بازارهای جهانی بورس


 • فعالیت 24 ساعته این بازار بورس
 • معاملات دو طرفه و نبود محدودیت در این بازار
 • معاملات لحظه‌ای و قابلیت دسترسی به این بازارها از هر نقطه دنیا
 • تغییرات پایینِ قیمت به دلیل حجم بالای جابه‌جایی‌ها
 • اهرم افزایش سرمایه از طریق اعطای تسهیلات سرمایه گذاری کارگزارها

اثرات متقابل بازارهای جهانی نفت و طلا بر بورس ایران رهیافت توابع کاپولا –گارچ (GARCH-Copula)

بررسی رابطه متقابل بین بازارهای جهانی و بورس کشورها یکی از مهمترین موضوعات مورد مطالعه در بازارهای مالی دنیا است. بررسی این رابطه می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران ایفا نماید. یک تخمین مناسب از ساختار وابستگی در یک دورة سرمایه‌گذاری نقطة آغازین بسیار مهمی‌ در کنترل ریسک سرمایه‌گذاری است. هدف از این مقاله، مطالعه و بررسی رابطه متقابل ساختار وابستگی در بازدهی بازار بورس تهران و قیمت طلا و نفت جهانی در بازه زمانی سال‌های 2010 تا 2017 به صورت روزانه است. برای این منظور، از رویکرد GARCH-Copula استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه متقابل نامتقارن بین بازدهی‌های مورد بررسی است؛ به نحوی که در این پژوهش، مشخص گردید که تابع کاپولای t- استیودنت بهتر از سایر توابع می‌تواند این ساختار را برای هر دو جفت بازدهی "بورس تهران و بازار طلا" و "بورس تهران و بازار نفت" شناسایی نماید. نتایج نشان می‌دهد بازار بورس تهران به شدت به بازارهای جهانی طلا و نفت در مقادیر حدی وابسته بوده و تغییرات حدی آنها موجب وابستگی شدیدتر این بازارها به یکدیگر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

 • بازار بورس تهران
 • بازار جهانی طلا
 • بازار نفت
 • مدل‌های GARCH-Copula
 • ساختار وابستگی

عنوان مقاله [English]

The oil and gold global market interaction on the stock market of Iran; the GARCH-Copula approach

نویسندگان [English]

 • Seyed Mozaffar Mirbargkar 1
 • Maryam Borzabadi Farahani 2

1 Assistant Professor in Economy, Department of Management, Rasht Branch, Islamic Azad University Rasht, Iran

2 P.HD. Student, Financial engineering, Department of Management, Rasht Branch, Islamic Azad University Rasht, Iran (Corresponding author)

Studying the countries' stock market and global market interaction has been one of the most important research subjects in the global market. Thus, studying the relationships may have a significant role for the decision making of the investors. An appropriate estimation of the dependence structure has been the significant starting point at an investing period, for the investment risk control. The present research aims to study the interaction between dependence structure at Tehran stock market efficiency and the global price of gold and oil, at the period of 2010-2017, on a daily basis. In doing so, GARCH-Copula approach has been applied. The results show the asymmetric mutual relationship between the studied efficiencies. As it can be seen in the present paper, the t-student Copula functions can have a better recognition than other functions for both efficiencies; 'Tehran stock and gold market', and 'Tehran stock and oil market'. The results indicate that the Tehran stock market has been highly dependent to both oil and gold markets, and their threshold changes may lead to a stronger dependency of the markets together.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tehran stock market
 • gold global market
 • oil market
 • GARCH-Copula models
 • dependence structure

مراجع

* کشاورز حداد، غلامرضا؛ حیرانی، مهرداد، (1393)، "برآورد ارزش در معرض ریسک با وجود ساختار وابستگی در بازدهی بازارهای مالی: رهیافت توابع کاپولا"، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 49، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 869-902

* کریم‌زاده، مصطفی، (1385)، "بررسی رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش هم‌جمعی در اقتصاد ایران"، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 26، سال 1385

* Agnolucci, P., 2009. Volatility in crude oil futures: a comparison of the predictive ability of GARCH and implied volatility models. Energy Econ. 31, 316–321.

* Aloui, C., Mabrouk, S., 2010. Value-at-risk estimations of energy commodities via longmemory, asymmetry and fat-tailed GARCH models. Energy Policy 38, 2326–2339.

* Arouri, M., Hammoudeh, S., Lahiani, A., Nguyen, D.K., 2012a. Long memory and structural breaks in modeling the return and volatility dynamics of precious metals. Q. Rev. Econ. Finance 52 (2012), 207–218.

* Arouri, M., Lahiani, A., Lévy, A., Nguyen, D.K., 2012b. Forecasting the conditional volatility of oil spot and futures prices with structural breaks and longmemory models. Energy Econ. 34 (1), 283–293.

* “backtesting” in conjunction with the internal model-based approach to market risk capital requirements. Bank for International Settlements, Basel, Switzerland.

* Basel Committee on Banking Supervision, 2004. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. Bank for International Settlements, Basel,Switzerland.

* Baur, D.G., McDermott, T.K., 2010. Is gold a safe haven? International evidence. J. Bank. Finance34, 1886–1898.

* Bollerslev, T., 1986. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. J. Econ. 31,307–327.

* Engle, R.F., 1982. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of UK inflation. Econometrica 50, 987–1008.

* Engle, R.F., Bollerslev, T., 1986. Modelling the persistence of conditional variances. Econ. Rev. 5, 1–50.

* Aas, K., & Berg, D. (2009). Models for construction of multivariate dependence a comparison study. European Journal of Finance, 15(7–8), 639–659.

* Aas, K., Czado, C., Frigessi, A., & Bakken, H. (2009). Pair-copula constructions of multiple dependence. Insurance: Mathematics and Economics, 44(2), 182–198.

* Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. Automatic Control, IEEE Transactions on, 19(6), 716–723.

* Cherubini, U., Luciano, E., & Vecchiato, W. (2004). Copula methods in finance. Chichester: John Wiley & Son Ltd.

* Clarke, K. A. (2007). A simple distribution-free test for nonnested model selection. Political Analysis, 15(3), 347–363.

