آموزش طلا فروشی


حسابداری طلا فروشی

در سلسله مقالات آموزش حسابداری طلا فروشی در پی آن هستیم که شما را به طور مختصر و مفید با مفاهیم حسابداری و حسابداری طلافروشی آشنا کنیم.
آموزش حسابداری طلافروشی : تفاوت حسابداری طلا با دیگر صنوف
در حسابداری اصل بر پایه ثبات دارایی ، بدهی آموزش طلا فروشی و سرمایه است. سود و زیان محاسبه شده و در پایان دوره ، سود یا زیان به سرمایه اضافه یا از آن کسر شده و یا در سود و زیان اندوخته ذخیره می شود.
در حسابداری صنف طلا ، دارایی شناور براساس قیمت روز محاسبه می شود و به دلیل تهاتر یا معامله پایاپای طلا ، حساب بدهکاری و بستانکاری برای اشخاص بدست می آید وآن را نیز به صورت شناور و بر اساس قیمت روز محاسبه می کنند. بنابر این سرمایه در این صنف ثابت نبوده و سرمایه در این صنف بر اساس قیمت روز به صورت آموزش طلا فروشی شناور محاسبه می شود واین امر باعث می شود سود و زیان حسابداری به صورت شناور در آمده و محاسبه آن بسیار پیچیده و خارج از توان بسیاری از اشخاص باشد.

فهرست مطالب این صفحه

آموزش حسابداری طلا : تاثیر شناور بودن قیمتها در سود

اگر فردی ۱۰۰ تومان داشته باشد و قیمت هر گرم طلا در بازار ۱۰ تومان باشد و این فرد ۱۰ گرم طلا با آن بخرد در صورتی که قیمت طلا در بازار به ۱۲ تومان برسد این شخص صاحب ۱۰ گرم طلا است که قیمت آن ۱۲۰تومان است. به این تغییر، تعدیل قیمت گفته میشود. در اینجا هنوز سودی حاصل نشده است اما در این مرحله ، دارایی و سرمایه فرد به صورت شناور به ۲۰ واحد افزایش یافته است. حالا اگر این فرد با سود ، طلای خود را با قیمت ۱۲۸ تومان بفروشد، در قانون حسابداری این فرد ۲۸ تومان سود داشته است اما در صنف طلا این سود مورد تایید نیست. در این صنف، بر اساس قیمت روز، فقط ۸ تومان سود محاسبه می شود.

اما پیچیدگی این صنف به اینجا ختم نمی شود. درصورتی که بعد از فروش، قیمت هر گرم طلا به ۱۳تومان افزایش یابد، این فرد ۲ آموزش طلا فروشی تومان زیان کرده است و دیگر نمی تواند ۱۰ گرم طلا را مجدد خریداری کند، برای اینکه فرد ما ۱۲۸ تومان دارد اما ۱۰ گرم طلا ۱۳۰تومان شده است.
آموزش حسابداری طلا فروشی : واحد های اندازه گیری صنف طلا و جواهر
صنف طلا و جواهر صنفی است باستانی و واحدهای اندازه گیری آن بسیار باستانی هستند.
• کوچکترین واحد اندازه گیری این صنف گندم است که برابر با ۰/۰۴۸ سوت گرم است
• واحد دیگر لپه است که برابر با ۲ گندم که برابربا ۰/۰۹۶ سوت گرم است
• واحد دیگر نخود است که برابر ۲ لپه یا ۴ گندم است که برابر با ۰/۱۹۲ سوت گرم است
• واحد دیگر قیراط است که براساس تخم یک گل انتخاب شده است و برابر ۰/۲ سوت گرم است
• واحد دیگر مثقال است که برابر با ۲۴ نخود است و برابربا ۴/۶۰۸۳ گرم است
• واحد دیگر اونس است که واحد قیمت گذاری جهانی طلا بوده و برابر با ۳۱/۱۰۳۴۳ گرم است
البته امروزه از واحدهای مثقال، گرم، قیراط و اونس استفاده می شود و واحدها ی نخود، لپه و گندم منسوخ شده اند.

آموزش حسابداری طلافروشی : طلا ، خاصیت و معایب آن

خاصیت خنثی بودن طلا در آموزش طلا فروشی مقابله با اسیدها و هوا که باعث میشود تغییر حالت و رنگ ندهد، یکی از مهمترین خواص طلا است که باعث گرانبها بودن آن شده است. همچنین خاصیت چکش خوری بسیار بالایی که باعث شکل پذیر بودن آن و ساخت مصنوعات متفاوت می شود از جمله دلایل برتری طلا بر دیگر فلزا ت است.
بزرگترین عیب وایرادی که طلا دارد، نرم بودن بیش از اندازه طلا است که باعث میشود تا با کمترین فشار یا کوچک ترین ضربه تغییر شکل بدهد.

