اهمیت تحلیل SWOT


تحلیل استراتژیک توسعه کارآفرینی در صنایع شیلاتی استان بوشهر با رویکرد ترکیبی SWOT-AHP

هدف در این مقاله بهره­گیری از تفکر کارآفرینانه برای تدوین استراتژی­هایی است که فعالیت­های سنتی شیلاتی در استان بوشهر را به سمت فعالیت­هایی نوآورانه سوق دهد. بر همین اساس، با بکارگیری مدل SWOT ، پس از بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت­ها و تهدیدهای محیطی، استراتژی­هایی برای توسعه کارآفرینی در فعالیت­های شیلاتی پیشنهاد شده است. برای شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت­ها و تهدیدها از مصاحبه با کارشناسان و فعالان شیلاتی استان در کنار مطالعه اسناد و متون مرتبط استفاده شدکه در نهایت پس از غربال­گری فاکتورهای داخلی و خارجی بدست آمده گروه ضعف­های داخلی با وزن نسبی 483/0 مهمترین فاکتور استراتژیک در میان گروه­های SWOT و پس از آن گروه فرصت‏های بیرونی با وزن نسبی 247/0 ، قوت­های درونی با وزن نسبی 176/0 و تهدیدهای بیرونی نیز با 094/0 در رتبه­های بعدی قرار دارند. SWOT علیرغم سادگی، تحلیلی از اهمیت و اولویت­های فاکتورها و همچنین گزینه­های تصمیم بدست آمده را ارائه نمی­دهد. برای حذف این ایراد، تحلیل SWOT در ترکیب با روش AHP جهت اولویت­بندی فاکتورها به بکار گرفته شد. سپس یک مکانیسم مقیاس رتبه­بندی برای ارزیابی رابطه استراتژیک میان فاکتورهای SWOT و توسعه استراتژی های برتر توسعه کارآفرینی بکارگرفته شد. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که مهمترین استراتژی کاربردی برای توسعه کارافرینی در صنعت شیلات استان استرتژی اختصاص یارانه تولید و کمک­های بلاعوض به پدیدآورندگان فکر و خلاقیت با شاخص مطلوبیت 238/0 می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategic analysis of Entrepreneurial Development in Fishery Industries within a SWOT-AHP Approach (A case study in Bushehr province)

The purpose of this paper is to apply entrepreneurial thinking to develop strategies that lead the traditional fisheries activities to innovative and Wealth-generating activities. Therefore, by considering the strengths, weaknesses, opportunities and threats analysis (SWOT), some strategies for entrepreneurial development in fisheries activities are suggested. To identify strengths and weaknesses, opportunities and threats, relevant documents and interviews have been applied. Finally, after screening the internal and external factors, 5 strengths and 6 weaknesses as internal factors and 5 Opportunities and 6 threats as external factors were identified. Despite the simplicity, SWOT model do not report the importance and priority of the factors. To remove this objection, SWOT analysis has been combined with Analytic Hierarchy Process (AHP) to prioritize the strategic factors, by using comparison matrix. Then, a scale rating mechanism was used to assess the strategic relationship between the SWOT factors and provide the best strategies to develop entrepreneurship in the fishery industry in Boushehr province. The results indicate that the most practical strategy to develop entrepreneurship in fisheries is to assign production subsidies and grants for creative and innovative people.

تحلیل استراتژیک

درک نظری آگاهانه از محیطی که سازمان در آن فعالیت می کند، به همراه درک تاثیر متقابل سازمان بر محیط، منجر به بهبود بهره وری سازمانی و اثربخشی همراه با افزایش ظرفیت توسعه سازمان و استفاده هوشمندانه از منابع می شود.
Professor Les Worrall, Wolverhampton Business School

تعاریف تحلیل استراتژیک اغلب متفاوت است، اما معمولا دارای ویژگی های زیر می باشد :

 1. شناسایی و ارزیابی داده های مربوط به تدوین استراتژی.
 2. تعریف محیط خارجی و داخلی به منظور تجزیه و تحلیل آن
 3. طیف وسیعی از روش های تحلیلی است که می تواند در تجزیه و تحلیل استراتژیک به کار گرفته شود.

نمونه هایی از روش های تحلیلی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل استراتژیک عبارتند از:

روش ها و ابزار تحلیلی کلیدی برای تضمین این که ثبات و سطح مناسبی از دقت در تجزیه و تحلیل بکار گرفته شده است می باشند.

هنگام استفاده از روش ها و ابزار تحلیلی بایستی در نظر داشت که :
 ابزار و روش ها بایستی به پاسخگویی به سوالات مورد نیاز سازمان کمک کنند.
 نیاز است که مزایای مورد انتظار استفاده از این ابزار تعریف شده و قابل اجرا باشد. هرچه ابزار و روش ها روشن تر تعریف شوند احتمال موفقیت تجزیه و تحلیل بیشتر خواهد بود.
 بسیاری از ابزارها از داده ها، همکاری با سایر افراد، عملکردها و حتی سازمان ها بهره مند می شوند. باید زمان کافی برای همکاری و اخطارهای قبلی در اختیار باشد تا مردم بتوانند تجزیه و تحلیل های خود را اصلاح کنند.
 استفاده ی درست از ابزارهای تحلیلی ممکن است زمان بر باشد. این موضوع حائز اهمیت است که از آگاهی ذینفعان کلیدی مانند هیئت مدیره، مدیران ارشد و ادارات شرکت اطمینان حاصل شود. در غیر این صورت ممکن است قادر نباشند تعهد لازم را برای تکمیل تجزیه و تحلیل ارائه دهند.
هدف ابزار تحلیلی افزایش تمرکز بر تجزیه و تحلیل و اطمینان از رویکردی متعادل و روشمند است.
تمامی ابزارهای تحلیلی به منظور قیاس فرضیات آینده متکی بر داده های تاریخی و گذشته هستند. محتاط بودن برای تفسیر نتایج تجزیه و تحلیل استراتژیک بسیار حائز اهمیت است. در غیر این صورت ممکن است تجزیه و تحلیل به صورت نامناسبی تحت تاثیر تصورات و یا فشارهای درون سازمانی که به دنبال اعتبار بخشی به یک فرضیه استراتژیک خاص هستند قرار گیرد.

یکی از مهارت های کلیدی یک تحلیلگر استراتژیک این است که بداند کدام ابزار یا تکنیک تحلیلی برای رسیدن به اهداف تجزیه و تحلیل مناسب تر است. در زیر یک مرور کلی از برخی از معمول ترین ابزار که در تجزیه و تحلیل استراتژیک استفاده می شود ارائه می گردد.

– تحلیل SWOT

تحلیل SWOT یک ابزار ساده و در عین حال بسیار مناسب در درک نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهایی که یک کسب و کار در محیط فعالیت خود با آنها درگیر است.
این کار با تعریف هدف از فعالیت های پروژه و یا کسب و کار شروع می شود و شناسایی عوامل داخلی و خارجی برای دستیابی به این هدف مهم است. معمولا نقاط قوت و ضعف در داخل سازمان و فرصت ها و تهدید خارجی است و اغلب در یک ماتریس ۲*۲ و ساده رسم می شود.