* de Haan, L., & de Ronde, J. (1998). Sea andwind:Multivariate extremes atwork. Extremes, 1(1), 7–45.

* de Haan, L., & Ferreira, A. (2006). Extreme value theory: An introduction. New York: Springer-Verlag. de Haan, L., & Resnick, S. (1977). Limit theory for multivariate sample extremes. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie und Verw. Gebiete, 40(4), 317–337.

* Demarta, S., & McNeil, A. J. (2005). The t copula and related copulas. International Statistical Review, 73(1), 111–129.

* J. Dißmann, E.C. Brechmann, C. Czado, D. Kurowicka, Selecting and estimating regular vine copula and application to financial returns, Comput. Statist. Data Anal. 59 (2013) 52–69.

* Dötz, N., & Fischer, C. (2010). What can EMU countries' sovereign bond spreads tell us about market perceptions of default probabilities during the recent financial crisis? What can EMU countries' sovereign bond spreads tell us about market perceptions of default probabilities during the recent financial crisis? Discussion Paper Series 1: Economic Studies. Deutsche Bundesbank, Research Centre.

* Eichengreen, B., Hausmann, R., & Panizza, U. (2003). Currency mismatches, debt intolerance and original sin:Why they are not the same and why itmatters. National Bureau of Economic Research, Inc.

* Embrechts, P., Lindskog, F., & McNeil, A. (2003). 8 modelling dependence with copulas and applications to risk management. In S. T. Rachev (Ed.), Handbook of heavy tailed distribution in finance (pp. 329–384). Elsevier.

* Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007.

* Fougères, A. -L. (2003). Multivariate extremes. In B. Finkenstädt, & H. Rootzén (Eds.), Extreme values in finance, telecommunications, and the environment. Chapman and Hall/CRC.

* Frees, E.W., Carriere, J., & Valdez, E. (1996). Annuity valuation with dependent mortality. The Journal of Risk and Insurance, 63(2), 229–261.

* Genest, C., & Favre, A. (2007). Everything you always wanted to know about copula modeling but were afraid to ask. Journal of Hydrologic Engineering, 12(4), 347–368

پیش بینی بورس؛ برجام و بازارهای جهانی شاخص کل را به کدام سو می برد؟

هفته چهارم مرداد ماه در حالی آغاز می شود که شاید روند رکودی بازار پس از هفته ها به پایان برسد؛‌ برجام و رکود اقتصاد جهانی دو ریسک سیستماتیکی بودند که نقش بسزایی در شرایط دو ماه گذشته بورس داشتند. آخر هفته آمار تورم ماه جولای آمریکا منتشر شد و به نظر می رسد این هفته موضع رسمی ایران در خصوص برجام اعلام شود؛‌ دو عاملی که می تواند بالاخره روند میان مدت بورس را مشخص و بازار را از رکود بیش از دو بازارهای جهانی بورس ماهه خارج کند.

پیش بینی بورس؛ برجام و بازارهای جهانی شاخص کل را به کدام سو می برد؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از اقتصادآنلاین،بازار هفته سوم مرداد در حالی به پایان رسید که هرچند نسبت به هفته های گذشته، شرایط معاملات اندکی بهبود یافت اما همچنان در مقایسه با شرایط ایده آل که بتوان پایان رکود چند ماهه را متصور بود،‌ فاصله چشم گیری دارد. در این هفته با توجه به تعطیلی روزهای یکشنبه و دوشنبه تنها سه روز معاملاتی داشتیم؛ میانگین ارزش معاملات خرد روزانه این هفته حدود ۲هزار و ۳۴۵ میلیارد تومانی بود که بالاترین میزان طی یک ماه گذشته محسوب می شود. همچنین در این سه روز به طور میانگین حقیقی‌های بازار حدود ۸۸ میلیارد تومان از بازار خارج کردند که کاهش چشم گیری نسبت به هفته های گذشته داشته است و به طور مشخص کم ترین میزان از هفته آخر اردیبهشت محسوب می شود. شاخص کل هم پس از ۷ هفته توانست بازدهی مثبت را ثبت کند.
حالا در شرایطی وارد هفته چهارم مرداد می شویم که بازار احتمالا تحت تاثیر دو عامل مهم قرار دارد؛ دو عاملی که طی چند وقت گذشته هواره از ریسک های سیستماتیک بازار بودند و نقش بسزایی در شرایط رکودی بازار ایفا می کردند: برجام و بازارهای جهانی
برجام؛ چشم انتظار اظهارنظر رسمی ایران
پس از آنکه دور جدید مذاکرات وین با ارائه متن نهایی توافق از سوی اروپایی ها به پایان رسید، تا زمان نگارش این گزارش هنوز اظهار نظر رسمی از سوی مقامات ایران در خصوص آن ارائه نشده است. مسئله‌ای که منجر به انتشار انبوهی از تحلیل های متناقض از آینده برجام شد؛ گروهی این متن را مورد توافق ایران می دانند و گروهی معتقدند که انتظارات ایران در این متن به طور کامل برآورده نشده است.
همین جریان تحلیل ها متناقض منجر شد که هفته سوم مرداد ماه بازار عملاً بلاتکلیف باشد و بسته به اینکه وزن اخبار مثبت بیش تر بود یا اخبا منفی،‌ شاهد افزایش تقاضا و یا بازارهای جهانی بورس افزایش فشار عرضه در بازار بودیم؛ یک روز نمادهای به اصلاح ریالی بازار همچون خودرویی ها و بانکی ها با افزایش تقاضا همراه بودند و روز دیگر با افزایش عرضه.
حالا در حالی که انتظار می رفت آخر هفته،‌ موضع رسمی ایران نسبت به متن نهایی اروپا مشخص شود اما فعلاً این اتفاق نیافتاده است. به نظر می رسد هفته چهارم مرداد در شرایطی شروع می شود که تغییر محسوسی نسبت به هفته سوم از این منظر نداشته باشیم.
البته وال استریت ژورنال خبری را منتشر کرد که اروپا ۲۴ مرداد ماه را به عنوان آخرین زمان برای اظهار نظر طرفین مذاکرات در خصوص متن توافق تعیین کرده است؛‌همچنین خبری به نقل از مقامات روسی منتشر شده مبنی بر اینکه متن پیشنهادی اروپا تقریبا به طور کامل مورد توافق قرار گرفته است و ایران تنها در مورد چند کلمه از متن، سؤالاتی را مطرح کرده و در مورد بقیه متن می توان گفت توافق صورت گرفته است.
بنابراین به نظر می رسد که فعلاً اخبار مثبت بر اخبار منفی غلبه کرده است و در صورتی که خبر وال استریت ژورنال درست باشد باید این هفته تکلیف پرونده بازارهای جهانی بورس برجام مشخص شود.
حالا باید دید بازار چه برداشتی از این اخبار برجامی خواهد داشت و آیا همانند شنبه هفته آینده شاهد افزایش تقاضا در صنایع برجامی و ریالی خواهیم بود یا اینکه بازار دیگر تا اعلام رسمی مواضع ایران نسبت به اخبار برجامی واکنشی نشان نمی دهد. معاملات نیمه اول بازار فردا احتمالاً این موضوع را مشخص خواهد کرد.
ترمز تورم آمریکا کشیده شد؟
آخر هفته آمار مربوط به تورم آمریکا در ماه جولای منتشر شد؛ در حالی پیش بینی می شد که تورم در این ماه به ۸.۷ درصد برسد که این رقم برابر با ۸.۵ درصد بود. رقمی که نشان دهنده کاهش سرعت تورم نسبت به ماه گذشته بوده و عمدتا ناشی از کاهش قیمت بنزین است.
موضوعی که با واکنش مثبت بازارهای کامودیتی همراه شد و به عنوان مثال فولاد دوباره به مرز ۸هزار دلار رسید؛ بازارهایی که طی چند ماه گذشته از ترس افزایش نرخ بهره و رکود اقتصادی وارد فاز اصلاحی شده بودند.
در شرایطی که گفته می شود احیای احتمالی برجام ممکن است به اصلاح نمادهای کامودیتی محور و دلاری بازار منجر شود، کاهش ریسک رکود اقتصادی و کنترل تورم مهم ترین خبری است که می تواند به محرکی برای بخش دلاری بازار تبدیل شود.