آموزش حسابداری طلافروشی : ساخت آلیاژ طلا

برای اینکه تغییر شکل اشکال ظریف را در طلا از بین ببریم، بهترین کار ترکیب فلز طلا با فلزات دیگر است و ازآنجا که طلا فلزی بسیار گرانبها است باید این کار با اصول ، قوانین و استاندارد خاص خود انجام شود. ترکیب فلز طلا با فلزات دیگر را عیار کردن می گویند. هرچه فلزات دیگر به طلا نسبت کمتری آموزش طلا فروشی داشته باشند عیار طلا بالا تر و هرچه این نسبت بیشتر باشد، عیار طلا پایین تر می آید.

• هرچه عیار طلا بیشتر باشد فلز نرم تری داریم
• هرچه عیار طلا کمتر باشد فلز سخت تری داریم

آموزش حسابداری طلا فروشی : استاندارد باستانی عیار طلا

در عصر باستان عدد۲۴ عدد قدرت مندی حساب میشده بنابراین عدد ۲۴ رابرای شمش خالص طلا استفاده می کردند.
برای عیار کردن طلا مانند شیرینی پزی، امروزه از ۲۴ پیمانه بهره می‌گیرند.
اگر ۱۸ پیمانه طلای خالص را با ۶ پیمانه فلزات دیگر که جمع آنها به ۲۴ برسد را باهم ترکیب کنیم طلا ۱۸ عیار بدست می آوریم.
اگر ۱۷ پیمانه طلای خالص را با ۷ پیمانه فلزات دیگر ترکیب کنیم طلای ۱۷ عیار بدست می آید.
اگر ۹ پیمانه طلای خالص را با ۱۳ پیمانه فلزات دیگر تریکب کنیم طلای ۹ عیار بدست می آوریم.
در قیمت گذاری عیار های مختلف طلا فقط ارزش فلز طلا محاسبه می شود و بهای فلزات دیگر اهمیتی در قیمت گذاری آن ندارد.
صنف طلا صنف باستانی دارای پیشینه چند هزار سال است که همچنان به سنتهای خود وفادار است و به دلیل همزاد بودن این صنف و پیدایش قوانین حسابداری قوانین موازی برای خود ایجاد کرده و حسابداری مخصوص خود حسابداری طلا فروشی را ایجاد کرده است.

طلا به دلیل ارزش وقیمت جهانی وتعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کشور در پشت اقتصاد قرار دارد و فعالان این صنف راضی نمی شوند تا طلا سرمایه خود را با وجوه رایج کشور که دارای ارزش پایین تری است معامله کنند پس همچنان مانند زمان باستان طلا خود تهاتر میکنند و در ازای تحویل دادن طلا از طرف حساب خود طلب طلا میکنند به اینگونه معاملات معاملات پایاپای نیز گفته می شود که اصل حسابداری طلا فروشی به حساب می آید.

ودر هر زمان که نیاز باشد طلا را به وجه رایج کشور تبدیل کننده آن را در قیمت روز طلا در کشور تبدیل وبه این عمل پولی کردن گفته می شود
واما با مشتریان خود همانند دیگر صنوف ذ قیمت کالای خود را محاسبه سود وارزش افزوده را به آن اضافه و به مشتریان خود می فروشند
ولی به دلیل اینکه نمی خواهند طلا خود از دست بدهند به جای طلا فروخته شده طلا خریداری میکنند تا میزان طلای خود را ثابت نگه دارند تا در نوسانات قیمت طلا دچار زیان نشوند.

حسابداری طلا فروشی

بنابر این معاملات در حسابداری طلا فروشی به دو دسته تقسیم میشود:

معاملات درون صنف که درآن طلا را پایاپای معامه میکنند و به اسناد آن دریافت و پرداخت میگویند.
معاملات بیرون از صنف که با افراد جامعه طرف حساب هستند و در این بخش مانند دیگر صنوف طلا را مانند کالا خریداری و می فروشند.

پیچیدگی حسابداری طلا فروشی بیشتر در بخش درون صنف است که به تهاتر یا معاملات پایاپای اقدام میکنند زمان ورود کالا که در دیگر صنوف بوسیله فرایند خرید است صنف طلا از گزینه دریافت جنس استفاده می کنند و در زمان خروج کالا از سیستم که در دیگر صنوف بخش فروش است صنف طلا از گزینه پرداخت جنس استفاده می کند در بهترین برنامه های طلا فروشی نیز از همین سیستم حسابداری طلافروشی استفاده می شود.

در حسابداری دیگر صنوف حساب ها در ستون بدهکار و بستانکار ریالی نگه داشته میشود اما در حسابداری طلا فروشی به دلیل تهاتر ای معامله پایاپای در چهار ستون بدهکار و بستانکار ریالی و بدهکار و بستانکار طلایی نگه داشته می شود
طلای در یافت و یا پرداخت شده را در حساب طلایی افراد نگه داری مکنند و برای جلو گیری از پیش آمدن اختلاف حساب حساب طلایی افراد بر اساس عیار طلا رایج کشور محاسبه و نگه داری میکنند.