نقاط قوت :
• سازمان شما چه کاری را بهتر از دیگران انجام می دهد؟
• امتیاز منحصر بفرد شما در فروش چیست؟
• رقبا و مشتریان کسب و کار شما چه درکی از نقاط قوت شما دارند؟
• مزیت رقابتی سازمان شما چیست؟ فرصت ها :
• چه تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، و یا فن آوری (PEST) در حال وقوع است که می تواند به نفع شما باشد؟
• در حال حاضر شکاف ها و تقاضاهای برآورده نشده در کدام قسمت های بازار قرار دارد؟
• چه نوآوری جدیدی می تواند سازمان شما را به بازار آورد؟

نقاط ضعف :
• سازمان های دیگر چه کاری را بهتر از شما انجام می دهند؟
• چه عناصری در کسب و کار شما کم ارزش یا بی ارزش می باشد؟
• رقبا و مشتریان کسب و کار شما چه درکی از نقاط ضعف شما دارند؟ تهدیدها :
• چه تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و یا فن آوری (PEST) در حال وقوع است که می تواند به ضرر شما باشد؟
• چه موانعی در مقابل شما وجود دارد؟
• رقبای شما چه فعالیت هایی انجام می دهند که میتواند بر سازمان شما تاثیر منفی داشته باشد؟

– تحلیل PEST

یک بررسی اجمالی است از محیط کلانی که سازمان در آن فعالیت می کند و یک ابزار مفید برای درک محیط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و فن آوری که سازمان در آن فعالیت می کند. همچنین از این روش می توان برای ارزیابی رشد بازار سقوط آن استفاده کرد، از جمله موقعیت های بلقوه و جهت گیری های سازمان.
عوامل سیاسی : عبارت است از مقررات دولتی مانند قوانین اشتغال، مقررات زیست محیطی و سیاست های مالیاتی. دیگر عوامل سیاسی محدودیت های تجاری و ثبات سیاسی است.
عوامل اقتصادی : این عوامل بر هزینه سرمایه و قدرت خرید یک سازمان تاثیر می گذارد و شامل رشد اقتصادی، نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز می باشد.
عوامل اجتماعی : این عوامل بر روی نیازهای مشتریان و پتانسیل اندازه بازار برای تولیدات و خدمات سازمان ها تاثیر می گذارد و شامل رشد جمعیت، سن جمعیت و نگرش نسبت به سلامت می باشد.
عوامل فن آوری : این عوامل بر موانع ورود به بازار یا تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری بر روی فن آوری ها، مانند اتوماسیون، مشوق های سرمایه گذاری و نرخ تغییرات تکنولوژیکی تاثیر می گذارد.
عوامل PEST می تواند به عنوان فرصت ها و تهدیدات در تجزیه و تحلیل SWOT استفاده شود. به همین علت بهتر است قبل از تکمیل تحلیل SWOT اقدام به تهیه و تدوین تحلیل PEST نمود.

– تحلیل ۵ نیروی پورتر (Porter’s five forces analysis)

نیروهای پنج گانه پورتر تجزیه و تحلیل موقعیت رقابتی، در سال ۱۹۷۹ توسط مایکل پورتر از مدرسه بازرگانی هاروارد به عنوان یک چارچوب ساده برای ارزیابی قدرت رقابتی و موقعیت یک سازمان در کسب و کار توسعه داده شد.
این نظریه بر این مفهوم استوار است که پنج نیروی تعیین کنندۀ شدت رقابت و جذابیت در یک بازار وجود دارد. نیروهای پنج گانه پورتر در شناسایی قدرت نهفته وضعیت کسب و کار کمک می کند. این ابزار هم در درک موقعیت رقابتی فعلی و هم توانایی جایگاهی که سازمان ممکن است به سمت آن حرکت کند بسیار کاربردی است.
تحلیل گران استراتژیک غالبا از تحلیل ۵ نیروی پورتر برای درک اینکه چه محصولات یا خدماتی پتانسیل سودآوری دارد استفاده می کنند. با درک اینکه قدرت های پنهان در کجا قرار دارند نظریه می تواند به شناسایی نقاط قوت، بهبود ضعف ها و اجتناب از خطاها منجر شود.
۵ نیرو عبارتست از :
۱- قدرت تامین کننده : یک ارزیابی از اینکه چطور تامین کننده گان به آسانی موجب بالا رفتن قیمت ها می شوند. این مسئله به عوامل زیر بستگی دارد :
 تعداد تامین کننده گان قطعات یا مواد ضروری
 انحصاری بودن محصول یا خدمات تامین کننده
 قدرت و بزرگی شرکت تامین کننده
 هزینه تعویض یک تامین کننده با تامین کننده دیگر
۲- قدرت خریدار : یک ارزیابی از اینکه چطور خریداران به آسانی موجب کاهش قیمت ها می شوند. این مسئله به عوامل زیر بستگی دارد :
 تعداد خریداران در بازار
 اهمیتی که سازمان برای هر یک از خریداران دارد
 هزینه ای که خریدار بابت تعویض یک تامین کننده با تامین کننده دیگر متحمل می شود
۳- رقابت رقابتی : موضوع تعیین کننده تعداد و قابلیت های رقبا در بازار است. بعضی از رقبا با محصولات و خدمات نامشخص جذابیت بازار را کاهش می دهند.
۴- تهدید جایگزینی : که در آن محصولات جایگزین در بازار موجود است و احتمال دارد به دلیل افزایش قیمت مشتری محصولات دیگر بازار را با محصولات شما جایگزین کند. این مسئله علاوه بر کاهش قدرت تامین کننده باعث کاستن از جذابیت بازار می شود.
۵- تهدید تازه واردها : بازارهای سودآور باعث جذب تازه واردها می شود، مگر در مواردی که قوانین و موانع سختی برای ورود به آن بازار وجود داشته باشد. برای مثال ثبت اختراعات، سرمایه مورد نیاز یا قوانین حکومتی و… پس از آن سودآوری تا نرخ رقابتی کاهش خواهد یافت.

– تحلیل چهارگوشه (four corner’s analysis)

تحلیل چهارگوشه که طراحی و توسعه آن توسط مایکل پورتر صورت گرفته، ابزاری مناسب جهت تحلیل رقباست و همواره تاکید می کند که هدف از تجزیه و تحلیل ایجاد بینش نسبت به آینده است.
این مدل میتواند در موارد زیر استفاده شود :

 • ایجاد یک پروفایل تغییرات احتمالی استراتژی که یک رقیب می تواند بکار ببرد و اینکه چگونه آنها می توانند موفق باشند.
 • مشخص کردن پاسخ احتمالی رقبا در مقابل تحرکات استراتژیک رقبای دیگر
 • مشخص کردن عکس العمل احتمالی رقبا در مقابل تغییرات صنعت و محیط که ممکن است رخ دهد.

