایل دارند قیمت های سطح 2 و سایر داده های مربوط به بازار را پخش کنند. MarksMan اتصال را برای همه انواع مشارکت کنندگان در بازار در دسترس قرار می‌دهد تا هر کاربر پلتفرم بتواند ارتباطات گیرنده، سازنده و ترکیبی و همچنین جریان‌های نقدینگی هر پیکربندی را ایجاد کند.

اگر در کسب و کار تامین نقدینگی ارز دیجیتال لحظه عمده به روشی قابل اعتماد و استفاده از یک پلتفرم پشتیبانی شده (مانند B2Trader) برای محل معاملات خود هستید، خوب پیش می روید. اگر پلتفرم شما در حال حاضر توسط MarksMan Liquidity Hub پشتیبانی نمی‌شود، چنین اپلیکیشنی، با ترجیح قوی نسبت به مکان های معاملاتی رتبه بندی شده توسط CoinMarketCap یا توسط یک سرویس رتبه بندی مشابه به صورت موردی مورد بررسی قرار می گیرد.

وقتی در اکوسیستم MarksMan Liquidity Hub یک شریک اکوسیستم شدم، آیا این به این معنی است که باید با B2Broker وارد مشارکت شوم؟

به هیچ وجه. اصطلاح شریک اکوسیستم یک اصطلاح فنی است و به این معناست که شما به عنوان یک شرکت کننده از نوع سازنده (بر خلاف گیرنده) وارد اکوسیستم می شوید. این لزوما به معنای هیچ گونه رابطه شراکتی با هر یک از نهادهای B2Broker نیست.

آیا ممکن است که در هنگام تامین نقدینگی برای برخی از ابزارهای معاملاتی دیگر برای مشارکت کنندگان اکوسیستم، به عنوان گیرنده نقدینگی چند نماد دیگر فعالیت کرد؟

قطعا. اکوسیستم MarksMan یک پلتفرم توزیع نقدینگی با زیرساخت اتصال بسیار انعطاف‌پذیر است که امکان ترکیب و تطبیق جریان نقدینگی برای فعال کردن انواع اتصالات را فراهم می‌کند، به طوری که مجموعه گسترده ای از انتظارات مشتری برآورده شود.

ابزار های هج کردن ریسک

دنیای اقتصاد : چهره بورس در سال1410 یعنی 10سال دیگر موضوع بحث کارشناسان بورسی در یک گفت وگوی زنده اینستاگرامی بود. کارشناسانی که با اذعان به کاستی های امروز بازار سرمایه همچون محدودیت های معاملاتی، دخالت های دستوری، حکمرانی غیراصولی دولت، جعبه ابزار ناقص و البته عدم تعاملات بین المللی اظهار امیدواری کردند که تا 10سال دیگر چهره بورسی که در آن زمان 64ساله می شود، با رفع این کاستی ها آراسته شود. موضوعاتی که چالش های بسیاری برای فعالان بورسی ایجاد کرده و در برش های زمانی مختلف ابرنوسان های صعودی و نزولی را رقم زده است. با رفع این چالش ها، بورس تازه به حداقل هایی دست می یابد که سال هاست در بورس های جهانی وجود دارد و حتی از الزامات بازارها به شمار می رود. با این حال کارشناسان تاکید می کنند دستیابی بازار سرمایه به همین حداقل ها نیز نیازمند ثبات اقتصادی و بازگشت به ریل صحیح سیاستگذاری است؛ چراکه در صورت حکمفرمایی نابازار در اقتصاد و عدم پیروی از اصول اقتصاد آزاد نمی توان انتظار یک بازار سرمایه کارآ و مولد را داشت.