طلای رایج کشور ما ایران طلای ۷۵۰ یا ۱۸ عیار است پس هر طلای دریافتی و پرداختی با عیار های مختلف برای ثبت در حساب طلایی افراد به طلای ۷۵۰ یا ۱۸ تبدیل میشود و حتی در زمانها پولی کردن وزن ۷۵۰ وجه دریافت شده یا پرداخت شده محاسبه و به حساب طلایی فرد برده می شود.
یکی از مهم ترین بخش های در حسابداری طلا فروشی محاسبه اجرت طلا ساخته شده است.

اجرت در حسابداری طلا و طلافروشی

سازندگان صنف طلا برای محاسبه مزد ساخت طلای خود از چهار روش استفاده می کنند.
اجرت گرمی
اجرت کل (هر عدد)
اجرت دردصدی
ویا ترکیب اجرت گرمی ودرصدی
اجرت گرمی
در این روش سازندگان طلا برای محاسبه مزد خود در ارزای ساخت هر گرم طلای ساخته شده مبلغی از وجه رایج کشور را در نظر میگیرند و وزن طلای ساخته شده را در اجرت مورد نظر ضرب کرده و مزد ساخت خود را محاسبه میکنند به این روش در حسابداری طلا فروشی اجرت گرمی گفته می شود.

مثال ثبت و فاکتور در حسابداری طلا فروشی

سازنده ما ۱۰ گرم کالای ساخته شده خود را با مزد هر گرم ۱۰۰.۰۰۰ ریال فاکتور کرده است.
۱۰ گرم ضرب در ۱۰۰.۰۰۰ ریال اجرت هر گرم برابر است با ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
پس سازنده ما ۱۰ گرم طلا با اجرت ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال را برای مشتری خود فاکتور میکند.
حسابداری طلا فروشی سند نرم افزار حسابداری طلا تمام عیار ۱

اجرت کل در حسابداری طلا فروشی

در این روش سازندگان طلای برای محاسبه مزد ساخت کالا های ظریف و یا نیاز مند دقت بالا دیگر وزن کالا خود را ملاک برای محاسبه قیمت کالای خود نمی داند و برای هر واحد کالای ساخته شده بهایی در نظر می گیرند به این روش اجرت کل گفته میشود.
مثال ثبت و فاکتور در حسابداری طلا و طلافروشی
سازنده ما ۲ گرم کالای ساخته شده خود را با مزد کل ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال فاکتور کرده است.
در روش وزن در محاسبات تاثیری ندارد
پس سازنده ما ۲ گرم طلا با اجرت ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال را برای مشتری خود فاکتور میکند.

اجرت درصدی در حسابداری طلا فروشی

در این روش سازندگان طلا که می خواهند اجرت کالا خود را با نرخ روز محاسبه کنند و در قیمت های وتوافق های خود ثابت باشند به جای اجر ت گرمی یا کل اجرت درصدی را انتخاب میکنند این روش به این صورت است که توافق میکنند در ازای هر صد گرم کار چند گرم طلا به عنوان مزد دریافت کنند که برای محاسبه آن وزن کالای را در اجرت درصدی توافق شده ضرب و وزن طلایی که به عنوان مزد تعیین کرده اند را بدست می آورند.
مثال ثبت و فاکتور در حسابداری طلا فروشی
سازنده ما با مشتری طلا فروشی خود توافق کرده است در ازای هر صد گرم کار هفت گرم طلا مزد دریافت کند.
سازنده ما ۱۰ گرم کالای ساخته شده خود را با مزد %۷ فاکتور کرده است.
۱۰ گرم ضرب در ۷% اجرت برابر است با ۰.۷ طلا
پس سازنده ما ۱۰.۷گرم طلا را برای مشتری خود فاکتور میکند.
در بهترین برنامه های طلا فروشی نیز از همین سیستم حسابداری طلافروشی استفاده می شود.
اجرت گرمی و اجرت درصدی حسابداری طلا فروشی
در حسابداری طلافروشی و در این روش، سازندگان طلا بنا بر شرایط بازار و نحوه تولید خود مزد خود را به دو قسمت تقسیم میکنند قسمت از آن را به صورت وجه رایج کشور با قانون اجرت هر گرم و قسمت از آن را با قانون اجرت درصدی محاسبه میکنند این روش نیازمند دقت بالا در ثبت است باعث اشتباه نشده و اختلاف حساب پیش نیاید.
مثال ثبت و فاکتور در حسابداری طلا فروشی
سازنده ما با مشتری خود توافق کرده است در ازای هر صد گرم کار هفت گرم طلا مزد دریافت کند بعلاوه ۱۰۰.۰۰۰ ریال اجرت هر گرم
سازنه ما ۱۰ گرم کالای ساخته شده خود را با مزد %۷ بعلاوه مزد هر گرم ۱۰۰.۰۰۰ ریال فاکتور کرده است.
۱۰ گرم ضرب در ۷% اجرت برابر است با ۰.۷ طلا
۱۰ گرم ضرب در ۱۰۰.۰۰۰ ریال اجرت هر گرم برابر است با ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
پس سازنده ما ۱۰.۷گرم طلا با اجرت ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال را برای مشتری خود فاکتور میکند.
همانگونه که متوجه شده اید روش ها متفاوت و محاسبات گوناگون در حسابداری طلافروشی حتی حسابداران خبره را نیازمند کمک نرم افزار حسابداری طلا تمام عیار می کند.

