احساسات سرمایه‌گذاران


مقایسه قراردادهای آتی یک ماهه باید با پرمیوم CME و Coinbase/USD

بررسی توده‌واری شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس تهران (1385-1388)

تحقیق درباره توده‌واری و تأییدِ وجود یا رد آن، همچنین تعیین نوع آن، اعم از عقلایی یا غیرعقلایی بودن، دغدغه محققان اقتصادی به ویژه طرفداران اقتصاد و مالی رفتاری بوده است. در این پژوهش ضمن بررسی مدل‌های اندازه‌گیری توده‌واری، به توده‌واری شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تبعیت آن از احساسات پرداخته شده است. در این تحقیق دو موضوع مورد کنکاش واقع شده است. نخست، وجود توده‌واری که بر اساس مدل‌های LSV و امیرات - بوری، مورد تأیید واقع شد و در وهله بعد، تعیین جنس این توده‌واری است که احساسات سرمایه‌گذاران اثباتِ تبعیت آن از احساسات می‌تواند راهگشای تأیید غیرعقلایی بودن آن باشد. در این تحقیق توده‌واری مدیران بیست شرکت سرمایه‌گذاری، از دو روش محاسبه توده‌واری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تخمین‌ها نشان می‌دهد توده‌واری از هر دو روش متأثر از احساسات سرمایه‌گذاری است. در این تحقیق از تحلیل مؤلفه اصلی برای تجمیع اثر احساسات استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

 • رفتار توده‌وار
 • مدل LSV
 • مدل امیرات - بوری
 • احساسات سرمایه‌گذار
 • شرکت‌های سرمایه‌گذاری
 • الگوی داده‌های پانل
 • روش مؤلفه اصلی

عنوان مقاله [English]

Investigation of Herding Behavior in Investment Company

نویسندگان [English]

 • Ali Salehabadi 1
 • Seyed Mohamad Javad Farhanian 2
 • Mehrdokht Mozafari 3

1 Assistant Professor of Imam Sadegh University

2 Master of Economics, University of Mazandaran

3 Master of Financial Management, Islamic Azad University

چکیده [English]

This study Investigates to confirm either the presence or reject the herding behavior, it also determines the type whether rational or irrational, is an important concern of researchers, particularly for advocates of behavioral economics and finance. This study also examined the model for herding measurement in Investment Company; investigate subordination the herding from sentiment. In this study, two issues have been explored. First, existence of herding, that the model used was confirmed.
The next phase is determination of the type of herding, which the following results show that sentiment can confirm that it is irrational. In this study, managers herding in overall investment company were studied by two methods. Estimation results show that herding is influenced by investor sentiment. The study uses principle component analysis as the means of extracting the combination sentiment measure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Herding behavior
 • Investor sentiment
 • Investment Company
 • Principle Component Analysis
 • LSV Model
مراجع

الف- فارسی

 1. اسلامی بیدگلی غلام­رضا؛ شهریاری، سارا؛ «بررسی و آزمون رفتار توده‌وار سرمایه‌گذاران با استفاده از انحرافات بازده سهام از احساسات سرمایه‌گذاران بازده‌کل بازار در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1380 تا 1384»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 1386، پاییز 14(49):25-44.
 2. ایزدی، ناصر و حاجیان نژاد، امیر؛ «بررسی و آزمون رفتار توده وار در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه بورس اوراق بهادار سال دوم، 1388، شماره 17.
 3. سعیدی، فرهانیان؛ مبانی اقتصاد و مالی رفتاری، نشر شرکت اطلاع رسانی بورس و دانشگاه علوم اقتصادی، 1390.
 4. فلاح شمس لیالستانی، میرفیض؛ قالیباف اصل, حسن؛ سرایی نوبخت، سمیرا؛ بررسی اثر تجربه بر ریسک‌پذیری، بیش اطمینانی و رفتار توده‌وار، فصلنامه بورس اوراق بهادار سال سوم، 1389، شماره 12.

ب- لاتین

Amirat, A. and Bouri, A; 2009, A New Measure of Herding Behavior: Derivation and Implications, World Academy of Science, Engineering and Technology 54.

Baker, Malcolm & Jeffrey Wurgler; 2006, "Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns", Journal of Finance, 61(4), 1645-80.

