استراتژی معکوس


پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

بهترین و جامع ترین بانک اطلاعاتی پایان نامه و مقاله در وبسایت مسترداک. دانشجویان رشته حسابداری می توانند انواع پایان نامه تا مقطع دکتری را در سایت ما تهیه نمایند.

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A)

عنوان: بررسی سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب

عنوان ، شماره صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

پایان نامه

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه روانشناسی

قالب پایان نامه

دانلود پایان نامه های خارجی

دانلود پایان نامه رایگان

ایران داک

دانلود رایگان پایان نامه

دانلود رایگان مقاله

۱-۲- تشریح و بیان مساله. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش… ۵

۱-۴- اهداف پژوهش… ۶

۱-۴-۲ اهداف فرعی.. ۶

۱-۵- پرسشهای اساسي پژوهش… ۷

۱-۵-۱ سوال اصلی.. ۷

۱-۵-۲ سوالات فرعی.. ۷

۱-۶- فرضیه های پژوهش… ۷

مقاله

گزارش کارآموزی

تحقیق

جزوات آموزشی

دانلود پایان نامه دکترا

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه کارشناسی

پرسش نامه

پاورپوینت

۱-۶-۱ فرضیه اصلی.. ۷

۱-۶-۲ فرضیات فرعی.. ۷

۱-۷- قلمرو پژوهش… ۸

۱-۷-۱ قلمرو موضوعی پژوهش… ۸

۱-۷-۲ قلمرو زمانی پژوهش… ۸

۱-۷-۳ قلمرو مکانی پژوهش… ۸

۱-۸- انواع متغیرها ۸

۱-۸-۱ متغیر وابسته. ۸

۱-۸-۲ متغیرهای مستقل. ۸

۱-۹- ساختار تحقیق.. ۹

طرح توجیهی

کتاب دانشگاهی

پایان نامه های دانشگاه تهران

پایان نامه گنج

پایان نامه پزشکی

دانلود پایان نامه از ایران داک

دانلود پایان نامه فارسی

دانلود رایگان مقاله

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۲- بازار سرمايه و نقش بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادي.. ۱۲

۲-۲-۱ آثار و فوايد بورس اوراق بهادار. ۱۳

۲-۲-۲ نقش بورس اوراق بهادار در تخصيص بهينه منابع و كارايي بنگاهها ۱۳

۲-۲-۳ نقش بورس در جذب نقدينگي.. ۱۴

۲-۳- ظهور وشکوفا شدن مالی رفتاری.. ۱۶

۲-۳-۱ مالی رفتاری.. ۱۷

۲-۳-۲ تئوري پيش نگري.. ۱۷

۲-۳-۳ رفتارشهودی.. ۱۹

مسترداک , مستر داک , mrdoc , mrdoc.ir , mr-doc.ir , mr-doc

۲-۳-۴ بیش واکنشی و کم واکنشی.. ۱۹

۲-۴- رفتار توده وار. ۲۱

۲-۴-۱ طبقه بندی رفتار توده وار. ۲۱

۲-۴-۲ علل ایجاد توده واری.. ۲۲

۲-۵- نظریه مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي.. ۲۳

۲-۶- مدل سه عاملي فاما و فرنچ. ۲۴

۲-۷- تئوری قیمت گذاری آربیتراژ. ۲۶

۲-۷-۱ عامل‌های تئوری قيمت‌گذاري آربیتراژ. ۲۸

۲-۷-۲ مفروضات مدل قيمت گذاري آربيتراژ. ۲۹

۲-۷-۳ انتخاب عامل‌ها از طریق مدل‌های آماري چند متغیره ۲۹

۲-۷-۴ انتخاب عامل‌ها از طریق مدل متغیرهای کلان اقتصادی.. ۳۰

۲-۷-۵ مشكلات و چالش هاي تئوري قيمت گذاري آربيتراژ. ۳۱

۲-۸- دانش مالی رفتاری و توضیح راهبرد توالی و معکوس… ۳۱

۲-۹- فرضیه کارایی بازار. ۳۲

۲-۹-۱ در دنياي مالي، سه نوع كارايي در بازار سرمايه وجود دارد ۳۳

۲-۹-۲ روش های آزمون کارایی بازار. ۳۴

۲-۹-۳ ويژگي‌هاي بازار كارا ۳۵

۲-۹-۴ شواهد تجربي عدم تأييد كارايي بازار. ۳۶

۲-۱۰- مدل بازخورد ۳۷

۲-۱۱- فرض منطقي بودن سرمايه‌گذاران. ۳۷

۲-۱۲- سرمايه گذاران منطقي در مقابل سرمايه گذاران عادي.. ۴۰

۲-۱۳- راهبردهای سرمایه گذاری در وضعیت بیقاعدگی.. ۴۰

۲-۱۳-۱ راهبرد معکوس… ۴۰

۲-۱۳-۲ اهداف راهبرد معکوس… ۴۳

۲-۱۳-۳ کاربردهای راهبرد معکوس… ۴۳

۲-۱۳-۴ عوامل موثر بر راهبرد معکوس… ۴۴

۲-۱۳-۴-۱ اندازه ۴۴

۲-۱۳-۴-۲ میزان پوشش تحلیلگران. ۴۴

۲-۱۳-۴-۳ نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار. ۴۴

۲-۱۳-۴-۴ حجم معاملات.. ۴۴

۲-۱۳-۵ راهبرد توالی.. ۴۵

۲-۱۳-۵-۱ انواع راهبرد توالی.. ۴۵

۲-۱۳-۵-۲ توالی قیمت سهام منحصر به فرد ۴۶

۲-۱۳-۵-۳ توالی صنعت.. ۴۷

۲-۱۳-۵-۴ توالی کشور. ۴۸

۲-۱۳-۵-۵ راهبرد‌های شتاب/توالی جهتدار. ۴۸

۲-۱۳-۵-۶ توالی جورج- هانگ (قیمت بالای ۵۲ هفته‌ای) ۴۹

۲-۱۴- مقایسه دو راهبرد معکوس و راهبرد توالی.. ۵۰

۲-۱۵-پيشينه پژوهش… ۵۱

۲-۱۵-۱ تحقیقات انجام شده پيرامون راهبرد معکوس و متغیرهای فاما و فرنچ در ايران. ۵۱

۲-۱۵-۲ تحقیقات انجام شده پيرامون رابطه راهبردمعکوس­ومتغيرهاي فاما و فرنچ درخارج­ازكشور. ۵۴