جهت دانلود ویدئو و فیلم های آموزش حسابداری طلا فروشی و نرم افزارهای حسابداری طلا فروشی به وب سایت فروشگاه حسابداری اقتصاد قرن مراجعه نمایید…

آموزش طلا فروشی در تهران

آموزشگاه طلافنون ایران آموزش طلا و جواهر سازی در ایران و خاورمیانه از سال 1355 فعالیت در زمینه آموزش طراحی و ساخت طلا و جواهر در تهران آغاز نموده و تا به امروز بیش از ده‌ها هنرجو تحت آموزش این مجموعه در صنعت طلا و جواهر کشور مشغول به کار شده اند. آموزشگاه طلافنون .

آموزش طلا فروشی در تهران .

آکادمی طلا – معرفی دوره آموزش فروشندگی طلا و جواهر.

آنچه در این دوره خواهید آموخت آموزش های تکنیکال شغل طلا فروشی و فروشندگی طلا. شناخت عیارهای طلا و تبدیل عیار ایرانی به عیارجهانی و بالعکس. آشنایی با اوزان طلا داخلی و جهانی. روش تشخیص و عیار سنجی طلا . پلاتین و نقره. معرفی فلزات گرانبها و شناخت آلیاژهای آن (طلا . پلاتین

طلا فروشی در تهران فلکه اول تهراپارس کتاب اول.

آموزشگاه طلافنون ایران – شعبه تهرانپارس – آموزش طلا سازی – طلاسازی – آموزش طلاسازی – آموزش ساخت طلا – آموزشگاه ساخت طلا – تهران. منطقه 8. محله تهرانپارس. تهران پارس. فلکه اول. خیابان رشید. بین کوچه 148 و 150 غربی. ساختمان ونوس

اموزش فروشندگی طلا و جواهر تخصصی [ بروز شد ] آکادمی طلا.

در این کتاب آموزش صفر تا صد فروشندگی حرفه ای طلا و جواهر را که مورد نیاز یک کسب و کار طلا فروشی است . به زبان ساده و همگام با جدیدترین متد علمی روز دنیا و به صورت کاربردی تقدیم حضور علاقمندان این حوزه می گردد.

آموزش طلا فروشی (کلاس های فروشندگی طلا) بایگانی – مجتمع .

سوالات متداول مجتمع فنی تهران میرداماد آرشیو برچسب های: آموزش طلا فروشی (کلاس های فروشندگی طلا) آموزش طلا فروشی (کلاس های فروشندگی طلا)

آموزش حسابداری طلا فروشی.

012 · آموزش حسابداری طلا : تاثیر شناور بودن قیمتها در سود. اگر فردی ۱۰۰ تومان داشته باشد و قیمت هر گرم طلا در بازار ۱۰ تومان باشد و این فرد ۱۰ گرم طلا با آن بخرد در صورتی که آموزش طلا فروشی قیمت طلا در بازار به ۱۲ تومان برسد این شخص صاحب ۱۰ گرم طلا است که قیمت آن ۱۲۰تومان است. به این تغییر. تعدیل قیمت 5)

10 بهترین طلا فروشی تهران بهترینو – خرداد 1400.

طلا فروشی در تهران لیست 10 بهترین طلا فروشی در تهران. رتبه بندی شده بر اساس نظر مردم . همراه با تصاویر و توضیحات و شماره تماس و آدرس

عمده فروشی طلا در تهران کتاب اول.

آموزشگاه طلافنون ایران – شعبه تهرانپارس – آموزش طلا سازی – طلاسازی – آموزش طلاسازی – آموزش ساخت طلا – آموزشگاه ساخت طلا – تهران. منطقه 8. محله تهرانپارس. تهران پارس. فلکه اول. خیابان رشید. بین کوچه 148 و 150 غربی. ساختمان ونوس

10 بهترین طلا فروشی بازار بهترینو – خرداد 1400.

۵ / ۳.۳. ( ۱۴ نظر) طلا فروشی. فروشگاه طلا و جواهر. خیابان 15 خرداد. بازار بزرگ. بازار زرگرها. پلاک 81. این فروشگاه در زمینه آموزش طلا فروشی طلا و جواهر کار می کند و جز بهترین فروشگاه ها در این زمینه به حساب میاد

آکادمی طلا آموزش طلا فروشی.