Baker, Malcolm & Jeremy C. Stein; 2004, "Market Liquidity as a Sentiment Indicator", Journal of Finance market, 7(3), 271-99.

Barber, Brad, Odean, Terrance, Zheng, Lu; 2005, "Out of Sight, Out of Mind: The Effects of Expenses on Mutual Fund Flows", Journal of Business, Vol. 78, 2095-2119.

Barberis, Nicholas & Shleifer, Andrei; 2003, "Style Investing", Journal of Financial Economics, Elsevier, vol. 68(2), pages 161-199.

Bikhchandani, Sushil & Sunil Sharma; 2001, "Herd Behavior in Financial Markets", IMF Staff Papers, 3, 279-310.

Brown, Gregory W. & Michael T. Cliff; 2004, "Investor sentiment and the near-term stock market", Journal of Empirical Finance, 11, January, 1-27.

Brown, Stephen J., Willian N. Goetzmann, Takato Hiraki, Noriyoshi Shiraishi& Masa‌hiro Watanabe; 2002, "Investor Sentiment in Jap‌anese and U.S.Daily Mutual Fund Flows", http://ssrn.com/abstract_302829.

Christie, G., and. Huang, D; 1995, "Following the Pied Piper: Do Individual Returns Herd around the Market?", Financial Analysts Journal, No.4, Vol.51.

De Long, J. Bradford, Andrei Shleifer, Lawrence H. Summers & Robert J. Waldmann; 1990, "Noise Trader Risk in Financial Markets",Journal of political Economics, 4, December, 38-703.

Devenow, A., Ivo Welch; 1996, Rational Herding in Financial Economics, European Economic Review40 ,Pp. 603-615.

Green, William H; 2000, Econometric analysis, fourth edition, Printic-Hall Inc.

Greenwood, Robin & Stefan Nagel; 2006, "Inexperienced Investors and Bubbles". http:// www.people.hbs.edu/rgreenwood/Mfage8.pdf.

Hamilton, W. D; 1971, "Geometry for the Selfish Herd", Journal of Theoretical Biology 31(2): 295-311.

Hwang, S. and M. Salmon; 2004, "Market Stress and Herding", Journal of Empirical Finance, No.4, Vol.11.

Kamstra, Mark J., Lisa A. Kramer & Maurice D. Levi; 2003, "Winter Blues: A SAD Stock Market Cycle", American Economic Review,93(1): 1257-63.

Lakonishok, Josef, Andrei Shleifer & Robert W. Vishny; 1992, "The impact of institutional trading on stock prices", Journal of Finance Economic, 32, August, 23-43.

Lee ,Charles M.C, Andrei Shleifer & Richard H. Thaler; 1991, "Investor sentiment and the closed-end fund puzzle", Journal of finance, 46, March, 75-109.

Liao, Tsai-ling, Chih-Jen Huang & Chieh-Yuan Wu; 2011, "Do fund managers herd to counter investor sentiment?", Journal of Business Research, 2, February, 207-212.

Liao, Tsai-ling, Chih-Jen Huang & Chieh-Yuan Wu; 2011, "Do fund managers herd to counter investor sentiment?", Journal of Business Research, 2, February, 207-212.

Markus K. Brunnermeier; 2001, Asset Pricing Under Asymmetric Information: Bubbles, Crashes, Technical Analysis, and Herding, Oxford University Press.

Raafat, R. M.; Chater, N.; Frith, C; 2009, "Herding in Humans", Trends in Cognitive Sciences 13 (10): 420-428.

Robert Prechter; 1999, The Wave Principle of Human Social Behavior, New Classics Library, pp. 152-153.

Shiller, Robert J; 2000, Irrational Exuberance, Princeton University Press, pp. 149-153.

Whaley, Robert E; 2000, "The Investor Fear Gauge", Journal of Portfolio Management, 26(3): 12-17.

مروری بر تورش های احساسی و رفتاری سرمایه گذاران در بازارهای مالی

امروزه موضوع تورش های رفتاری و احساسات سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه ایران و جهان مورد توجه پژوهشگران بسیاری قرار گرفته است. از این رو، تجزیه و تحلیل عوامل تاثیرگذار روانی و احساسی از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار شده و در این بین باید به شاخص هایی همچون میزان تاثیرگذاری احساسات در بازار اوراق بهادار نیز توجه کرد. در بسیاری از تحقیقات انجام شده، بیشتر تاکید بر شناسایی و درک دقیق و عمیق واکنشهای احساسی سرمایه گذاران در بازارهای مالی است.