چهار گوشه اشاره به چهار جزء تشخیصی دارد که برای تحلیل رقبا ضروری است. اهداف آینده، استراتژی فعلی، فرضیات و قابلیت ها

اکثر سازمان ها تحلیل SWOT انجام داده و درکی از استراتژی رقبای خود دارند. اما، عوامل انگیزشی در حالی که به طور کلی از محرک های اصلی رفتار رقابتی هستند اغلب نادیده گرفته می شوند .
درک چهار مؤلفه زیر می تواند در پیش بینی پاسخ رقیب به یک وضعیت کمک کند.
انگیزه- جهت دهنده ها : تحلیل اهداف رقبا کمک میکند به درک اینکه آیا رقبا از عملکرد و جایگاه بازار خود راضی هستند یا نه؟ و همچنین به پیش بینی عکس العمل احتمالی آن ها در برابر نیروهای خارجی و اینکه چقدر احتمال دارد آن ها استراتژی خود را تغییر دهند کمک می کند.
انگیزه- مفروضات مدیریت : برداشت و فرضیاتی که رقبا در رابطه با خودشان، صنعت و رقبا دارند می تواند تصمیمات استراتژیک آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. تحلیل این فرضیات میتواند در شناسایی تمایلات و خلاءهای فعالیتشان کمک کند.
فعالیت- استراتژی : استراتژی شرکت مشخص می کند که یک رقیب چگونه در بازار رقابت می کند. اما ممکن است تفاوتی بین استراتژی در نظر گرفته شده ( استراتژی که در گزارش سالانه، مصاحبه ها و محافل عمومی مطرح می شود) و استراتژی محقق شده ( استراتژی که شرکت عملا دنبال می کند مثل ادغام ها یا چگونگی هزینه کردن سرمایه و یا توسعه محصول جدید) باشد.
در جایی که استراتژی فعلی بازدهی مناسبی دارد و نتایج رضایت بخش است، منطقی است که فرض کنیم سازمان با همان شیوه فعلی به رقابت در بازار ادامه دهد.
فعالیت- قابلیت ها : جهت دهنده ها، مفروضات و استراتژی یک سازمان، ماهیت، احتمال و زمان بندی اقدامات آن سازمان را مشخص خواهد کرد. با این وجود قابلیت های یک سازمان مشخص خواهد کرد که سازمان شروع کننده خواهد بود یا پاسخگوی نیروهای خارجی.

– تحلیل زنجیره ارزش (value chain analysis)

قبل از تصمیم گیری استراتژیک مهم است که درک کنید چه اقداماتی موجب ارزش آفرینی برای مشتریان می شود. یک راه برای این کار انجام تحلیل زنجیره ارزش می باشد.
تحلیل زنجیره ارزش بر پایه این اصل استوار است که سازمان ها بوجود آمده اند تا برای مشتریان ارزش آفرینی کنند. در این تحلیل فعالیت ها به قسمت های مختلفی تقسیم شده که هر کدام ایجاد ارزش می کند. سازمان می تواند با بررسی و شناسایی هر کدام از فعالیت ها ارزیابی موثری از قابلیت های سازمانی خود داشته باشند. هر فعالیت ارزش آفرین امتیازی برای مزیت رقابتی می باشد.
سه مرحله برای انجام تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش عبارتند از :
۱- جدا سازی فعالیت های سازمان به فعالیت های اصلی و پشتیبانی
فعالیت های اصلی فعالیت هایی هستند که بصورت فیزیکی منجر به تولید محصول می شوند، مانند عرضه محصول در بازار، تحویل محصول به مشتری و خدمات پس از فروش. فعالیت های پشتیبانی فعالیت هایی هستند که موجب تسهیل اجرای فعالیت های اصلی می شوند.
۲- اختصاص هزینه برای هر فعالیت
اطلاعات هزینه فعالیت ها بینش با ارزشی در خصوص قابلیت های داخلی سازمان به مدیران می دهد.

۳- شناسایی فعالیت های که برای رضایتمندی مشتریان بحرانی و موفقیت در بازار حیاتی است
سه مورد مهم در ارزیابی نقش هر یک از فعالیت در زنجیره ارزش وجود دارد :
– ماموریت سازمان : که انتخاب فعالیت هایی که سازمان متعهد به انجام آن هاست را تحت تاثیر قرار می دهد.
– نوع صنعت : ماهیت صنعت بر اهمیت نسبی فعالیت ها تاثیر می گذارد.
– سیستم ارزشی : که شامل زنجیره ارزش از شرکای بالادستی و پایین دستی و از مرحله تولید محصول تا مشتری نهایی است.
تحلیل زنجیره ارزش یک تکنیک جامع جهت تحلیل منابع سازمان برای مزیت رقابتی می باشد.

– اسکن هشدار دهنده (early warning scans)

هدف از سیستم هشدار دهنده استراتژیک شناسایی یا پیش بینی رویدادهای مهم استراتژیک در زودترین زمان ممکن است. این سیستم اغلب برای شناسایی اولین چشم انداز حمله یک رقیب یا برای ارزیابی احتمال به وقوع پیوستن یک سناریو استفاده می شود.
هفت مولفه های کلیدی از یک سیستم هشدار دهنده عبارتند از :
۱- تعریف بازار : یک تعریف واضح و مشخص از عرصه بازار است، برای مثال اینکه آیا منطقه یک ناحیه جغرافیایی، بازار یا نشان تجاری خاص است؟
۲- سیستم های باز : توانایی بدست آوردن طیف گسترده ای از اطلاعات در مورد رقبا است.
۳- فیلتر کردن : اطلاعات جمع آوری شده نیازمند تصفیه بر اساس اهمیت می باشد. تفسیر کارشناس به منظور شناسایی وقایع خاص که نشان از حرکات یا تغییرات استراتژیک باشد مورد نیاز است.
۴- هوش پیش بینی : با استفاده از دانش نیروهای جهت دهنده، می توان تمایل و جهت حرکت رقبا را پیش بینی کرد. یک روش این است که سناریو محتمل را تهیه و فعالانه به دنبال نشانه هایی برای تائید سناریو باشید. پیش بینی نیازمند است تا در مورد احتمال بوقوع پیوستن و تاثیرات بلقوه آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
۵- هوش برقراری ارتباط : اطمینان از اینکه افراد مناسب در یک سازمان به طور منظم در جریان خلاصه سیگنال های کلیدی قرار می گیرند.
۶- برنامه ریزی احتمالی : به وقایعی که پتانسیل تاثیر زیادی دارند یا احتمال وقوع آنها زیاد است، می توان یک طرح احتمالی اختصاص داد، برای مثال، یک تغییر استراتژی و یا فعالیت های تعدیل کننده.
۷- یک روند دوره ای : فرآیند نقد و بررسی اطلاعات سیگنال های هشدار هیچ وقت نباید متوقف شود. با تاکید بر تهدیدات و فرصت های جدید، فرآیند باید انعطاف پذیر کافی برای برخورد با تحولات کوتاه مدت غیر منتظره را داشته باشد.