کتاب آموزش فروشندگی حرفه ای طلا و جواهر آنچه در این کتاب خواهید خواند. در این کتاب آموزش صفر تا صد فروشندگی حرفه ای طلا و جواهر را که مورد نیاز یک کسب و کار طلا فروشی است . به زبان ساده و همگام با جدیدترین متد علمی روز دنیا

طلا فروشی در تهران – شهر اینترنتی تهران.

طلا فروشی در تهران – در سایت شهر اینترنتی تهران. 02182427 – 02144291085. عضویت ورود به سایت پروفایل من; کنترل پنل صاحبین مشاغل تبلیغ در وب سایت های دابی

آموزش طراحی طلا و جواهرات – تهران.

همه دروس آن تالیف شده است. این آموزش سه مرحله مقدماتی. متوسط و پیشرفته را شامل می شود. آموزش طراحی طلا و جواهر با رایانه تلفیقی از تمامی سبک های کهن و مدرن استفاده شده است

لیست طلافروشی های تهران . بهترین جواهر فروشی های معروف تهران.

طلافروشی در تهران. جواهر فروشی تهران. لیست بهترین طلافروشی های تهران. بهترین جواهر فروشی های تهران. جواهر فروشی های معروف در تهران. آدرس جواهر فروشی های معروف تهران. بهترین طلا و جواهر فروشی تهران

کتاب آموزش طلا و تکنیک های جواهر سازی – دانلود PDF آموزش .

کتاب آموزش طلا و تکنیک های جواهر سازی با فرمت pdf به زبان فارسی را می توانید هم اکنون از داتیس نتورک خرید و دانلود کنید. کتاب pdf آموزش طلا و جواهر را می توانید بلافاصله پس از تکمیل سفارش از سایت دریافت کنید

طلا فروشی های معروف تهران: از زمردیان و گوهربین تا ساعتچی .

211 · طلا فروشی های معروف تهران بسیار است و علت معروفیت را بایددر کیفیت محصولات و هم چنین طرح های خلاقانه و برندینگ دانست. ۱۰ طلا فروشی معروف را خوب ببینید.Vaizdai✕

Vaizdai iš .

آموزش گوهرشناسی و طلا و جواهر در نمایندگی مجتمع فنی .

آموزش گوهرشناسی و طلا و جواهر در نمایندگی مجتمع فنی تهران(میرداماد)کلاس گوهر شناسی و طراحی طلا و جواهر. دوره گوهرشناسی و طراحی طلا و جواهر

آموزش طلا سازی. آموزش ساخت طلا و جواهر.

عضویت ویژه در گروه تخصصی طلا و جواهر. آخرین مدل جواهرات جهان همراه با سند. – آموزش فوق حرفه ای ساخت طلا و جواهر: در این نوع آموزش شما عزیزان با اصول و مبانی پیشرفته جواهرسازی آشنا میشوید به طوری که میتوانید عیناً محصولاتی را که داخل سایت مشاهده میکنید را ساخته و دراعضای فروش

آموزش طراحی طلا و جواهر – دوره جامع + مدرک بین المللی .

110 · آموزش طراحی طلا و جواهر یک دوره حرفه ای برای شما که به دنبال علاقه خود در زمینه طراحی طلا و جواهر با ماتریکس هستید. این دوره به شما کمک می کند که به صورت حرفه ای وارد بازار کار طلا و جواهر شوید. اگر در شهر تهران نیستید یا به هر دلیل امکان حضور در کلاس را ندارید می توانید از مستر

آموزش فروش طلا و جواه.

پتینه کاری _ ورق طلا _ و _نقاشی فرشته روی سقف_آموزش ورق طلا _آموزش پتینه,پتینه کاری _ورق طلا _ و _ نقاشی فرشته روی سقف_آموزش ورق طلا _آموزش پتینه,آموزش فروش در دیوار بخش 1,فروش انواع فلزیاب طلایاب و گنج یاب خارجی-09193461273,سشوار

آموزش طلا فروشی

آموزش طلا فروشی

اشخاصی در دوره ی آموزش طلا فروشی شرکت می کنند. که بخواهند علاوه بر درآمد بیشتر اطلاعات خودشان را نیز بالا ببرند.

دوره آموزش طلافروشی بسیار کارآمد می باشد. و برای ورود به بازار تجارت راه حلی مفید محسوب می گردد.

زمانی که طلافروشان طلای دست دومی را از مشتریان میخرند. باید بدانند که چطور طلا را آب می کنند. به همین دلیل نیز نحوه ی آب کردن طلا را در آموزش طلا فروشی یاد میگیرید.

با استفاده از استادان ارزشمند آموزشگاه شهید مصیبی در کوتاه ترین زمان ممکن راهی بازار طلا و سکه شوید. و این اطمینان را داشته باشید که با نکاتی که در این دوره آموزش طلا فروشی یاد میگیرید. می توانید فرد موفقی در فروش طلا شوید.