از این رو مقاله حاضر قصد دارد تا به مروری بر انواع تورش های رفتاری و تورش های احساسی سرمایه گذاران در بازارهای مالی بپردازد.به همین دلیل در بخش اول مقاله پس از بیان مقدمه ای کوتاه در خصوص مالی رفتاری،به تعریف مفاهیم مالی رفتاری و تورش های رفتاری پرداخته شد.سپس مفهوم احساسات سرمایه گذاران به طور کامل تبیین شده و در ادامه،گرایش های احساسی نیز تشریح گردید.در پایان نیز جمع بندی و نتیجه گیری مقاله ارایه شد.

واژگان کلیدی : گرایش احساسی ، سوگیری ،تورش قضاوتی،تورش تصمیم گیری.

گزارش وزیر ایکس: مالیات ارزهای دیجیتال 83 درصد از سرمایه گذاران هندی را از تجارت کریپتو باز می دارد

مالیات ارزهای دیجیتال و سرمایه گذاران هندی

با توجه به اینکه دو مالیات احساسات سرمایه‌گذاران متوالی آماده برای از بین بردن دارایی‌هایشان است، به نظر می‌رسد اکثر سرمایه‌گذاران هندی در میان بازار نزولی نابخشودنی، خواب زمستانی را انتخاب کرده‌اند.

پیامدهای آنچه که مقررات ضد رمزنگاری می تواند برای یک اقتصاد پر رونق انجام دهد را می توان به طور مستقیم در هند مشاهده کرد. با حمایت از کاهش شدید حجم معاملات در تمام صرافی‌های کریپتو هند، گزارشی از صرافی وزیر ایکس تغییری در احساسات سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد، زیرا دولت هند قانون دوم کریپتو خود را اعمال می‌کند – یک درصد کسر مالیات در مبدا (TDS) برای هر تراکنش کریپتو.

حجم معاملات در صرافی‌های ارز دیجیتال هند از زمانی که این کشور قانونی را معرفی کرد که 30 درصد از سودهای محقق نشده مالیات بر سرمایه‌گذاران می‌دهد، در نهایت شاهد کاهش 90 تا 95 درصدی بود . با توجه به اینکه دو مالیات متوالی آماده برای از احساسات سرمایه‌گذاران بین بردن دارایی‌هایشان است، به نظر می‌رسد اکثر سرمایه‌گذاران هندی در میان بازار نزولی نابخشودنی، خواب زمستانی را انتخاب کرده‌اند .

منبع: توییتر

صرافی‌های ارز دیجیتال هندی وزیر ایکس و Zebpay از حدود 9500 معامله‌گر فعال از منطقه برای درک بهتر احساسات سرمایه‌گذاران نظرسنجی کردند. جای تعجب نیست که این نظرسنجی نشان داد که 83٪ از معامله گران مجبور به کاهش تعداد معاملات خود به دلیل کسر TDS شدند.

منبع: توییتر

روش دیگری که سرمایه گذاران در هند از پرداخت TDS اجتناب کردند، فروش دارایی های خود قبل از امضای قانون مالیات بود. بیش از 27 درصد از سرمایه گذاران، که اکثریت آنها را هزاره ها تشکیل می دهند، 50 درصد از پرتفوی خود را قبل از 1 آوریل به فروش رساندند، در حالی که 57 درصد زیر 10 درصد فروختند. در این رابطه، راجاگوپال منون، معاون وزیر ایکس، اظهار داشت:

«نتایج نظرسنجی نیاز به اصلاح شرایط خاصی را برای کمک به رشد سرمایه‌گذاران کریپتو در کشور که منجر به رونق اقتصادی می‌شود، تصریح می‌کند. رژیم مالیاتی برای تشویق مشارکت و احیای حجم معاملات باید متعادل باشد.»