چشم انداز بورس در سال 1410 موضوعی بود که طی گفت وگویی با سه تن از کارشناسان و خبرگان بازار سرمایه مورد پرسش قرار گرفت. در این گفت وگوی زنده اینستاگرامی که با هدایت نیما آزادی، تحلیگر و مدرس بازارهای مالی انجام شد، سعید اسلامی بیدگلی (دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران)، حمیدرضا دانش کاظمی (عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار) و بهنام بهزادفر (تحلیلگر و مدرس بازار سرمایه) حضور داشتند و به بررسی شرایط بازار سرمایه در 10 سال آینده پرداختند. وضعیت ریزساختارها، ابزارهای معاملاتی، تکنولوژی، نهادهای مالی، روند بازار و سرمایه گذار خارجی تنها بخشی از مباحث مطرح شده در این گفت وگوی زنده اینستاگرامی بود.

نیما آزادی: ما در سال 1399 در فراخوان بزرگی، حجم قابل توجهی از هم وطنان را به بازار آوردیم اما از ظرفیت موجود به بدترین شکل ممکن استفاده شد. ما در بورس تهران صرفا می توانیم در جهت رشد قیمت ها سود کسب کنیم و در جهت افت سهامدار تشویق به خویشتنداری می شود. ما در این زمینه چه کارهایی کردیم؟ به ویژه درخصوص ETFها چه اقداماتی انجام شده است؟

سعید اسلامی بیدگلی: در سال 99 طیف وسیعی از مردم به بازار سرمایه وارد شدند و با ورود برخی ETFها این شائبه به وجود آمد که دولت دست به نوعی تامین مالی از این بازار زده است، بدون آنکه مالکیت آن نهادها را رها کند. موضوع یک طرفه بودن بازار سهام ایران اما موضوعی کلیدی است که نیاز به بحث و گفت وگوی بیشتری دارد. یکی از چالش های ما در بازار ایران کمبود ابزارهای معاملاتی است. عمده ابزارهای ما بر روی سهام است و هرچند طی سال های اخیر اوراق مشتقه را نیز گسترش دادیم اما هنوز از حجم معاملاتی ناچیزی برخوردارند. بسیاری از انواع مختلف فاندها وجود ندارد و در زمینه ابزارهای پوشش ریسک نیز ضعف های کلیدی دیده می شود. اما برای اینکه بدانیم در 10 سال آینده چه بورسی را شاهد خواهیم بود باید چشم انداز خود از زیرساخت ها، ریزساختارها، نهادها و ابزارهای مالی و بین المللی شدن بازار سرمایه را بیان کنیم. البته میان حالت بهینه و مطلوب و اینکه چه اتفاقی می تواند بیفتد اختلاف وجود دارد. اگرچه می پذیریم بورس ایران به دلایل مختلفی دارای توسعه یافتگی کاملی نیست که مهم ترین دلیل آن نظام حکمرانی بر اقتصاد ایران و وجود نهادهای ضدبازار است، اما ظرفیت توسعه ابزارها و نهادها وجود دارد. مهم ترین این ابزارها، یک ابزارهایی است که بازار را دوطرفه کرده و دوم ابزارهای کنترل ریسک. به نظر می رسد تا حدی زیرساخت های قانونی برای اجرایی شدن این ابزار نیز فراهم شده است. درخصوص ETFها اما بحث فراتر از این است. ما سال گذشته در نامه ای شفاف از طرف کانون نهادهای سرمایه گذاری، آسیب ایجاد این گونه ETF را برای دولت شرح دادیم اما متاسفانه به بخش هایی از این صحبت های توجه جدی نشد. امروز باید به دنبال راهکارهایی برای نقایص ایجاد شده طی سال های 98 تا 1400 باشیم.

نیما آزادی: آقای دانش کاظمی، ما عملا ابزاری برای پوشش ریسک در بازار سهام کشور نداریم. توسعه این ابزارها الزامی است پس چرا فرآیند تصمیم گیری و توسعه بازار به کندی دنبال می شود. این فرآیند به چه شکلی است؟ کجاها تصمیم گیری می شود؟ آیا ساختار دولتی اقتصاد و بورس باعث چنین مشکلاتی شده است؟ آیا شورای عالی بورس قدرت تصمیم گیری ندارد؟