سیستم آموزش طلا فروشی

سیستم آموزش طلا فروشی به نحوی می باشد که شما با تشخیص دقیق طلای اصل و تقلبی مدیریت کار خود را به دست بگیرید.

استادانی که کار تدریس آموزش طلا فروشی را بر عهده دارند پاسخگوی هر گونه سوالی از جانب شما می باشند. پس این انتظار میرود که بعد از آموزش طلا فروشی با کاملترین اطلاعات به این بازار ورود می کنید.

به عنوان یک نیاز اصلی به بالا بردن اطلاعات در زمینه فراگیری طلا فروشی برای فروشندگان سکه و طلا دوره آموزش طلا فروشی امری مهم تلقی می شود.

بعد از این دوره انتظار می رود که هنرجو بتواند با اطلاعاتی که در این زمینه کسب کرده گالری طلا و جواهر خود را بنا کند.

مطالب مرتبط

آموزش شغل جواهرسازی

آموزش شغل جواهرسازی

آموزش شغل جواهرسازی

آموزش کار در طلا فروشی

آموزش کار در طلا فروشی

آموزش کار در طلا فروشی

آموزش نیاز دارید ؟

آموزشگاه طلا و جواهرسازی

آخرین خدمات آموزشگاه

 • ساخت زیور آلات با خاک رس فلزی یا متال کلی Metal Clay
 • آموزش کار با خاک رس فلزی یا متال کلی Metal Clay
 • ساخت زیور آلات با خمیر فلزی
 • آموزش ساخت زیورآلات با خمیر فلزی
 • ساخت زیور آلات با خمیر طلا و نقره
 • آموزش مجازی ساخت طلا و جواهر
 • شغل طلاسازی و جواهرسازی
 • شغل طراحی و ساخت طلا
 • آموزشگاه طلا سازی
 • دوره آموزش طراحی جواهرات دستی
 • آموزش طراحی طلا و جواهرات با نرم افزار ماتریکس
 • آموزش نقره کاری
 • آموزش شغل جواهرسازی
 • آموزشگاه مجازی طلا سازی
 • آموزش طلا فروشی
 • آموزش کار در طلا فروشی

آموزشگاه طلا و جواهرسازی شهید مصیبی

مدرک دانشگاهی و فنی حرفه ای, مركز آموزش علوم و فنون طلا و جواهر سازى, كلاس هاى آموزشگاه طلا و جواهر سازى, طراحى و ساخت جواهرات به صورت كاملا حرفه اى از مبتدى تا پيشرفته, با ارائه مدرک ديپلم طلا سازى و معرفى به كار بعد از دوره آموزشى, آموزش طلا و جواهر سازی, طراحی طلا و جواهر, طلا و جواهر سازی, تعمیرات طلا و جواهر, جواهر سازی, مرصع کاری, سوار کردن سنگ, مخراجکاری, انگشتر سازی, قلم زنی, دوره آموزشی مخراجکاری, آموزشگاه طلا و جواهرسازی برای ناشنوایان, تولید زیور آلات با دستگاه لیزر و حکاکی, ساخت صنعتی طلا جواهر و زیورآلات, گوهر تراشی, طراحی طلا و جواهر, طراحی طلا و جواهر با رایانه, ریخته گری طلا و جواهر, آموزش تعمیرات طلا و جواهر, تراش گوهر فست کات, حکاکی روی گوهر, خطاطی روی گوهر, دوره های جواهرسازی به صورت گروهی بوده و آموزش جواهرسازی به صورت انفرادی انجام می شود لذا تاریخ شروع دوره برای هر هنرجو بلافاصله پس از ثبت نام می باشد.

شعبه ١ شرق تهران تهرانپارس

آدرس : تهرانپارس، فلكه اول، خیابان گلبرگ، تقاطع رشید پلاک ٦٨، واحد ١

موبایل (مدیر آموزشگاه) : 09121987334

تلفن 02177712933

تلفن : 02177714265

موبایل :09125167965

تلگرام :09916773720

ایمیل (مدیر آموزشگاه) :

وب سایت ها :

شعبه ٢ غرب تهران اتوبان ستاری

آدرس شعبه غرب تهران : اتوبان ستاری، روبروى مجتمع تجاری كوروش، نبش کوچه شاملوپلاك ٩٢، طبقه دوم، واحد7

آموزش طلاسازی از صفر تا صد با 10 درس رایگان

طلاسازی

طلا از آغاز تاریخ مکتوب بشر همواره فلزی گران‌بها و محبوب بوده‌است که برای ضرب سکه، ساخت جواهرات و کاربردهای هنری استفاده می‌شده‌است. از گذشته تا به حال ایرانی ها به زرگری و جواهرسازی علاقه بسیاری داشتند و از فلزات و سنگ های قیمتی، زیورآلاتی قشنگ و گران بها می ساختند.