از آنجایی که سرمایه گذاران هندی به مبادلات بین المللی چشم دوخته اند تا مالیات ها را دور بزنند، خطرات مرتبط با تجارت در صرافی های غیر سازگار با KYC با نظارت اندک یا بدون نظارت همراه است. آوینش شکر، مدیرعامل ZebPay افزود:

در حالی که سیاست مالیاتی کریپتو هند یک گام به جلو است، بازنگری برخی جنبه‌ها به ایجاد یک محیط نظارتی حمایت‌کننده‌تر برای همه سهامداران صنعت کمک می‌کند و در نهایت به پیشرفت کلی اقتصادی کمک می‌کند.»

داده‌ها از تغییر روند بازار کریپتو و بهبود احساسات سرمایه‌گذاران خبر می‌دهند

احساسات مثبت در بازار رمز ارزها و صعودی شدن روند بازار کریپتو

سرمایه با جریان و سرعت اندک در حال برگشت به بازار کریپتو است. اطلاعات نشان می‌دهد که با رسیدن بازار به کف قیمت، اعتماد سرمایه‌گذاران در حال بهبود است.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، در هفته جاری ارزش کل بازار کریپتو ۱۰٪ افزایش یافت و به ۱.۶۸ تریلیون دلار رسید که گویای بازیابی ۲۵ درصدی نسبت به روز ۲۴ ژانویه (۴ بهمن) است. در حال حاضر زود است که بگوییم بازار به کف قیمت خود رسیده است اما، دو اندیکاتور مهم و کلیدی اخیرا به روند صعودی بازگشته‌اند. صعودی شدن این دو اندیکاتور که پرمیوم تتر/یوان و مبنای قراردادهای آتی CME است، گویای به دلیل بازیابی اخیر قیمت، احساس سرمایه‌گذاران به بازار نیز مجددا مثبت شده است.

مجموع ارزش کل بازار کریپتو و استیبل کوین‌ها

مجموع ارزش کل بازار کریپتو و استیبل کوین‌ها

معامله‌گران صرفا با نگاه به نمودار قیمت نباید اینطور فرض کنند که بازار نزولی به پایان رسیده است. برای مثال، حدفاصل ۱۳ الی ۲۷ دسامبر (۲۲ آذر الی ۶ دی) ارزش بازار کریپتو از ۱.۹ به ۲.۳۳ تریلیون دلار افزایش یافت. در عین حال، این بازیابی ۲۲.۹ درصدی تا تاریخ ۵ ژانویه (۱۵ دی)، طی ۹ روز کاملا از بین رفت.

امکان افزایش نرخ بهره برای فدرال رزرو

حتی با وجود تغییر روند کنونی، باز هم خرس‌ها دلایلی مبنی بر این موضوع دارند که کانال نزولی ۳ ماهه هنوز پایان نیافته است. برای مثال، روند صعودی ۴ فوریه (۱۵ بهمن) ممکن است بازتابی از اطلاعات منفی اقتصاد کلان نظیر رشد ۲ درصدی خرده فروشی در ماه دسامبر در کشورهای اتحادیه اروپا باشد که کمتر از پیش‌بینی‌ ۵.۱ درصدی بوده است.

لین آلدن (Lyn Alden) تحلیلگر مستقل بازار کریپتو اخیرا بیان کرده است که فدرال رزرو می‌تواند افزایش نرخ بهره را به بعد از انتشار اطلاعات ناامیدکننده اشتغال به کار در آمریکا در تاریخ احساسات سرمایه‌گذاران ۲ فوریه (۱۳ بهمن) به تعویق بیاندازد. موسسه تحقیقاتی ADP نیز کاهش ۳۰۱,۰۰۰ فرصت شغلی در بخش خصوصی در ماه دسامبر را نشان داده است که بدترین آمار از ماه مارس ۲۰۲۰ تاکنون محسوب می‌شود.

فارغ از دلیل افزایش قیمت ۱۰ درصدی بیت کوین و اتر در روز جمعه، پرمیوم تتر در صرافی OKX به بالاترین سطح خود طی ۴ ماه اخیر رسیده است. این اندیکاتور، معاملات همتا به همتای در کشور چین را با ارز دلار آمریکا مقایسه می‌کند.

