نوع سرمایه گذاران حاکم


استانداردهای حسابداری حاکم بر انواع سرمایه گذاریها

دقایقی منتخب از مجموعه ویدئوهای آموزشی «استانداردهای حسابداری پرکاربرد» با تدریس دکتر محسن قاسمی (دبیرکل سابق انجمن حسابداران خبره ایران و سردبیر پیشین مجله حسابدار) - برای خرید این مجموعه ویدئوهای آموزشی (91 ویدئو به مدت 50 ساعت) به این نشانی مراجعه کنید: ******************************************************************************** به اطلاع دوستان گرامی میرساند، ما در آکادمی آموزشی با هدف کمک به دوستانی که قصد دارند آموزش استانداردهای حسابداری را با هزینه‌ای کاملا اقتصادی و مناسب و به راحتترین روش ممکن آغاز کنند، مجموعه ویدئوهای آموزشی «استانداردهای حسابداری پرکاربرد» را از تجمیع یازده مجموعه آموزشی زیر (به قیمت کل 1.400.000 تومان) با 50% تخفیف به قیمت استثنایی 700.000 تومان آماده و عرضه کرده‌ایم: تهیه صورتهای مالی (آموزش استانداردهای 1، 2، 34، 36، 37 و IAS40 در قالب 12 ویدئو به مدت 8 ساعت) حسابداری داراییها (آموزش استانداردهای 8، 11، 13، 17، 21، 31 و 32 در قالب 33 ویدئو به مدت 15 ساعت) شناخت و اندازه‌گیری درآمد عملیاتی (آموزش استاندارد 43 - در قالب 19 ویدئو به مدت 10 ساعت) اندازه‌گیری و افشای مالیات بر درآمد (آموزش استاندارد 35 در قالب 5 ویدئو به مدت 5 ساعت) اندازه‌گیری ارزش منصفانه (آموزش استاندارد 42 در قالب 2 ویدئو به مدت 2 ساعت) گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای (آموزش استاندارد 22 در قالب 4 ویدئو به مدت 2 ساعت) رویدادهای پس از دوره گزارشگری (آموزش استاندارد 5 در قالب 1 ویدئو به مدت 30 دقیقه) افشای اطـلاعات اشخاص وابـسته (آموزش استاندارد 12 - در قالب 1 ویدئو به مدت 30 دقیقه) ذخایر، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی (آموزش استاندارد 4 در قالب 4 ویدئو به مدت 2 ساعت) حسـابداری سرمایه‌گذاری‌ها (آموزش استاندارد 15 در قالب 6 ویدئو به مدت 3 ساعت) سود هر سهم (آموزش استاندارد 30 در قالب 4 ویدئو به مدت 2 ساعت) ویدئوهای این مجموعه (91 ویدئو، مجموعا 50ساعت) راهنمای بکارگیری استانداردهای حسابداری 1، 2، 4، 5، 8، 11، 12، 13، 15، 17، 21، 22، 30، 31، 32، 34، 35، 36، 37، 42 و 43 با تدریس دکتر محسن قاسمی (دبیرکل سابق انجمن حسابداران خبره ایران و سربیر پیشین مجله حسابدار) هستند. لازم به ذکر است، از ابتدای سال 1402، استاندارد حسابداری 43 جایگزین استانداردهای حسابداری 3، 9 و 29 خواهد شد ***************************************************************************** برای خرید این مجموعه ویدئوهای آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید:

بررسی ارتباط عوامل رفتاری، نوع اطلاعات و شفاف سازی آن با رفتار سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار اهواز

امروزه با توجه به فضای حاکم بر بازارهای سرمایه ایران و جهان، تجزیه و تحلیل عوامل رفتاری تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه¬گذاران از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این مطالعه کاربردی، با هدف بررسی عوامل رفتاری (حالت بیوریتم، اعتماد به¬نفس، وجهه و پرستیژ و رفتار عقلایی) و همچنین نوع اطلاعات (اطلاعات عمومی و مالی) و شفاف سازی آن بر رفتار سرمایه¬گذاران، بر روی یک نمونه تصادفی 292 نفره از سهامداران و سرمایه¬گذاران بورس اوراق بهادار اهواز انجام شده است. روش گردآوری داده¬ها از طریق پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل داده¬ها، مدل¬یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم¬افزارهای smart pls و spss می¬باشد. نتایج حاصل از تحلیل داده¬ها نشان می-دهد که نوع اطلاعات و عوامل رفتاری بر رفتار افراد برای سرمایه گذاری در بورس به¬طور معناداری تاثیر می¬گذارد. اما نتایج، تاثیر معنادار شفاف¬سازی اطلاعات بر رفتار سرمایه گذار را تایید نکرد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطه شفاف سازی اطلاعات مالی و رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

این پژوهش به سنجش رابطه شفاف سازی اطلاعات مالی با رفتار سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران به منظور بیان شرایط مناسب برای بهبود عملکرد و سلامت معاملات در بازار بورس کشور انجام شده است. در دهه گذشته شفافیت بازارهای مالی به عنوان یکی از موثرترین متغیرها بر تعیین استراتژی سرمایه گذاری در بازارهای مالی مطرح بوده است. به همین دلیل پژوهش حاضر به بررسی ادراکات از شفافیت در بین سرمایه گذاران در بورس.

بررسی رابطه شفاف سازی اطلاعات مالی و رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

این پژوهش به سنجش رابطه شفاف سازی اطلاعات مالی با رفتار سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران به منظور فراهم نمودن شرایط مناسب برای بهبود عملکرد و سلامت معاملات در بازارهای مالی کشور انجام شده است. در دهه گذشته تقریباً شفافیت بازارهای مالی به عنوان یکی از موثرترین متغیرها بر تعیین استراتژی سرمایه گذاری سرمایه گذاران در بازارهای مالی بوده است و پژوهش حاضر به بررسی ادراکات از شفافیت در بین سرمایه .

