تامین مالی فراگیر


مباحث حسابداری با حسابداران جوان

سوال و پاسخ های دوره های فراگیر پیام نور ارشد سال 1389

1-حسابرس نهایتاً در قبال چه کسانی مسئول است ؟

2-مشخصه برجسته خدمات گواهی (شهادت دهی یا اعتباربخشی )مستقل کدام است؟

3-کدامیک از عوامل زیر رازماندگاری حرفه حسابرسی نیست؟

وجود موسسات حسابرسی

4-کدام گزینه در مقایسه حسابداری وحسابرسی به معنی عام آن درست تراست؟

حسابرسی تحلیلی است ونه سازنده، تامین مالی فراگیر انتقادی وتحقیقی

5-کدامیک از موارد زیر جزء مفاهیم اولیه حسابرسی نیست؟

6- ازدیدگاه >هدف حسابرسی کدام است؟

طبق اصول حسابداری بودن صورت مالی

7-فرض >، در زمره کدام یک از فرضیات بدیهی زیر است؟

8- گواهی، بیانگر نظر حسابرسی در رابطه با میزان انطباق . اطلاعات حسابداری مندرج در صورت های مالی با معیارهای از پیش تعیین شده است؟

9-نقطه آغاز هر علمی ، چه نام دارد؟

10-مفهوم استقلال حسابرس شامل استقلال. واستقلال. است؟

11-در فلسفه حسابرسی،کدام یک از موارد زیرجزء مفاهیم حسابرسی نیست ؟

12-مفهوم حسابرس محتاط، تصویری است از یک کارشناس که قضاوت حسابرسی خود را حتی المقدور براساس هنجارهای حرفه،. و. اعمال می کند؟

انتظارات زمان خود-تجارب پیشین

13-شواهد حسابرسی شامل کدام دسته زیراست؟

14- تامین مالی فراگیر >کدام یک از روشهای کسب شناخت است؟

عمل گرایی یا پراگماتیسم

15-یکی از ویژگی های مشترک تعاریف متعددی که درباره حاکمیت شرکت وجود دارد،کدام است؟

16-عمومی ترین قضایای حسابرسی کدام است،

ا رائه منصفانه صورت های مالی

17- چهارچوب نظری حاکمیت شرکتی،شامل کدام یک ازتئوری های زیر نیست ؟

تئوری بازار کارای سرمایه

18-کدام یک از موارد زیر ازمشکلات پیش روی حسابرس شرکت درحوزه شناخت است؟

تامین مالی خارج از ترازنامه

19- ابزارهای مختلفی که حسابرس برمبنای آن هابه. لازم برای اظهار نظر دست پیدا می کند،. نام دارد؟

20-تاکید برجامعه است که. رااز. متمایز می کند؟

21-گروه اصلی استفاده کننده از گزارش حسابرسی یک شرکت سهامی عام،کدام یک است؟

22-میزان تاثیر شواهد برقضاوت حسابرس،از. تا. متغیراست؟

مجاب کننده –متقاعدکننده

23-مشکلات طرح یک تئوری حسابرسی کدام یک است؟

محدویت های علم،طرزتلقی شخصی وفرضیات بدیهی

24-فلسفه حسابرسی به کدام یک موضوع می پردازد؟

چیستی وچرایی حسابرسی

25-مفاهیم حسابرسی را می توان در دوگروه . و. دسته بندی کرد.

ویژگی های فردی-جنبه های فنی

26-ارزیابی مطلوبیت کنترل های داخلی کدام روش کسب شناخت است؟

خردگرایی یا منطق گرایی

27-فرضیه های متعددی در مورد نفع شخصی وتقاضابرای حسابرسی مطرح شده است.کدام یک از این فرضیه ها به کاهش ریسک سرمایه گذاری،بهبود تصمیم گیری درون سازمانی ومنافع ناشی ازدادوستد اوراق بهادار پرداخته است؟

28-محصول نهایی فرایند تایید واثبات اطلاعات مندرج درصورت مالی به. منتهی می شود؟

29-کدام یک از مفاهیم از شاخه های خاص علمی نشات می گیرند؟

30-کدام مورد از تفاوت های بین روش شناسی حسابرسی وروش شناسی علمی محسوب نمی شود؟

تامین مالی طرح های اشتغال فراگیر در بانک ملی ایران

جامع خبر(جامع نیوز):بانک ملی ایران در راستای حمایت از ایجاد فرصت های شغلی پایدار و سیاست های اشتغال زایی دولت، بیش از یک هزار و ۲۰۰ فقره تسهیلات در برنامه اشتغال فراگیر از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه پرداخت کرده است. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک ، بالغ بر […]