نمودار همتا به همتای قیمت CNYUSDT و CNYUSD (یوان)

نمودار همتا به همتای قیمت CNY/USDT و CNY/USD (یوان)

تقاضای بیش از حد به رمزارز باعث شده است که این اندیکاتور به بالاتر از سطح معمول خود برسد. از طرف دیگر، بازارهای نزولی منجر به هجوم معامله‌گران به بازار تتر و تخفیف ۴٪ یا بیشتر می‌شود. بنابراین، افزایش قیمت روز جمعه بر بازار کریپتوی کشور چین تاثیر بسزایی داشته است.

معامله‌گران قراردادهای آتی CME دیگر بدبین نیستند

دلیل دیگری که ساختار بازار کریپتو بهبود یافته این است که معامله‌گران باید پرمیوم قراردادهای آتی بیت کوین CME را تحلیل کنند. این معیار به مقایسه قراردادهای آتی بلندمدت و قیمت بازار اسپات می‌پردازد.

هرگاه این اندیکاتور به سمت محدوده منفی پیش برود شرایط هشداردهنده به وجود می‌آید زیرا این موضوع گویای آن است که احساس منفی و بدبینانه بر بازار حاکم است.

این قراردادها با تاریخ ثابت و مشخص معمولا با پرمیوم اندکی معامله می‌شوند و بیانگر این موضوع هستند که فروشندگان پول بیشتری برای حفظ بلندمدت قرارداد خود می‌خواهند. در نتیجه، در بازار سالم، قراردادهای آتی یک ماهه باید با پرمیوم سالانه ۰.۵ الی ۱٪ معامله شوند. به این شرایط، کنتانگو گفته می‌شود.

مقایسه قراردادهای آتی یک ماهه باید با پرمیوم CME و CoinbaseUSD

مقایسه قراردادهای آتی یک ماهه باید با پرمیوم CME و Coinbase/USD

نمودار فوق نشان می‌دهد تغییر روند و احساسات سرمایه‌گذاران منفی شدن این اندیکاتور در تاریخ ۴ ژانویه (۱۴ دی) به دلیل کاهش قیمت بیت کوین به کمتر از ۴۶,۰۰۰ دلار گویای اولین تغییر احساس حاکم بر بازار کریپتو در ماه است.

اطلاعات نشان احساسات سرمایه‌گذاران می‌دهند که معامله‌گران سازمانی در محدوده پایینتر از سطح خنثی قرار دارند، اما حداقل ساختار بازار نزولی شکل نمی‌گیرد.

اگرچه ممکن است شاهد تغییر روند در پرمیوم تتر/یوان باشیم، اما پرمیوم CME به ما یادآور می‌شود که عدم اعتماد بسیار زیادی در بیت کوین وجود دارد تا به عنوان یک دارایی ضدتورمی عمل کند. در عین حال، عدم هیجان در بین معامله‌گران CME می‌تواند دقیقا همان نکته‌ای باشد که بیت کوین نیاز دارد تا به روند صعودی خود در آخر هفته ادامه دهد.

نکته قابل توجه دیگر، افزایش شاخص ترس و طمع به عدد ۴۵ است. این مقدار در هفته‌های گذشته تا ۱۲ نیز پایین آمده بود که نشان می‌دهد احساسات در بازار رمز ارزها از ترس شدید خارج شده است.

به این نمودار توجه کنید. در اینجا قیمت بیت کوین با رنگ سبز، قیمت طلا با رنگ زرد و شاخص S&P500 با رنگ آبی نمایش داده شده است. در بازه نمایش داده شده از ابتدای سال ۲۰۲۲، رفتار قیمتی BTC با این شاخص همبستگی شدیدی داشته است. براساس گزارش سنتیمنت، سبزپوش بودن آغاز هفته معاملاتی، نویدبخش هفته امیدوارکننده‌ای برای بیت کوین است.

همبستگی قیمت بیت کوین و شاخص s&p500

همبستگی قیمت بیت کوین و شاخص s&p500

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین توانست به افزایش چشمگیر از سطح ۴۰,۰۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته عبور کند.