بررسی چسبندگی هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران و ارتباط آن با نوع تصمیمات مدیران

هدف این پژوهش بررسی تأثیر تصمیمات سنجیده مدیران (اهداف سود، انگیزه­ها و انتظارات مدیریتی) بر چسبندگی هزینه­ها در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. دوره زمانی پژوهش، 1391-1385 بوده و 123 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تحلیل داده­های پژوهش، از مدل­های رگرسیونی چند متغیره ترکیبی/تلفیقی در سطح کل شرکت­ها در نرم­افزار اقتصادسنجی EViews 6 استفاده شده است. متغیرهای مست.

بررسی ارتباط میان افشای اطلاعات و هزینه سرمایه شرکت‏‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف از این مقاله بررسی ارتباط میان شاخص افشای اطلاعات شرکت‏‌ها و هزینه سرمایه آنها می‏‌باشد. در این راستا به ‏‌منظور ایجاد یک معیار بهینه برای سنجش افشای اطلاعات شرکت‏‌ها از شاخص افشای مرکب،که از ترکیب شاخص افشای داوطلبانه به ‏‌عنوان متغیر اندازه‏‌گیری کمیت افشای اطلاعات و شاخص افشای بورس اوراق بهادار به‏‌عنوان متغیر اندازه‏‌گیری کیفیت افشای اطلاعات به‏‌دست می‏‌آید، استفاده شده است. به ‏‌منظور .

بررسی تطبیقی تأثیر استنباط از شفافیت اطلاعات مالی در تبیین رفتار سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران و بورس سهام تایوان

بررسی مطالعات انجام شده در بازارهای سهام دنیا نشان می‌دهد که فقدان شفافیت اطلاعات مالی دلیل اصلی وقوع بحرانهای مالی در این بازارها بوده است؛ که این امر موجب کاهش سطح اعتماد عمومی سرمایه گذاران گردیده است. هدف از ارائه این مطالعه تطبیقی، بررسی نقش نگرش سرمایه گذاران نسبت به ابعاد شفافیت اطلاعات مالی در تبیین رفتار آنها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در قالب مدل تحقیق مشابه انجام شده در .

بررسی عوامل تاثیر گذار بر قصد سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران

در این مقاله با هدف شناسایی عوامل موثر قصد سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی، پرسشنامه ای 28 سوالی مطرح و در بین نمونه 450نفری توزیع گردید. آلفای کرونباخ ابزار گردآوری داده ها برابر با 0.871محاسبه شد که بالا بوده و حاکی از پایا بودن پرسشنامه است. نتایج مدل ساختاری با استفاده از نرم افزار lisrel نسخه 8.7 حاکی از تایید کلیه فرضیه های تحقیق و مدل مفهومی ارایه شده است. یافته های تحقیق حاکی از این اس.

جذب سرمایه خارجی چالش‌ها و فرصت‌ها

یاسر احمدی بنی پژوهشگر کمیته سرمایه‏ گذاری و سرمایه‏ پذیری دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) هر کشوری برای ارتقای توانمندی‌ها و دستاوردهای خود به دنبال انجام سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است، موضوعی که باعث شده تا دولت‌ها سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌های موجود در کشورشان برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها انجام دهند و به انجام این کار کمک کنند. استفاده از ظرفیت‌های خارجی باعث خواهد شد تا تحقق این امر آسان‌تر شود.

تلاش‌های مختلفی در سطوح جهانی صورت گرفته و دولت‌ها به دنبال اقداماتی هستند که سرمایه‌گذاران خارجی را متمایل کنند تا در کشور آنها سرمایه‌گذاری کنند. این موضوع در کنار استفاده از سرمایه‌های افراد مقیم آن کشور در خارج از مرزها سبب خواهد شد تا کشورها بتوانند از رشد اقتصادی بیشتر از طریق افزایش در بهره‌وری سرمایه و نیروی کار خود برخوردار شوند. در این یادداشت سعی شده است علاوه بر تعاریف مفاهیم موجود در این حوزه، به چالش‌ها و مشکلات آن در کشور پرداخته و راهکارهایی برای جذب سرمایه خارجی در جهت افزایش رشد اقتصادی کشور ارائه شود.

سرمایه خارجی و انواع روش‌های آن

جریان ورودی سرمایه خارجی (FCIs) عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و شیوه‌های نوین مدیریتی محسوب می‌شود. منابع مالی خارجی به عنوان مکمل منابع سرمایه‌گذاری داخلی است و یکی از راه‌های ورود منابع ارزی به داخل کشور میزبان (پذیرنده سرمایه خارجی) است. شکل‌های مختلف جذب جریان ورودی سرمایه خارجی عبارتند از: ۱- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment)، ۲- درآمدهای انتقالی شخصی (Personal Remittances)، ۳- کمک‌های رسمی توسعه‌ای (Official Development Assistance)، ۴- سرمایه‌گذاری پرتفولیوی خارجی (Foreign Portfolio Investment). کمک‌های نوع سرمایه گذاران حاکم رسمی و سرمایه‌گذاری پرتفولیو با توجه به گستردگی و چالش‌هایی که دارند امکان بررسی در این یادداشت را ندارند و بنابراین به دو مورد اول پرداخته خواهد شد.

تعریف روش‌های مختلف برای جذب سرمایه خارجی

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آن نوع از سرمایه‌گذاری است که متضمن روابط اقتصادی بلندمدت و نشان‌دهنده منافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم یک کشور (کشور اصلی) در واحد اقتصادی مقیم کشور دیگر (شعبه فرعی کشور اصلی) است

(UNCTAD). در تعریفی دیگر «سرمایه‌گذاری بیرون‌ مرزها به وسیله یک شرکت خارجی (سرمایه‌گذار مستقیم) است با هدف ایجاد منفعت پایدار در شرکت مستقر در کشوری که مشغول به فعالیت است»

(OECD). درآمدهای انتقالی شخصی (PR) درآمد افراد و کارگران مهاجر و غیرساکن در کشورهای خارجی است که برای خانواده و اقوام خود که ساکنان کشور میزبان هستند، فرستاده می‌شود. به عبارت دیگر، درآمدهای انتقالی، به عنوان انتقال پول از راه‌های غیرمستقیم یک فرد که در خارج از کشور کار می‌کند، برای نزدیکان، دوستان و انجمن‌های کشور دریافت‌کننده فرستاده می‌شود.