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار بورس جهانی

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار بورس جهانی

بازار بورس قدمت بالایی دارد و به حدود 400 سال پیش می‌رسد. در کشوهای مختلف مردم اغلب در بازارهای بورس داخلی سرمایه گذاری می‌کنند، اما علاوه بر بازارهای بورس داخلی، بازارهای بورس خارجی و بین‌المللی نیز وجود دارد که بسیاری از افراد، خواهان سرمایه گذاری در این بازارها هستند. هم اکنون 60 بازار بورس خارجی و بین‌المللی در سطح جهان فعالیت می‌کنند که افراد مختلف می‌توانند از هر کجای دنیا در این بورس‌ها سرمایه گذاری کنند. لازم به ذکر است که اغلب بازارهای بورس خارجی پیچیدگی‌های بسیار زیادی دارند و افرادی که قصد ورود به این بازارها را دارند باید همواره اطلاعات خود را در این باره افزایش داده و در صورت نیاز، اطلاعات خود را به‌روز کنند تا به نتیجه دلخواه برسند. در این مقاله به انواع مختلف بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل پرداخته و سعی می‌کنیم تا اطلاعات مفیدی درباره بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل در اختیار شما قرار دهیم. در صورت مواجه با هر گونه پرسش، می‌توانید با مشاوران بخش مشاوره بورس و سرمایه‌گذاری در تماس باشید.

مشاوره سرمایه‌گذاری تلفنی و آنلاین کارمنتو، راهی امن را به شما برای سرمایه‌گذاری در بورس به شما ارائه می‌دهد.

معرفی بازار بورس جهانی

در ابتدای کار بهتر است تا تعریفی دقیق و کلی از بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل ارائه دهیم. بازار بورس به مجموعه‌ای از مبادلات و ارزها، خریدوفروش سهام و در نهایت صدور سهام در بازار بورس موردنظر گفته می‌شود. تمام مبادلات و خرید و فروش‌های انجام شده در بازارهای بورس تحت قوانین و ضوابط خاصی انجام می‌گیرد. بازارهای بورس داخلی یکی از محل­هایی می‌باشد که هر سرمایه گذاری می‌تواند با سرمایه گذاری در آن سهیم شود. اما بازار بورس جهانی یکی از بزرگ‌ترین مقاصد افراد سرمایه گذار برای سرمایه گذاری است که در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد. در گذشته، فعالیت در بازار بورس جهانی بسیار دشوار و در مواقعی غیرممکن بود؛ اما امروزه با توجه به پیشرفت دنیای اینترنت و ایجاد پلتفرم‌های متفاوت اینترنتی، سرمایه گذاری در بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل بسیار آسان‌تر شده و افراد مختلف از سراسر دنیا می‌توانند با دسترسی به یک سیستم و اینترنت قوی، در این بازارها سرمایه گذاری کنند. در واقع بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل مجموعه‌ای از بازارهای جهانی هستند که مبادلات و ارزهای مبادله شده در این بازارها جهانی بوده و براساس پول واحد داخلی کشور نمی‌باشد.

انواع بازارهای بورس جهانی

بازارهای مختلفی در بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل وجود دارند که از جمله مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

بازار سهام


بیشتر بخوانید : آشنایی با نحوه سرمایه‌گذاری بلند مدت و انواع آن

بازار سهام

در این بازار سهام، سرمایه گذاران و معامله‌گران با سرمایه گذاری و خرید سهم یک شرکت یا مجموعه‌، در سود و زیان تفاوت قیمت سهام آن بنگاه اقتصادی شریک می‌شوند. نمونه این نوع از بازار، بورس اوراق بهادار تهران و سهام شرکت‌های فعال در آن می‌باشد.

بازار کالاها

در این بازار، معامله گران به دنبال معامله بر روی ارزش کالاهای موجود هستند که شامل طلا، نقره، سیمان، اقلام خوراکی، فلزات، قهوه، نفت، گاز، برق، ذغال سنگ و غیره می‌باشد.