این روند صعودی تا حدی بود که قیمت بیت کوین حتی از سطح مقاومتی ۴۱,۲۰۰ دلار نیز عبور کرد و به ۴۲,۶۹۴ دلار رسید. علاوه بر این، خط روند صعودی مهمی با سطح حمایتی ۴۱,۶۰۰ دلار در نمودار ساعتی در حال شکل‌گیری است. قیمت بیت کوین هم‌چنین بالاتر از سطح اصلاحی فیبوناچی ۲۳.۶٪ در محدوده قیمت ۳۷,۳۲۴ الی ۴۲,۶۹۴ دلار قرار دارد.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین

نمودار قیمت بیت کوین؛ تایم‌فریم ۱ ساعت

سطح مقاومتی مهم اول در ۴۳,۲۰۰ دلار است. عبور از این سطح مقاومتی ممکن است به افزایش قیمت چشمگیر دیگری بیانجامد. در این صورت، قیمت بیت کوین می‌تواند از سطح مقاومتی ۴۵,۰۰۰ دلار نیز عبور کند.

آیا شاهد کاهش قیمت بیت کوین هستیم؟

اگر قیمت بیت کوین نتواند در ۴۲,۶۵۰ دلار تثبیت شود، ممکن است شاهد اصلاح قیمت باشیم. اولین سطح حمایتی نزدیک به ۴۱,۶۰۰ دلار است. اولین سطح حمایتی مهم نیز قیمت ۴۰,۰۰۰ دلار در نظر گرفته می‌شود. عبور از این سطح ممکن است قیمت بیت کوین را به سطح حمایتی ۳۹,۵۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته هدایت کند. اگر گاوها نتوانند از قیمت ۳۹,۵۰۰ دلار محافظت کنند، افزایش قیمت شدیدی در کوتاه‌مدت را شاهد خواهیم بود.

اجازه ندهیم تصمیمات احساسی بازتاب منفی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران داشته باشد

اجازه ندهیم تصمیمات احساسی بازتاب منفی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران داشته باشد

به گزارش ایسنا، منطقه زنجان، اسدالله درویش‌امیری در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: اکنون که دولت برای گفت‌وگو با بخش خصوصی وقت گذاشته است به همین دلیل انتظار می‌رود که بخش‌خصوصی حضور پررنگ‌تری را در این جلسات داشته باشد.

این مسئول به بررسی یک مورد سرمایه‌گذاری در استان زنجان پرداخت و یادآور شد: برای این موضوع 10 سال است که در حال تصمیم‌گیری هستیم تا چند سرویس بهداشتی و نمازخانه جابه‌جا و در ازای آن یک سرمایه‌گذاری بزرگ در این مکان مستقر شود.

وی افزود: مراسم تحلیف شورای اسلامی شهرها برگزار شد و امیدواریم که شورای اسلامی شهر زنجان با همه سلایقی که دارد، فضای هم‌فکری و هم‌دلی را برای جبران عقب‌ماندگی‌های شهر و عمران شهری ایجاد کند.

درویش‌امیری تصریح کرد: شورای اسلامی شهر باید نسبت به برطرف کردن موانع با دلسوزی و هماهنگی وارد کار شود و نباید نسبت به توسعه و سرنوشت شهر بی‌تفاوت عمل کند. همچنین شورای اسلامی شهر باید با دلسوزی مسائل را دنبال و آن را حل و به ما برای تصمیم‌گیری کمک کند.

استاندار زنجان، خاطرنشان کرد: هر استانی که آشنایی بیشتری با قوانین داشته باشد، بیشتر از آن استفاده و سود آن نیز بیشتر خواهد بود که این قانون باید از سوی سازمان اقتصاد و دارایی بیشتر تبیین شود که یکی از این قوانین، قانون تهاتر بدهی‌های شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی و دولت است که برای این موضوع در کل کشور پنج‌هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

نماینده عالی دولت در استان زنجان، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی به نمایندگی از دولت مالیات را اخذ و به دولت برای بودجه و سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال ‌ارائه می‌کند و باید آن بخش خصوصی را که خود اقدام به پرداخت مالیات می‌کند را تشویق کند و مدیران و مسئولان در دستگاه‌های اداری باید توجه داشته باشند که برای حل مشکلات بر اساس وجود ضوابط و قوانین، گماشته شده‌اند و در دعوای بین دولت و بخش خصوصی دستگاه‌های دولتی برای تشویق بخش خصوصی باید کوتاه بیایند.