اهمیت جذب سرمایه خارجی برای کشور

یکی از مشکلاتی که کشورهای در حال توسعه همواره با آن مواجه بوده‌اند کمبود سرمایه در کشور است که یکی از راه‌حل‌های فائق آمدن بر این مشکل، استفاده از سرمایه‌های انباشته‌شده در کشورهای توسعه‌یافته است. ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورهای درحال توسعه می‌تواند سرمایه موردنیاز رشد و توسعه اقتصادی این کشورها را تامین کند. علاوه بر این، کشورهای توسعه‌یافته نیز به منظور حفظ و افزایش تولید و رشد اقتصادی خود سعی در جذب سرمایه‌های خارجی دارند.

مزایا و مشکلات

زمانی که FDI با هدف کسب منفعت در کشوری صورت می‌گیرد، مزایای بسیاری را برای کشور میزبان ایجاد می‌کند که این مزایا عبارتند از: انباشت سرمایه فیزیکی، انتقال و استفاده از فناوری و ایجاد سرریزهای ناشی از آن، توسعه صادرات، افزایش ذخایر ارزی، بهبود تراز پرداخت‌ها، فرصت‌های تجاری جدید، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، افزایش قدرت رقابت، نوآوری، افزایش اشتغال، افزایش ظرفیت تولید، و درنهایت افزایش رشد اقتصادی. با وجود مزایایی که برای سرمایه خارجی ذکر شده است، اما مشکلاتی نیز برای آن وجود دارد که عبارتند از: از بین بردن رقابت در بازارهای کشور میزبان، واردات مواد واسطه‌ای از کشورهای دیگر و عدم‌خرید این محصولات از شرکت‌های داخلی و ایجاد نوعی وابستگی برای کشورها، عدم‌پرداخت مالیات به واسطه معافیت‌هایی که از سوی کشور برای تشویق جذب سرمایه خارجی صورت می‌گیرد و این موضوع سبب ایجاد تبعیض در بین شرکت‌ها و تحت‌تاثیر قرار دادن عدالت در دریافت مالیات می‌شود. از طرفی هم ممکن است ورود سرمایه خارجی باعث انتقال تکنولوژی نشود و تزریق سرمایه برای استفاده از نیروی کار ارزان کشورهای در حال توسعه و کسب سود برای خود شرکت باشد. همچنین جذب چنین سرمایه‌ای باعث خواهد شد تا توزیع درآمد در کشور با نابرابری بیشتری مواجه شود و افراد شاغل در شرکت‌های تاسیس شده با سرمایه خارجی نسبت به سایر شاغلان از درآمد بیشتری برخوردار شوند. در مورد درآمدهای انتقالی نیز مزایا بر معایب موجود غلبه دارند و این نوع جذب سرمایه مورد توجه کشورها بوده و هست؛ آن چنان که ما شاهد هستیم بعد از روش جذب سرمایه‌ مستقیم خارجی، رتبه دوم را در جذب سرمایه خارجی در ایران به خود اختصاص داده است.

برخی کارشناسان معتقدند که جریان ورودی درآمدهای انتقالی، می‌تواند به سرمایه‌گذاری بیشتر و در نتیجه رشد اقتصادی بلندمدت در کشورهای در حال توسعه منجر شود. همچنین درآمدهای انتقالی، می‌تواند نقصان مالی را که مانع رشد اقتصادی است از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در داخل کشور میزبان، برطرف کند. علاوه بر این، می‌تواند صرف آموزش و بهداشت و بهبود تغذیه در کشور شود و به ارتقای سرمایه انسانی کمک کند. همچنین می‌تواند سیستم مالی کشور دریافت‌کننده را بهبود بخشد و تقاضا برای پول و عرضه آن را افزایش دهد و در نهایت، سبب رشد اقتصادی بیشتر شود.

فرصت‌ها و چالش‌ها

تولیدکننده خارجی به نیروی کار موجود در کشور میزبان نیاز دارد و به دنبال آن است که با آموزش نیروی انسانی لازم به افزایش بهره‌وری بپردازد و هزینه‌های خود را بکاهد، انجام چنین امری سبب خواهد شد تا سطح بهره‌وری نیروی کار موجود در کشور بالا رود و امکان بروز استعدادهای آن‌ها افزایش یابد و زمینه را برای دستیابی به تکنولوژی‌های جدید در کشور فراهم کند.

علاوه بر این، حضور سرمایه خارجی در کشور سبب خواهد شد تا درآمدهای ارزی کشور از نوسانات کمتری برخوردار شوند و کشور از صادرات بالاتری برخوردار شود چرا که حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشورهای در حال توسعه، به منظور تولید ارزان‌تر برای به دست آوردن فرصت رقابت در سطح جهانی است و جذب سرمایه خارجی در بخش‌های تولیدی کشور باعث خواهد شد تا نوع سرمایه گذاران حاکم محصولات بیشتری صادر شوند و زمینه را برای افزایش درآمد ارزی فراهم کنند. در مقابل، جذب سرمایه خارجی از طریق سرمایه‌گذاران خارجی یا سرمایه ایرانیان خارج از کشور با چالش‌هایی مواجه است. وجود تورم بالا در کشور و پایین بودن بازدهی شرکت‌ها، بوروکراسی ناکارآی اداری و محیط نامناسب اقتصادی از جمله چالش‌هایی است که سرمایه‌گذاران با آن مواجهند، اما یکی از دلایل اساسی که کشور را در جذب سرمایه خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور با مشکل مواجه کرده است اعمال تحریم‌های ظالمانه ‌است که علیه ایران وضع شده است، چراکه تحریم‌ها، مبادلات مالی و ارزی را دچار مشکل کرده است و امکان ایجاد ارتباط بین واحدهای تولیدی صادرکننده و سرمایه خارجی را برای افزایش توانمندی‌ها و گسترش صادرات را محدود ساخته است و افرادی که بخواهند به سرمایه‌گذاری در کشور بپردازند از سوی ایالات متحده مورد مواخذه قرار خواهند گرفت و امکان دارد که دارایی و سرمایه‌شان مصادره شود، بنابراین ریسک چنین کاری برای سرمایه‌گذاران بسیار بالاست.