۲-۱۶- خلاصه فصل. ۵۵

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۲- روش تحقیق.. ۵۷

۳-۳- جامعه آماری.. ۵۸

۳-۴- روش نمونه گيري و حجم نمونه. ۵۸

۳-۵- روش جمع آوري اطلاعات.. ۵۹

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۹

۳-۷- راهبرد معکوس… ۵۹

۳-۷-۱ نحوه تشکیل پرتفوی.. ۶۰

۳-۷-۲ مدل فاما – فرنچ. ۶۰

۳-۷-۳ عامل بازار. ۶۱

۳-۷-۴ اندازه شرکت.. ۶۱

۳-۷-۵ عامل ارزش دفتری به بازار. ۶۲

۳-۷-۶ بازده ماهانه سهام ۶۲

۳-۸- روش آزمون فرضیه ها ۶۲

۳-۸-۱ آزمون نرمال بودن. ۶۳

۳-۸-۲ بهترین برآورد خطی نااریب.. ۶۳

۳-۸-۳ آزمون معنادار بودن معادله خط رگرسیون: (آزمون F) 63

۳-۹- خلاصه فصل. ۶۴

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها

۴-۲- توصيف داده‌ها ۶۶

۴-۲-۱ توصيف كمي متغير عامل اندازه شرکت(SMB) 66

۴-۲-۲ توصيف كمي متغير عامل ارزش دفتری به ارزش بازار (HML) 68

۴-۲-۳ توصيف كمي متغير عامل بازار() ۶۹

۴-۲-۴ توصيف كمي متغير راهبرد معکوس() ۷۱

۴-۳- تحليل داده‌ها (بررسي فرضيه‌هاي تحقيق) ۷۲

۴-۳-۱ فرضيه اصلی.. ۷۳

۴-۳-۲ فرضیه فرعی اول. ۷۴

۴-۳-۳ فرضیه فرعی دوم ۷۵

۴-۳-۴ فرضیه فرعی سوم ۷۷

۴- ۴- رگرسیون چند متغیره برای بررسی رابطه بین متغیر ملاک و متغیرهای پیش بین. ۷۸

۴-۵- خلاصه فصل. ۸۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۲- نتایج فرضیه ها تحقیق.. ۸۵

۵-۲-۱ فرضیه اصلی.. ۸۵

۵-۲-۲ فرضیه فرعی اول. ۸۵

۵-۲-۳ فرضیه فرعی دوم ۸۶

۵-۲-۴ فرضیه فرعی سوم ۸۶

۵-۳- بحث وبررسی.. ۸۷

۵-۴- پیشنهادات.. ۸۸

۵-۴-۱ پیشنهادات مبتنی بر پژوهش… ۸۸

۵-۴-۲ پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. ۸۸

منابع و مآخذ ۹۰

فهرست منابع فارسی.. ۹۰

فهرست منابع انگلیسی.. ۹۲

چکیده انگلیسی. ۹۳

فهرست جداول

عنوان ، شماره صفحه

جدول ۴-۱: مقادير شاخص‌هاي توصيفي در خصوص متغير عامل اندازه شرکت (n=60) 66

جدول ۴-۲: مقادير شاخص‌هاي توصيفي در خصوص متغير عامل ارزش دفتری به ارزش بازار(n=60) 68

جدول ۴-۳: مقادير شاخص‌هاي توصيفي در خصوص متغير عامل بازار (n=60) 69

جدول ۴-۴: مقادير شاخص‌هاي توصيفي در خصوص متغير راهبرد معکوس (n=60) 71

جدول ۴-۵: آزمون کولموگوروف- اسميرنوف يک نمونه‌اي براي متغيرهاي تحقيق. ۷۲

جدول ۴-۶: نتایج تحلیل واریانس یک طرفه جهت مقایسه میانگین راهبرد معکوس بر میزان سود آوری در بورس اوراق بهادار تهران در سطوح مختلف عامل های مربوطه ۷۳

جدول ۴-۷: ضريب همبستگي پیرسون و اسپيرمن بين راهبرد معکوس و اندازه شرکت.. ۷۴

جدول ۴-۸: ضريب همبستگي پیرسون و اسپيرمن بين راهبرد معکوس و ارزش دفتری به ارزش بازار. ۷۵

جدول ۴-۹: ضريب همبستگي پیرسون و اسپيرمن بين راهبرد معکوس و عامل بازار. ۷۷

جدول۴-۱۰: متغیرهای وارد شده و خارج شده به مدل رگرسیونی. ۷۹

جدول۴-۱۱: خلاصه مدل Model Summary. 79

جدول۴-۱۲: آماره های آزمون ANOVA (تحلیل واریانس) برای بررسی رابطه متغیر ملاک(راهبرد معکوس) با متغیرهای پیش بین (اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار و عامل بازار) ۸۰

جدول ۴-۱۳: جدول ضرایب رگرسیونی مدل ۲٫ ۸۰

جدول ۵-۱: خلاصه ای از نتایج. ۸۷

فهرست نمودارها

عنوان ، شماره صفحه

نمودار ۴-۱: نمودار جعبه ای متغیر عامل اندازه شرکت در میان پاسخگویان. ۶۷

نمودار ۴-۲: هیستوگرام برای متغیر عامل اندازه شرکت.. ۶۷

نمودار ۴-۳: نمودار جعبه ای متغیر عامل ارزش دفتری به ارزش بازاردر میان پاسخگویان. ۶۸

نمودار ۴-۴: هیستوگرام برای متغیر عامل ارزش دفتری به ارزش بازار. ۶۹

نمودار ۴-۵: نمودار جعبه ای متغیر عامل بازار در میان پاسخگویان. ۷۰

نمودار ۴-۶: هیستوگرام برای متغیر عامل بازار. ۷۰

نمودار ۴-۷: نمودار جعبه ای متغیر راهبرد معکوس در میان پاسخگویان. ۷۱

نمودار ۴-۸: هیستوگرام برای متغیر راهبرد معکوس.. ۷۲

نمودار ۴-۹: پراکندگي اندازه شرکت * راهبرد معکوس.. ۷۵

نمودار ۴-۱۰: پراکندگي ارزش دفتری به ارزش بازار * راهبرد معکوس.. ۷۶

نمودار ۴-۱۱: پراکندگي عامل بازار * راهبرد معکوس.. ۷۸

چکیده

یکی از چالش برانگیزترین مشاهدات در بازارهای مالی این است که بر خلاف فرضیه بازار کارا، بازده سهام عادی در بازده­های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می­باشد و می­توان با بکارگیری راهبرد. سرمایه­گذاری متناسب با افق زمانی مورد نظر، بازدهی بیشتر از بازده بازار بدست آورد. هدف این پژوهش بررسی سودآوری استراتژی سرمایه­گذاری معکوس و ارزيابي اثر عوامل بازار، اندازه شرکت و ارزش دفتری به ارزش بازار بر روي بازده می باشد. اين تحقیق طي دوره زماني ۱۳۸۳تا۱۳۹۰می­باشد. نتايج حاصل از فرضيه ها نشان می­دهد، استراتژي معکوس در بازه هاي زماني مورد نظر در بورس اوراق بهادار ایران سودآورخواهد بود. همچنین نتایج بدین گونه است که بین متغير مستقل عامل اندازه و ارزش دفتری به بازار و عامل بازار و استراتژی معکوس رابطه معنی­داری وجود دارد.

