مثل یک ثروتمند فکر کن


مثل یک ثروتمند فکر کن

پیامبر اسلام ص علاوه بر اینکه حکومتی گسترده تشکیل داد، تمدنی مهم را نیز پایه ریزی کرد. به نظر می رسد تمدنی که او بنیاد نهاد مهم تر از تشکیل حکومت بود. اگر از دید دنیایی هم بنگریم، شخصیتی با این تأثیرگذاری در بشریت، نظیر ندارد.
پاره ای از ویژگیهای این شخصیت را برمی شمریم. با این امید که او را با پادشاهان متکبر ایران و آخوندهای کافر امروزی مقایسه کنیم. اگر از پادشاهان ایران باستان هیچ ندانیم غیر از تصاویر آنها بر سنگ ها، رفتارهای متکبرانه ی آنها را درک می کنیم. آخوندها هم که به چشم میبینیم.

از چندین منبع اهل سنت و شیعه مطالب زیر نقل شده است.

با مردم و زیردستان
ـ هرگاه کسی خدمت رسول خدا می‌رسید، تشک زیر خود را به او می‌داد و اگر قبول نمی‌کرد با اصرار به او می‌داد. (إحیاء علوم الدین، ج ۷، ص ۱۱۶)

ـ رسول خدا(ص) تقریباً هیچ‌گاه «نه» نمی گفت. هرگاه از او چیزی خواسته می شد، اگر می خواست آن را انجام دهد، می فرمود: آری و اگر نمی خواست انجامش دهد سکوت می کرد و در نتیجه، طرف می فهمید که حضرت به آن کار تمایلی ندارد. (الطبقات الکبری، ج ۱، ص ۳۶۸)

ـ مردی نزد پیامبر(ص) آمد و هنگام صحبت با حضرت(ص) بدنش می لرزید. پیامبر(ص) به او فرمود: آرام باش، من که پادشاه نیستم، بلکه پسر زنی هستم که گوشت نمک زده و خشکیده در آفتاب، می خورد. (سنن ابن¬ماجه، ج ۲، ص ۱۱۰۰، ح ۳۳۱۲. ر. ک: مکارم الأخلاق، ج ۱، ص۴۸، ح۷)

ـ مطرّف از قول پدرش: با هیئتی خدمت رسول اللّه(ص) رسیدیم. عرض کردیم: تو سرور مایی. فرمود: سرور، خداوند تبارک و تعالی است. عرض کردیم: تو کاملاً از ما برتری و از ما بخشنده تر. فرمود: هرچه می خواهید بگویید؛ ولی مواظب باشید شیطان شما را نماینده‌ی خود قرار ندهد [در مدح و ستایش مبالغه نکنید]. (سنن أبی داود، ج ۴، ص۲۵۴، ح ۴۸۰۶. ر. ک: المسند، احمد بن حنبل، ج۵، ص ۴۹۸، ح ۱۶۳۰۷ و ص ۴۹۹، ح ۱۶۳۱۱)

ـ انس بن مالک: شبی برای پیامبر نوشیدنی تهیه کردم؛ اما حضرت نیامد. خیال کردم یکی از اصحاب ایشان را دعوت کرده است. لذا خودم نوشیدنی را خوردم. ساعتی بعد از عشا پیامبر آمد. من از همراه حضرت پرسیدم: آیا پیامبر(ص) در جایی افطار کرده یا کسی ایشان را دعوت نموده است؟ گفت: نه.
من آن شب را از فکر اینکه پیامبر(ص) نوشیدنی را از من بخواهد و نوشیدنی نباشد و گرسنه بخوابد، با چنان غم و اندوهی به سر بردم که فقط خدا از آن خبر دارد. اما صبح پیامبر در حالی که روزه داشت بیدار شد و درباره‌ی آن نوشیدنی از من سؤالی نکرد و تاکنون نیز از آن سخنی به میان نیاورده است. (مکارم الأخلاق، ج ۱، ص ۷۸، ح ۱۲۲)

ـ پیامبر خدا(ص) با تهیدستان می نشست و با مستمندان غذا می خورد. (المناقب، ابن‌شهر آشوب، ج ۱،ص ۱۴۵ و ۴۶)

ـ هرگاه یکی از اصحاب خود را سه روز نمی دید، جویای حالش می شد. اگر به مسافرت رفته بود برایش دعا می کرد و اگر در شهر بود به دیدنش می رفت و اگر بیمار بود، از او عیادت می کرد. (مکارم الأخلاق، ج ۱، ص ۵۵، ح ۳۴)