بازار اوراق بهادار

در این بازار اغلب اوقات اوراق مشارکتی توسط دولت برای مشارکت مردم و سرمایه‌های مردم، ارائه می‌شود و برای اجرای طرح‌های سودآور از این سرمایه‌ها استفاده می‌شود. به عنوان مثال اوراق مشارکت وزارت‌خانه‌ها در ایران، نوعی از اوراق بهادار می‌باشد که توسط دولت ارائه می‌گردد.

بازار تبادلات ارزی (فارکس)

بازار تبادلات ارزی (فارکس)

در بازار تبادلات ارزی فارکس، پول ملی کشورها بر اساس عرضه و تقاضا در مقابل سایر ارزها و پول‌های ملی کشورهای دیگر ارزش گذاری شده و سنجیده می‌شوند. به عنوان مثال نرخ برابری یورو به دلار در این بازار ارزی سنجیده می‌شود.

نحوه ثبت‌نام و ورود به بازارهای بورس جهانی

امروزه هر فردی فارغ از موقعیت جغرافیایی و کشور خود می‌تواند در بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل ثبت‌نام کرده و با کسب اطلاعات در این زمینه، به خرید و فروش سهام در آن بپردازد. برای ثبت‌نام و ورود به بازارهای بورس جهانی، افراد باید در ابتدا با انواع روش‌های مختلف ثبت‌نامی که وجود دارد، آشنا شده و سپس تصمیم‌گیری کنند که قصد دارند به چه طریقی به بازار بورس جهانی وارد شده و در آن فعالیت کنند. ثبت نام تمام افراد از هر کشوری در بازار بورس جهانی امکان‌پذیر بوده و بنا به قوانین بورس جهانی، هر فردی می‌تواند در آن ثبت نام کند، اما در مورد برخی از بازارهای مالی، این روند برای ایران و بعضی از کشورها دارای محدودیت‌هایی می‌باشد. از دو طریق مهم و اصلی می‌توان در بورس جهانی ثبت‌نام کرد که در ادامه مطلب به توضیح آنها خواهیم پرداخت.

ثبت‌نام به‌صورت مستقیم

در این روش، فرد سرمایه گذار با وارد شدن به سایت بورس کشور مورد نظر اطلاعات خود را در آن سایت وارد کرده و سپس می تواند مقدار مورد نظر بازارهای جهانی بورس سهام خود را از بورس تعیین شده خریداری کند. اما به‌منظور استفاده از روش مستقیم برای ثبت‌نام در بازار بورس جهانی حتماً قبل از انجام خرید و واردکردن اطلاعات در سایت بورس جهانی، قوانین سایت و بازار سهام موردنظر و محدودیت‌های آن را مطالعه کنید.

ثبت‌نام به‌صورت غیرمستقیم

ثبت نام به صورت غیرمستقیم، تنها روش سرمایه گذاری در بورس جهانی برای افرادی مانند ایرانیان می‌باشد. در واقع در این روش به جای وارد شدن به سایت اصلی بورس جهانی، فرد سرمایه گذار به یکی از سایت‌های بروکر و واسطه اعتماد کرده و با ثبت نام در یکی از سایت‌ها و یا نرم‌افزارهای بروکر، در بورس جهانی ثبت نام می‌کند. برای استفاده از این روش و اعتماد به یکی از سایت‌های بروکر حتماً باید قبل از ثبت نام، اطلاعات مفیدی مبنی بر اینکه سایت بروکر معتبر و قابل اعتماد می‌باشد، کسب کنید.

مقایسه بازار بورس تهران و بورس جهانی

بیشتر بخوانید : بررسی و ارزیابی مدل‌های مختلف سرمایه‌گذاری و اهمیت آن‌ها


مقایسه بازار بورس تهران و بورس جهانی

بازار بورس داخلی تهران در مقایسه با بازار بورس خارجی و بازار بورس بین الملل تفاوت­های بسیار زیادی دارد که در ادامه مطلب به توضیح هر یک می­پردازیم.

ساعت معامله

ساعات باز بودن بورس جهانی سهام محدود است؛ در صورتی که در بورس تهران از ساعت ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه معامله صورت می‌گیرد. بازار بورس فارکس در تمام ۲۴ ساعت شبانه‌ روز باز و معامله و تراکنش قابل انجام می‌باشد و این قابلیت آن باعث شده تا این بازار در بین سایر بازارهای بورس منحصربه‌فرد شود. بازار فارکس به گونه‌ای فعالیت می‌کند که افراد می‌توانند در هر ساعت و از هر کجای دنیا در آن به خرید و فروش بپردازند. همین ساختار بازار بورس باعث شده تا بازار بورس فارکس در مقایسه با سایر بازارهای مالی، پویایی بالایی داشته باشد و طرفداران بسیار زیادی داشته باشد.

نوسانات

به طور کلی در هر نوعی از تجارت و سرمایه گذاری نوساناتی وجود دارد و راه فراری از این نوسانات در هیچ یک از بازارهای بورس داخلی و خارجی وجود ندارد. نوسانات بازارهای مالی مشخص بوده و به شکل نوسانات منتظره و غیرمنتظره اتفاق می‌افتند. اما نوسانات معاملات ارز در بازار فارکس بسیار بالا می‌باشد و لازم است تا قبل از هرگونه سرمایه ‌گذاری، ابتدا از خطرات و نوع آن‌ها مطلع شوید. جهت نوسانات بازار می‌تواند دقیقا برخلاف آنچه شما پیش‌بینی نموده‌اید پیش برود، علاوه بر اینکه بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل فارکس یک بازار با نوسانات شدید و سریع است.

اهرم معامله

یکی دیگر مشخصه‌های بازارهای بورس، اهرم معامله می‌باشد. در بازار بورس تهران، هیچ اهرمی برای معاملات سهام در نظر گرفته نمی‌شود و سرمایه گذاران به همان مقداری که سرمایه در اختیار دارند، می‌توانند سهام بخرند. در معاملات بازار بورس جهانی، علی‌الخصوص فارکس، اهرم معاملاتی قابل ملاحظه‌ای استفاده می‌شود.