جامع خبر(جامع نیوز):بانک ملی ایران در راستای حمایت از ایجاد فرصت های شغلی پایدار و سیاست های اشتغال زایی دولت، بیش از یک هزار و ۲۰۰ فقره تسهیلات در برنامه اشتغال فراگیر از ابتدای سال جاری تا پایان تامین مالی فراگیر شهریور ماه پرداخت کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک ، بالغ بر شش هزار و ۳۴۵ میلیارد ریال تسهیلات در یک هزار و ۲۷۴ فقره از آغاز سال ۱۳۹۷ تاکنون به برنامه اشتغال فراگیر (تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کشور) با هدف افزایش اشتغال اختصاص داده است.

همچنین ۲۱ فقره تسهیلات ریالی از محل منابع داخلی به ارزش شش هزار و ۷۶۷ میلیارد ریال در حوزه‌ احداث مجموعه خدماتی و درمانی، نیروگاه، پارک آبی، صنایع نساجی، کویل آلیاژهای آلومینیومی، احداث نیروگاه برق مقیاس کوچک گازی، احداث مجتمع اقامتی توریستی و خدمات بانکرینگ (سوخت رسانی دریایی)، تولید انواع مکمل های دارویی، تولید کابل برق و… مصوب شده است.

واگذاری ۲۸۲ هزار و ۵۸۸ میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی از محل قانون بودجه سال ۹۶ طرح های ملی و استانی برای ۱۶۸ هزار و ۵۱۶ پیمانکار، واگذاری ۳۹۰ هزار و ۷۳۸ میلیارد ریال از این اسناد از محل قانون بودجه سال ۹۷ برای ۱۷۲ هزار و ۴۳۲ پیمانکار و واگذاری ۱۴ هزار و ۹۵۴ میلیارد ریال از اسناد خزانه اسلامی برای ۳۵۳ پیمانکار از دیگر اقدامات بانک ملی ایران بوده است.

رشته مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تامین

منابع امتحانی پایان ترم کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تامین

مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تامین به منظور پرورش مدیران کارآمد برای اداره سازمان​های اقتصادی، اجتماعی، تولیدی وخدماتی طراحی شده است.

هدف دوره مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تامین پذیرش فارغ التحصیلان دوره​ های کارشناسی در رشته​ های مختلف به خصوص رشته​ های فنی و مهندسی و پرورش افرادی است که قادر باشند در زمینه​ های ذیل انجام وظیفه نمایند:

1- اداره و راهبری مؤثر و کارآمد سازمان یا یک بخش تخصصی نظیر بخش​های تولیدی، بازاریابی وفروش، اطلاعات ومالی.
2- ایجاد تحول دریک بخش تخصصی سازمان.
3-طراحی، هدایت و رهبری تحول درکل سازمان پس ازکسب تجارب عملی در مدیریت.
4- کارآفرینی با ایجاد فعالیت​های جدید در درون سازمان یا ایجاد سازمان های جدید.
5- ارائه خدمات مشاوره​ای و مطالعاتی در زمینه​ های مزبور به مدیران سازمان های اقتصادی و اجتماعی.

زمینه​ های فعالیت فارغ التحصیلان مدیریت کسب وکار:

1- اداره امور واحدهای ستادی سازمان های تولیدی و اجتماعی درجهت کمک به مدیران این سازمان ها برای اداره مؤثرتر سازمان های خود.
2- اداره وراهبری مؤثر وکارآمد یک سازمان یا یک بخش تخصصی نظیر بخش​های تولید، تحقیق و توسعه، مالی، فروش، پرسنلی و اطلاعات.
3- ایجاد تحول دریک بخش تخصصی سازمان با تجدید تشکیلات، رویه​ ها و شیوه​ های اداری آن بخش.
4- کارآفرینی دریک سازمان برای شروع فعالیت​های جدید یا ایجاد و اداره سازمان های جدید.
5-طراحی تحول درکل یک سازمان و رهبری و هدایت تحولات کلی بعد از کسب تجربیات مدیریتی.