ـ انس: من با رسول خدا(ص) راه می رفتم و حضرت لباسی نجرانی با حاشیه ای زبر و درشت بر تن داشت. عربی بادیه‌نشین از راه رسید و لباس حضرت را محکم کشید. دیدم از شدّت کشیدن، روی گردن حضرت ردّ انداخته است. آن بادیه‌نشین سپس گفت: ای محمّد، دستور بده از مال خدا که نزد توست به من بدهند. پیامبر(ص) به طرف او برگشت و خنده ای کرد و سپس دستور داد به او چیزی بدهند. (الترغیب و الترهیب، ج ۳، ص ۴۱۸، ح ۲۰)

ـ هرگاه جنگ بالا می گرفت و مردم از ترس وا پس می رفتند، رسول خدا(ص) اعضای خاندانش را پیش می انداخت و به وسیله‌ی آنها، یاران خود را از شمشیرها و نیزه ها حفظ می کرد. از همین رو عبیده بن حارث در جنگ بدر کشته شد و حمزه در جنگ احد و جعفر در جنگ موته. (نهج البلاغه، نامه ۹)

ـ عایشه: رسول خدا(ص) تا لحظه ای که از دنیا رفت هیچ‌گاه سه روز پیاپی سیر غذا نخورد. البته اگر می خواستیم می توانستیم سیر شویم، اما دیگران را بر خود مقدّم می داشتیم. (المحجّه البیضاء، ج ۶، ص ۷۹؛ الترغیب و الترهیب، ج ۴، ص ۱۸۸، ح ۸۶)

ـ اگر سواره بود، اجازه نمی‌داد کسی پیاده همراهش حرکت کند. او را با خود سوار می‌کرد و اگر قبول نمی‌کرد، می‌فرمود: جلوتر برو در فلان جا منتظرم باش. (مکارم الأخلاق، ص ۲۲)

بی اعتنا به مال دنیا
ـ پیامبر خدا(ص) روی بوریایی دراز کشیده و آن بوریا بر پهلوی حضرت ردّ انداخته بود. به ایشان عرض کردند: کاش بستری تهیه کنید! فرمود: مرا چه به دنیا؟! حکایت من و دنیا حکایت سواره ای است که در یک روز گرم تابستانی به راهی رود و ساعتی از روز را زیر سایه‌ی درختی بیارمد و سپس حرکت کند و برود. (مکارم الأخلاق، ج ۱، ص ۶۴، ح ۶۵)

ـ مثل یک ثروتمند فکر کن رسول خدا(ص) نه دیناری به ارث گذاشت و نه درهمی و نه بنده ای و نه کنیزی و نه گوسفندی و نه شتری. زمانی که درگذشت زره او در گرو یکی از یهودیان مدینه بود که در قبال قرض کردن بیست صاع جو برای خرجی خانواده اش، آن را نزد وی به گرو گذاشته بود. (قرب الإسناد، ص ۹۱، ص ۳۰۴)

ـ عمر بن خطاب: خدمت رسول خدا(ص) رسیدم. آن حضرت روی حصیری نشسته بود. دیدم جز یک ازار چیز دیگری بر تن ندارد و حصیر بر پهلویش مثل یک ثروتمند فکر کن ردّ انداخته است. در گوشه ای از اتاق مشتی جو به اندازه‌ی یک صاع و مقداری برگ درخت سلم [برای دباغی کردن پوست ] به چشم می خورد و یک پوست دباغی نشده ای هم آویزان بود.
اشک از چشمانم سرازیر شد. رسول خدا فرمود: پسر خطاب، چرا گریه می کنی؟ عرض کردم: ای پیامبر خدا، چرا گریه نکنم وقتی می بینم که این حصیر بر پهلوی شما ردّ انداخته و این هم خزانه‌ی شماست که می بینم، در حالی که کسرا و قیصر در باغ های پر از میوه و جویبار زندگی می کنند. اما شما که پیامبر و برگزیده‌ی خدا هستی، این وضع خزانه تان می باشد؟! پیامبر فرمود: ای پسر خطاب! آیا نمی پسندی که آخرت از آنِ ما باشد و دنیا از آنِ ایشان؟! (الترغیب و الترهیب، ج ۴، ص ۱۹۹، ح ۱۲۰)