کلمات کلیدی: بازار سرمایه، استراتژی سرمایه­گذاری، استراتژی معکوس، عامل اندازه، ارزش دفتری به ارزش بازار، عامل بازار

استراتژی های معاملاتی خرید و فروش سهام

بسیاری افراد معتقد هستند که به هیچ وجه نباید خلاف جهت جریان آب شنا کرد. این افراد اگر به دنیای معامله­ گری وارد شوند به طور قطع جزء آن دسته از معامله­ گرانی می­ شوند که به فلسفه­ “روند دوست ما است و هرگز نباید در خلاف جهت روند معامله گرفت” ایمان دارند. اما عده ­ای دیگر به این موضوع معتقد نیستند. از این رو، براساس این دو شخصیت متفاوت، می­ توان دو نوع از استراتژی های معاملاتی در نظر گرفت؛ یعنی استراتژی معامله­ گری در جهت روند (Trend Trading) و استراتژی معامله­ گری در خلاف جهت روند (Countertrend Trading).

★ انجام معامله­ در جهت روند

معامله­ گری در جهت روند که آن را پیروی از روند نیز می­ نامند، یک نوع استراتژی معاملاتی در تحلیل تکنیکال است که قصد دارد با استفاده از تحلیل حرکت قیمت در یک جهت خاص سود به دست آورد. ریچارد دانکیان را پدر استراتژی پیروی از روند می­ نامند اما این استراتژی زمانی محبوبیت یافت که ریچارد دنیس و ویلیام اکهارت، آن را به گروهی معامله ­گر تازه­ کار آموختند و نام آن گروه را لاک­پشت­ ها نهادند. معامله ­گران پیرو روند زمانی به پوزیشن­ های خرید وارد می­ شوند که روند صعودی بوده و بازار دائماً در حال ایجاد سقف­ های جدید باشد و هنگامی وارد پوزیشن­ های فروش می­ شوند که روند نزولی بوده و بازار به طور پیوسته در حال ایجاد کف­ های جدید باشد.

✔ مفهوم بازگشت قیمت در معامله­ گری در جهت روند

در استراتژی های معاملاتی پیروی از روند فرض بر این است که قیمت همچنان به روند کنونی خود ادامه می­ دهد و هر گونه نشانه ­ای از سیگنال بازگشت، معامله­ گر را مجبور می­ کند تا پوزیشن خود را ببندد. همه معامله­ گران از جمله معامله­ گران کوتاه­ مدت، میان­مدت و بلندمدت می­ توانند از این استراتژی بهره ببرند. صرف­ نظر از تایم­ فریم انتخابی، معامله­ گر تا زمانی در معامله می­ ماند که متوجه علائم بازگشت روند شود. هر چند، بازگشت قیمت برای تایم­ فریم­ های مختلف در زمان­ های متفاوت رخ می­ دهد. بنابراین نقطه خروج از معامله برای یک معامله­ گر پیرو روند، نقطه بازگشت روند است.

✔ استراتژی های معاملاتی انجام معامله در جهت روند

برای معامله در جهت روند، استراتژی­ های معاملاتی مختلفی وجود دارد:

✰ میانگین­ های متحرک: در این استراتژی از دو میانگین متحرک با دوره­­ های زمانی مختلف کمک می­ گیریم. زمانی وارد معامله خرید می­ شویم که میانگین متحرک کوتاه­ مدت میانگین متحرک بلندمدت را به سمت بالا قطع کند و زمانی وارد معامله فروش می­ شویم که میانگین متحرک کوتاه­ مدت میانگین متحرک بلندمدت را به سمت پایین قطع کند.

✰ اندیکاتورهای نشان­ دهنده مومنتوم: در این استراتژی زمانی که قیمت سهام دارای حرکت قوی است وارد معامله خرید و زمانی که حرکت ضعیفی دارد، وارد معامله فروش می­ شویم. اغلب می­ توانیم از اندیکاتور MACD کمک بگیریم.

✰ الگوهای نموداری و خطوط روند: با کمک این استراتژی زمانی که روند در حال افزایش است وارد معامله خرید می­ شویم و حد ضرر را زیر خط حمایت کلیدی قرار می ­دهیم. بدین ترتیب زمانی که روند قیمت معکوس می­ شود می­ توانیم با سود از معامله خارج شویم. در مورد الگوهای نموداری نیز باید گفت که در این استراتژی معامله­ گران از الگوهای ادامه دهنده روند استفاده می­ کنند.

بسیاری از اوقات معامله­ گران پیرو روند از ترکیبی از استراتژی های معاملاتی فوق استفاده می ­کنند. یک معامله­ گر ممکن است برای تأیید شروع یک روند جدید به دنبال شکست کانال باشد، اما استراتژی معکوس زمانی وارد معامله شود که میانگین متحرک کوتاه­ مدت میانگین متحرک بلندمدت را به سمت پایین قطع کند و حرکت نزولی قوی ایجاد شود. البته برای کسب حداکثر بازده، بهتر است که استراتژی­ های معامله در جهت روند را با تکنیک­ های مدیریت ریسک همراه کرد.

استراتژی های معاملاتی خرید و فروش سهام

ذکر این نکته ضروری است که درست است ترکیب روش ­های فوق اطمینان بیشتری در معامله ­گر ایجاد می ­کند، اما تحلیل براساس خطوط روند نوعی تحلیل قدرتمند است که معامله­ گران می توانند تنها با استفاده از آن سودهای خوبی از بازار کسب نمایند. از این رو، در ادامه کمی راجع به خطوط روند صحبت می­ کنیم.

✔ تحلیل تکنیکال براساس خطوط روند

جریان قیمتی رو به بالا یا رو به پایین را روند گویند و در تعریفی کلی برآیند حرکات قیمت در بازار را روند می­ نامند. تحلیل روند بر این اصل استوار است که آنچه در گذشته اتفاق افتاده در آینده نیز رخ خواهد داد. در واقع روشی است که سعی دارد با داده های کنونی قیمت و روند، حرکت آینده قیمت را پیش­ بینی کند. سه نوع روند در بازار قابل مشاهده است؛ روند صعودی، نزولی و خنثی.

✔ روند صعودی و روند نزولی چیست ؟

هنگامی که قیمت­ ها رو به افزایش باشند، مجموع حرکات صعودی و نزولی، روندی با شیب مثبت را ایجاد می­ کند که به آن روند صعودی می­ گوییم. در روند صعودی هر کفی که­ ایجاد می­ شود بالاتر از کف قبلی و هر سقفی­ که­ ایجاد می­ شود بالاتر از سقف­ قبلی است. وقتی قیمت­ ها رو به کاهش هستند نیز روندی با شیب منفی ایجاد می­ شود که به آن روند نزولی گفته می ­شود و در آن هر سقف پایین­تر از سقف قبلی و هر کف پایین­تر از کف قبلی است.