حمیدرضا دانش کاظمی: به هر صورت آپشن ها و هج کردن و ابزار مدیریت ریسک، ابزارهایی هستند که اگر 10 سال دیگر گفت وگویی داشته باشیم، احتمالا اتفاق افتاده است. دلیل آن نیز این نیست که ما و امثال ما به این نتیجه برسیم یا خیر بلکه الزامات بازار است. همان طور که اگر به بازار 10 سال پیش بنگریم خیلی از ابزارهای موجود، وجود نداشته است، اما این ابزار نیاز امروز بازار ماست، اما اینکه چه چیزی جلوی توسعه بازار را گرفته و مدیران بازار سرمایه را نسبت به تصمیمات این چنینی با تعلل و محافظه کاری مواجه می کند، شاید به طمانینه در انجام امور یا عدم کارآیی و دقت در انجام کار برگردد. به عنوان نمونه درخصوص اصلاح قانون بازار سرمایه باید مراقب باشیم که قانونی تصویب نشود که بازار سرمایه ایران دولتی سازی شده و همچنین ریسک سرمایه گذاری در بازار افزایش یابد. دست مقام ناظر را نباید در تمامی امور کاملا باز گذاشت. ما همین الان از فعال بازار سرمایه مالیات دریافت می کنیم اما در بازارهای دیگر انبوهی از فرارهای مالیاتی داشته ایم. تا به امروز فعال بازار سرمایه را جریمه می کردیم و حالا با فرآیندهای حقوقی فشار مضاعفی بر فعالان وارد نکنیم. این اصلاح قانون بازار سرمایه می تواند چشم انداز 10 سال آینده را نیز مشخص کند؛ اینکه ما را به سرعت به نقاط مطلوب برساند یا از آن دور کند.

در نهادی مانند شورای عالی بورس لازم است تصمیمات بیشتر از سوی بخش های خصوصی و کانون ها گرفته شود. در قانون نوشته شده اعضای هیات مدیره سازمان بورس باید از فعالان و نخبگان غیردولتی انتخاب شود اما سابقه چیز دیگری را نشان می دهد. روسای سازمان بورس هر یک در دوره ای منصب دولتی داشته اند و در واکنش به اعتراضات، موضوع استعفا از مناصب دولتی قبل از تصدی پست ریاست بورس مطرح می شود درحالی که این استعفاها سمت دولتی را از بین نمی برد. به این ترتیب همان عدم استقلالی که در بانک مرکزی است، در سازمان بورس نیز دیده می شود در صورتی که قانون درست نوشته شده است. این موضوع را در هیات مدیره بورس های 4گانه نیز مشاهده می کنیم. این رویه باید اصلاح شود و این اصلاحات باید به درستی انجام شود، لذا اولین سرفصلی که برای جواب به سوال وضعیت بازار سرمایه در 10 سال آینده باید موردتوجه قرار گیرد، این است که برای قانون بازار سرمایه چه اتفاقی خواهد افتاد.

سعید اسلامی بیدگلی: نهایتا آنچه که با آن مواجه هستیم، این است که در نظام تصمیم گیری ایران به دلایل متعدد همچون سرمایه اجتماعی اندک فعالان، حساسیت های عمومی نسبت به نارضایتی ها زیاد است. نوسانات اقتصاد ایران نیز غیرنرمال است. در کمترین اقتصادی با اندازه و ضریب نفوذ فعلی بازار سرمایه ایران، چنین نوسانات بزرگی را در سطح اقتصاد کلان شاهد هستیم. 4 دهه است که تورم دورقمی را تجربه می کند. در حدود 10 سال با فواصل زمانی 3 شوک ارزی را تجربه می کند. تنش های بین المللی به نسبت زیادی دارد که سرریز این تنش ها به اقتصاد کشور بسیار زیاد است. اتفاق نظر تئوریک هم در ابزار های هج کردن ریسک بسیاری موارد خیلی کم دیده می شود. مجموعه این موارد باعث می شود تا زمان تصمیم گیری در عین حال که خیلی کند عمل می کند، غیرپاسخگو نیز باشد و البته تصمیم گیری را نیز کمی دشوار و سخت می کند.