ـ ظرفی از شیر و عسل برای پیامبر(ص) آوردند. رسول خدا(ص) از خوردن آن امتناع ورزید و فرمود: دو نوشیدنی در یک وعده و دو ظرف در یک ظرف؟! حضرت آن را نخورد و فرمود: من [خوردن ] این را حرام نمی دانم، اما خوش ندارم که فخر بفروشم و فردا [ی قیامت ] به خاطر چیزهای زیادی دنیا حساب‌رسی شوم. (مکارم الأخلاق، ج ۱، ص ۷۹، ح ۱۲۴)
ـ از امام صادق(ع) پرسیدند: آیا درست است که رسول خدا(ص) هیچ‌گاه از نان گندم سیر نشد؟ فرمود: خیر؛ زیرا او هرگز نان گندم نخورد و از نان جو هم یک شکم سیر نخورد. (الأمالی، صدوق، ص ۳۹۸)

ـ دنیا و امور مربوط به آن، او را به خشم نمی آورد و هرگاه حق مورد بی حرمتی قرار می گرفت ملاحظه احدی را نمی کرد و هیچ چیز جلو خشم او را نمی گرفت تا اینکه انتقام حق را می گرفت. هرگز به خاطر خودش خشمگین نمی شد و از کسی انتقام نمی گرفت.‌ (الطبقات الکبری، ج ۱، ص ۴۲۲ و ۴۲۳)

ـ امام باقر(ع) به محمّد بن مسلم: ای محمّد، آیا فکر می کنی رسول خدا(ص) از زمانی که خداوند او را برانگیخت تا وقتی جانش را گرفت، سه روز پیاپی از نان گندم سیر خورد؟! نه به خدا قسم! آن حضرت از زمانی که خداوند او را برانگیخت تا وقتی جانش را گرفت، هیچ‌گاه سه روز پیاپی از نان گندم سیر نخورد. (الکافی، ج ۸، ص ۱۳۰، ح ۱۰۰)

ـ عایشه: تا زمانی که رسول خدا زنده بود، خانواده محمّد هیچ‌گاه سه روز پیاپی صبحانه و شام را از نان جو سیر نخوردند. (الطبقات الکبری، ج ۱، ص ۴۰۱)

ـ امام علی(ع): محمد از همه‌ی پیامبران زاهدتر بود؛ زیرا … هیچ‌گاه نان گندم نخورد و از نان جو نیز سه شبانه‌روز متوالی سیر نشد. (الاحتجاج، ج ۱، ص ۳۳۵. نخوردن نان گندم در آن زمان مرسوم نبوده است؛ زیرا این روایت در مقام برشمردن زهد حضرت است )

تواضع
ـ لباس و کفش خویش را وصله می‌زد. خود گوسفندانش را می‌دوشید. با بردگان غذا می‌خورد. بر زمین می‌نشست. سوار الاغ می‌شد و شخص دیگری را هم با خود سوار می‌نمود. نیازهای زندگی خویش را از بازار تهیه می‌کرد و به خانه می‌برد.
با ثروتمند و فقیر یکسان دست می‌داد و پیش از آن‌که دیگری دستش را بکشد، دست خود را نمی‌کشید. به هر کس می‌رسید، سلام می‌کرد؛ چه آن شخص کوچک بود و چه بزرگ؛ چه ثروتمند بود و چه فقیر. (إرشاد القلوب، ج ۱، ص ۱۱۵)

ـ پیامبر خدا(ص): تا زنده‌ام پنج کار را رها نمی کنم: غذا خوردن روی زمین با بندگان، سوار شدن بر الاغ برهنه، دوشیدن بز با دست خودم، پوشیدن لباس پشمینه و سلام کردن به کودکان، تا این کارها بعد از من سنّت شود. (الأمالی، صدوق، ص ۱۳۰، ص ۱۱۷)

ـ رسول خدا(ص) مانند عبد غذا می خورد و مانند عبد می نشست و روی زمین چیز می خورد و روی زمین می خوابید. (المحاسن، ج ۲، ص ۲۴۴، ح ۱۷۵۹)

ـ (هنگام نشستن هیچ ژستی به خود نمی‌گرفت.) سه گونه می‌نشست: ساق‌های پا را بلند کرده با دو دست دور آنها حلقه می‌زد یا دو زانو می‌نشست یا یک پا را زیر ران خود گذاشته و پای دیگر را روی آن می‌نهاد. (الکافی، ج ۲، ص ۶۶۱، ح ۱؛ مکارم الأخلاق، ص ۲۶)

ـ زمانی که خداوند او را برانگیخت، در حال تکیه دادن غذا نخورد و خوش نداشت که مانند پادشاهان باشد. امّا ما نمی توانیم این کار را بکنیم. (الکافی، ج ۶، ص ۲۷۲، ح ۸)