– بازی جنگ (war gaming)

بازی های جنگ یک روش مفید برای شناسایی نقاط آسیب پذیر رقبا و فرضیات گمراه کننده در رابطه با استراتژی آن ها ست. شبیه سازی سناریوهای رقابتی برای کشف پیامدهای تغییرات استراتژیک در یک محیط بدون ریسک استفاده می شود. همچنین برای تشویق راههای جدید فکر کردن درباره رقبا. بخصوص بازی جنگ اغلب استفاده می شود برای رویارویی با تصمیمات حیاتی استراتژیک.
یک بازی جنگ در کسب و کار دارای مشخصات زیر است :
۱- یک جای دور از محل
۲- مدیران ارشد نشان دهنده یک ترکیب از شرکاء با تغییرات دپارتمانی
۳- مدت زمان دو تا سه روز کامل
۴- ۴ تیم ۴ تا ۸ نفره یا بیشتر و هر تیم نشان دهنده یکی از رقبا یا حامیان آن ها باشد.
۵- زمان آماده سازی هر تیم یک پرونده شرکت دریافت و به عنوان نماینده نقاط ضعف و قوت آن را تشریح می کند و بایستی دارای ویژگی های زیر باشد.
– ساختاری که در آن بازی ها شامل چندین “حرکت” و یا دوره های تصمیم گیری باشد. هر حرکت شامل یک مقدار ثابت و از پیش تعیین شده زمان، اعم از چند ماه تا چند سال می باشد. در مدت زمان هر حرکت تیم ها تصمیمات استراتژیک گرفته و آن ها را انجام می دهند. پس از هر حرکت تیم ها موقعیت خود را نسبت به دیگر تیم ها ارزیابی می کنند.
– یک تیم کنترل کننده که به عنوان هیئت مدیره فعالیت می کنند اطمینان حاصل می کنند که برنامه های استراتژیک قابل پذیرش و قانونی باشد. آن ها همچنین پس از دریافت اطلاعات، شایستگی استراتژی شرکت کننده گان را بررسی می کنند.

ماتریس SWOT چیست؟

ماتریس SWOT یا مدل خط و مشی هاروارد، ابزار تحلیلی بسیار کارآمدی است که برای شناسایی محیط بیرونی و درونی سازمان به کار برده می شود. از این ماتریس در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی به منظور شناخت محیط سازمان استفاده می شود.

ماتریس SWOT از حروف ابتدای مفاهیم قوت (Strength)، ضعف (Weakness)، اهمیت تحلیل SWOT فرصت (Opportunity) و تهدید (Threat) تشکیل شده است. در این ماتریس مفاهیم قوت و ضعف به محیط درون سازمان و فرصت و تهدید به محیط بیرون سازمان مربوط می شود.

برای انجام تحلیل سازمان خود به وسیله ماتریس SWOT گام های زیر را طی کنید:
قدم اول: شناسایی عوامل داخلی و خارجی

برای تهیه ماتریس SWOT ابتدا باید عوامل داخلی و خارجی که بر سازمان موثر هستند را شناسایی کنید. پس از اینکه تمامی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها مشخص شد، ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و ارزیابی عوامل خارجی (EFE) تشکیل می‌شود. تمامی نقاط ضعف و قوت که مربوط به محیط داخل سازمان است در ماتریس IFE و فرصتها و تهدیدات محیط خارجی در ماتریس EFE تجزیه و تحلیل می شوند و پس از آن وارد ماتریس QSPM شده و نمره دهی می شوند.

قدم دوم: تعیین وزن عوامل داخلی و خارجی

عوامل خارجی و داخلی را باید شناخته و آنها را براساس نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها دسته بندی کنیم. سپس میزان اهمیت هر یک از آنها را مشخص کنیم. می توانیم از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی کمک بگیریم و سلسله مراتب وزن هر یک از شاخص های عوامل داخلی و خارجی را مشخص کنیم. خروجی تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، میزان اهمیت هر شاخص تصمیم گیری استراتژیک را نشان می دهد.

قدم سوم: ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی

برای این کار ابتدا عواملی را که تهیه کرده ایم، نوشته و به هر کدام بر اساس اهمیت، ضریبی از عدد صفر (بدون اهمیت) تا یک (بسیار مهم) اختصاص می دهیم. توجه داشته باشید جمع ضرایب نباید از عدد یک بیشتر شود. سپس به هر کدام از این عوامل از شماره 1 تا 4 نمره می دهیم. که نمره 1 نشان دهنده ضعف اساسی، نمره 2 ضعف کم، نمره 3 بیانگر نقطه قوت و نمره 4 نیز نشان دهنده قوت بسیار بالا در عامل می باشد. سپس ضریب هر عامل را در نمره آن ضرب کرده تا نمره نهایی سازمان به دست بیاید.

قدم چهارم: طراحی ماتریس SWOT

عواملی چون قدرت، ضعف، فرصت و تهدید در ماتریس SWOT شناسایی شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. در ماتریسSWOT هریک از این عوامل را لیست کرده و آنها را در سلول های مربوط به خودشان وارد کنید. بنابراین همواره این ماتریس چهار نوع استراتژی WO، WT، ST و SO به شما می دهد.

ماتریس SWOT چیست؟ (هرآنچه باید درباره‌ی آن بدانید)

SWOT مخفف عبارات Strengths ،Weaknesses ،Opportunities و Threats به‌معنای نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهاست؛ به‌ همین دلیل ماتریس SWOT راهی برای ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای نهاد موردنظر محسوب می‌شود. در حالت کلی، جدول SWOT در رابطه با محصولات، تیم‌ها، سازمان‌ها، رهبران تیم یا نهادهای دیگر کاربرد دارد؛ روش SWOT در بسیاری از محیط‌های تجاری برای درک بهتر نحوه برنامه‌ریزی برای آینده نهاد مربوط استفاده می‌شود.

در ادامه جزئیات بیشتری را در رابطه با ماتریس SWOT بیان می‌کنیم، دلایل استفاده از ماتریس سوات را شرح می‌دهیم و نحوه بررسی ماتریس سوات را در قالب مثال‌های ملموسی تشریح خواهیم کرد.

جدیدترین فرصت‌های شغلی شرکت‌های معتبر را در صفحه آگهی استخدام ببینید.

ماتریس SWOT چیست؟

ماتریس SWOT چیست؟

ماتریس SWOT ابزاری است که هم به‌صورت شخصی و هم در محل کار می‌توانید برای ارزیابی و تصمیم‌گیری درمورد موضوعات مدنظر از آن استفاده کنید؛ در بررسی عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار روی موضوع موردنظر بررسی می‌شوند.

فاکتورهای داخلی در جدول SWOT عوامل منفی (نقاط ضعف) یا مثبتی (نقاط قوت) هستند که در سازمانتان وجود دارند و می‌توانند به‌نوعی تغییر پیدا کنند یا تحت‌تأثیر قرار بگیرند. از سوی دیگر، فاکتورهای خارجی عوامل منفی (تهدیدها) یا مثبتی (فرصت‌ها) هستند که خارج از حیطه پوششی موضوع ارزیابی‌شده قرار دارند و لزوما نمی‌توانند توسط شما یا سازمانتان تغییر کنند یا تحت‌تأثیر قرار بگیرند. در ادامه به هریک از این جنبه‌های جدول SWOT نگاه دقیق‌تری می‌اندازیم.