فارغ التحصیلان دوره​ های کارشناسی و مخصوصاً فارغ التحصیلان دوره ​های فنی و مهندسی وارد این دوره شده و در یک آموزش فشرده و پرکار به فراگیری دانش و فنون مدیریت می پردازند. ترکیب دانش تخصصی دوره کارشناسی و آگاهی و تسلط به دانش و فنون مدیریت در دوره کارشناسی ارشد، از فارغ التحصیلان این دوره مدیران کارآمد و مؤثری می سازد که درافزایش کارآئی و رشد سازمان​های اقتصادی- اجتماعی تاثیر بسزایی دارند.

توضیحات

یکی از ویژگیهای دانشگاه پیام نور که آنرا متمایز از سایر دانشگاههای کشور می کند هماهنگ بودن امتحانات تمامی واحدهای دانشگاهی و کتاب محور بودن آن است.از این رو جهت اطلاع دانشجویان از منابع امتحانی و کتب آن، دانشگاه پیام نور در شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل معرفی منابع امتحانی دروس همه رشته ها می پردازد.

اجرای طرح اشتغال فراگیر با ۲۰ هزار میلیارد تامین مالی فراگیر تومان تامین مالی در سال ۹۶

اجرای طرح اشتغال فراگیر با ۲۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی در سال ۹۶

معاون وزیر کار از اجرای برنامه فراگیر اشتغال ۹۶ خبر داد و گفت: طرح اشتغال فراگیر از طریق نظام بانکی و با ۲۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عیسی منصوری معاون تامین مالی فراگیر وزیر کار در مراسم آغاز اجرای دو برنامه ایجاد اشتغال با عناوین برنامه فراگیر اشتغال 96 و همچنین طرح اشتغال مناطق روستایی و عشایری در سازمان برنامه و بودجه گفت: طرح اشتغال فراگیر از طریق نظام بانکی و با 20 هزار میلیارد تومان تامین مالی خواهد شد.

وی با بیان اینکه 14 طرح در برنامه اشتغال فراگیر پوشش خواهد یافت گفت این طرحها شامل سه محور رسته های فعالیت منتخب مداخلات نهادی و اشتغال زایی با مرکزیت نهادهای غیر دولتی میباشد.

وی افزود، طرحهایی با سرمایه گذاری زیر شش ماه زیر یک سال و ایجادی جدید در اولویت هستند.

تامین مالی طرح های اشتغال فراگیر در بانک ملی ایران

جامع خبر(جامع نیوز):بانک ملی ایران در راستای حمایت از ایجاد فرصت های شغلی پایدار و سیاست های اشتغال زایی دولت، بیش از یک هزار و ۲۰۰ فقره تسهیلات در برنامه اشتغال فراگیر از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه پرداخت کرده است. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک ، بالغ بر […]

جامع خبر(جامع نیوز):بانک ملی ایران در راستای حمایت از ایجاد فرصت های شغلی پایدار و سیاست های اشتغال زایی دولت، بیش از یک هزار و ۲۰۰ فقره تسهیلات در برنامه اشتغال فراگیر از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه پرداخت کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک ، بالغ بر شش هزار و ۳۴۵ میلیارد ریال تسهیلات در یک هزار و ۲۷۴ فقره از آغاز سال ۱۳۹۷ تاکنون به برنامه اشتغال فراگیر (تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کشور) با هدف افزایش اشتغال اختصاص داده است.

همچنین ۲۱ فقره تسهیلات ریالی از محل منابع داخلی به ارزش شش هزار و ۷۶۷ میلیارد ریال در حوزه‌ احداث مجموعه خدماتی و درمانی، نیروگاه، پارک آبی، صنایع نساجی، کویل آلیاژهای آلومینیومی، احداث نیروگاه برق مقیاس کوچک گازی، احداث مجتمع اقامتی توریستی و خدمات بانکرینگ (سوخت رسانی دریایی)، تولید انواع مکمل های دارویی، تولید کابل برق و… مصوب شده است.

واگذاری ۲۸۲ هزار و ۵۸۸ میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی از محل قانون بودجه سال ۹۶ طرح های ملی و استانی برای ۱۶۸ هزار و ۵۱۶ تامین مالی فراگیر پیمانکار، واگذاری ۳۹۰ هزار و ۷۳۸ میلیارد ریال از این اسناد از محل قانون بودجه سال ۹۷ برای ۱۷۲ هزار و ۴۳۲ پیمانکار و واگذاری ۱۴ هزار و ۹۵۴ میلیارد ریال از اسناد خزانه اسلامی برای ۳۵۳ پیمانکار از دیگر اقدامات بانک ملی ایران بوده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.