ـ ابوذر: پیامبر اکرم(ص) در میان یارانش می نشست و هرگاه بیگانه ای می آمد، نمی فهمید کدام پیامبر است تا اینکه می پرسید. لذا از پیامبر خواستیم که جایگاهی برایش درست کنیم تا اگر بیگانه ای بیاید، او را بشناسد. بدین ترتیب سکویی از گِل برای او ساختیم که بر آن می نشست. (سنن النسائی، ج ۸، ص ۱۰۱، مکارم الأخلاق، ج ۱، ص ۴۸، ح ۸)

پر و بال شکسته خودرو شاهین در بورس کالا

روز گذشته برای نخستین مرتبه پای شاهین به بورس کالا باز شد اما خریدار آنچنانی نداشت، اتفاقی که یک کارشناس دلیل آن را حذف تقاضای کاذب و .

پر و بال شکسته خودرو شاهین در بورس کالا

روز گذشته برای نخستین مرتبه پای شاهین به بورس کالا باز شد اما خریدار آنچنانی نداشت، اتفاقی که یک کارشناس دلیل آن را حذف تقاضای کاذب و مشارکت خریدار واقعی میداند.

روز گذشته ۱۰۰ دستگاه خودروی شاهین گروه سایپا با قیمت پایه ۳۰۴ میلیون تومان برای تحویل ۲۳ مهر ۱۴۰۱ در بورس کالای ایران عرضه شد که ۳۹ دستگاه مورد معامله قرار گرفت. خریداران ملزم به واریز ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و یک درصد مالیات نقل و انتقال و ۲ درصد مالیات شماره گذاری برچسب انرژی (برمبنای قیمت نهایی) و همچنین مبلغ ۴۲ میلیون و ۳۴ هزار و ۴۶۵ ریال به ازای هر خودرو (شامل بیمه شخص ثالث به مبلغ ۳۸ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۴۶۵ ریال و خدمات مرتبط با شماره گذاری و پلاک به مبلغ ۳ میلیون و ۸۹۷ هزار ریال) بودند.

در این راستا، محمد یونس حیدری، کارشناس بازار سرمایه درمورد تقاضای کم این خودرو به ایسنا توضیح داد: واقعیت این است که در بورس کالا مصرف کننده نهایی برای کالاها وجود دارد و این مصرف کننده میداند که باید قیمت واقعی را پرداخت کند، درواقع مصرف کنندگان واقعی برای خرید خودرو از بورس کالا اقدام میکنند، زیرا میدانند که باید بهای واقعی خودرو را پرداخت کنند. معمولا در این فرایند متقاضی کمتری وجود دارد و شاهد تقاضای کاذبی که در وزارت صمت وجود دارد نیستیم. در این فرایند ۱۰ درصد مبلغ باید واریز شود و به همین دلیل مانند قرعه کشی خودرو، کسی بی هدف ثبت نام نمیکند.

وی به این سوال که آیا خرید خودرو از بورس به مرور جایگزین روش‌های دیگر خرید خودرو می‌شود یا خیر، پاسخ داد: متاسفانه مردم در ایران به خودرو به عنوان کالای سرمایه ای نگاه میکنند، اما اگر به خودرو به عنوان کالای مصرفی نگاه شود نه کالای سرمایه‌ای، ترجیح این است که خودروها از شرکت‌های تولیدکننده خریداری شود و بهترین جا برای این کار بورس کالا است.

فعالیت دانش بنیان پسر انسیه خزعلی در کانادا فاش شد؛ تولید فیلترشکن

فعالیت دانش بنیان پسر انسیه خزعلی در کانادا فاش شد؛ تولید فیلترشکن

بنا بر مستندات منتشر شده، یکی از بیزینس‌های پسر انسیه خزعلی در کانادا تولید اپلیکیشن VPN به نام Betternet است تا کاربران بتوانند با خرید آن محدودیت‌های ایجاد شده در فضای مجازی را دور بزنند و به اپلیکیشن‌ها و سایت‌هایی که در ایران فیلتر هستند دسترسی پیدا کنند.

در روزهای اخیر خبر مهاجرت حمید رضازاده فرزند معاون امور زنان رئیس‌جمهور به کانادا در ایران حایه های زیادی ایجاد کرد. بسیاری از کاربران فضای مجازی، اعضای دولت رئیسی را به تناقض رفتاری در قبال موضوعاتی چون مهاجرت و سکونت در غرب متهم کردند.

انسیه خزعلی، معاون زنان ابراهیم رئیسی در واکنش به این فضا در صفحه اینستاگرامش مهاجرت فرزندش به کانادا را یک اقدام حماسی توصیف کرد و گفت: پسرم برای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان موقتی رفته است و این اقدام برخاسته از تعلق او به وطن و مسئولیت‌پذیری است.