نقاط قوت

در ماتریس SWOT بررسی نقاط قوت موضوع موردنظرتان باید ویژگی‌های داخلی یا به‌عبارتی ابعاد مثبت سازمان، فرد، محصول یا نهادی که ارزیابی می‌کنید را شامل شود. برخی از مواردی که در جدول SWOT ممکن است برای درک نقاط قوت موضوع از خودتان بپرسید، عبارت‌اند از:

 • خصوصیات مثبتتان کدام‌اند؟
 • چه دستاوردهایی به دست آورده‌اید؟
 • چه ‌چیزی در رسیدن به اهدافتان به شما کمک می‌کند؟
 • چه منابعی در اختیار دارید؟
 • چه تخصصی دارید؟
 • چه ‌چیزی شما را از دیگران متمایز می‌کند؟

نقاط ضعف

بررسی نقاط ضعف درماتریس SWOT مربوط تمام زمینه‌های داخلی را شامل می‌شود که در رابطه با موضوع موردارزیابی به بهبود نیاز دارند یا آسیب‌پذیر هستند. برخی از مواردی که ممکن است برای درک این نقاط ضعف در ماتریس سوات از خودتان بپرسید، عبارت‌اند از:

 • از بُعد داخلی، چه ‌چیزی دستیابی به اهدافتان را دشوار می‌کند؟
 • فکر می‌کنید که چه ابعادی در رابطه با موضوع موردنظرتان به بهبود نیاز دارند؟
 • از نظر منابع، تکنولوژی، مخاطب و غیره چه‌ چیزهایی کم دارید؟
 • برای پیشروی در راستای اهداف بلندمدتتان به چه مواردی نیاز دارید؟

فرصت‌ها

بخش فرصت‌ها در ماتریس‌ SWOT، موضوع موردنظرتان تمام فرصت‌های خارجی مرتبط با آن را شامل می‌شود. برخی از مواردی که ممکن است برای درک بهتر فرصت‌های خارجی در جدول SWOT از خودتان بپرسید، عبارت‌اند از:

 • کدام محصولات، خدمات یا اطلاعات در بین مخاطبانتان محبوب هستند؟
 • آیا منابع خارجی‌ای وجود دارد که برای رسیدن به اهدافتان بتوانید از آنها استفاده کنید؟
 • آیا می‌توانید از ترندهای بازار و شرایط اقتصادی کنونی بهره‌مند شوید؟
 • آیا می‌دانید چه نوعی از تکنولوژی در آینده نزدیک محبوب خواهد شد؟
 • سهام‌داران چه دیدگاهی در رابطه با برند، محصول یا خدماتتان دارند؟

تهدیدها

بخش تهدیدات در ماتریس SWOT ، تمامی تهدیدهای خارجی را شامل می‌شود که می‌تواند روی موضوع موردنظرتان تأثیری منفی بگذارد. برخی از مورادی که ممکن است برای درک بهتر تهدیدهای این موضوع در ماتریس سوات از خودتان بپرسید، عبارت‌اند از:

 • آیا انتظار دارید شرایط بازار هدفتان بد یا آشفته شود؟
 • آیا مخاطبان دیگر علاقه‌ای به برند، محصول یا خدماتتان ندارند؟
 • آیا رقبایتان برتری خاصی نسبت به شما دارند؟
 • دیدگاه مخاطبان، صنعت یا بازار هدف به کسب‌وکارتان چگونه است؟
 • چه ‌چیزی می‌تواند کسب‌وکارتان را در معرض خطر قرار دهد؟
 • آیا رقبای جدید بالقوه‌ای را در حوزه فعالیت خود می‌بینید؟

چرا باید از جدول SWOT استفاده کنیم؟

چرا باید از تحلیل ماتریس SWOT استفاده کنیم

پس از این که متوجه شدید ماتریس‌ SWOT چیست به دلیل اهمیت آن خواهیم پرداخت. بررسی SWOT برای به‌دست‌آوردن اطلاعات بیشتری درمورد تمام جنبه‌های یک مسئله، تیم، فرد یا نهادهای دیگر به کار گرفته می‌شود. این ارزیابی‌ها در بسیاری از کسب‌وکارها، به‌طور تقریبی در هر صنعتی و همچنین برای اهداف شخصی در راستای ارزیابی میزان پیشرفت افراد، جهت تحقق اهدافشان، استفاده می‌شود. در واقع، افراد از جدول SWOT استفاده می‌کنند تا پیش از تعیین هرگونه اهداف تیمی یا سازمانی مطمئن شوند که برای رسیدن به نقاط عطف معینی از اهداف خود به‌درستی کار می‌کنند. به‌طور کلی، این نوع اهمیت تحلیل SWOT ارزیابی‌ها از روش SWOT را می‌توان در شرایط مختلفی استفاده کرد. در ادامه چند مثال را ارائه می‌دهیم که استفاده از ماتریس SWOT در آنها می‌تواند نتایج مفیدی را به ‌دنبال داشته باشد:

 • هنگام تصمیم‌گیری درمورد استخدام کارکنان جدید؛
 • هنگام طراحی محصول جدید؛
 • هنگام بررسی عملکرد تیم یا گروه؛
 • هنگام بررسی عملکرد یک فرد؛
 • هنگام ارزیابی مخاطبان یا بازار هدف؛
 • هنگام بررسی محصولی برای بهبود؛
 • هنگام بررسی فرآیندهای اهمیت تحلیل SWOT اهمیت تحلیل SWOT ناکارآمد؛
 • هنگام تصمیم گیری برای تعیین حوزه موردنظر جهت متمرکزکردن منابع یا چگونگی آن؛
 • هنگام تعیین اثربخشی شخصی خود در یک جایگاه شغلی؛
 • هنگام تعیین نقاط قوت خود برای جایگاه شغلی جدید.

نحوه انجام‌دادن تجزیه‌وتحلیل ماتریس SWOT

در حالت کلی، روش‌های مختلفی برای انجام‌دادن ماتریس سوات وجود دارند. در ادامه چند گام اساسی را برای انجام‌دادن این روش بیان می‌کنیم:

۱. موضوعی را که قصد دارید بررسی کنید،‌ به‌طور صریح مشخص کنید

موضوع موردنظرتان می‌تواند یکی از مواردی همچون بررسی میزان پیشرفت در راستای تحقق هدفی خاص، ارزیابی عملکرد کار تیمی یا کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با بازار هدف یا محصولی خاص باشد؛ برای کسب نتایج بهتر، در ابتدا موضوع موردنظرتان را برای بررسی به‌روشنی مشخص کنید. در حقیقت،‌ انجام‌دادن این کار به شما کمک می‌کند تا بینش واضح‌تری در رابطه با موضوع داشته باشید و در نتیجه، ارزیابی کلی بهتری خواهید داشت. در ادامه مثال‌هایی را برای بررسی توسط روش SWOT ارائه کرده‌ایم:

 • بررسی عملکرد ماه ژانویه تیم فروش داخلی؛
 • بررسی میزان آمادگی خود برای به‌دست‌آوردن نقش دستیار اجرایی؛
 • ارزیابی استراتژی بازاریابی شبکه‌های اجتماعی.

۲. چارچوب جدول SWOT را ترسیم کنید

برای نوشتن ماتریس SWOT، مربع بزرگی را ایجاد کنید و آن را به ۴ بخش مربعی کوچک‌تر تقسیم کنید. در مربع بالا و سمت راست، نقاط قوت را ثبت خواهید کرد و در مربع بالا و سمت چپ نقاط ضعف موضوع موردنظرتان را ثبت خواهید کرد؛ همچنین در مربع پایین و سمت راست، فرصت‌ها را یادداشت می‌کنید و در مربع پایین و سمت چپ نیز تهدیدات موجود را فهرست خواهید کرد.