نتیجه گیری

به طور کلی، اثر انواع جریانات سرمایه خارجی (FCIs) بر رشد اقتصادی، باید با سیاست‌های مالی و پولی کشور میزبان سازگار باشد. برنامه‌ریزی صحیح در استفاده از جریان ورود سرمایه خارجی، در افزایش بهینه از آن، موثر بوده و به افزایش رشد و رونق اقتصادی در کشور منجر می‌شود. FDI یک منبع مهم از سرمایه خارجی برای ایران محسوب می‌شود و می‌تواند باعث انتقال تکنولوژی پیشرفته از خارج، افزایش صادرات و درآمدهای ارزی و در نهایت، به رشد و توسعه اقتصادی منجر شود. همچنین اثر FDI بر رشد اقتصادی، بستگی به محیط مناسب اقتصادی کشورهای میزبان و دریافت‌کننده آن دارد و می‌تواند زمینه را برای سرمایه‌گذاری خارجی و تشدید سرمایه‌گذاری در داخل کشور هموار سازد. درآمدهای انتقالی شخصی نیز در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی است و ورود آن به کشور، به افزایش ذخایر ارزی منجر می‌شود. چنانچه جریان ورود درآمدهای انتقالی شخصی صرف سرمایه‌گذاری در امور تولیدی شود، هم به رشد اقتصادی کشور منجر می‌شود و هم از تورم جلوگیری می‌کند. بنابراین، جذب درآمدهای انتقالی از خارج به داخل کشور می‌تواند کمک شایانی به رشد نوع سرمایه گذاران حاکم اقتصادی کند. اما عدم‌استفاده بهینه از این دو نوع سرمایه، دارای اثر ازدحامی بر سرمایه‌گذاری داخلی است و می‌تواند باعث بروز تورم یا حتی رشد منفی اقتصادی منجر شود. برای افزایش این سرمایه‌ها پیشنهاد می‌شود که زیرساخت‌های اولیه موردنیاز ایجاد شوند و جریان سرمایه خارجی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فیزیکی (از قبیل حمل‌ونقل، برق و. ) و زیرساخت‌های اجتماعی (از قبیل آموزش و بهداشت) تشویق شود. همچنین لازم است سیستم مالی کشور پیشرفته‌تر شود، ثبات اقتصادی بر کشور حاکم و بهره‌وری و مهارت نیروی انسانی کشور افزایش یابد. علاوه بر این، دولت باید امکانات بالقوه جذب تکنولوژی پیشرفته را برای ورود جریان سرمایه‌های خارجی فراهم کرده، عوامل داخلی و خارجی را برای به وجود آمدن شرایط اولیه سرمایه‌گذاری از طریق سیاست های پولی و مالی مناسب، حکمرانی خوب و رفع موانع ورود انواع مختلف سرمایه خارجی فراهم کند. ایجاد زمینه مناسب اقتصادی از قبیل نرخ بهره بانکی مناسب برای سپرده‌ها، معافیت از مالیات و رفع موانع قانونی و اداری می‌تواند به تشویق انتقال درآمدهای ایرانیان مقیم خارج به داخل کشور منجر شود. همچنین دولت می‌تواند سیاست‌هایی را اتخاذ کند که بخش مهمی از درآمد‌های انتقالی جذب سرمایه‌گذاری در داخل کشور شود و از مصرف آن در امور کاذب و تورم‌زا جلوگیری کند. دولت باید ضمن تشویق ورود انواع سرمایه خارجی، از ایجاد زمینه‌های لازم اقتصادی مانند تربیت نیروی انسانی مجرب و تشویق مردم به پس‌انداز نقدینگی خود، به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در داخل کشور غافل نشود و سرمایه‌گذاری خارجی را مکمل سرمایه‌گذاری داخلی محسوب کند.