تاریخچه طلاسازی

طلا در تمام ادوار تاریخ به دلیل کمیابی، کاربرد پذیری آسان، مقاومت در مقابل زنگ زدن و خوردگی، رنگ متمایز، درخشندگی فوق العاده و زیبا، مورد توجه قرار گرفته است.ویژگی‌هایی که در کمتر فلز دیگری دیده می‌شود. همچنین این فلز این قابلیت را دارد که تا حد رشته‌های بسیار کوچکی درآید که در ساخت جواهرات کاربرد بسیار مهمی دارد.

فلزکارى و هنرهاى مرتبط با ‌آن، به عنوان يکى از شاخه‌هاى عمده هنرهاى صناعى، از گذشته تا زمان حال، آثار هنری ارزشمند و گرانبهایی را خلق کرده است که امروزه در موزه های معتبر داخلی و خارجی در سراسر جهان نگهداری می شوند، که بیانگر این حقیقت می باشد که طلاسازان و جواهرسازان در ادوار مختلف تاریخی در ساختن اشیاء تزئینی گرانبها، از خلاقیت و مهارت خارق العاده ای برخوردار بوده اند که باعث تحیر همگان گشته است. آثاری خیره کننده همچون انواع ریتونها، گوشواره ها، گردبندها، گل سینه و… .

لوازم مورد نیاز برای طلاسازی

دم باریک، دم مفتول، دم پهن، کمان اره، تیغ اره، تخته نسوز، فندک جوشکاری، گاز فندک، پنس، چفت گیره، فرچه نت، سواله جم کن، قیچی، پوست زبر و نرم، سوهان نیم گرد، سوهانچه کیفی، سر مته سرگرد، عینک محافظ، کیف ابزار، سر مته دریلی، پیش بند، تخته پیش کار، گبره مشته، پایه چفت گیره، تخته نسوز توری، نقره، صفحه مسی، صفحه برنجی، ورقه طلا، انواع سنگهای تزئینی

درآمد طلاسازی و تعمیرات طلا

در رنکینگ مشاغل بین‌المللی طلاسازی، استخراج طلا و فروش آن جز ۵ شغل پردرآمد رتبه‌بندی شده است.

بازار طلا به ندرت دچار رکود می شود چراکه هم به‌عنوان زیورآلات کابرد دارد و هم به‌عنوان کالایی برای سرمایه‌گذاری تلقی می شود. باتوجه به ثابت بودن نرخ طلا، عاملی که یک فروشگاه یا برند را متمایز می کند،زیبایی و کیفیت طلای آنهاست. پس باتوجه به عملکرد طلاساز، یعنی خلاقیت در طراحی و کیفیت ساخت، درآمد و سود حاصل از این شغل متغیر است و این بدین معناست که اگر تلاش و کار بسیار زیادی برای ساخت یک قطعه ی طلا لازم باشد طبیعتا اجرت ساخت آن هم بالاتر خواهد بود.

کارگاه های طلاسازی معمولا تعمیرات طلا هم انجام می دهند که هزینه ی آن به مقدار طلای به کار گرفته شده برای تعمیر و همچنین اجرت دست طلاساز بستگی دارد.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

غلیرغم درآمد بالایی که در این رشته می توانید کسب کنید، متاسفانه معایبی دارد که زیر به آن پرداخته ایم.

گاز متصاعد شده از عنصر کادمیوم که در لحیم‌کاری استفاده می‌شود برای سلامتی انسان بسیار خطرناک است همچنین استفاده از برس در دستگاه جلا و کرک‌هایی که ایجاد می‌کند ممکن است مشکلات تنفسی ایجاد کند.

به علت ظریف بودن زیورآلات در درازمدت ممکن است برای طلاسازان مشکل بینایی ایجاد شود.

همچنین یادگیری این هنر مخصوصا برای افرادی که قصد دارند از هنرستان وارد این رشته شوند هزینه بالایی دارد.

تفاوت بین طلا و جواهر

طلا به مصنوعاتی گفته می‌شود که تماماً از این فلز و آلیاژهای آن ساخته‌شده اند. درصورتیکه جواهر طلایی است که در طراحی و ساخت آن از سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی (در اغلب موارد وزن سنگ‌های به‌کاررفته در جواهرات از وزن طلای محصول بیشتر است.) استفاده می‌شود.

نرم افزارها طراحی زیورآلات

طراحی قبلا به صورت دستی انجام می شده، اما امروزه با وارد شدن نرم افزارهای طراحی زیورآلات کار بطور دیجیتالی نیز پیش می رود. از معروف ترین این نرم افزار ها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

نرم افزار ماتریکس (بهترین)

از قابلیت های این نرم افزار می توان به رندرینگ بالا و نزدیک به واقعیت ، همچنین ابزارهای متنوع برای کنترل کامل طراحی زیورآلات آموزش طلا فروشی با سنگ های زینتی، ایجاد اشکال ارگانیک، داشتن مدل های پیش فرض زیبا، پیش نمایش طرح نهایی و همچنین امکان تبدیل طرح های دو بعدی به سه بعدی اشاره کرد.