حالا اما با پیگیری های بعدی مشخص شده که فعالیت دانش بنیان فرزند معاون ابراهیم رئیسی یک مورد خاص است، برای فعالیت های او نه باید دنبال تکنولوژی نانو رفت و نه طراحی استارتاپ های خلاقانه. در واقع حمید رضازاده در کار تولید فیلترشکن فعال است.

بنا بر مستندات منتشر شده، یکی از بیزینس‌های پسر انسیه خزعلی در کانادا تولید اپلیکیشن VPN به نام Betternet است تا کاربران بتوانند با خرید آن محدودیت‌های ایجاد شده در فضای مجازی را دور بزنند و به اپلیکیشن‌ها و سایت‌هایی که در ایران فیلتر هستند دسترسی پیدا کنند.

حمیدرضا چهار سال پیش یعنی در سال ۹۷ ایران را به مقصد کشور کانادا ترک کرده و پس از آن سرپرست بخشی در شرکت تولید فیلترشکن Betternet شده است. او تا قبل از آن در ایران مدیرعامل شرکت «سامانه همراه پیچک» بود که در همان مقطع منحل شد.

حالا با این وضعیت سوالات درباره موضوع مهاجرت فرزند انسیه خزعلی خیلی بیشتر و جدی تر هم شده است. از جمله اینکه در دولتی که با سرعت و جئیت تمام سیاست محدودسازی اینترنت و فیلترینگ را دنبال می کند و در حال توجیه آن با انواع بهانه های مذهبی و امنیتی است، چطور فرزند معاون رئیس جمهور در کسب و کار تولید فیلترشکن فعال است؟

سوال دیگر هم اینکه چطور معاون امور زنان رئیس جمهوری کسب و کار فرزندش را به شکلی تحریف گونه، فعالیت دانش بنیان معرفی کرد؟ چرا وی صادقانه نگفته بود که کسب و کار فرزندش در کانادا چیست؟ و حالا که معلوم شده وی چه مشغولیتی در کانادا دارد، آیا معاون امور زنان ریاست جمهوری حاضر است موضع گیری صریحی درباره آن داشته باشد؟

نحوه پرداخت یارانه شهریورماه اعلام شد+ جزئیات

نحوه پرداخت یارانه شهریورماه اعلام شد+ جزئیات

یارانه معیشتی شهریورماه نیز به مانند دفعات گذشته به صورت نقدی و غیر کالایی واریز خواهد شد. این یارانه از شامگاه فردا، یکشنبه بیستم شهریور ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز و از بامداد دوشنبه، بیست و یکم شهریور قابل برداشت خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری برنا، مرحله یکصد و سی و نه واریز یارانه معیشتی از شامگاه فردا، یکشنبه بیستم شهریور ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

برای ماه شهریور نیز به مانند چند ماه گذشته شماری از شهروندانی که درخواست آنها برای دریافت یارانه معیشتی به تازگی مورد موافقت قرار گرفته است، به فهرست یارانه‌بگیران اضافه خواهد شد.

این افراد مشمول در یافت یارانه‌های معوقه خواهند شد. بخشی از این معوقات همراه یارانه شهریور و الباقی آنها در نوبت‌های بعدی واریز یارانه معیشتی تسویه می‌شود.

بنابر این تا زمانی که نام نویسی از متقاضیان یارانه جدید ادامه دارد و به موازت آن به اعتراض، معترضان رسیدگی می‌شود احتمال اضافه شدن به فهرست یارانه بگیران نیز وجود خواهد داشت.

این افزایش درحالی است که قرار است هر ۶ ماه یکبار فهرست یارانه بگیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به روز رسانی شود.

آخرین بار این به روز رسانی پیش از پرداخت یارانه تیر ماه انجام شد، بنابراین نوبت بعدی این به روز رسانی آذر ماه خواهد بود.

پرداخت یارانه معیشتی از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به بعد وارد فاز جدیدی شد، به دنبال اجرای برنامه اصلاحات ارزی، تمامی یارانه‌های نقدی در هم اقدام و در قالب یارانه معیشتی به شهروندانی که در دهک اول تا نهم درآمدی قرار دارند، پرداخت شد.

میزان این یارانه برای سه دهک اول درآمدی ماهانه ۴۰۰ هزار تومان به ازاء هر نفر و برای شش دهک درآمدی دیگری به میزان ۳۰۰ هزار تومان است.

دولت به شهروندان مستقر در دهک دهم درآمدی، یارانه‌ای پرداخت نمی‌کند اما این گروه می‌توانند مانند سایر مردم از یارانه نان، سوخت و دارو به صورت برابر استفاده کنند.