اما چیزی که ما به طور جدی باید در 10سال آینده انتظار داشته باشیم، توسعه زیرساخت های بازار سرمایه، حرکت ریزساختارها به سمت مطلوب، برنامه های مدون و از پیش اعلام شده، توسعه بخشی از نهادها و ابزارهای استاندارد توسعه یافته در جهان با آگاهی نسبت به ملاحظات آن و البته ثبات و در عین حال انعطاف پذیری در قوانین و تصمیمات است.

نیما آزادی: بخش قابل توجهی از مشکلات بازار سرمایه به ضعف اطلاعاتی و ضعف آموزشی بازمی گردد. اتفاقی که در سال 99 برای بسیاری از سهامداران تازه وارد رخ داد. نقش و جایگاه سازمان درخصوص آموزش چیست؟ چه کارهایی انجام شده و چه برنامه ای وجود دارد؟

بهنام بهزادفر: مردم و سهامداران جدید شاید در ابتدا بدون دانش مالی وارد بازار شدند اما در حال حاضر به واسطه درگیری بخشی از سرمایه گذاران در بازار رمزارز دانش نسبی را کسب کرده اند، اما نقش سازمان بورس در این خصوص چیست؟ در اساسنامه همه سازمان ها یا نهادهای ناظر بازار سرمایه مفهمومی به اسم حمایت از سرمایه گذاران آمده است که بخشی از آن به ارتقای سواد مالی بازمی گردد. در سال 99 اتفاق جذابی افتاد. از سال 46 که بورس راه اندازی شد تا سال 99 که دوره های فراز و فرودی بسیاری تجربه شد، ما در مجموع 11 میلیون کد بورسی داشتیم. در سال 99 اما این رقم سه برابر افزایش یافت. افرادی که عموما با مفهوم ریسک آشنا نبودند و با فروش دارایی موردنیاز خود وارد بازار سرمایه شدند. در حال حاضر اما این گونه نیست و خود مردم مطالبه گر و خواستار دوطرفه شدن بازار هستند. بورس کشور در 10سال گذشته در برخی بخش ها با تغییرات و اتفاقات ملموسی همراه شده و در برخی دیگر بدون تغییر باقی مانده است. فرض کنید معامله گری 10سال پیش به کما رفته و در 1400 بهبود می یابد. 6 برابر شدن تعداد کدهای بورسی، افزایش تعداد قراردادها، رشد کمی بازار و تعداد شرکت های بورسی و افزایش سهم معاملات آنلاین از دادوستدها می تواند برای این فرد بسیار جذاب باشد، اما در خیلی جهات هیچ تغییری نمی بینیم. تنها اتفاق مثبت این 10سال تغییر t+3 به t+2 بوده است. سرخطی ها کماکان وجود دارد. حجم مبنا همان است و حتی بدتر شده است. شرکت خارجی در بورس ها دیده نمی شود و در برخی موارد همچون حذف معاملات آتی سکه و طلا نیز اوضاع بدتر شده است، پس اگر با همین سرعت فعلی پیش برویم پس از 10 سال ما نیاز به آموزش داریم، نه مردم.

حمیدرضا دانش کاظمی: اگر فرهنگ اجتماعی و توسعه نهادهای غیرحاکمیتی افزایش یابد، مطالبه گری نیز افزایش می یابد. مطالبات درست باید خواسته شود و بقیه را مجبور کرد آن خواسته را به لحاظ قاعده مند و دستورالعمل های غیر آزمون و خطایی و مستندات عملی فرامرزی و مطالعات تطبیقی جهانی برآورده سازند. باید مطالبات مردم جزو مطالبات بخش خصوصی آورده شود.