همچنین اگر موضوع موردنظرتان شخصی است و می‌خواهید ماتریس سوات را انجام دهید، در صورت تمایل می‌توانید چارچوب مربوط را در دفترچه یادداشتی ترسیم یا آن را در داکیومنت یا فایل اکسلی به‌صورت آنلاین ترسیم کنید؛ همچنین اگر ماتریس SWOT را برای پیشبرد اهداف تیمی انجام می‌دهید، ترسیم کار روی تخته سفید یا قراردادن آن در دسترس همه کارکنان می‌تواند ایده کمک‌کننده‌ای برای شرکت‌کردن همه آنان در جدول SWOT باشد؛ البته اگر فکر می‌کنید که ترسیم این چارچوب روی داکیومنت یا دفترچه یادداشت ساده‌تر است، می‌توانید از این کار صرف‌نظر کنید.

۱. برای کار روی هر بخش زمان بگذارید

برای کارکردن روی تمامی نقاط قوت و ضعف‌های داخلی و همچنین فرصت‌ها و تهدیدهای خارجی، باید به‌اندازه کافی به بررسی هر بخش زمانی را اختصاص دهید؛ بنابراین اگر انجام‌دادن این کار را با تیمتان تمرین کنید، همه اعضای تیم می‌توانند در ارزیابی و بررسی حوزه‌ها شرکت کنند و در نهایت، به نتایج مفیدی دست پیدا می‌کنید؛ به‌عبارتی، انجام‌دادن این کار موجب می‌شود تا دیدگاه‌های مختلفی در اختیارتان قرار بگیرد و در نتیجه می‌توانید به درک جامع‌تری در رابطه با ماتریس سوات موضوع موردنظرتان برسید.

۲. نتیجه را ترسیم کنید و اقدامات اصلی را انجام دهید

پس از اتمام ترسیم جدول ماتریس SWOT، وقت بگذارید تا متوجه شوید که چگونه اطلاعات ثبت‌شده می‌توانند در روند بررسیتان کمک‌کننده باشند؛ به‌عنوان مثال، اگر در حال ترسیم جدول SWOT در رابطه با یکی از متقاضیان شغلی شرکتتان هستید، پس از اتمام کار، آیا او را فرد مناسبی برای فرصت شغلی موردنظرتان می‌بینید؟ آیا ویژگی‌های مثبت او می‌تواند مهارت‌های موردنیاز کسب‌وکارتان را برآورده کند؟ آیا می‌توان نقاط ضعف یا تهدیدات وی را برطرف کرد؟

پس از کامل‌کردن ماتریس SWOT، بازبینی آن پس از گذشت مدت‌زمان مشخصی می‌تواند بسیار مفید باشد؛ به‌عنوان مثال، اگر جدول SWOT شما، در رابطه با موضوعی که در تلاش برای بهبود آنها اهمیت تحلیل SWOT و دستیابی به ارتقاء شغلی هستید، نقاط ضعف خاصی را نشان می‌دهد، ممکن است پس از کار روی حوزه‌های ضعفتان بتوانید جدول سوات خود را بازبینی کنید و به‌دنبال بهبود سایر کمبودهای خودتان باشید. در واقع، انجام‌دادن این کار کمک می‌کند تا درک بهتری از روند تغییر کار خود پس از تلاش برای رسیدن به اهداف موردنظرتان داشته باشید. پس از این که دریافتید ماتریس‌ SWOT چیست و چه اهمیتی دارد در ادامه مطلب یک نمونه ماتریس‌ SWOT را بررسی خواهیم کرد.

مثالی از ماتریس SWOT

مثالی از تحلیل ماتریس SWOT

در این قسمت مثالی را از یک جدول ماتریس SWOT برای یکی از مثال‌های ابتدای مقاله تشریح می‌کنیم. توجه داشته باشید که ما برای هریک از بخش‌ها فقط ۳ مورد را ذکر می‌کنیم؛ باوجود این، در صورت نیاز خودتان می‌توانید موارد و اطلاعات دیگری را هم به هریک از بخش‌های جدول SWOT اضافه کنید.

ماتریس SWOT: استراتژی بازاریابی رسانه‌های اجتماعی

نقاط قوت:

 • راه ‌و ‌روش خرید جدید، سرعت تولید را افزایش می‌دهد؛ امکان همکاری بین اعضا را آسان‌تر می‌کند؛
 • نقاط قوت مربوط به اعضای متنوع تیم، زمینه‌های تخصصی فراوانی را برایمان فراهم می‌کند.

نقاط ضعف:

 • بسیاری از افراد مسئولیت‌های مشابهی دارند یا وظایفشان با همدیگر هم‌پوشانی دارد؛
 • اهداف تیمی مختلفی مدنظر قرار داده می‌شود؛
 • انجام‌دادن تحقیقات درمورد بازار هدف دشوار است.

فرصت‌ها:

 • بررسی بلادرنگ پلتفرم، امکان تغییر سریع استراتژی را فراهم می‌کند؛
 • مخاطبان به محتوای ویدئویی علاقه‌مند هستند؛
 • ترندهای بازار هدف نشان‌دهنده محبوبیت یک سری پلتفرم‌های خاص نسبت به پلتفرم‌های دیگر هستند.

تهدیدها:

 • رقیب اصلی از آگاهی برند بهتری برخوردار است؛
 • محصولات مشابه دیگری هم در بازار عرضه می‌شود؛
 • توجه مخاطب به برند به‌طور فزاینده‌ای کوتاه‌مدت است.

جمع‌بندی

به‌طور کلی در پاسخ به سوال ماتریس‌ SWOT چیست باید بگوییم که روش SWOT می‌تواند برای ارزیابی موضوعاتی خاص مفید باشد؛ همچنین جدول SWOT کمک می‌کند تا نسبت به موضوعات مدنظرتان درک بهتری به ‌دست آورید یا اینکه در نتیجه بررسی جدولتان، به موارد عملیاتی مفیدی برسید؛ به‌عنوان مثال در روش SWOT، ممکن است در بخش نقاط ضعف مواردی را ببینید که به‌راحتی بهبود می‌یابند؛ در نتیجه، در راستای رفع این نقاط ضعف خود در ماتریس سوات اهداف شخصی یا تیمی‌ای را در نظر می‌گیرید تا با دستیابی به آنها ضعف‌های خود یا تیمتان را برطرف کنید.

با ساختن یک رزومه حرفه‌ای، برای استخدام در بهترین فرصت‌های شغلی اقدام کنید.

روش تحلیل SWOT چیست و چرا متخصصان برنامه‌ریزی باید در مورد آن اطلاع داشته باشند؟

روش SWOT که با نام تحلیل سوات هم شناخته می‌شود یکی از ابزارهای برنامه‌ریزی استراتژیک است که برای ارزیابی وضعیت داخلی و خارجی یک سازمان استفاده می‌شود. این واژه اختصار کلمات قوی (Strength)، ضعف (Weakness)، فرصت (Opportunity) و تهدید(Threat) است. از این روش علاوه بر برنامه‌ریزی راهبردی به‌طور کلی در تحلیل وضعیت سازمان‌ها استفاده می‌شود. در واقع این تحلیل را باید ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی درونی سازمان بدانیم، پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین‌طور بازاریابی است. این تحلیل را علاوه بر SWOT در برخی متون به صورت TOWS نیز آورده‌اند.