در ماه‎‌های گذشته رسیدگی به درخواست معترضان دهک بندی به وزارت رفاه و در مقابل ثبت درخواست جاماندگان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها سپرده شده است.

اخراج اجباری مستاجران از شهرها

اجاره نشينان اين روزها تقريبا يک درد مشترک دارند، مستأجراني که در مناطق شهري سکونت داشتند اما به دليل افزايش نرخ‌هاي پيشنهادي به حاشيه شهرها و .

اخراج اجباری مستاجران از شهرها

آرمان ملي: اجاره نشينان اين روزها تقريبا يک درد مشترک دارند، مستأجراني که در مناطق شهري سکونت داشتند اما به دليل افزايش نرخ‌هاي پيشنهادي به حاشيه شهرها و حتي شهرستان‌ها هدايت شده‌اند اين کوچ اجباري علاوه بر بيکاري، فقر و بسياري از مشکلات اقتصادي آسيب‌هاي اجتماعي هم به دنبال خواهد داشت اين درحالي است که سياست‌هاي دولت مانند تسهيلات و وام وديعه اجاره با بهره حدود 18 درصد به دليل عدم انطباق با اعتبارات بانکي و نرخ تورم 50 درصدي قابل اجرا نبود همچنين سياست تعيين سقف اجاره مسکن نيز با بن‌بست مواجه شد، چراکه طي 3 سالي که از اجراي سياست تعيين سقف اجاره بها مي‌گذرد عملا روند افزايشي اجاره بها نه تنها متوقف نشد بلکه شکل صعودي به خود گرفت از سوي ديگر بر اساس اعلام بانک مرکزي در مرداد امسال نسبت به مرداد ماه سال گذشته اجاره بهاي مسکن در شهر تهران طي معاملات رشد 45. 2 درصدي داشته است اما کارشناسان معتقدند تورم به عنوان يک شاخص مهم نقش موثري در ايجاد بحران در بخش مسکن ايفاء کرده به طوري که طي 4 سال گذشته حدود 50 تا 100 درصد افزايش قيمت هم در بخش خريد و هم اجاره ايجاد شده و اين به دليل نبود سرمايه‌گذاري است که با کاهش توان خريد مردم و افزايش قيمت‌هاي سربه فلک کشيده تناسبي ندارد و باعث به بن‌بست رسيدن برنامه‌هاي دولت در بخش مسکن و سردرگمي بيشتر مردم در کلاف پيچيده مسکن و اجاره بها شده است.

مسکن خارج از دايره تورم نيست

وحيد شقاقي کارشناس مسکن در اين باره به «آرمان ملي» گفت: در حوزه مسکن با عقب ماندگي حداقل ده ساله و سرمايه‌گذاري منفي حدود 90 درصدي مواجهيم همچنين بلاتکليفي مسکن و مشکلات در اين حوزه هر روز بيش از پيش افزايش مي‌يابد و اقدامات صورت گرفته حتي در دولت‌هاي قبل نيز به دليل اينکه به شکل يک بسته کامل ارائه نشد موفقيت چنداني را به‌همراه نداشت و چالش‌ها در بخش خريد و اجاره هر روز افزوده مي‌شود.

شقاقي افزود: بر اساس گزارش‌ها در يک دهه گذشته سالانه حدود 400 هزار مسکن ساخته شده که بسيار کمتر از ميزان تقاضاي موجود است و موجب انباشت تقاضا بدون ارائه راهکار براي عرضه مسکن در پايتخت و کلانشهرهاي کشور بوده همچنين براساس آمار بانک مرکزي قيمت هر متر مربع مسکن در تهران از سال 91 قيمت مسکن که حدود 4 ميليون و 142 هزار تومان بود به حدود 36 ميليون و 350 هزار تومان در فروردين ماه سالجاري رسيده که اين يعني حدود 9 برابر افزايش قيمت که مسلما با افزايش قيمت اجاره نيز همراه بوده و در نهايت اين مساله مشکلات زيادي را براي مستاجران به‌همراه داشته از جمله آنها را مجبور به کوچ اجباري از از کلانشهرها به سمت شهرهاي اقماري کرده است.