سعید اسلامی بیدگلی: اگرچه ما معتقدیم نظام حکمرانی مسوولیت برنامه ریزی برای توسعه را دارد اما واقعیت این است که توسعه یک پازل است که از قطعات زیادی تشکیل شده پس همانقدر که نهادهای حاکمیتی و نظارتی در موضوع توسعه بازار سرمایه کندی هایی داشتند؛ به ویژه در سال های 98 تا 1400 که روند توسعه بازا سرمایه با برخی شاخص ها همچون ضریب نفوذ، نسبت آن به GDP و افزایش حجم معاملات نقایصی داشتند، نهادهای دیگر نیز بدون تقصیر نبودند. کانون ها و فعالان نیز باید در این روند توسعه ای مشارکت کنند. تصمیم گیری نهایی بسته به موضوع در اختیار سازمان بورس و بورس های چهارگانه، دولت و مجلس و شاید نهادهای دیگری است، اما نیاز است متریال خوب در اختیار تصمیم گیران گذاشته شود.

نیما آزادی: در سال های اخیر بازارهای جدیدی همچون بازار پایه ایجاد شد که البته با ناپایداری قوانین مواجه شد. برخی تصمیمات با اینکه اشتباه بودن آن از ابتدا مشخص است، گرفته می شود و در ادامه با تصمیمات اشتباه تر همچون تغییر مداوم قوانین، بستن نمادها، تغییرات دامنه نوسان، وضعیت بدتر می شود، اما چرا اصلا بازار پایه ایجاد شد؟

سعید اسلامی بیدگلی: بازار پایه قرار بود تبدیل به otc شود اما این اتفاق نیفتاد. زمانی که قواعد بازی را برای چند نوبت به هم می زنید، دیگر نقطه تعادل قبلی به دست نمی آید. مفهومش این است که زمانی که تغییراتی در بازار پایه ایجاد می کنیم، دیگر برگشت به قاعده ای که فکر می کنید لزوما نقطه تعادل اولیه را به دست نمی دهد، بنابراین تغییر قاعده حتی به سمت قاعده مطلوب نیز نیازمند برنامه ریزی است در غیراین صورت می تواند آسیب زا باشد.

حمیدرضا دانش کاظمی: بازار پایه پذیرش شده در بازار بورس نیست. شرکت های موجود در بازار پایه پذیرش نشده اند، یا لغو پذیرش شده یا بر اساس مواد قانون برنامه بازار سرمایه مکلف بوده اند بستری را برای معامله سهام این شرکت ها فراهم کنند، بنابراین شرکت های بازار پایه، شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه نیستند. درخصوص بحث بازار پایه، دامنه نوسان، پنهان بودن اطلاعات و بسیاری موارد دیگر که مورد تمایل سازمان و بورس ها و مورد دعوای ارکان خودانتظام بوده باید گفت وگوی زنده دیگری ترتیب داد.

نیما آزادی: آقای اسلامی شما پژوهش موردی و دانشگاهی درخصوص دامنه نوسان، حجم مبنا و دیگر قوانین جاری در بازار سرمایه داشته اید؟

سعید اسلامی بیدگلی: مطالعات درخصوص دامنه نوسان بسیار جامع است و توصیه های سیاستگذارانه هم زیاد انجام شده است. موضوع مهم و تکرارشونده دامنه نوسان که مطالبه شده است، کفایت ادله برای تصمیم گیری وجود دارد اما درخصوص دو موضوع هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. یکی اینکه آزادسازی تا چه حدی انجام شود و با چه شیوه ای؟ توسعه متولی یگانه ای ندارد. تصمیم گیری در سطوح مختلف از ارکان صورت می گیرد؛ ولی تک تک آدم ها بسته به تعداد مخاطب و میزان تاثیرگذاری باید در بهینه شدن این تصمیم گیری ها ایفای نقش کنند، اما حتی اگر بهترین زیرساختارها را داشته باشیم، تا زمانی که اقتصاد کشور با نوسانات زیادی مواجه است، سرریز این چالش ها به بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه می رسد.