✔ رسم خط روند

برای رسم خط روند صعودی به حداقل دو کف قیمت (باید دومی بالاتر از اولی باشد) نیاز داریم که با متصل کردن آنها به یکدیگر می­ توان این نوع خط روند را رسم نمود. در مورد رسم خط روند نزولی نیز عکس این قضیه صادق است. یعنی برای رسم خط روند نزولی به حداقل دو سقف قیمت نیازمندیم.

خط روند نزولیخط روند صعودی

✔ رسم کانال قیمت

کانال قیمت را از آن جهت رسم می­ کنیم تا بدانیم محدوده حرکات قیمت به چه شکل خواهد بود و با شکست کانال یا برگشت قیمت به درون آن سیگنال­ های لازم برای ورود به معامله یا خروج از آن را دریافت کنیم. همانند خطوط روند صعودی و نزولی، دو کانال صعودی و نزولی را می­ توانیم رسم کنیم. کانال صعودی، کانال قیمتی است که شیب مثبتی دارد و با استفاده از دو خط روند موازی رسم می­ شود. برای این کار، به موازات خط روند صعودی، خطی را رسم می­ کنیم که سقف ­ها را در بر بگیرد. کانال نزولی نیز شیبی منفی دارد و حاکی از ریزش قیمت­ هاست و برای رسم آن، به موازات خط روند نزولی، خطی را می­ کشیم که کف­ ها را در بر بگیرد.

رسم کانال قیمت رسم کانال قیمت

✔ شکست کانال صعودی و نزولی

همان­ گونه که پیشتر بیان شد شکست کانال می­ تواند به منزله سیگنالی برای ورود به معامله باشد. چرا که حکایت از تغییر روند دارد. به طور مثال، در کانال صعودی اگر قیمت به خط پایینی کانال برخورد کند و آن را بشکند می­ توان وارد معامله فروش شد. اگرچه، برخی از معامله­ گران منتظر می­ مانند تا پولبک ایجاد شود. به هر جهت حد سود را می­ توان به اندازه عرض کانال در نظر گرفت.

✔ بازگشت قیمت به داخل کانال

این حالت نیز می­ تواند سیگنالی برای ورود به معامله باشد. برای مثال همانند شکل زیر، در کانال صعودی اگر قیمت به خط پایینی کانال برخورد کند و نتواند آن را بشکند و دوباره به داخل کانال باز گردد می­ توان معامله خرید گرفت. برای کانال نزولی نیز اگر قیمت به خط بالایی کانال برخورد کند و آن را نشکند می­ توان معامله فروش گرفت.

بازگشت قیمت به داخل کانال

البته ناگفته نماند اگر قیمت در کانال نزولی به خط پایینی برخورد کند و برگردد نیز معامله­ گرانی هستند که وارد معامله خرید می ­شوند. عکس این امر در مورد کانال صعودی نیز صادق است.

✔ روند خنثی در نمودار های تکنیکالی

زمانی که قیمت­ ها در یک محدوده مشخص شروع به نوسان می­ کنند می­توان دو خط را به عنوان حمایت و مقاومت برایشان در نظر گرفت. برای انجام معامله در روند خنثی می ­توان دو نوع استراتژی های معاملاتی در نظر گرفت. یک استراتژی شکست سطوح حمایت و مقاومت و استراتژی دیگر بازگشت قیمت از سطوح حمایت و مقاومت است.

✔ شکست سطوح حمایت و مقاومت

شکست حمایت و مقاومت خود به عنوان سیگنالی برای ورود به معاملات در نظر گرفته می­ شود. اگر مقاومت شکسته شود می­ توان وارد معامله خرید و اگر حمایت شکسته شود می­ توان وارد معامله فروش شد، البته گاهی برای اطمینان، می­ توان از روند غالبی که پیش از این روند خنثی شکل گرفته است کمک گرفت. بدین صورت که اگر روند غالب صعودی بوده و اکنون مقاومت شکسته شده باشد معامله­ گر با اطمینان بیشتری معامله خرید می­ گیرد و اگر روند غالب نزولی بوده و اکنون حمایت شکسته شده باشد معامله ­گر با اطمینان بیشتری وارد معامله فروش می ­شود.

شکست سطوح حمایت و مقاومت

✔ برگشت قیمت از سطح حمایت و مقاومت

از آنجا که در روند خنثی هم می­ توان معامله خرید و هم می­ توان معامله فروش گرفت، اگر قیمت به حمایت برخورد کند و آن را نشکند می­ توان معامله خرید و اگر به مقاومت برخورد کند و آن را نشکند نیز می­ توان معامله فروش گرفت.

★ انجام معامله در خلاف جهت روند

استراتژی های معاملاتی در خلاف جهت روند که به عنوان”معامله­ گری معکوس” نیز شناخته می­ شود، یک روش معاملاتی است که در آن معامله­ گر با معامله در خلاف جهت روند سودهای کوچکی به دست می­ آورد و در واقع بخش بزرگی از حرکت روند را از دست می­ دهد. این استراتژی برخلاف استراتژی پیروی از روند است؛ گاهی برخی سهام خوب، بنا به دلایلی به نحوی که باید عمل نمی­ کنند. بنابراین این سهام با عملکرد ضعیف را که حدس می­ زنید به زودی رشد خواهد کرد، پیدا می ­کنید و در تلاش هستید تا آنها را در قیمت پایین و در کف، زمانی که همه در حال فروش آن هستند بخرید و با بالا رفتن قیمت، هنگامی که در سقف قرار گرفت آنها را بفروشید و سود کسب کنید.

در استراتژی های معاملاتی در خلاف جهت روند اگر مسیری که دیگران می­ روند را دنبال کنید، فرصت­ های مناسب را از دست می­ دهید و به سود مورد نظر خود دست نمی­ یابید. اگر فقط به این دلیل که دیگران سهامی را خریداری کرده ­اند، شما نیز به سمت آن یورش ببرید موجب می­ شود دچار ضرر شوید. چون در هنگام خرید دیگران، قیمت­ ها بسیار بالا می­ رود و در هنگام فروش دیگران قیمت­ ها بسیار پایین می­ آید. به طور مثال، معامله­ گرانی که در هنگام تشکیل صف فروش، سهم را می­ خرند و با تشکیل صف خرید، سهم را می­ فروشند از همین استراتژی پیروی می­ کنند. آنها با حرکت در خلاف روند غالب امیدوارند پیش از خرید دیگران، خرید خود را انجام دهند و درنهایت فروش بزرگی نصیب­شان شود.

✔ استراتژی انجام معامله در خلاف جهت روند

در استراتژی های معاملاتی خلاف جهت روند برای تعیین بهترین ناحیه برای اجرای معاملات می­ توان از اندیکاتورهای نوع مومنتوم، محدوده­ های معاملاتی و الگوهای بازگشتی استفاده نمود. معامله­ گرانی که از این استراتژی استفاده می­ کنند همیشه باید توجه داشته باشند که سهام می­ تواند در هر لحظه روند خود را دوباره از سر بگیرد، به همین دلیل باید تکنیک های مدیریت ریسک را به طور جدی رعایت کنند؛ یعنی تا حد امکان ضررها را کوچک نگه دارند و از حد ضررهای مناسب بهره ببرند. به همین علت پیشتر گفته شد که این نوع معامله­ گران در تلاشند تا در هر معامله سودهای کوچکی از بازار کسب نمایند.