روش تحلیل SWOT چیست و چرا متخصصان برنامه‌ریزی باید در مورد آن اطلاع داشته باشند؟

تاریخچه کوتاهی در ارتباط با SWOT

این تکنیک اولین بار در سیستم‌های نظامی و در مدیریت صنعتی و کارخانه‌ها به کار برده می‌شد و کم‌کم از سال 1990 وارد سیستم‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی شد. مهم‌ترین ویژگی سوآت این است که می‌توان بدون نیاز به تحلیل‌های کمی و محاسبات ریاضیاتی به تحلیل داده‌ها و تدوین راهبرد پرداخت درحالیکه سایر روش‌ها و تحلیل‌ها نیاز به آمار و اطلاعات کمی و همچنین فرمول‌های پیچیده ریاضی دارند. این تکنیک به سادگی و با استفاده از روش‌های کیفی امکان استفاده از یافته‌ها و اطلاعات را فراهم می‌سازد.

برنامه‌ریزی راهبردی

در برنامه‌ریزی راهبردی، به ترتیب چشم‌انداز، رسالت، اهداف، راهبردها، عناوین برنامه‌ها و فعالیت‌ها برای سازمان یا تشکل مورد نظر تعریف می‌گردد. چشم‌انداز و رسالت بر مبنای نظر بالاترین مرجع تصمیم‌گیر (که می‌توان اساسنامه مصوب مجمع عمومی در نظر گرفت) تعیین می‌شود. اهداف نیز بر اساس رسالت تعیین شده مشخص می‌شود. در واقع رسالت یا مأموریت، وظایف کلی و دور نمای فعالیت‌های تشکل را مشخص می‌کند و اهداف، مسیرهای رسیدن به این رسالت می‌باشد. برای تعیین راهبردها، ابتدا نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها با نگاهی به فضای داخلی و عوامل بیرونی بررسی می‌شود که بر مبنای آن و با استفاده از ماتریس SWOT، راهبردها استخراج می‌شود:

هر راهبرد در زیر مجموعه یکی از اهداف، روش رسیدن به هدف را مشخص می‌سازد. شناسایی ذی‌نفع‌های درونی و بیرونی نیز به شناسایی عوامل کمک می‌نماید. پس از آن برای رسیدن به هر راهبرد، برنامه‌هایی مشخص می‌شود که لازم است زمانبندی و بودجه‌گذاری آن‌ها نیز انجام شود.

راهبرد اس او (SO)(راهبرد تهاجمی-حداکثر، حداکثر)

این راهبرد مربوط به وضعیت داخلی سازمان است و نقاط مثبت (توان و نقاط قوت) آن را ارزیابی می‌کند.

این راهبرد می‌تواند یک حالت هم‌افزایی در سازمان ایجاد کند. هر شرکتی مایل است در این موقعیت قرار داشته باشد تا بتواند با بهره‌گیری از توانمندی‌ها، استفاده از فرصت‌ها را به حداکثر برساند. (گردهمایی‌ها و ارائه تجارب موفق، همچنین طراحی دوره‌های آموزشی مانند مدیریت دانش، سازمان‌های یادگیرنده و غیره می‌تواند در این زمینه سودمند باشد)

راهبرد WO (راهبرد انطباقی-حداقل،حداکثر)

این راهبرد مربوط به وضعیت داخلی سازمان است و نقاط منفی (ضعفهای) آن را ارزیابی می‌کند. هدف دومین راهبرد، کاهش نقاط ضعف و افزایش فرصت‌هاست. گاه شرکت‌ها به دلیل برخورداری از ضعف‌های اساسی، امکان استفاده از فرصت‌های به دست آمده را ندارند، لذا طراحی دوره‌های آموزشی به منظور از بین بردن نقاط ضعف می‌تواند شرکت را در استفاده از فرصت‌ها توانمند کند.

راهبرد ST (راهبرد اقتضایی-حداکثر،حداقل)

این راهبرد مربوط اهمیت تحلیل SWOT به وضعیت خارجی سازمان است و نقاط مثبت (فرصتهای) آن را در ارتباط با بیرون ارزیابی می‌کند. این راهبرد براساس توانمندی شرکت در مقابل تهدیدات بنا شده‌است و هدف آن افزایش توانمندی‌های موجود و کاهش تهدیدات با طراحی دوره‌های آموزشی است.

راهبرد WT (راهبرد دفاعی-حداقل،حداقل)

این راهبرد مربوط به وضعیت خارجی سازمان است و نقاط منفی (تهدیدات پیش روی) آن را در ارتباط با بیرون ارزیابی می‌کند. هدف این راهبرد، کاهش تهدیدها تا حد امکان است. شرکتی که در معرض ورشکستگی قرار دارد می‌تواند با برگزاری دوره‌هایی مانند مدیریت راهبردی و … از راهبردهای گوناگونی مانند انحلال، ادغام و تلاش برای بقا استفاده کند. به منظور درک بهتر این روش، مثال زیر ارائه می‌شود. در این کار-فهرست) به تفکیک نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات یک شرکت سوالاتی مطرح شده‌است:

1. نقاط قوت بالقوه

 • قابلیت تولید
 • مهارت‌های بازاریابی خوب
 • مهارت‌های مربوط به تحقیق و توسعه
 • قابلیت و توانایی سیستم‌های اطلاعاتی
 • منابع انسانی
 • نام معروف و خوش‌نامی
 • ساختار سازمانی مناسب
 • توانایی مدیریت بر تغییرات استراتژیک

2. نقاط ضعف بالقوه

 • بالا بودن قیمت تمام شده
 • نزول نوآوری
 • ضعف بازاریابی
 • کافی نبودن سیستم‌های اطلاعاتی
 • عدم کفایت منابع انسانی
 • عدم خوشنامی
 • تعارض بین واحدهای مختلف
 • نامناسب بودن ساختار سازمانی

3. فرصت‌های بالقوه

 • نگاه به بازارهای دست نخورده جدید
 • توسعه فیزیکی بازار
 • کاربرد مهارت‌های تحقیق و توسعه
 • ورود به اقلام جدید تولید و بازار

4. تهدیدات بالقوه

 • افزایش رقابت داخلی
 • افزایش رقابت خارجی
 • تغییر سلایق مشتری
 • وجود موانع ورود به بازار
 • افزایش وجود کالاهای جایگزین

تحلیل SWOT:

 • تحلیل SWOT یک روش مفید برای یافتن جایگاه کنونی خودتان در مقایسه با رقیبان است. این ابزار یک ابزار تحلیلی ساده و رایج در محیط‌های کسب و کار است که می‌تواند به شما کمک اهمیت تحلیل SWOT کند تا نقاط قوت خود را افزایش دهید، نقاط ضعف خود را به کمترین میزان ممکن برسانید، فرصت‌های تازه‌ای را به دست آورید و تهدیدها را بی اثر یا کم اثر کنید.