نیما آزادی: الان سال 1410 است. با توجه به روند توسعه بازار، ابزارها و تمام امکاناتی که در سال های اخیر فراهم شده، چه چیزهایی به بورس 1410 اضافه شده است؟

حمیدرضا دانش کاظمی: بازار سرمایه ایران بین المللی شده است؛ اما نه مانند بازارهای توسعه یافته ای همچون نیکی. سایز بازار بزرگ تر شده است. نهادها توسعه پیدا کرده اند. تعداد سرمایه گذاران به لحاظ تعیین تکلیف سهام عدالت افزایش یافته است اما الزاما سواد مالی به این نسبت افزایش نیافته است. وزن بازار سرمایه در اقتصاد ایران توسعه پیدا کرده؛ چراکه اقتصاد کشور بزرگ شده و بازار دوطرفه شده است، اما در فاصله این 10سال جرح و تعدیل های قابل توجهی را در بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.

سعید اسلامی بیدگلی: متاسفانه من نسبت به اقتصاد کلان حداقل در کوتاه مدت بدبین هستم؛ اما امیدوارم تصمیمات اشتباه اقتصاد کلان آن قدر زیاد نباشد که اقتصاد دچار به هم ریختگی برگشت ناپذیر شود؛ چراکه تا آن مرحله فاصله چندان زیادی نداریم و ممکن است با یک اشتباه کوچک در لوپ تورمی بیفتیم و آسیب های بسیاری جدی به مجموعه اقتصادمان وارد شود که 10 سال زمان زیادی برای جبران آن آسیب ها نخواهد بود. با فرض اینکه چنین اتفاقی نیفتد، من پاسخ این سوال را می دهم. الان سال 1410 است. با یک نگاه روشنگرانه و توسعه گرا، فعالیت های فین تکی بازار سرمایه افزایش یافته و باعث رشد برخی بخش های بازار شده است. نظارت های معاملاتی رشد کرده است. ابزارهای مدیریت ریسک راه خود را بازکرده اند. امکان فعالیت شرکت های بین المللی در بازار سرمایه ایران فراهم شده است. برخی گواهی نامه های بین المللی در ایران وجود دارد. در خدمات مالی (Financial Services) غول های بزرگی داریم. برخی بورس ها ادغام شده و بورس های جدیدی نیز تاسیس شده است و OTC توسعه جدی پیدا کرده است.

بهنام بهزادفر: اگر با همین فرمول پیش برویم 10 سال آینده هم با دکتراسلامی 1410 و آقای دانش کاظمی 1410 صحبت می کنیم اما چیزی نداریم. اقداماتی که در سال های اخیر برای توسعه ابزارها کردیم، نتیجه مطلوبی نداشت. اگر می خواهیم بورس و بازاری موازی بازار سرمایه ایجاد نشود و شرکت ها به طور کامل به سمت OTC نروند باید از بوروکراسی اداری فاصله بگیریم. در آن زمان پیش بینی 10 سال آینده کار سختی نخواهد بود و می توانیم همپای دنیا پیشرفت کنیم. سه پیش نیاز داریم:آزادسازی دامنه نوسان و ریزساختارها و عدم دخالت دولت در بازار سرمایه.

بلاگ ارزفی

اخبار بیت کوین ، اتریوم ، بلاک چین ، ماینیگ ، قیمت ارزهای دیجیتال را اینجا بخوانید.

تحلیل تکنیکال

تریدینگ ویو (TradingView): بهترین وب‌سایت برای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

وبسایت تریدینگ ویو بهترین وب‌سایت برای تحلیل نمودارهای ارز دیجیتال است. معامله‌گران در بازارهای مختلف از جمله سهام، فارکس و ارز دیجیتال از نمودارها و ابزارهای متنوع این وب‌سایت استفاده می‌کنند. نمودارهای تریدینگ ویو به صورت لحظه‌ای به روز می‌شود

تله گاوی (Bull Trap) چیست؟ آشنایی با روش‌های تشخیص الگوی تله گاوی

تله گاوی (Bull Trap) چیست؟ چطور الگوی تله گاوی را تشخیص دهیم؟ در بازارهای مالی و به ویژه بازار ارزهای دیجیتال فراز و نشیب‎‌های زیادی وجود دارد. اگر با روش‌های آنالیز داده آشنا نباشیم، متحمل ضررهای سنگینی می‌شویم

معرفی بهترین ابزار ها برای ترید ارز دیجیتال

بهترین کار قبل از هرکاری، سنجش تمام جوانب و کسب اطلاعات لازم درباره آن است. برای یک تریدر که می‌خواهد ارز دیجیتال ترید کند، داشتن اطلاعات لازم و ابزار مناسب بسیار ضروری است.