✔ مزایای انجام معامله در خلاف جهت روند

✰ فرصت­های معاملاتی بیشتر: با استفاده از استراتژی پیروی از روند، وقتی معامله ­گری در بازارهای رونددار برای ورود به معامله فقط به دنبال ایجاد پولبک­ ها باشد برای مدت زمان طولانی باید دست روی دست بگذارد و منتظر بماند. اما در معامله ­گری معکوس، معامله­ گر حتی هنگامی که قیمت در یک محدوده معاملاتی در نوسان است، در سطوح حمایت و مقاومت فرصت­ های معاملاتی بسیاری زیادی برای خرید و فروش خواهد داشت.

✰ افت­ های سرمایه­ کمتر: از آنجا که معامله­ گران خلاف جهت روند سودهای کمتر، اما به صورت منظمی، کسب می­ کنند نسبت به معامله­ گران پیرو روند با افت­های سرمایه­ کمتری نیز مواجه خواهند شد.

✔ محدودیت­های معامله در خلاف جهت روند

✰ کمیسیون­ ها: هر چه ورود و خروج به بازار بیشتر باشد، هزینه­ های معاملاتی بیشتری در پی خواهد داشت.

✰ اهمیت زمان: معامله­ گران خلاف جهت روند باید به طور مرتب بر بازار نظارت داشته باشند تا بهترین نقاط ورود و خروج برای معاملات خود را پیدا کنند. که البته می­ توانند با انجام خودکارسازی معاملات بر این مشکل فائق آیند.

✍ سخن پایانی

چه معامله­ گر پیرو روندی باشید که در بازارهای دارای روند مشغول معامله در جهت روند هستید و چه معامله­ گر معکوسی باشید که به فلسفه معروف “روند دوست شماست” اعتقادی ندارید، به طور قطع هدفتان کسب سود از بازارهای سرمایه است. این امر میسر نمی­ شود مگر آنکه بدون داشتن تعصب نسبت به استراتژی های معاملاتی ، قوانین مربوط به خود را وضع نمایید که استراتژی معکوس در آن از مدیریت ریسک قوی استفاده کنید و بدانید که در معامله­ گری سادگی حرف اول را می­زند، بنابراین قوانین خود را پیچیده نکنید.

آغاز شمارش معکوس برای راه اندازی طرح استراتژیک نفتی ایران/ صادرات نفت ایران از پایانه جاسک تا پایان سال جاری

آغاز شمارش معکوس برای راه اندازی طرح استراتژیک نفتی ایران/ صادرات نفت ایران از پایانه جاسک تا پایان سال جاری

ایران با راه اندازی خط لوله گوره به جاسک که تنگه هرمز را دور می زند دیگر به پایانه صادراتی نفت خارک وابسته نیست بلکه می تواند بخشی از نفت را از طریق پایانه جاسک صادر کند؛ که ظاهرا براساس پیشرفت فیزیکی این طرح صادرات نفت از پایانه جاسک تا پایان سال محقق می شود.

گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، تنگه هرمز در کنار تنگه مالاگا، کانال سوئز، باب المندب، تنگه‌های ترکیه (بوسفور و داردانل)، پاناما از مهمترین شاهراه های انتقال و ترانزیت نفت خام در جهان است که اگر حجم نفت انتقالی از این تنگه را بررسی کنیم روزانه بالغ بار ۲۰ میلیون بشکه نفت خام از این تنگه عبور می کند.

در حال حاضر کشورهای ایران، کویت، عراق، عربستان سعودی، امارات، بحرین و تاحدودی بحرین نفت و محموله‌های LNG خود را از مسیر تنگه هرمز به بازارهای بین‌المللی منتقل می‌کنند و گزارش موسسه اطلاعات انرژی آمریکا حاکی از آن است که حدود ۲۰ درصد نفت جهان از مسیر تنگه هرمز به بازار جهانی منتقل می‌شود.

همزمان با بالا گرفتن اختلافات ژئوپولیتیکی بین ایران و غرب، کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس راهکارها و مسیرهای متعددی را برای دور زدن تنگه هرمز در دستور کار داده‌اند که در شرایط فعلی اعراب از ۵ مسیر خطوط لوله به عنوان استراتژی معکوس مسیر های جایگزین احتمالی تنگه هرمز یاد می کنند.

خط لوله شرق- غرب عربستان یا پترولاین، خط لوله عراق- ترکیه، خط لوله ابوظبی، خط لوله عراق- عربستان، خط لوله ترانس عربی یا Tapline و خط لوله عربستان – بحرین از مهمترین طرح های اعراب برای دور زدن تنگه هرمز است.

با این وجود بررسی ظرفیت انتقال هر یک از این خطوط لوله نفتی نشان می‌دهد که با صرف سرمایه گذاری‌های کلان، تمامی این مسیرها در خوشبینانه ترین حالت توان انتقال روزانه ۶ تا ۷ میلیون بشکه نفت خام را بیشتر برخوردار نیستند که پاسخگوی نیمی از نفت منتقل شده از تنگه هرمز هم نیست.

*پترولاین پروژه انتقال نفت عربستان به دریای سرخ

خط لوله ۷۴۵ مایلی شرق- غرب عربستان یا "پترولاین" بین منطقه بقیق عربستان و بندر ینبوع در ساحل دریای سرخ ساخته شده است. خط لوله پترولاین از ظرفیت انتقال روزانه ۵ میلیون بشکه نفت برخوردار است.

با این وجود گزارش برخی از موسسات معتبر بین المللی همچون "استاندارد چارتر" حاکی از آن است که عربستان در سال های اخیر هیچگاه توان افزایش ظرفیت انتقال خط لوله پترولاین تا سقف ۵ میلیون بشکه نفت در روز را نداشته است.

* خط لوله نفت عراق- ترکیه

خط لوله انتقال نفت عراق به ترکیه دومین مسیر جایگزین تنگه هرمز است به طوری‌که این خط لوله، نفت منطقه کرکوک عراق را از طریق ترکیه به بندر جیهان در دریای مدیترانه، منتقل می کند.

خط لوله صادرات نفت عراق به ترکیه که یک چهارم نفت عراق را صادر می‌کند، بارها مورد حملات تروریستی قرار گرفته است؛ این خط لوله ظرفیت انتقال روزانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت را دارد و به طور عادی ۴۰۰ هزار بشکه در روز نفت را انتقال می‌دهد.