نوع سرمایه گذاران حاکم

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

menu

برگزاری آیین تجلیل از ایثارگران دوران دفاع مقدس در بانک کشاورزی
سکه باز هم ارزان شد
قیمت دلار و یورو در صرافی‌های بانکی کاهش یافت
جزییات احکام جدید انتصاب مدیران ستادی و اجرایی در بیمه «ما»
افزایش بهره‌وری در اقتصاد در گرو عملکرد بانک‌ها
رشد اقتصادی شرکت‌های صنعتی بورسی در مرداد
سرمایه گذاری صنعت بیمه به کاهش فقر در کشور کمک می‌کند
قیمت نفت کاهش یافت
پیروزی ترامپ، بورس ایران را سرخ پوش کرد
بیمه رازی اولین شرکت ایرانی با رتبه اعتباری بین المللی
سهامداران، صورت های مالی موسسه کوثر را تصویب کردند
پیش بینی رشد 29 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال 95
هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران بیمه تکمیلی می شوند
تغییر رییس بورس به مذاق سهامداران خوش آمد
سکان بورس راچه کسی تحویل گرفت
سود خالص 11.633 میلیارد ریالی بانک پاسارگاد در سال 94
اقتصاد مقاومتی تنها راه درمان اقتصاد ایران است
شاخص ها هفته را سبز پوش نوع سرمایه گذاران حاکم آغاز کردند
بیمه کوثر و موسسه اعتباری کوثر به مشتریان یکدیگر خدمات می دهند
بانک شهر هیچ گونه وابستگی به شهرداری تهران ندارد
برای بانک شدن لازم باشد افزایش سرمایه می دهیم
اوراق رهنی؛ نقطه اتصال بازار پول و سرمایه برای تامین مالی
مدیرعامل فناپ: نگاه به اقتصاد مقاومتی یک نگاه ریاضت اقتصادی نیست
استعفا مدیرعامل بانک دی
وزیر اقتصاد با استعفای رییس کل بیمه مرکزی موافقت کرد
رییس کل بیمه مرکزی استعفا کرد
موسسه اعتباری کوثر محصولات سایپا را لیزینگی می فروشد
بانک صادرات سود سهام سال 94 را محقق کرد
ارتقای رسمی موسسه آموزش عالی خاتم به دانشگاه با حضور وزرای ارشاد و علوم
سختی های زیادی در این دو سال و نیم کشیدم
جزییات پرداخت وام 160، 120 و 80 میلیونی مسکن
تجربیات دوران تحریم را در پساتحریم حفظ می کنیم
بانک پاسارگاد واحد کارآفرین و اشتغالزای کشور معرفی شد
برخی از روسای شعب برای خودشیرینی نرخ ها را تغییر می دهند
شهرداری از بانک شهر بابت شعب الکترونیک، اجاره بها نمی گیرد
بیمه زندگی خاورمیانه مجوز عرضه سهام گرفت
تجلیل از مدیرعامل موسسه کوثر به عنوان رهبر کارآفرین اقتصادی و اجتماعی
به هیچ وجه تک سهم نوع سرمایه گذاران حاکم نخرید
اولین جشنواره برترین بیمه گذاران باشگاه مشتریان بیمه ما

سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه می آیند

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران:

in out refresh

print version

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بهروز خدارحمی با اشاره به اینکه بازار سرمایه دماسنج اقتصاد است، افزود: از این رو وضعیت بازار سرمایه، ترسیم کننده وضعیت واقعی اقتصاد کشور است. در ماه های اخیر بازار سرمایه اوضاع مناسبی ندارد و رکود بر این بازار حاکم است.

وی بازار را معلول چند اتفاق بنیادین دانست که بی توجهی به آنها منجر به نتایج اشتباه می شود، اشاره کرد و گفت: یکی از آن متغیرها فشارهای بودجه ای ناشی از کاهش بهای نفت و دیگری فشار تحریم های بین المللی است که در سال های گذشته به صلاح نوع سرمایه گذاران حاکم کشور و نظام نبود که اثرات آن و مشکلاتی که ایجاد کرد، بازگو شود.

وی اظهار داشت: به جهت حفظ استحکام در کشور از بیان آسیب های تحریم و مشکلات بسیاری که ایجاد کرد، خودداری می شد، گاهی اوقات برای حفظ امید در مردم بیان می شد که مشکلات ایجاد شده چیز خاصی نیست و درست می شود، در حالی که واقعیت این نبود.

وی اضافه کرد: همچنین برخی مدیران ارشد سازمان ها، نتایج کوتاه مدت رفع تحریم ها را بیش از آنچه که در واقعیت بود، برآورد کردند.

وی افزود: در اینکه توافق هسته ای یک اتفاق تاریخی و خوش یمن برای کشور است، تردیدی نیست. اما فعالان بازار تصور می کردند و انتظار داشتند که مثلا چند روز بعد از توافق، اثرات ملموسی را مشاهده کنند.

وی ادامه داد: از یک سو وضع موجود ما، نابسامان تر از آن چیزی بود که در عرصه عمومی بیان می شد و از طرف دیگر این که فرایند تاثرگذاری توافق وین و رفع تحریم ها نیز یک فرایند کند و تدریجی و آرام است، همان طور که وضع تحریم ها و اثر آن نیز به تدریج و آرام رخ داد به طور تقریبی در یک بازه زمانی 10 ساله این تحریم ها وضع شد برداشته شدن آن و اثر رفع تحریم ها نیز تدریجی است.

وی گفت: براین باورم که تا هنگامی که متغیرها و شاخص های کلان در اقتصاد کشور نزولی است اما بازار سرمایه مسیر برعکس را بپیماید و شاخص ها صعودی باشد، حتما بسیاری و از جمله شما فعالان رسانه ای می گویید که رشد بازار سرمایه حبابی است و این که چرا اقتصاد کشور آرام است و حرکتی ندارد ولی بورس در حال حرکت و رشد است؟ حتما بنده و شما و دیگران این حرف را خواهند گفت.

به گفته وی؛ در حال حاضر فعالان بازار سرمایه به دلیل برآورده نشدن انتظاراتشان، دچار افسردگی مزمن شده اند و در حال حاضر عملا رکود و سکوت کامل بر بازار سرمایه حاکم است. من تصور می کنم که تا پایان سال فعالان بازار به تدریج از این افسردگی خارج می شوند و بازیابی روحی و روانی رخ می دهد.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران گفت: این مشکلی که ما بین بازار پول و بازار سرمایه داریم، حتی بین صنایع مختلف شرکت های بورسی هم داریم. الان دغدغه هایی که بین شرکت های فولادی و سنگ آهنی ها هست را مشاهده می کنید که همگی اینها معلول هستند و یک علت بیشتر وجود ندارد و آن این است که به دولت به دلیل کسری بودجه فشار آمده است.

وی شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را مطلوب و آرمانی ندانست و گفت: طاقت دولت هم طاق شده در این وضعیت، فشار را به بخش هایی دیگر انتقال می دهد این فشار یک روز به خودرویی ها و روز دیگر به پتروشیمی ها یا معدنی ها منتقل می شود این درحالیست که در شرایط کاهش نرخ تورم، بانک ها هم چنان علاقه ندارند که نرخ بهره را کاهش دهند.