استراتژی سرمایه گذاری

در اغلب سرمایه گذاری‌ها، بررسی استراتژی سرمایه گذاری نهاد مورد نظر بسیار مهم بوده و فرد سرمایه گذار باید با توجه به میزان ریسک‌پذیری خود بازار، بورس مناسب برای خود را انتخاب نماید. بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای موجود در بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل، استراتژی سرمایه گذاری مشخص و معینی ارائه می‌دهند؛ اما برخی از آنها استراتژی نامعلومی دارند و فرد سرمایه گذار نمی‌تواند استراتژی و میزان ریسک سرمایه خود را تخمین بزند.

بازار دو جهته

بسیاری از بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل، برخلاف بورس تهران، یک بازار دو جهته هستند. منظور از دوجهته بودن این است که هر جفتِ ارزی به غیر از قابلیت خرید ( Buy )، قابلیت فروش ( Sell ) نیز دارد.

مالکیت

در اغلب بازار بورس جهانی، خرید یا فروش هر جفت ارز، به معنی تصاحب مجازی آن در زمان تعیین شده می‌باشد و جنس واقعی جابه‌جا نمی‌شود. یعنی هنگامی‌که یک فرد سهامی را در بازار بورسی خریداری کرده یا به فروش می‌رساند، فرد سرمایه گذار به صورت مجازی صاحب آن می‌شود؛ درحالی‌که در بازار بورس تهران این امکان وجود ندارد.

بیشتر بخوانید : هر آنچه در مورد سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال باید بدانید!

مزایای سرمایه گذاری در بازار بورس بین المللی

بسیاری از افراد برای سرمایه گذاری، بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل را انتخاب می‌کنند. دلیل انتخاب این افراد می­تواند مزایایی باشد که این نوع سرمایه گذاری دارد. در ادامه به مهم‌ترین مزیت‌های سرمایه گذاری در بازار بورس جهانی می‌پردازیم:

 • فعالیت 24 ساعته این بازار بورس
 • معاملات دو طرفه و نبود محدودیت در این بازار
 • معاملات لحظه‌ای و قابلیت دسترسی به این بازارها از هر نقطه دنیا
 • تغییرات پایینِ قیمت به دلیل حجم بالای جابه‌جایی‌ها
 • اهرم افزایش سرمایه از طریق اعطای تسهیلات سرمایه گذاری کارگزارها

بوی نفت ۱۰۰ دلاری در بازار جهانی/ بورس در تدارک بازگشت

تشدید موج عرضه در بورس تهران سبب شد تا هفته گذشته نماگر اصلی این بازار بیش از ۴درصد کاهش ارتفاع دهد. این افت قیمت‌ها در حالی رقم خورد که در روز پایانی هفته، شاهد افزایش نسبی تقاضا بودیم.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بازار سهام در هفته گذشته شاهد تشدید موج عرضه و افت قیمت‌ها بود به نحوی که با عقب‌نشینی بیش از ۴‌درصدی شاخص، دماسنج بازار به کانال ۲/ ۱‌میلیون واحدی بازگشت. در بازار ارز آزاد نیز دلار با سطح حمایتی مهم ۲۷‌هزار تومان درگیر شد که در گذشته بار‌ها به عنوان مانع برای افت بیشتر عمل کرده و این بار هم موجب هدایت قیمت‌ها به سمت کانال بالاتر شد. در بازار‌های جهانی، اما قیمت نفت برنت با عبور از سطح ۸۶ دلار در هر بشکه، وارد فضای جدیدی به لحاظ نموداری شده که پیش‌بینی‌های قبلی مبنی بر تحقق نفت سه رقمی را پررنگ‌تر کرده است. در سایر کامودیتی‌ها نظیر مس، روی و آلومینیوم نیز قیمت‌ها شاهد رشد مناسبی بوده‌اند.

در همین حال، خلأ اطلاعاتی سرمایه‌گذاران در بازار سهام با دریافت گزارش‌های ۹ ماهه در پایان هفته گذشته تا حد زیادی جبران شد، تا جایی که با عملکرد فراتر از انتظار در برخی گروه‌های مهم شامل پالایشگاه‌ها، بعضی پتروشیمی‌ها و نیز تک‌سهم‌ها در صنایع مختلف، جبهه بنیادی در بورس تقویت شد. با توجه به افزایش نسبی تقاضا در روز چهارشنبه و دست به دست هم دادن سه عامل صعود قیمت‌های جهانی، نرخ ارز و گزارش‌های ۹ماهه، انتظار می‌رود فضای بازار در هفته جاری مستعد رشد باشد.


گزارش‌ها بازارهای جهانی بورس از همه رنگ

طبق روال مرسوم، ۲ روز پایانی هفته گذشته مقارن با ارسال پرحجم گزارش‌های فصلی شرکت‌ها بود. بسیاری از تحلیلگران از مدت‌ها پیش امیدوار بودند دریافت این اطلاعات با توجه به رکود عمیق بازار بهانه‌ای برای تغییر فضا فراهم کند. در همین راستا، صنعت پالایشی در پاییز خوش درخشید و به لطف رشد ممتد قیمت جهانی نفت و نیز افزایش حاشیه قیمت فروش محصولات با نفت خام (موسوم به کرک اسپرد) جهش حدود دو برابری سودآوری در سطح کل صنعت نسبت به تابستان را به ثبت رساند. گزارش‌های پالایشگاه‌ها همچنین بار دیگر توجه سرمایه‌گذاران را به اثرگذاری مستقیم نرخ نفت و نرخ تبدیل دلار در سامانه نیما بر سودآوری این شرکت‌ها معطوف کرد؛ رابطه‌ای که در هفته‌های اخیر مورد بی‌اعتنایی فعالان بازار بود. نکته جالب آنکه در دی‌ماه هر دو عامل کماکان حرکت بر مدار مساعد پاییز را ادامه داده‌اند. در گروه پتروشیمی، عملکرد اوره‌سازان بزرگ جالب بود، اما برخی دیگر از شرکت‌های این صنعت نظیر متانول‌سازها، به دلیل رشد قیمت خوراک و کاهش نسبی نرخ محصول، فصل جالبی را پشت سر نگذاشتند. در فولادی‌ها، بزرگان صنعت یعنی مبارکه و خوزستان بهتر ظاهر شدند و ملی مس و دوقلو‌های سنگ‌آهنی نیز در سطح انتظار بازار عمل کردند. گروه‌های موسوم به برجامی نظیر خودرو و بانک، اما در مجموع گزارش‌های مناسبی نداشتند؛ هر چند در میان بانک‌ها برخی تک‌نماد‌ها وضعیت بهتری را تجربه کردند. در بین گروه‌های وابسته به ارز ترجیحی، تولیدکنندگان محصولات شیر نسبتا خوب ظاهر شدند و در بین داروسازان و شرکت‌های پخش هم شگفتی‌سازان در پاییز کم نبودند. در شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز به‌رغم افت درآمد فروش سهام ناشی از رکود بازار بعضا گزارش‌ها جالب با سوددهی مناسب و نسبت قیمت بر درآمد معقول با عنایت به گزارش‌های ۹ماهه قابل کشف است. در مجموع می‌توان گفت انتشار کارنامه شرکت‌ها در هفته گذشته پتانسیل آن را دارد که به عنوان یک عامل کمکی جهت تعدیل رکود بورس عمل کند و شرایط رونق به‌ویژه در صنایع پیشرو به لحاظ رشد سودآوری در کوتاه‌مدت را ایجاد کند.