نرم افزار Zbrush

این نرم افزار قدرت خلق کردن ریز ترین جزئیات زیورآلات را دارد. همچنین فضای این نرم افزار 2.5 بعدی است و از لحاظ رزولوشن در سطح فوق العاده بالایی قرار دارد. در حدی که حتی در صنعت فیلمسازی نیز ازین نرم افزار استففاده می شود.

نرم افزار JewelCAD Pro

محیط کار این نرم افزار سه بعدی بوده و کاربر را قادر می سازد جواهرات و آموزش طلا فروشی زیورآلات خود را همانند محیط واقعی طراحی کند. قابلیت ارائه و نمایش طرح به مشتری قبل از اقدام به ساخت و طرح های پیشنهادی آماده نیز از دیگر ویژگی های این نرم افزار می باشد.

نرم افزار راینو گلد RhinoGold

یکی از مهمترین و مورد استفاده ترین نرم افزارهای مورد نیاز طراحان صنعتی است که در ایجاد مدل های پیچیده و دقیق بسیار عالی عمل می کند. شما در این نرم افزار قادر به طراحی انواع زیورآلات و حتی حکاکی بر روی آنها هستید.

طلاسازی اول یک هنر خلاقانه و باکلاس و بعد یک شغل با درآمد خیلی خوب است البته قبل از ورو به شغل طلاسازی باید به این نکته توجه کنید که این هنر نیاز به به سلیقه و ظریف کاری دارد که از حوصله برخی افراد خارج است. برای ورود به این بازار چند انتخاب برای متقاضیان وجود دارد؛ اول آنکه در کارگاه های ساخت طلا به عنوان کارگر مشغول به کار شوند یا در دوره های آموزشی شرکت کرده و کسب و کار خود را راه اندازی کنند و یا اینکه از همان ابتدا به عنوان کارفرما، کارگاه طلاسازی و تعمیرات طلا افتتاح کنند.

دروس آموزش طلاسازی

به این نکته دقت کنید که هیچ پکیج آموزشی کاملی برای یادگیری طلاسازی در ایران وجود ندارد و ویدیوهای زیر برای آشنایی کلی شما با طلاسازی، از تمام اینترنت گلچین شده اند. برای یادگیری حتما توصیه می کنیم به آموزشگاه ها مراجعه کنید (پیشنهاد ما آموزشگاه طلافنون):

آموزش کار در طلا فروشی

آموزش کار در طلا فروشی

ما اصول و مفاهیم اصلی را در آموزش کار در طلا فروشی پوشش می دهیم. تا بتوانید نحوه راه اندازی کسب و کار فلزات گرانبها و فروش طلا را بیاموزید.

برای خرید و فروش طلا و نقره دو نکته اساسی وجود دارد که در دوره آموزش کار در طلا فروشی به شما آموزش داده می شود. شما باید بتوانید آن را به طور دقیق آزمایش کنید. همچنین باید بتوانید ارزش آن را محاسبه کنید.

در دوره آموزش کار در طلا فروشی کسب دانش در مورد این روش‌های آزمایش می‌تواند اعتماد شما را در توانایی شما در شناسایی معاملاتی که به شما امکان می‌دهد. پس از خرید طلا با سود آن را بفروشید، افزایش دهد.

کلاس آموزش کار در طلا سازی

در کلاس آموزش کار در طلا سازی اعداد مهمی وجود دارد که باید به خاطر بسپارید

24 عیار طلای خالص است
18 عیار 75 درصد طلای خالص است
14 عیار 58 درصد طلا است
10 عیار 41.6 درصد طلا است

زمانی که در کلاس آموزش کار در طلا فروشی شرکت می کنید, برای محاسبه ارزش، باید قیمت لحظه ای، خلوص یا عیار طلا را بدانید. شما همچنین به وزن کالایی که می‌خرید یا می‌فروشید نیاز دارید.

برای فروش طلا در کلاس آموزش کار در طلا فروشی متوجه خواهید شد که همه استراتژی ها برای همه کار نمی کنند. بنابراین این شما هستید که تشخیص می دهید چه چیزی برای شما و کسب و کار شما بهترین است.

این یک واقعیت شناخته شده است که امروزه ما در دنیای نوآوری و رقابت آموزش طلا فروشی شدید زندگی می کنیم.

بسیاری از متخصصان فروش اغلب با یکدیگر رقابت می کنند تا مشتریان را وادار به خرید محصول خاص خود کنند و راه های بهتری برای جذب آنها بیابند. بنابراین برای افزایش مهارت های جدید فروش می توانید در کلاس آموزش کار در طلا فروشی شرکت کنیداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.