*خط لوله حبشان - فجیره

امارات متحده عربی بهره‌برداری از خط لوله ۴۸۰ کیلومتری ابوظبی با ظرفیت انتقال ۲.۵ میلیون بشکه نفت خام در روز را با هدف دور زدن تنگه هرمز از سال ۲۰۱۲ آغاز کرده است.

خط لوله ابوظبی باعث افزایش صادرات نفت خام امارات از بندر فجیره امارات در ساحل دریای عمان می‌شود به عبارت دیگر با راه اندازی این خط لوله ، انتقال نفت خام از خلیج فارس بدون نیاز به عبور از تنگه هرمز، امکان پذیر می‌شود.

خط لوله نفت ابوظبی امارات با سرمایه گذاری ۳ میلیارد و ۲۹۰ میلیون دلاری احداث شده است و امارات را قادر می سازد تا ۷۰ درصد از نفت صادراتی خود را به بندر فجیره انتقال دهد.

* خط لوله عراق- عربستان

کارشناسان از خط لوله عراق به عربستان با ظرفیت حدود ۱.۶۵ میلیون بشکه در روز به عنوان یکی از آلترناتیوهای دیگر دور زدن تنگه هرمز یاد می کنند، این خط لوله در سال ۱۹۸۹ میلادی به طور کامل با سرمایه گذاری عراق ساخته شد.

هدف از ساخت این لوله نفتی انتقال نفت جنوب عراق به عربستان و از آنجا به موازات خط لوله پترولاین به جنوب بندر ینبوع در حاشیه دریای سرخ است.

با این وجود در سال ۱۹۹۰ میلادی و با حمله عراق به کویت این خط لوله مسدود شد با گذشته یک دهه در سال ۲۰۰۰ میلادی عربستان این خط لوله را به عنوان غرامت جنگی از عراق توقیف کرد و اقداماتی به منظور سلب مالکیت عراق از این خط لوله انجام داد.

برای بهره‌برداری از این خط لوله نفتی در شرایط فعلی مشکل اساسی وجود داردکه همان اختلاف دولت بغداد و ریاض در بازپس گیری این خط لوله نفتی است.

* خط لوله متروکه ترانس عربی

خط لوله نفت ترانس عربی از سابقه بهره برداری ۶۵ ساله برخوردار بوده و یکی از قدیمی‌ترین خطوط لوله نفتی منطقه خاورمیانه است به طوریکه این خط لوله از ظرفیت انتقال ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز برخوردار است.

این خط لوله بندرالعیمه واقع در خلیج فارس و شرق عربستان را پس از گذشتن از اردن و سوریه به لبنان متصل می‌کند. با این وجود در سال ۱۹۹۰ میلادی به خاطر همکاری و حمایت اردن از عراق در جنگ اول خلیج فارس، عربستان کلا نفت صادراتی خوداز این خطوط را قطع کرد.

در شرایط فعلی هم این خط لوله نفتی به حالت متروک و غیر فعال درآمده است با این وجود باید از این لوله نفتی به عنوان یکی از مسیرهای انتقال طلای سیاه به حوزه دریای مدیترانه یاد می شود.

از سوی دیگر هم اکنون خط لوله عربستان - بحرین تنها خط لوله بین‌المللی فعال و در حال کار عربستان، متشکل از چهار خط لوله قدیمی با عمر ۶۰ سال است که نفت خام سبک میادین ابوصفرا و دمام را با ظرفیت ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار بشکه در روز را به بحرین منتقل می کند.

*ایران هم برای امنیت انرژی خود تنگه هرمز را دور می زند

آنچه که تا اینجای گزارش به آن اشاره شد مسیر های جایگزین کشور های حاشیه خلیج فارس برای دور زندن تنگه هرمز بود اما ایران نیز به عنوان دارنده بزرگترین بخش تنگه هرمز و تامین کننده امنیت این تنگه نیز به دنبال دور زدن تنگه هرمز است.

هم اکنون عمده صادرات نفت ایران از پایانه صادراتی خارک و با عبور از تنگه هرمز انجام می‌شود. تنوع‌بخشی به پایانه‌های صادرات نفت و استفاده از مسیرهای جایگزین آبراه تنگه هرمز، از جمله اهدافی هستند که در پروژه خط لوله گوره-جاسک که تنگه هرمز را دور می زند و نفت را به منطقه مکران می رساند دنبال می‌شود.

میرعماد موسوی تحلیل گر انرژی در گفت‌وگو با پایگاه رادار اقتصاد درباره ویژگی‌های فنی این پروژه می گوید: خط لوله انتقال نفت خام از غرب کارون به سواحل مکران، که به خط لوله گوره-جاسک معروف است، طولی حدود ۱۱۰۰ کیلومتر دارد و برای انتقال یک میلیون بشکه انواع نفت خام سبک و سنگین به سواحل مکران برنامه‌ریزی شد است.

وی اضافه می کند: این پروژه از چند منظر یک پروژه استراتژیک برای کشور است. اول اینکه ایران را از وابستگی به پایانه خارک جدا می‌کند. در حال حاضر ۷۵ تا ۸۰ درصد صادارت نفت خام کشور از جزیره خارک انجام می‌شود و این خط لوله، پایانه جدیدی را در جاسک ایجاد می‌کند که بعد از تنگه هرمز قرار دارد و دسترسی به آب‌های آزاد اقیانوسی را ایجاد می‌کند.

این تحلیلگر انرژی ادامه می دهد: نکته دیگر اینکه در سواحل مکران مجموعه‌های پتروشیمی تشکیل خواهند شد و این خط لوله، خوراک بخشی از مجموعه‌های پالایشگاهی این منطقه را تأمین خواهد کرد. علاوه بر اینها، بحث ذخیره‌سازی نفت خام در پایانه‌های صادارتی نیز با این پروژه ممکن می‌شود.

وی اظهار می کند: اگرچه تا پایان دولت دوازدهم چند ماهی بیشتر باقی نمانده است اما ظاهرا وزارت نفت حساب ویژه ای روی این خط لوله باز کرده است و سعی دارد که این پروژه را تا پایان سال ۹۹ به اتمام رساند.

این گزارش حاکی است در طرح خط لوله نفتی گوره به جاسک که یکی از طرحهای مهم وزارت نفت در سال جهش تولید است، حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار قرارداد تأمین لوله و حدود ۴۸ میلیون دلار مربوط به ساخت پمپ‌های انتقال می‌شود که از کارخانجات داخلی و با تکیه بر توان داخلی در حال تأمین است.

براساس آخرین اطلاعات بدست آمده طرح خط لوله گوره به جاسک هم اکنون پیشرفت فیزیکی ۷۶ درصدی دارد که هدفش انتقال یک میلیون بشکه نفت خام سبک و سنگین صادراتی در روز است که این نفت را به پایانه جدید صادراتی نفت خام ایران در منطقه جاسک برساند.