یک بام و دو هوای ارزش‌گذاری

در یک سال اخیر، این گزاره به طور مکرر از سوی برخی کارشناسان مطرح شده که در بازار سهام به وفور گزینه‌هایی با ارزش‌گذاری مناسب یافت می‌شوند که خرید آن‌ها از سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت بهتر است. منطق این توصیه از مفهوم نسبت موسوم به P/ E یعنی قیمت بر درآمد سهام سرچشمه می‌گیرد که در مورد برخی شرکت‌ها به میانگین بلندمدت (۵ تا ۶ واحد) رسیده است. این توصیه البته در یکسال گذشته موثر نبوده به نحوی که به‌رغم ارزش‌گذاری جذاب، عملکرد سرمایه‌گذاران در سطح یک سبد متنوع قابل قبول نبوده و اغلب از بازدهی اوراق با درآمد ثابت عقب مانده است. این در حالی است که در نیمه دوم سال ۹۸ و نیمه اول سال ۹۹، با ارزش‌گذاری به مراتب بالاتر، اشتیاق فزاینده‌ای برای خرید سهام وجود داشت. در توضیح دلایل این تفاوت باید به چشم‌انداز بازار ارز به عنوان یکی از متغیر‌های کلیدی موثر بر بورس توجه داشت. از این منظر، در شرایطی که قیمت‌های ارز به لطف درآمد‌های نفتی و تعدیل فشار تحریم‌ها کمابیش باثبات است عملا سود اوراق با درآمد ثابت برای دارندگان آن به صورت واقعی (دلاری) تحقق می‌یابد؛ از این رو در موقعیت برابر، با توجه به ریسک‌های حاکم بر سرمایه‌گذاری در بورس، توجیه لازم برای خرید سهام حتی با نسبت‌های قیمت به درآمد ۵ تا ۶ واحد بعضا ایجاد نمی‌شود. اما در شرایط عدم‌ثبات ارزی، سود سپرده ریالی حتی در محدوده بالای ۲۰‌درصد، جذابیت خاصی از منظر حفظ ارزش دارایی ایجاد نمی‌کند و در نقطه مقابل، خرید سهام شرکت‌ها به دلیل امکان افزایش درآمد فروش و سودآوری همگام با رشد ارزی، پتانسیل محافظت از ارزش واقعی دارایی سرمایه‌گذاران را دارد. بنابراین، در چنین فضایی، به‌رغم ارزش‌گذاری بالاتر و بازده نقدی پائین‌تر، توجیه خرید سهام در برابر سپرده بانکی قوی خواهد ماند. از این رو می‌توان گفت با اتکای صرف بر نسبت‌های ارزش‌گذاری نظیر P/ E نمی‌توان توصیه‌ای مبنی بر خرید و فروش سهام به‌ویژه در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت مطرح کرد و در فضای بازار ایران، سایر متغیر‌ها نظیر چشم‌انداز نرخ ارز به دلیل تنظیم جذابیت بازار رقیب (سود سپرده بانکی) قضاوت در خصوص ارزش‌گذاری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.


بوی نفت ۱۰۰ دلاری در بازار جهانی

بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس که معمولا پیش‌بینی‌های بهتری در خصوص قیمت جهانی نفت دارد، مدل‌های خود را به‌روز کرده و در ۲سناریو با بازگشت ایران به بازار نفت، پیش‌بینی ۸۵ دلاری و در سناریوی ادامه وضع موجود، نرخ میانگین ۹۵ دلاری را برای سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی کرده است. دیگر نهاد‌های مالی، نظیر بانک آمریکا پیش‌بینی نفت ۱۰۰ دلاری را در سال‌جاری میلادی دارند.

نکته جالب بنیادی دیگر عبارت از عدم‌توان برخی کشور‌های تولیدکننده اوپک (نظیر آنگولا، الجزیره، لیبی و. و حتی روسیه) در تحقق افزایش تولید مطابق با برنامه اعلامی اوپک است که به‌زعم بسیاری از کارشناسان به محدودیت‌های فنی و کمبود سرمایه‌گذاری در گذشته بازمی‌گردد. در همین حال، در صورت تحقق برخی پیش‌بینی‌ها مبنی بر نزدیک بودن پایان کرونا، تابستان داغی به لحاظ مسافرت‌ها و مصرف سوخت در پیش است که چشم‌انداز افزایش بیشتر تقاضا در افق کوتاه‌مدت را ترسیم می‌کند. از منظر اقتصاد ایران نیز می‌توان انتظار داشت در صورت رفع تحریم‌ها، قیمت‌های فعلی نفت، زمینه مناسبی جهت حفظ ثبات ریال در افق سال آینده را ایجاد کند؛ وضعیتی که در صورت تحقق، برای شرکت‌های کالامحور و صادراتی در بورس تهران، از جهت برابری نرخ ارز، پتانسیل خاصی ایجاد نمی‌کند.