تحلیل آنچین چیست؟ آشنایی با On-Chain Analysis و شاخص‌های درون زنجیره‌ای

یکی از مشخصات شبکه‌های غیرمتمرکز همچون دفتر کل توزیع شده (DLT) و بلاکچین، وجود نسخه‌های بروزی از داده‌های شبکه در دستان شرکت‌کنندگان آن است. این امر اجازه می‌دهد تا داده‌های شفاف و غیرقابل مخدوش‌سازی مربوط به تراکنش‌ها،

میکرو سیکل چیست ؛ جایگزینی برای چرخه‌های ۴ ساله بیت کوین

اکثر علاقمندان به دنیای رمزارزها با چرخه‌های ۴ ساله که براساس تاریخ هاوینگ بیت کوین اتفاق می‌افتند، آشنایی دارند. احتمالا شما هم اخیرا به اخبار و مقالاتی درباره طولانی شدن این چرخه‌ها برخورده‌اید. جایگزینی که برای این دوره‌های ۴ ساله در نظر گرفته شده،

اندیکاتور RHODL چیست؟ معرفی شاخص آنچین ارزش تمام شده کوین هولد شده

چطور می‌توان جابه‌جایی بیت کوین در بازه‌های زمانی مختلف را بررسی کرد؟ آیا اندیکاتوری وجود دارد که با استفاده از آن بتوان ارزش کوین‌های هولدشده در کوتاه مدت و بلندمدت را با یکدیگر مقایسه کرد؟ اندیکاتور RHODL یا شاخص ارزش تمام شده کوین هولد شده،

نسبت MVRV چیست؟ شاخص آنچین برای تعیین سقف و کف قیمت

حتما با مفهوم ارزش بازار یا مارکت کپ آشنا هستید. آیا برای بیان ارزش بازار، راه دقیقتری وجود دارد؟ آیا فرمولی برای یافتن ارتباط میان ارزش بازار و ارزش واقعی بازار رمزارزها وجود دارد؟ پاسخ مثبت است. Realized Value یا ارزش واقعی

اندیکاتور Reserve Risk چیست؟ نحوه محاسبه تعادل ریسک به ریوارد در سرمایه‌گذاری رمز ارزها

کمتر کسی وجود دارد که اصطلاح هودل (HODL) و هودلر (HODLer) را در فضای بازار ارزهای دیجیتال نشنیده باشد. سرمایه‌گذاران بلندمدت در بازار رمز ارزها، علاوه‌ بر اینکه عمدتا در کسب سودهای چشمگیر اشتراک دارند،

هج کردن (Hedging) در بازار ارزهای دیجیتال به چه معناست؟

رشد و گسترش روزافزون بازار ارزهای دیجیتال موجب پیدایش راه‌های جدید برای کسب درآمد شده است. اما به همان نسبت احتمال از دست رفتن سرمایه و ضرر هم افزایش پیدا می‌کند. بنابراین به‌عنوان یک سرمایه‌گذار باید به‌طور مداوم دنبال راه‌هایی

نسبت MVRV چیست؟

حتما با مفهوم ارزش بازار یا مارکت کپ آشنا هستید. آیا برای بیان ارزش بازار، راه دقیقتری وجود دارد؟ آیا فرمولی برای یافتن ارتباط میان ارزش بازار و ارزش واقعی بازار رمزارزها وجود دارد؟ پاسخ مثبت است. Realized Value یا ارزش واقعی بازار معیاری

الگوی پرچم صعودی چیست؟

در زمان آموزش الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال، با الگوهای نموداری زیادی مواجه می‌شویم. الگوی پرچم یا Flag یکی از بهترین الگوهای نموداری است که درصد خطای آن در مقایسه با سایر الگوها، بسیار کمتر است.