وی اظهار داشت: ما در دوران گذار از وضعیت تحریم به وضعیت عادی هستیم و در دوران گذار حتما از این قبیل نوع سرمایه گذاران حاکم اغتشاشات و نارضایتی ها بین بازار پول و بازار سرمایه، طبیعی است و اگر دولت قصد انتقال فشار را دارد باید این فشار را به صورت متوازن به همه بخش ها منتقل کند تا یک بخش اقتصاد احساس نکند که به نفع یک بخش دیگر، تحت فشار قرار دارد، طبیعتا پذیش فشار آسان تر می شود.

وی پیش بینی کرد: از پایان امسال رونق به بازار بازگردد و از سال آینده حضور سرمایه گذاران خارجی و رشد و رونق اقتصادی را شاهد باشیم.

وی اضافه کرد: از بازار سرمایه انتظار می رود که آینده را زودتر ببیند و در قیمت ها تاثیر بگذارد، در نتیجه انتظار می رود از پایان امسال نشانه های رونق در بازار سرمایه را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: به نظر من اولین جایی که سرمایه گذاران خارجی در آن حضور پیدا خواهند کرد، بازار سرمایه است و مهمترین شاخص برای هر نوع سرمایه گذاری، نبود ابهام در فضای فعالیت است بنابراین هرچقدر ابهام ها در سرمایه گذاری بالا برود، ریسک سرمایه گذاری افزایش می یابد و انگیزه سرمایه گذاری کمتر می شود. وی با بیان اینکه شفافیت بیشتر و ابهام کمتر، ریسک را کاهش می دهد افزود: با توجه به این که بازار سرمایه در کشور ما از شفاف ترین بخش های اقتصادی است، طبیعتا بیشترین رقبت را برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی دارد.

دبیرکل کانون نهاده های سرمایه گذاری نوع سرمایه گذاران حاکم ایران گفت: سرمایه گذاران خارجی با انگیزه های مختلف و دیدگاه های مختلف به کشور می آیند، مگر الان همه بازیگران داخلی بازار سرمایه، به قصد عمق دهی و کارآیی بیشتر بازار سرمایه در حال فعالیت و خرید و فروش هستند؟ سفته باز ایرانی و خارجی ندارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر سفته باز ایرانی هم در بازار داریم به طور حتم سفته بازان بین المللی با توان بیشتری هم می آیند. حتما کسانی هم می آیند که صرفا می خواهد از دوره رونق چند ماهه اول بازار سرمایه ما به نفع خودشان استفاده کنند و از هر چیزی امکان سوء استفاده وجود دارد.

به گزارش سنا، وی اضافه کرد: ممکن است برخی از یخچال هم استفاده نادرست کنند و کالاهای ممنوعه در آن نگهداری کنند. اما به این خاطر که نباید استفاده از یخچال را کنار گذاشت.

وی این نگاه را صحیح ندانست و افزود: ما در بازار سرمایه برای جذب سرمایه های خارجی باید به سرعت خودمان را تجهیز کنیم که بتوانیم از سرمایه های خارجی که ماندگار و غیر زودگذر استفاده کنیم. منع کردن و طرد کردن، رویکرد درستی نیست.

همین امروز به خانواده بزرگ تبدیل بپیوندید

با هر سطحی از دانش در سریع‌ترین زمان با آموزش گام به گام سرمایه گذاری را تجربه کنید.

panel-mockup-mobile

ابزار حرفه‌ای معامله

با ابزار‌های حرفه‌ای خرید و فروش از جمله حدضرر (stop loss) و OCO ریسک معاملات خود را در هر زمان و هر شرایطی مدیریت کنید.

کیف پول اختصاصی امن

ارز‌های دیجیتال خود را می‌توانید روی کیف پول امن خود در تبدیل نگهداری کنید و در صورت نیاز روی انواع شبکه‌ها به کیف پول‌های دیگر انتقال دهید.

پشتیبانی سریع

تیم پشتیبانی تبدیل در تمامی شرایط از طریق چت آنلاین و تلفن، همراه شما هستند و راهنمایی‌های نوع سرمایه گذاران حاکم لازم جهت استفاده از سایت را به شما می‌رسانند.

چرا تبدیل؟

چرا تبدیل را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال به شما پیشنهاد می‌کنیم؟

احراز هویت سریع

با ثبت نام و انجام فرایند سریع و آسان احراز هویت در تبدیل، فقط چند کلیک با شروع معامله فاصله دارید.

کسب درآمد

با دعوت از دوستان خود به تبدیل، درآمد کسب نمایید. اطلاعات بیشتر را در صفحهٔ دعوت از دوستان ببینید.

حداقل فاصله خرید و فروش

ربات‌های بازارگردان تبدیل با نظارت 24 ساعته بر قیمت‌های جهانی، کمترین میزان گپ خرید و فروش را برای کاربران ایجاد می‌نماید.

بیشترین تنوع ارزی

در صرافی ارز دیجیتال تبدیل، بیشترین تنوع ارزی در بین بازار‌های معاملاتی ایران را با بازار‌های تومانی و تتری متنوع تجربه کنید.

همه جا در دسترس شما

با اپلیکیشن موبایل حرفه‌ای تبدیل، به سادگی و در هر شرایطی خرید و فروش امن ارز‌های دیجیتال را تجربه کنید!

راهنمای گام به گام

هر آنچه درباره استفاده از خدمات تبدیل باید بدانید را در اینجا بیابید.

جستجو در سوالات

آکادمی تبدیل

راهنمای خرید و فروش ارز‌های دیجیتال همراه با آموزش‌های ویدیویی معامله‌گری

سوالات متداول

در این بخش می‌توانید پاسخ سوالات متداولی را که ممکن است برای شما پیش بیاید، مشاهده کنید.