چگونه در بورس جهانی سرمایه گذاری کنیم؟

اگر بخواهیم نگاهی به بازار بورس جهانی foreign exchange بیندازیم، باید به 400 سال پیش برگردیم! اما در حال حاضر، حدود 60 بازار بورس بزرگ در کل درنیا وجود دارد که ورود به هر یک از آن ها فراز و نشیب های خود را دارد. بازار بورس خارجی، برای برخی جذاب و پر بازده و برای برخی از افراد، با ترس و وهم همراه است. در ادامه قصد داریم به بورس خارجی، میزان سود و بازدهی و مزیت های فعالیت در بازار بورس جهانی بپردازیم. با باشگاه سرمایه گذاری رزسا همراه باشید.

در بورس خارجی حتما سهامی وجود دارد که با کمتر از یک دلار می توان آن ها را خریداری کرد. اما به جای این کار بهتر است بخش کوچکتری از سهام یک شرکت بزرگ و معتبر مانند آمازون را خریداری نمایید. البته ابتدا مطمئن شوید که بروکر به شما این اجازه را می دهد یا خیر!

بورس جهانی

بازار بورس جهانی چیست؟

به مجموعه بازارها و مبادلاتی که با فعالیت های منظم خرید و فروش و صدور سهام شرکت های عام همراه باشد، بازار بورس گفته می شود. این فعالیت ها بر اساس قوانین از پیش تعیین شده و به صورت رسمی انجام می گیرد.

حال به تعریفی که ارئه شد، وسعت جهانی بدهید؛ خواهید دید که با پدیده بسیار بزرگی، مواجه خواهید شد؛ نام این پدیده بازار جهانی بورس است. این روزها به کمک تکنولوژی و وب سایت های گوناگون، می توان برای ورود به بورس جهانی و فعالیت در آن اقدام کرد.

بزرگترین بازار بورس جهانی

بازار بورس آمریکا، به عنوان بزرگترین بازار بورس جهان، از گذشته تا به امروز، مورد استقبال افراد بسیار زیادی قرار گرفته است. قطعا شرکت های بسیار بزرگ بین المللی علاقه مند به حضور در این بازار هستند. آن ها با حضور در این بازار فعالیت های خود را توسعه داده و سود بیشتری کسب می کنند.

در حال حاظر شرکت های بزرگ و معتبری در این بازار فعالیت دارند، که سهامشان توسط سرمایه گذاران معامله می شود. به عنوان مثال شرکت هایی مانند آمازون، مایکروسافت، اپل، گوگل و بسیاری از شرکت های دیگر. اما آیا ما می توانیم سهام این شرکت ها را خریداری کنیم؟ آیا تحریم ها مانع این امر می شود؟ سود این سرمایه بازارهای جهانی بورس گذاری به چه صورت است و چگونه به حسابمان واریز می شود؟ برای پاسخ این سوالات با ما همراه باشید.

بورس جهانی

انواع بازار در بورس جهانی

بازار بورس جهانی مانند بازار بورس ایران، به انواع مختلفی تقسیم می شود و افراد می توانند در قسمت دلخواه سرمایه خود را چند برابر کنند. انواع بازار بورس جهانی به شرح زیر می باشد:

بازار سهام Stock Market

بازاری است که معامله گران، با سرمایه گذاری و خرید سهم از شرکت، در سود و زیان حاصل از فعالیت آن بنگاه شریک می شوند. مانند بورس اوراق بهادار تهران و سهام شرکت های داخل آن.

بازار کالا Commodity

در این بازار، قیمت تبادلات کالاها به صورت جهانی یا منطقه ای و بر اساس عرضه و تقاضا ارزش گذاری می شود. بورس کالا خود به سه دسته عمده تقسیم می شود:

طلا، نقره، سیمان، فلزات و غیره

قهوه، اقلام خوراکی و غیره

Energy:

نفت، گاز، برق، ذغال سنگ و غیره

بازار اوراق بهادار Bond Market

اوراق بهادار در واقع اوراق مشارکتی است که اغلب از طرف دولت‌، برای مشارکت مردم وجذب سرمایه‌ آن ها برای طرح‌ های سودآور جذب می ‌شود. مانند اوراق مشارکت وزارت خانه‌ ها در ایران.

بازار تبادلات ارزی Foreign Exchange

بازار تبادلات ارزی فارکس، بازاری است که در آن ارزش گذاری پول ملی کشورها بر اساس عرضه و تقاضا در مقابل سایر ارزها سنجیده می‌شود. مانند نرخ برابری یورو به دلار.

بورس جهانی

انواع بورس جهانی برای سرمایه گذاری

در این قسمت از مقاله قصد داریم مهمترین بازارهای خارجی را که ایرانیان تمایل زیادی به سرمایه گذاری در آن دارند به شما معرفی بازارهای جهانی بورس کنیم:

بورس نزدک

NASDAQ از بازارهای معتبر آمریکاست که بسیاری از شرکت های بزرگ مانند اپل و مایکروسافت را در خود جای داده است و بسیاری از افراد به اعتبار و وجود چنین شرکت هایی در نزدک، تمایل به سرمایه گذاری در آن را دارند.

بورس جهانی

بورس نیویورک NYSE

بزرگ ترین بازار بورس آمریکا از نظر حجم معاملات و ارزش بازار، بورس نیویورک است. تفاوت نزدک با بورس نیویورک در نوع شرکت هایی است که در هر بازار، قرار می گیرند. به عنوان مثال، شرکت هایی مانند جی پی مورگان (جی ‌پی مورگان JPMorgan شرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی و چندملیتی) و علی بابا در بورس نیویورک، حضور دارند؛ و اما شرکت های بزرگی مانند فیس بوک که در حوزه تکنولوژی فعالیت می کنند، در نزدک معامله می شود.

بورس جهانی

بازار فارکس (بازار تبادلات ارزی)

NASDAQ و NYSE غول های بسیار بزرگ تجاری هستند؛ اما باید بگوییم که فارکس از آن ها خیلی بزرگ تر است. در فارکس، ارزهای متفاوتی معامله می شود که از همین خرید و فروش ارزها سودهای خوبی حاصل می شود. مثلا از تبدیل ریال به دلار و سپس فروش دلار و تبدیل آن به ین ژاپن و استفاده از این نرخ تبدیل می توان کسب درآمد کرد.