درویش‌امیری با عذرخواهی از سرمایه‌گذارانی که مورد کم‌لطفی قرار می‌گیرند، خاطرنشان کرد: برخی از تصمیمات احساسی و غیرمنطقی ما بازتاب منفی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران دارد.

در ادامه این جلسه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به قانون مصوب تهاتر بدهی‌های شرکت‌ها و بخش خصوصی با دولت، اظهار کرد: در این بین مشکل موجود، عدم شناخت مطالبات و مراجعه به محل مورد نظر است.

شهرام طهماسبی ادامه داد: دولت بدهی خود را در زمان طلب با استفاده از ابزارهای قانونی و شناخت درست خود اخذ می‌کند که در همین راستا باید به شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که از دولت بدهی دارند نیز راه‌های اخذ بدهی تبیین شود.

وی افزود: بدهی شرکت‌ها و اشخاص از دولت مشخص است و پنج‌هزار میلیارد تومان رقم قابل توجهی است که باید از آن بهترین استفاده را انجام داد.

طهماسبی خاطرنشان کرد: این قانون باید به بخش خصوصی اطلاع داده شود تا در زمان و بازه مشخص نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام شود.

در ادامه این جلسه، مسئول روابط‌عمومی نمایندگی وزارت امور خارجه در استان زنجان، اظهار کرد: دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان زنجان در نزدیک به ۱.۵ سال گذشته ۶۰۰ مراجعه‌‌کننده داشته و نیمی از آن‌ها خواستار خدمات کنسولی بوده‌اند.

حسن ژیانی ادامه داد: وزارت امور خارجه در ۲۸ استان کشور دارای دفتر نمایندگی است که دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان زنجان کار خود را از بهمن‌ماه سال ۹۴ آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه توسعه روابط استان زنجان با کشورهای دیگر، از اهداف این دفتر است، افزود: همچنین معرفی حداکثر ظرفیت‌ها به کشورهای هدف و ارائه خدمات مختلف کنسولی به شهروندان از دیگر فعالیت‌های این دفتر است.

ژیانی خاطرنشان کرد: این دفتر با شهرستان‌های هدف گردشگری چون سلطانیه و ایجرود برای جذب هر چه بیشتر گردشگر همکاری داشته و در برگزاری جشنواره غذای کشورهای اکو و جاده ابریشم با سازمان میراث‌فرهنگی نیز همکاری داشته است.

مسئول روابط‌عمومی دفتر نمایندگی وزارت خارجه در استان زنجان با بیان اینکه برگزاری جشنواره صنایع غذایی یکی از پیشنهادات ما به مسئولان است، گفت: همچنین سمینار یک روزه کشورهای آسیا و اقیانوسیه با حضور ۱۲ سفیر از کشورهای این منطقه در استان زنجان برگزار می‌شود.

در ادامه این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان گفت: امروز، نخستین روز کاری شوراهای اسلامی شهر است و رئیس شورای اسلامی شهر به عنوان عضو اصلی جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باید در این جلسات حضور پیدا کند.

غلامحسین جمیلی با اشاره به قانون تهاتر بدهی‌های دولت به شرکت‌ها، خاطرنشان کرد: برخی از دستگاه‌ها دارای بروکراسی اداری سختی هستند و اینگونه امور در اوایل با مشکل روبه‌رو می‌شود که باید در این مورد فراخوانی به بخش خصوصی ارسال و از این ظرفیت برای استان زنجان بهره‌مند شد که در همین راستا پیشنهاد می‌شود در این قانون، تهاتر با سازمان تامین‌اجتماعی نیز بررسی و در صورت امکان تصویب شود.

این مسئول ادامه داد: دعوت سفرایی که تاکنون در استان زنجان حضور داشتند از طرف اتاق بازرگانی صورت گرفته و تنها در مواردی که متولی مراسم استانداری و یا سازمان میراث‌فرهنگی بوده سفرا به دعوت نهادی غیر از اتاق بازرگانی در زنجان حضور داشته‌اند.

جمیلی خاطرنشان کرد: در سال ۹۴، به دعوت رسمی و به میزبانی و با هزینه‌های اتاق 11 سفیر در استان زنجان حضور داشتند که در این بین دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان زنجان هیچ‌گونه نقشی نداشته است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.