نحوه تحلیل بازار نزولی؛ آشنایی با الگوی نزولی قیمت رمزارزها

خرید یک دارایی هنگامی‌که بازار درگیر روند نزولی است می‌تواند مانور پرریسکی باشد؛ چراکه اکثر سرمایه‌گذاران با تصور بر اینکه نقطه معکوس شدن روند را فهمیده‌اند، به بازار وارد شده و با شدت گرفتن نزول، ضررهای زیادی را متحمل می‌شوند.

پرایس اکشن یا رفتار قیمت چیست

رفتار قیمت (Price Action) به معنی حرکات قیمتی یک دارایی در یک بازه زمان بر روی نمودار است. پرایس اکشن مبنای کل تحلیل تکنیکال است و در تمامی بازارها مانند کالا، سهام، فارکس و کریپتوکارنسی به کار می‌رود.

استراتژی معاملاتی چیست؟

از آنجایی که استراتژی در حوزه‌ها و موضوعات مختلف کاربرد گسترده دارد، اگر بخواهیم تعریف ساده از آن بیان کنیم، می‌توانیم «مجموعه برنامه‌ و اقدامات بلند‌مدت و کوتاه‌مدت برای رسیدن به اهداف مشخص در شرایط عدم قطعیت» را استراتژی بنامیم.

سطح حمایت و مقاومت چیست؟

یک تریدر برای انجام معاملات خود یک هدف مشخص دارد؛ خرید در قیمتی پایین و فروش آن در قیمت بالاتر. اما برای بسیاری از سرمایه‌گذاران این کار همانند غنی سازی اورانیوم بوده و کاری بسیار دشوار است.یکی از اساسی‌ترین و قابل‌فهم‌ترین استراتژی‌هایی

معرفی ۷ مورد از ویرانگر‌ترین اشتباهات در تحلیل تکنیکال!

تحلیل تکنیکال یکی از رایج‌ترین روش‌های تحلیل بازار‌های مالی است. این نوع تحلیل را می‌توان در هر نوع بازار مالی اعمال کرد و فرقی ندارد که این بازار مالی بازار بورس، طلا و یا ارز‌های دیجیتال باشد. اگرچه یادگیری مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال راحت است،

روانشناسی ترید چیست و چطور به کار با صرافی‌های رمزارز کمک می‌کند؟

صرافی ارز دیجیتال یک پلتفرم با فناوری سطح بالاست که در آن همه تراکنش‌های با استفاده از نرم‌افزار‌های نوین و راه‌حل‌های جدید آی تی انجام می‌گیرد. ظهور ارز‌های دیجیتال باعث انقلابی در جهان ما شدند و ساختار اقتصادی آن را تغییر دادند.

چگونه می‌توانیم در بازار نزولی سرمایه‌گذاری کنیم؟

زمانی که ارز‌های دیجیتال روزانه به بالاترین سطح قیمتی خود دست پیدا می‌کنند، می‌توان گفت که بازار در روند صعودی خود قرار گرفته است. با این حال در طول یک بازار نزولی، سرمایه‌گذاران باید در مدیریت سبد سرمایه‌گذاری خود با احتیاط بیشتری عمل کنند.

اهرم معاملاتی (Leverage) چیست و چه کاربردی دارد؟

در دنیای کریپتوکارنسی، اهرم (Leverage) به موقعیتی اشاره دارد که سرمایه‌گذاران از پول قرض گرفته شده برای ترید کردن استفاده می‌کنند. استفاده از اهرم می‌تواند قدرت خرید و فروش را افزایش دهد و شما را قارد می‌سازد تا سود بیشتری از معامله ببرید.

شورت اسکوییز (Short Squeeze) چیست؟

عبارت شورت اسکوییز (Short Squeeze) را می‌توان اینطور معنی کرد: در بازار ارز دیجیتال زمانی که یک توکن به علت خروج از وضعیت معاملاتی شورت (short position) بسیاری از معامله‌گران، با افزایش بسیار زیاد قیمت مواجه شوداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.