اين کارشناس ادامه داد: تورم به عنوان يک شاخص مهم نقش موثري در ايجاد بحران در بخش مسکن ايفا مي‌کند، طوري که طي 4 سال گذشته حدود 50 تا 100 درصد افزايش قيمت داشتيم و عمده دليل آن هم به دليل نبود سرمايه‌گذاري در اين بخش است که با کاهش توان خريد مردم و افزايش قيمت‌هاي سربه فلک کشيده در تمام حوزه‌ها هيچ تناسبي ندارد و تمام اقدامات صورت گرفته توسط دولت نيز در شرايط فعلي راه به جايي نبرده و فقط به سردرگمي بيشتر مردم در اين کلاف پيچيده مسکن و اجاره بهاء انجاميده است.

تمديد اجاره خودکار عامل تشتت بيشتر بازار اجاره

شقاقي شهري معتقد است: افزايش دارايي يکي ديگر از عوامل تاثير‌گذار در ايجاد چالش‌هاي مختلف در بخش مسکن محسوب مي‌شود، به طوري که مثل یک ثروتمند فکر کن باعث ايجاد تورم در همه بخش‌هاي مسکن شده و به تبع آن اجاره بهاء در تمام نقاط ايران به خصوص پايتخت رشد شتاباني داشته است البته اين افزايش قيمت مساله‌اي جدا از زنجيره افزايش قيمت همه کالاها نيست و به اين ترتيب چاره اصلي کار مهار تورم و کنترل قيمت‌ها است در غيراينصورت انجام هر اقدامي در اين حوزه فقط مُسَکِني است که بازار مسکن را را ملتهب‌تر از پيش مي‌کند به عنوان مثال تمديد خودکار قراردادهاي اجاره که بدون پشتوانه قانوني از سوي دولت به منظور حمايت از مستاجران مطرح شد اما در مرحله عمل به دليل خلاف قانون بودن ‌اين طرح فقط تشنج بازار مسکن و اختلاف بيشتر موجر و مستاجر را بيشتر کرد.

اين کارشناس مسکن بيان داشت : پرداخت تسهيلات و وام وديعه اجاره با بهره حدود 18 درصد نيز از جمله راهکارهاي پيشنهادي دولت بود که بدون توجه به واقعيت‌هاي موجود در جامعه طرح شد اين در حالي است که هيچ انطباقي با اعتبارات بانکي و نرخ تورم بالاي 40درصد در جامعه نداشت.

او افزود: دولت براي حل بحران مسکن به جاي توجه به افزايش ساخت و ساز، تجهيز صنعت ساختمان سازي به تکنولوژي‌هاي روز، افزايش سرمايه‌گذاري و هدايت سرمايه‌هاي سرگردان به سوي اين صنعت به ارائه طرح‌هاي غيرکارآمد و غيرکارشناسانه روي آورد و از اين رو شاهد مهاجرت روزافزون مستاجران و مالکان از مناطق شمالي به مرکز و از مرکز به جنوب و از جنوب شهر تهران و ديگر کلانشهرها به شهرهاي اقماري هستيم اين در حالي است که نرخ افزايش اجاره بها در شهر و شهرک‌هاي اقماري نيز به‌شدت در حال افزايش و خارج از توان مردم است و اگر اين مشکل جدي گرفته نشود به زودي شاهد بحراني خواهيم بود که با توجه به شرايط حاکم بر جامعه هيچ گريزي از پيامدهاي آن مانند بيکاري و آسيب‌هاي اجتماعي نيست.

بدمسکني و اجاره دو خانواده در يک خانه !

اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: بهبود وضعيت حمل و نقل در کشور و به کار گرفتن قطارهاي سريع السير و جايگزين کردن حمل و نقل ريلي مي‌تواند تا حدي مشکلات جانبي مهاجرت مردم از مراکز به شهرهاي اقماري را کاهش دهد تا از عوارض حاصل از آن بکاهد، چراکه در حال حاضر برخي از کلانشهرها واقعا ظرفيت افزايش جمعيت ندارند و ناچار به سکونت در شهرهاي اطراف شهرهاي بزرگ مانند تهران است ولي در صورت به بهبود وضعيت حمل و نقل مي‌توان در مدت زمان رفت و آمد از محل سکونت و محل کار را کاهش داد و به اين ترتيب اندکي شرايط را بهبود بخشيد. او افزود: ساخت خانه‌هاي سازماني و يا اجاره به شرط تمليک يکي ديگر از راهکارهايي محسوب مي‌شود که البته در شرايط فعلي قدرت عملياتي شدن ندارد هر چند دولت اخيراً اعلام کرده که با به کارگرفتن واحدهاي فرسوده دولتي و بازسازي آن و يا واگذاري املاک دولتي سعي در بهبود وضعيت بازار مسکن و اجاره را دارد اما از آنجا که مسکن کالاي سرمايه‌اي است و سرمايه‌گذاري مطلوبي نيز در اين بخش وجود ندارد به نظر مي‌رسد که شرايط دشواري را پيش‌رو داشته باشيم. شقاقي شهري بيان داشت: بدمسکني و اجاره دو خانواده در يک خانه يا در پارکينگ و موتورخانه مشکلاتي نيست که بتوان يک شبه حل کرد بلکه بايد با مديريت و برنامه‌ريزي صحيح و گزينش راه حل‌هاي اساسي در مسير بهبود قرار گيريم در غيراينصورت اتخاذ تصميمات زودگذر فقط مُسکنِ مَسکن خواهد بود و وضعيت را از شرايط فعلي بدتر خواهد کرد.