جستجو در راهنما

ارز دیجیتال چیست؟

ارز دیجیتال (cryptocurrency) درواقع یک نوع پول دیجیتال است که جایگزین ارزهای رایج محسوب می‌شود. ارزهای دیجیتال انواع مختلفی دارند که هر کدام کاربردهای مخصوص خود را دارد. ارزهای دیجیتال به‌صورت غیرمتمرکز در بستر بلاکچین فعالیت می‌کنند و با پروتکل‌های رمزگذاری‌شده و امن طراحی شده‌اند. هدف از طراحی ارزهای دیجیتال در وهله اول افزایش امنیت و پیشگیری از کلاه‌برداری ارزی بود. یکی دیگر از اهداف ارزهای دیجیتال، سهولت بیشتر معاملات و حذف واسطه بین خریدار و فروشنده بوده است. امروزه انواع ارز دیجیتال وجود دارد که محبوب‌ترین آن‌ها به‌ترتیب بیت کوین، ریپل، اتریوم و لایت کوین هستند. لیست قیمت ارزهای دیجیتال را می‌توانید از اینجا ببینید. جالب است بدانید که محبوب‌ترین ارز دیجیتال بیت کوین است. این ارز دیجیتال نسبت به سایر ارزهای دیجیتال از محبوبیت بیشتری برخوردار است و همواره خرید بیت کوین ، طرفداران زیادی دارد.

صرافی ارز دیجیتال چیست؟

صرافی ارز دیجیتال پلتفرمی آنلاین است که امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال را به‌صورت آنلاین برای کاربران فراهم می‌کند؛ این بدان معنا است که صرافی ارزهای دیجیتال کاربران را قادر می‌سازد تا با پول خود ارز دیجیتال خریداری کنند یا ارزهای دیجیتال را به پول واقعی تبدیل کنند. نکته قابل توجه در مورد صرافی‌های ارز دیجیتال آن است که تراکنش‌ها به‌صورت همتا به همتا انجام می‌شوند؛ یعنی هر کاربر به‌طور مستقیم و بدون واسطه با سایر کاربران به معامله می‌پردازد. به‌این‌ترتیب، اگر قصد دارید در دنیای ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید، می‌توانید با عضویت در صرافی‌ ارز دیجیتال تبدیل ، بدون نیاز به واسطه مشغول معامله شوید.

صرافی ارز دیجیتال تبدیل

صرافی ارز دیجیتال تبدیل، یک صرافی معتبر ایرانی است که به‌منظور حذف واسطه نوع سرمایه گذاران حاکم از معاملات، از شبکه همتا به همتا استفاده می‌کند. این صرافی با خدماتی که ارائه می‌کند توانسته پابه‌پای صرافی‌های پیشرفته روز دنیا پیش برود. قابلیت‌هایی که صرافی تبدیل برای کاربران خود فراهم کرده است، دست‌کمی از ویژگی‌های صرافی‌های مطرح دنیا ندارند. ازجمله ویژگی‌های صرافی تبدیل می‌توان به امنیت بالای‌ آن در معاملات و برداشت و واریز نامحدود اشاره کرد.

خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران چگونه انجام می‌شود؟

با توجه به تحریم‌های متعددی که طی سال‌های اخیر بر ایران حاکم شده است، بازار ارز دیجیتال نیز در ایران با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است. کاربران ایرانی نمی‌توانند به‌طور مستقیم در بازار ارزهای دیجیتال معامله کنند، درنتیجه، نحوه خرید و فروش ارزهای دیجیتال یکی از مشکلات رایج میان معامله‌گران ایرانی محسوب می‌شود. اما شما به راحتی می‌توانید پس از ثبت‌نام در یک صرافی ایرانی معتبر مانند تبدیل، معاملات ارز دیجیتال خود را آغاز کنید.

مزایای صرافی معتبر تبدیل

صرافی تبدیل به‌عنوان یکی از معتبرترین صرافی‌های ایرانی از مزیت‌های بسیاری برخوردار است که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

احراز هویت سریع

پس از ثبت‌نام و گذراندن مراحل آسان و سریع احراز هویت در صرافی تبدیل، تنها چند کلیک تا معامله فاصله دارید!

کسب درآمد

یکی از مزایای صرافی تبدیل این است که علاوه‌بر انجام معاملات ارز دیجیتال، می‌توانید از طریق دعوت دوستان خود به این صرافی درآمدزایی کنید.

حداقل فاصله خرید و فروش

صرافی تبدیل دارای ربات‌های بازارگردان است که با نظارت ۲۴ ساعته بر قیمت‌های جهانی، حداقل میزان فاصله خرید و فروش را برای کاربران فراهم می‌کند.

تنوع بیش از ۱۰۰ ارز

صرافی ارز دیجیتال تبدیل امکان خرید و فروش بیش از ۱۰۰ ارز دیجیتال متنوع را فراهم کرده است؛ از بیت کوین، اتریوم، کاردانو و لایت کوین بگیرید تا دوج کوین، شیبا اینو و لونا کلاسیک و .

کارمزد مناسب با سطوح کارمزدی مختلف

میزان کارمزدی که هر کاربر در صرافی ارز دیجیتال تبدیل می‌پردازد، به سطح کاربری بستگی دارد. برای مثال در سطح کاربری فیروزه، کارمزد ۰٫۴ است و در سطح کاربری الماس، کارمزد ۰٫۱۵ است. برای آشنایی بیشتر با انواع سطوح کاربری و کارمزدها در تبدیل، صفحه کارمزد تبدیل را بررسی کنید.

پشتیبانی ۲۴ ساعته

یکی دیگر از مزایای صرافی ارز دیجیتال تبدیل، پشتیبانی ۲۴ ساعته آن است. هر زمان که به مشکلی برخورد کردید یا سؤالی برایتان مطرح شد، می‌توانید با پشتیبانی صرافی تبدیل تماس بگیرید. تیم پشتیبانی تبدیل در هر شرایطی از طریق تماس تلفنی و چت آنلاین پشتیبان شما هستند و جهت استفاده از سایت راهنمایی‌های لازم را در اختیارتان قرار می‌دهند.