بورس جهانی

مزیت های بورس جهانی

مزیت های بازار بورس جهانی، نسبت به سایر بورس ها را در این قسمت باهم مرور می کنیم:

فعالیت 24 ساعته بازار

بانک ها و موسسات مالی، در سراسر جهان، به علت وظیفه اعلام قیمت در هر ساعت از شبانه روز، به غیر از روزهای شنبه و یکشنبه، فعال هستند و امکان معامله وجود دارد.

معاملات دو طرفه

برای کسب سودر رابطه با کالاها تنها می توان، از پیش بینی روند صعودی، قیمت ها استفاده کرد. در حالی که بازار ارز به علت این که معاملات بر اساس ارزش گذاری دو نوع پول تعیین می‌ شود، با افزایش ارزش یک ارز، متقابلا ارزش ارز مقابل کاهش می‌یابد؛ به همین دلیل نه تنها روند صعودی افزایش ارزش یک ارز، بلکه روند نزولی کاهش ارزش یک ارز سود آور است. روند نزولی ارزش یک ارز در اصل روند صعودی ارزش ارز متقابل می‌باشد.

معاملات لحظه ای بدون محدودیت

خرید و فروش در هر لحظه و هر نقطه از جهان، تنها با دسترسی به اینترنت و یک تلفن همراه، امکان پذیر است. مزیت دیگر بورس جهانی، معاملات لحظه ای و شفاف بازار است؛ تا خبری به صورت جهانی و عمومی، منتشر نشود، هیچ اثری بر بازار ندارد.

معاملات لحظه ای بدون محدودیت

تغییر قیمت بسیار کم

حجم بالای جابجایی مالی، در بازار تبادلات ارزی و تعداد زیاد معامله گران، همچنین نوع قراردادهای متفاوتشان در بازار، احتمال کمی برای جابجایی زیاد در بین جفت ارزهای اصلی وجود دارد. معمولا در بازار تبادلات ارزی، بین جفت ارزهای اصلی و مهم، روزانه بصورت میانگین یک تا دو درصد جابجایی را نسبت به ارزش ذاتی آن جفت ارز شاهد هستیم. این مقدار جابجایی در مقایسه با بازارهای کالا یا سهام مقدار کمتری است.

اهرم افزایش سرمایه

تسهیلات سرمایه گذاری از سمت کارگزار به صورت اهرم، به خریدار جهت انجام معاملات انجام می‌شود. میزان این تسهیلات در بازارهای مختلف متفاوت و گاه تا چند صد برابر اصل سرمایه می‌باشد.

حداقل سرمایه لازم برای فعالیت در بورس جهانی

از لحاظ فنی، هیچ عددی به عنوان حداقل یا حداکثر سرمایه گذاری در بورس، وجود ندارد. اما برای شروع احتمالا بین 200 تا 1000 دلار احتیاج داشته باشید. بهتر است بگوییم که حداقل مبلغ مورد نیاز، برابر با میزانی است که شما برای افتتاح حساب، در یک کارگزاری، نیاز دارید. بسیاری از بروکرها هیچ محدودیتی برای ایجاد اکانت ندارند، شما می توانید با 1 تا 6 دلار، حساب باز کرده و فعالیت در بورس را آغاز نمایید.

معاملات لحظه ای بدون محدودیت

به طور کلی، برای شروع سرمایه گذاری در بورس جهانی، باید پول کافی برای موارد زیر داشته باشید:

 • به اندازه خرید یک سهم پول داشته باشید
 • پرتفوی خود را به طور متنوع دسته بندی کنید
 • از پس هزینه های مربوط به کارمزد تراکنش برآیید

در بورس جهانی، چه مقدار پول سرمایه گذاری کنیم؟

هر یک دلار اضافه در بازار بورس جهانی، می تواند در آینده، به ارزش 5، 10، 20 دلار و یا بیشتر، تبدیل شود. اما نکاتی وجود دارد که مقدار سرمایه گذاری شما را محدود می کند:

 • هرگز مقدار پولی را سرمایه گذاری نکنید که آینده اقتصادی شما به خطر بیفتد. به عبارتی با آینده مالی خود ریسک نکنید.
 • هرگز پولی را که برای 5 یا 10 سال آینده نیاز دارید، سرمایه گذاری نکنید
 • هرگز مبلغی را سرمایه گذاری نکنید که شب ها خواب به چشمتان نرسد

بورس جهانی

چطور می توان، سهام بورس جهانی را خرید

توصیه می شود برای هر نوع سمایه گذاری، چه داخلی و چه خارجی، ابتدا دانش خود را بالا ببرید. حتی اگر بخواهید سرمایه خود را به دست شخص دیگری بسپارید، داشتن اطلاعات باعث می شود فریب افراد سودجو را نخورید.

اگر قصد دارید خودتان به طور مستقیم سرمایه گذاری کنید، بهتر است یک کارگذاری معتبر پیدا کنید. در گام آخر توصیه می شود از یک ابتدا از یک اکانت دمو، استفاده کرده و دانش خود را محک بزنید. هر بروکر، یک اکانت آزمایشی با دارایی مجازی می دهد که برای شروع تمرین بسیار خوبی است.

چکیده مطلب

هیچ حداقل و حداکثر سرمایه ای برای فعالیت و سرمایه گذاری در بازار بورس جهانی وجود ندارد. با این وجود بین 200 تا 1000 دلار برای آغاز یک سرمایه گذاری در بورس خارجی مناسب به نظر می رسد. توصیه می شود اگر کمتر از 1000 دلار، سرمایه دارید، فقط یک سهام خریداری نمایید و به مرور زمان پورتفوی خود را گسترش دهید. سرمایه گذاری بر روی پولی که بین 5 الی 10 سال آینده، ممکن است به آن احتیاج پیدا کنید را ترجیحا فراموش نمایید. به هیچ عنوان با سرمایه زندگی خود وارد بورس خارجی نشوید. ممنون از اینکه تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.