افسانه‌اي به نام ماليات بر خانه‌هاي خالي

شهرام معيني عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در اين خصوص معتقد است: در تمام دنيا به دلايل مختلف تعدادي خانه خالي وجود دارد اول به اين دليل که مالک توان تکميل خانه نوساز را به نحوي که قابل استفاده شود ندارد دوم به اين دليل که خانه آن قدر فرسوده شده که کسي آن‌را اجاره نمي‌کند و سومين دليل اين است که مالک قصد فروش واحد مسکوني را دارد اما خريداري براي آن پيدا نمي‌کند.

او ادامه مي‌دهد: تورم خيلي بيشتر از مقدار افزايشي است که در اجاره‌بها رخ داده و در يک بازه چند ساله اجاره‌بها تغيير آن‌چناني نکرد همچنين ماليات بر خانه‌هاي خالي، افسانه‌اي بيش نيست و اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي مثل اين است از ماشين‌هاي پارک شده در پارکينگ‌ها هم ماليات دريافت شود همچنين تمهيدات دولت براي بهبود شرايط مستأجران تا ميزاني اندک و در کوتاه‌مدت قادر خواهد بود سامان دهنده وضعيت موجود باشد اما به‌عنوان راه‌حلي پايدار به‌شمار نمي‌رود بنابراين اينکه چرا رهن و اجاره‌ها تا اين ميزان افزايش داشته است به شبکه‌اي از دلايل بازمي‌گردد و وقتي همه کالاها گران مي‌شود به‌طور طبيعي رهن و اجاره هم افزايش پيدا مي‌کند و از طرفي نمي‌توان چندان انتقادي هم به مالکان وارد کرد زيرا آن‌ها بر اين ادعا هستند که از طريق اجاره ملک خود، تأمين معيشت مي‌کنند و با توجه به افزايش قيمت همه کالاها مجبور به گران کردن نرخ اجاره ملک خود هستند لذا اگر خواهان حل اساسي اين مشکلات هستيم بايد از راه‌حل‌هاي بلندمدت استفاده کرد مانند قانون اجاره‌داري که 10 سال قبل هم مطرح شد ولي با بي‌توجهي به آن امروز به وضعيت بازار رهن و اجاره در شرايط نامناسب کنوني قرار گرفته است.

فاصله زياد تمهيدات دولت در بخش مسکن با واقعيت

او افزود: تا زماني که مسکن گران است رهن و اجاره هم افزايشي است و توليد مسکن و رفع شکاف ميان عرضه و تقاضا مي‌تواند به کاهش قيمت‌ها در بخش فروش و اجاره بينجامد بنابراين تمهيدات دولت با آنچه واقعيت است فاصله زيادي دارد براي مثال تصويب افزايش سقف اجاره‌ها و برخورد با مشاوران متخلف تا چه ميزان قابليت اجرا داشت؟ همچنين اگر دولت با ضمانت اجرايي قوه قضائيه بتواند افزايش اجاره‌بهاي سال 1401 را در قالب يک مصوبه اعلام کند مصوبه قابليت اجرايي خواهد داشت و مي‌توان گفت هدف حمايت از مستأجر بوده اما راه‌هايي هم براي دور زدن اين قانون وجود دارد که بايد مراقب آنها بود براي مثال مالک و مستأجر بدون دخالت مشاور املاک خود قرارداد را منعقد مي‌کنند که اين موضوع هم نتايجي نامطلوبي ديگر به دنبال دارد. معيني توضيح داد: اگر سرمايه‌گذاران با استفاده از حمايت دولت واحدهايي بسازند و فقط براي اجاره اختصاص دهند که راه‌حلي مناسب است و اگر از هم‌اکنون اجرايي شود در حل مشکلات اجاره بسيار مؤثر خواهد بود و اقداماتي ديگر نيز مانند افزايش توليد مسکن به سامان بخشي بازار کمک خواهد کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.