اهمیت این خط لوله در آن است که تمام مسیر این خط از خاک ایران عبور می کند و در صورتی که تهدیدی از سوی کشورهای خارج از منطقه خلیج فارس برای این تنگه رخ دهد امکان صادرات نفت خام از ایران گرفته نمی شود.

ارتباط بین استراتژی نوآوری شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر عامل رفتاری مدیران

این پژوهش به بررسی ارتباط بین استراتژی نوآوری شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر عامل رفتاری مدیران می‌پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش‌شناسی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 114 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب ‌شدند و در دوره‌ی زمانی 5 ساله، بین سال‌های 1391 تا 1395 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای بوده و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از رگرسیون لجستیک استفاده ‌شده است. نتایج حاصل از فرضیات پژوهش نشان می‌دهد که بین استراتژی نوآوری شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. همچنین، افزایش مخارج سرمایه گذاری، بر رابطه بین استراتژی نوآوری شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر معکوس و معنادار دارد و نیز، سرمایه گذاری بیش از حد، بر رابطه بین استراتژی نوآوری شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر معکوس و معنادار دارد.

استراتژی ترید معکوس | چالش‌های ‌استفاده از این استراتژی دشوار ولی سودآور

استراتژی ترید معکوس؛ یکی از استراتژی‌های ‌پرایس اکشن تریدینگ

هدف اصلی هر معامله‌گر کسب بیشترین سود از بازارهای مالی است. در این مورد عواملی مانند داشتن برنامه معاملاتی، نحوه مدیریت ریسک و استراتژی ترید نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت معامله‌گران ایفا می‌کنند. یکی از استراتژی‌های ‌برتر پرایس اکشن تریدینگ، تحت عنوان ترید معکوس، طرفداران خاص خود را دارد. با استفاده از این استراتژی شما این امکان را پیدا می‌کنید تا بهترین نقاط ورود و خروج را در معاملات شناسایی کنید و بیشترین سود را از معاملات خود به دست آورید. به این منظور می‌توانید از پرایس اکشن و درعین‌حال اندیکاتورهای مختلف برای شناسایی نقاط برگشت روند استفاده کنید. در این مطلب با ویژگی‌های ‌استراتژی ترید معکوس آشنا می‌شویم.

معرفی استراتژی ترید معکوس

در استراتژی ترید معکوس آنچه مهم است شناسایی نقاط قیمتی برگشت روند می‌باشد. معکوس شدن (Reversal) روند می‌توانند به سمت بالا یا پایین باشد. برای مثال به دنبال یک روند صعودی، با برگشت قیمت‌ها، روند به سمت نزولی شدن میل پیدا می‌کند. از سوی دیگر، به دنبال یک روند نزولی، با برگشت قیمت‌ها، روند صعودی خواهد شد.

در استراتژی استراتژی معکوس ترید معکوس، تحلیل تکنیکال در اولویت قرار دارد و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از برخی اندیکاتورها مانند میانگین متحرک، اوسیلاتورها و همچنین ترسیم کانال‌های ‌قیمتی روی چارت، روندها را از هم تفکیک کنند و نقاط برگشت روند قیمتی را شناسایی کنند. از این حیث معکوس شدن روند با بریک‌اوت‌ها (breakouts) قابل مقایسه هستند.

در استراتژی ترید معکوس، نقاط برگشت روند را چگونه شناسایی کنیم؟

نقاط برگشتی روند در تایم‌فریم‌ها روزانه، هفتگی و سالانه روی چارت قابل مشاهده هستند. معامله‌گران می‌توانند از استراتژی ترید معکوس هم در طی معاملات روزانه و هم در بازه‌های ‌زمانی طولانی‌تر استفاده کنند. برای مثال، یک سرمایه‌گذار بلندمدت به دنبال تغییر روند در چارت‌های ‌روزانه یا هفتگی است و معکوس شدن روند در نمودارهای پنج‌دقیقه‌ای برای او هیچ اهمیتی ندارد. با این حال، معکوس شدن روند در یک نمودار در تایم فریم پنج دقیقه برای یک تریدر روزانه (day trader) بسیار مهم است. هر روند صعودی که مجموعه‌ای از سقف‌ها و کف‌ها بالاتر قیمتی است، با تغییر روند به مجموعه‌ای از سقف‌ها و کف‌های ‌پایین‌تر تبدیل می‌شود. در مورد معکوس شدن روند نزولی به صعودی، این اتفاق برعکس رخ می‌دهد.

همان‌طور که در بالا اشاره کردیم، می‌توان روندها و معکوس شدن روندها را تنها براساس پرایس اکشن شناسایی کنیم. البته برخی از معامله‌گران استفاده از اندیکاتورها را بر این روش ترجیح می‌دهند. برای مثال، میانگین‌های ‌متحرک می‌توانند به شما در تشخیص روند و نقاط برگشت روند کمک کنند. به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک رو به افزایش باشد، روند قیمتی صعودی است؛ اما زمانی که قیمت در زیر میانگین متحرک کاهش پیدا کند، می‌تواند نشانه‌ای از معکوس شدن احتمالی روند در آینده باشد. در ادامه سایر روش‌های ‌شناسایی نقاط برگشت روند را با هم بررسی می‌کنیم.

استفاده از خطوط روند

یکی از ابزارهای مورد استفاده برای تشخیص معکوس شدن روند، خطوط روند هستند. تا زمانی که در یک روند صعودی کف‌های ‌بالاتری ایجاد می‌شود، می‌توان یک ترندلاین را در امتداد این کف‌های ‌قیمتی ترسیم کرد. هنگامی‌که قیمت به زیر خط روند کشیده می‌شود، این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده معکوس شدن روند قیمت باشد.

استفاده از سطوح فیبوناچی؛ یکی از بهترین راه‌های ‌شناسایی نقاط برگشت روند

یکی از بهترین راه‌های ‌شناسایی نقاط برگشت روند، استفاده از سطوح فیبوناچی است. در بیشتر موارد، اصلاحات قیمتی قبل از ادامه روند در سطوح فیبوناچی 38.2، 0.5 و 61.8 درصد اتفاق می‌افتد. اگر قیمت از این سطوح فراتر رود، ممکن است نشان‌دهنده این باید که روند در حال معکوس شدن است.

استفاده از Pivot Points

راه دیگر برای شناسایی معکوس شدن روند، استفاده از Pivot Point‌ها است. در یک روند صعودی، به نقاط حمایت پایین (S1, S2, S3)نگاه می‌کنند و منتظر شکست آن‌ها می‌مانند. اما در یک روند نزولی، معامله‌گران به سطوح مقاومت بالا (R1, R2, R3) نگاه می‌کنند و منتظر شکستن آن‌ها می‌مانند. اگر سطوح اشاره‌شده شکسته شوند، ممکن است نشانه‌ای از معکوس شدن روند کنونی باشد.