صرافی ارز دیجیتال ایرانی تبدیل چقدر امن است؟

امنیت بالا، یکی از اساسی‌ترین ویژگی‌هایی است که هر صرافی ارز دیجیتال باید آن را برای کاربران خود فراهم کند. پیش از هرگونه اقدام برای آغاز فعالیت در دنیای ارزهای دیجیتال، باید صرافی‌ای را انتخاب کنیم که امنیت بالای معاملات را تضمین کند، چراکه وجود بستری مطمئن و ایمن برای انجام معاملات در یک صرافی، خیال شما را از بابت فاش نشدن اطلاعات مربوط به معاملات و سرمایه‌تان راحت می‌کند. صرافی ارز دیجیتال تبدیل از نظر حقوقی به ثبت رسیده و با موفقیت مجوز دانش‌بنیان را از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اخذ کرده است. تبدیل از درگاه پرداخت قانونی و کد مالیاتی برخوردار است و زیر نظر نهادهایی مانند پلیس فتا فعالیت می‌کند. تیم امنیت تبدیل به‌صورت ۲۴ ساعته وضعیت سایت را بررسی می‌کند و از دارایی کاربرانشان به بهترین شکل مراقبت میکنند.

خرید ارز دیجیتال از صرافی تبدیل

برای خرید ارز دیجیتال از صرافی تبدیل باید مراحل ساده‌ای را پشت‌سر بگذارید. در ادامه به توضیح این مراحل می‌پردازیم.

مرحله اول، ثبت‌نام و احراز هویت در صرافی تبدیل

برای خرید ارز دیجیتال ابتدا لازم است در وب‌سایت تبدیل ثبت‌نام کرده و مراحل احراز هویت خود را پشت‌سر بگذارید.

مرحله دوم، واریز به‌صورت تومانی

پس از احراز هویت باید وارد کیف پول دیجیتال خود شوید و موجودی تومانی حسابتان را افزایش دهید. کافی است کیف پول را انتخاب کنید و پس از وارد کردن مبلغ مدنظر و انتخاب کارت خود روی «واریز» کلیک کنید.

مرحله سوم، انتخاب بازار تتری یا تومانی

حالا موجودی تومانی حسابتان افزایش پیدا کرده است. قبل از آن‌که ارز دیجیتال موردنظرتان را خریداری کنید باید یکی از بازارهای پیش ‌رو را انتخاب کنید. کاربران در بازار تتری می‌توانند با استفاده از تتر، سایر ارز‌های دیجیتال را بخرند. همچنین در بازار تومانی می‌توانید چندین ارز دیجیتال را با تتر خریداری کنید.

مرحله چهارم، ثبت سفارش

پس از آن‌که بازار موردنظر را انتخاب کردید، صفحه‌ای برای شما نمایش داده می‌شود. در این صفحه پس از انتخاب گزینه خرید، به صفحه خرید بیتکوین منتقل می‌شوید. در این صفحه دو گزینه ثبت سفارش و سفارش آنی نمایان می‌شوند که هرکدام روش‌های مختلف خرید ارز دیجیتال را در اختیارتان قرار می‌دهند. ثبت سفارش اولین روشی است که با استفاده از آن می‌توانید بر اساس قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان، برای خرید قیمتی را تعیین کنید. سپس حجم موردنظر بیتکوین را وارد و روی گزینه «خرید» بزنید. سفارشتان به همین سادگی ثبت می‌شود.

خرید از طریق سفارش آنی

روش دیگری که برای خرید ارز دیجیتال با تومان وجود دارد، سفارش آنی است. با استفاده از این روش در لحظه خرید خود را انجام می‌دهید. این معامله با کم‌ترین قیمتی که فروشندگان ارائه کرده‌اند صورت می‌گیرد.

فروش ارز دیجیتال به صرافی تبدیل

نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید آن است که برای فروش ارز دیجیتال در صرافی تبدیل نیز باید همین مراحل را بگذرانید، با این تفاوت که به‌جای گزینه خرید، باید روی گزینه فروش کلیک کنید.

بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

هر صرافی ارز دیجیتال ایرانی برای آن‌که معتبر شود، باید از یک‌سری ویژگی‌ها برخوردار باشد. صرافی ارز دیجیتال تبدیل به‌عنوان یکی از معتبرترین صرافی‌های ایرانی، خدمات متنوعی را ارائه می‌کند. کاربران می‌توانند زیر سایه ویژگی‌های امنیتی که این صرافی دارد، به‌آسانی ارز دیجیتال خریدوفروش کنند. صرافی ایرانی تبدیل همچنین از ابزارهای حرفه‌ای مانند کیف پول اختصاصی و اپلیکیشن ارز دیجیتال تبدیل موبایل برخوردار است که فرآیند معامله را برای کاربران بسیار آسان‌تر می‌کند. در وب‌سایت تبدیل می‌توانید به بخش «راهنمای جامع مشتریان» مراجعه کنید. با استفاده از این بخش می‌توانید سؤالات متداول و پاسخ آن‌ها را مشاهده کرده و به راهنمای مخصوص هر بخش دسترسی داشته باشید. وب‌سایت صرافی تبدیل درزمینه ارز دیجیتال نیز آموزش‌های ویژه‌ای در اختیار کاربران قرار داده است. نکته قابل‌توجه آن است که در پنل کاربری اختصاصی به داشبورد تحلیل سود و زیان هم دسترسی دارید. جالب است بدانید که صرافی تبدیل از قابلیت خرید آسان برخوردار است. خرید آسان درواقع به تبدیل ارزهای دیجیتال به یکدیگر مربوط می‌شود. بسیاری از صرافی‌های جهان این قابلیت را ندارند. صرافی تبدیل با استفاده از قابلیت خرید آسان ، امکان خرید ارزهای دیجیتال را با استفاده از تومان در اختیار کاربران قرار می‌دهد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.