به این مطلب چند ستاره می‌دهید؟ (امتیاز: 4.8 - رای: 2)

usersvg

رزومه نداری؟

آگـــــــــــهی‌های فوری

جدول حداقل حقوق و دستمزد (حقوق پایه) سال 1400

جدول حداقل حقوق و دستمزد (حقوق پایه) سال 1400

کارشناس تحقیق و توسعه R&D کیست؟

آیا شغل برنامه‌نویسی حرفه‌ای مناسب شما است؟

image

۵ اشتباه رایج زبان بدن در هنگام مصاحبه

مردم پیش از آن‌که به یک جلسه مصاحبه بروند، در ارتباط با سوالات مشترکی که ممکن است از آن‌ها پرسیده شود و پاسخ‌هایی که باید به طرف مقابل خود ارائه کنند؛ تحقیق می‌کنند. اما اعتماد.

image

۱۰ نکته مهم برای موفقیت کسانی که در خانـه کار می‌کنند

کار در خانه، تنها پوشیدن پیژامه و خوردن غذا در حالی که خرده‌ریزه‌های آن روی صفحه‌کلید می‌ریزد نیست! اگر مقدمات این کار را فراهم کنید و به اصول کار در خانه پای‌بند باشید، می‌توانید کار.

image

هک کردن مغز، کلیدی برای موفقیت

با این که مغز اندام پیچیده‌ای به نظر می‌رسد، ولی هک کردن آن برای دستیابی به موفقیت کار نسبتا ساده‌ای است. شما می‌توانید با انجام مجموعه‌ای از کارهای ساده مسیر زندگی خود را در جهت.

image

هر آنچه باید در مورد دورکاری بدانید

چگونه برای انجام کار خارج از محیط اداری آماده شویم؟ این سوالی است که امروزه بسیاری از مدیران کسب‌وکارها و کارمندان آن‌ها مطرح می‌کنند. پاسخ‌های مختلفی وجود دارد، اما بدون تردید تجربیات موفقیت‌آمیز یک شرکت.

ثبت پاسخ

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید

کارینسو

کارفرمایان

کارجویان

nezam

دارای مجوز رسمی کاریابی الکترونیکی (مجازی) به شماره ثبت 002/40/188312 از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

تغییر رمز

در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید

قوانین

شرایط و مقررات استفاده از خدمات برای کاربران

 • کارجو : شخصی که به منظور استفاده از خدمات استخدامی و اشتغال در این سایت رزومه کاری خود را ثبت می نماید.
 • کارفرما : شخصیتی حقیقی یا حقوقی که به منظور استفاده از خدمات استخدام نیروی کار فرصت شغلی خود را در این سایت ثبت نموده است.
 • کلیه کاربران می بایست با توجه به اصول قانونی، حرفه ای و اخلاقی، به صورت کاملا صادقانه اقدام به ارائه اطلاعات خود نمایند.
 • با توجه به محدود بودن امکانات و گستردگی بسیار زیاد کاربران سایت، کارینسو نمی‌تواند هیچ گونه تعهدی نسبت به صحت، دقت و کامل بودن اطلاعات ثبت شده از سوی کارجویان و کارفرمایان در سایت داشته باشد، اگر چه تا حد ممکن نسبت به حصول اطمینان از صحت و درستی اطلاعات ثبت شده توسط کاربران تلاش می‌کنیم، اما بدیهی است که بررسی صحت و سقم اطلاعات به عهده کاربران خواهد بود.
 • به عنوان آگهی شغلی و شرح شغل دقت کنید. چنانچه عنوان یا شرح شغل منطقی نبود به منظور پیشگیری از بروز سوء استفاده‌های احتمالی، از ارسال رزومه خودداری نمایید.
 • در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده و یا آگهی‌های شغلی ناشایست و غیرمعقول، لطفاً سریعاً کارینسو را مطلع فرمایید.
 • به کلیه کارجویان عزیز به ویژه بانوان گرامی به طور کلی توصیه می‌کنیم چنانچه برای شغلی دعوت به مصاحبه شدند، در مراجعات اولیه با یک همراه مراجعه نمایند.
 • توجه داشته باشید، دریافت هزینه بابت تکمیل فرم رزومه یا درخواست همکاری و ثبت نام توسط شرکت‌های خصوصی متقاضی نیرو، غیرقانونی است. لذا توصیه می‌کنیم هنگام مراجعه بابت استخدام از پرداخت مبلغ به هر عنوان خودداری نمایید.
 • درج هر گونه مطالب مخالف عرف و شئونات اسلامی در سایت ممنوع بود و کارینسو حق دارد اطلاعات مزبور را از سایت حذف نماید.
 • تمام اطلاعات درج شده در سایت نزد کارینسو محفوظ بوده و نشر کلی اطلاعات به هیچ فرد حقوقی و حقیقی امکان پذیر نیست.
 • کارینسو از تمام امکانات و توانایی ها خود برای ایجاد امنیت، دقت، سرعت و سهولت در سایت استفاده می نماید.
 • کارجو با ثبت رزومه در سایت اجازه دیدن اطلاعات کاری خود (سوابق تحصیلی، سوابق شغلی و تخصص ها و مهارتها) را به کارفرما می دهد.
 • کارینسو تمام اطلاعات تماس کارجو از قبیل شماره تماس، آدرس، شماره همراه و . را فقط با تائید خود کارجو در اختیار کارفرما قرار می دهد.
 • کارینسو به هیچ وجه بدون اجازه صاحبان اطلاعات، دست به تغییر و یا مخدوش کردن آنها نمی زند.
 • کارفرما می بایست تمام اطلاعات دریافتی خود از کارجو را صرفاً جهت موارد استخدامی استفاده نماید و از فاش نمودن اطلاعات خودداری نماید که در اینصورت با پیگرد قانونی مواجه خواهد شد.
 • هر فردی که با هدفی غیر از موارد استخدام، اشتغال و مطالعه محتوا از سایت استفاده نماید، بلافاصله از استفاده از سایت محروم خواهد شد.
 • کارینسو تمامی تلاش خود را به کار می بندد تا بهترین و مناسب‌ترین فرصت های شغلی را در اختیار کارجویان گرامی قرار دهد و نیز متناسب‌ترین نیروی کار را به کارفرمایان محترم معرفی نماید، در نتیجه بدیهی است که کارینسو قادر نخواهد بود ضمانتی در مورد یافتن شغل برای کارجو و یافتن نیروی کار برای کارفرما ارائه نماید.
 • پرداخت‌های الکترونیک در کارینسو کاملا امن بوده و کارینسو هیچ اطلاعاتی از حساب‌های بانکی افراد را ذخیره نمی‌کند.
 • کارینسو بین کاربران سایت خود از قبیل کارجو و کارفرما هیچ گونه تبعیضی قائل نبوده و تمام کاربران از امتیاز یکسان برای استفاده از خدمات سایت در فرآیندهای طراحی شده برخوردار هستند.

هرگونه سوءاستفاده از مشخصات مشاغل معرفی شده در سایت کارینسو اعم از شماره تلفن همراه یا نشانی پست الکترونیکی دیگران، و از جمله ارتباط های کاری منجر شده به کلاهبرداری پیگرد قانونی داشته و آگهی دهنده مسئول آن تلقی شده و کارینسو در این مورد هیچ گونه مسئولیتی ندارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.