مکدی؛ اندیکاتوری مناسب برای شناسایی نقاط برگشت روند

استراتژی ترید معکوس بر این اصل استوار است که تمایل تریدرها به حرکت سریع قیمت در یک جهت، پیش از آشکار شدن تغییر روند رخ می‌دهد. راه‌های ‌زیادی برای شناسایی واگرایی مومنتوم وجود دارد؛ اما یک تکنیک ساده این است که وقتی قیمت سقف قیمتی جدیدی را می‌زند، باید احتیاط کنید. در این موارد، یک اسیلاتور مومنتوم مانند MACD سقف جدیدی را ثبت نمی‌کند.

یکی از نشانه‌های ‌معکوس شدن روند در یک روند صعودی این است که پس از چندین روز افت قیمت، در اولین روزی که یک کندل استیک صعودی را مشاهده می‌کنید، حجم معاملات کاهش یافته باشد. در این مورد می‌توانید حجم معاملات روزانه استراتژی معکوس را با میانگین حجم معاملات در پنج روز گذشته مقایسه کنید. درحالی‌که اگر سهام تمایل به این داشته باشد که روند صعودی خود را حفظ کند، حجم معاملات آن نیز باید بالا باشد و کاهش حجم معاملات می‌تواند نشانه از برگشت روند قیمتی باشد.

تفاوت بین برگشت روند و پولبک در استراتژی ترید معکوس چیست؟

معکوس شدن روند، تغییر در روند قیمت دارایی است؛ درحالی‌که پولبک (pullback) یک حرکت متقابل (counter-move) در طی یک روند است و روند را معکوس نمی‌کند. برای مثال در یک روند صعودی، سقف‌ها و کف‌های ‌بالاتری ایجاد می‌شود و در هر پولبک کف جدید زده می‌شود. بنابراین، در هر تایم فریم تا زمانی که کف پایین‌تر از کف قبلی ایجاد نشود، روند صعودی است و هنوز معکوس نشده است. در واقع، هر برگشت روند در ابتدا به‌عنوان یک پولبک احتمالی در نظر گرفته می‌شود و تشخیص اینکه برگشت روند از کدام نقطه شروع می‌شود، آسان نیست.

چالش‌های ‌استفاده از استراتژی ترید معکوس چیست؟

معکوس شدن روند یکی از واقعیت‌های ‌هر بازار مالی است. روند قیمت‌ها همیشه در یک نقطه برمی‌گردد و در طول زمان روندهای صعودی و نزولی به‌دفعات برمی‌گردند. درصورتی‌که نقاط برگشت قیمت ممکن است با ریسک بالایی همراه باشد. به‌عنوان‌مثال، یک معامله‌گر باور دارد که سهامی که از 4 دلار به 5 دلار رسیده است، از موقعیت خوبی برای رشد برخوردار است. در این حالت، قیمت سهام بالاتر رفته است؛ اما وقتی‌که قیمت سهم به 4 دلار، 3 دلار و درنهایت 2 دلار کاهش پیدا می‌کند، احتمالا نشانه‌های ‌معکوس شدن روند پیش از رسیدن قیمت به 4 دلار ظاهر شده است. بنابراین هر معامله‌گر با مشاهده نشانه‌های ‌اولیه معکوس شدن روند می‌تواند سود خود را حفظ کند یا به‌اصطلاح سیو سود کند یا خود را از موقعیتی که احتمالا زیان ده باشد، دور نگه دارد.

استراتژی ترید معکوس یکی از سخت‌ترین استراتژی‌های ‌معاملاتی به شمار می‌آید. با این حال، به‌جای اینکه یک معامله‌گر دنبال کننده روند باشد می‌تواند با استفاده از این استراتژی سود بیشتری را از آن خود کند. بنابراین، آنچه یک معامله‌گر حرفه‌ای را از سایر معامله‌گران متمایز می‌کند این است که او می‌تواند نقاط برگشتت روند را پیش از سایرین شناسایی کند.

تریدرها چگونه از استراتژی ترید معکوس استفاده می‌کنند؟

معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که به استراتژی ترید معکوس پایبند هستند، بر این باورند که بیشتر افراد در بازارهای مالی راه اشتباه را می‌روند. ازاین‌رو با دیدن کوچک‌ترین نشانه‌ها مبنی بر معکوس شدن روند، ریسک نمی‌کنند و پوزیشن معاملاتی خود را خلاف جهت بازار باز می‌کنند. به‌این‌ترتیب، می‌توانند سود خود را حفظ کنند یا حداقل از ضررهای بیشتر جلوگیری کنند. این دسته از معامله‌گران اعتقاد دارند که بازار بیش از حد معمول به اخبار مختلف واکنش نشان می‌دهد و اغلب معامله‌گران براساس هیجانات ترید می‌کنند.

استراتژی مومنتوم؛ در تضاد با استراتژی ترید معکوس

هریک از معامله‌گران برای ورود به موقعیت‌های ‌معاملاتی از استراتژی خاصی در بازارهای مالی پیروی می‌کنند. در واقع در بازارهای مالی استراتژی‌های ‌مختلف می‌توانند کاملا در تضاد با یکدیگر باشند و درعین‌حال معامله‌گران ادعا کنند که استراتژی آن‌ها بهترین استراتژی است. یکی از استراتژی‌های ‌معاملاتی استراتژی مومنتوم است که بر قانون اول نیوتون متکی است. مطابق این قانون “یک جسم در حال حرکت، همچنان میل به این دارد که به حرکت خود ادامه دهد؛ مگر یک نیروی خارجی به آن وارد شود”.

بنابراین، براساس این استراتژی معاملاتی – که کاملا در تضاد با استراتژی ترید معکوس است – در بازار سهام یا هر بازار مالی دیگر، یک روند چه صعودی و چه نزولی به روند خود ادامه می‌دهد؛ مگر اینکه یک نیروی خارجی که قوی بر روند کنونی بازار غلبه کند و آن را به‌کل تغییر دهد.

با استراتژی ترید معکوس، بیشترین سود را از آن خود کنید

یکی از بهترین و درعین‌حال سخت‌ترین استراتژی‌های ‌معاملاتی، استراتژی ترید معکوس است. این استراتژی روشی مناسب برای استفاده از سیگنال‌های ‌پرایس اکشن می‌باشد. سیگنال‌های ‌پرایس اکشن اغلب برگشت قریب‌الوقوع روند را نشان می‌دهند. این استراتژی در بیشتر مواقع نقاط ورود و خروج دقیقی را در یک بازار با روند صعودی یا نزولی و بازار رنج ارائه می‌دهد و نسبت ریسک به ریوارد نیز در آن منطقی است.

برخی از معامله‌گران این تصور اشتباه را دارند که “سیگنال‌های ‌معکوس” فقط مختص به زمان‌هایی هستند که بازار در خلاف جهت روند خود حرکت می‌کند. درحالی‌که این‌طور نیست؛ روندها به سمت سطوح بازمی‌گردند و آنگاه می‌توانیم به دنبال سیگنال‌های ‌ترید معکوس باشیم که در این سطوح شکل می‌گیرند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.