دارایی های غیر نقدی چیست؟


تمدید شرکت مسئولیت محدود

سرمایه شرکت

سرمایه شرکت یکی از مهمترین عوامل تجارت و بزرگترین وسیله کسب سود می‌باشد. هر شرکت باید دارای سرمایه باشد، تا بتواند از سود تجارت خود بهره‌ مند و منتفع شود. اهمیت شرکتهای تجارتی را از سرمایه آنها می‌توان درک کرد.

سرمایه شرکت چه اهمیت و ویژگی‌هایی دارد؟

برای سرمایه ثبت شرکت حداکثری تعیین نشده و شرکاء به هر مقدار بتوانند ممکن است سرمایه را افزایش دهند.

طبق ماده ۹۶ قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی از طرف شرکا پرداخت و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم قیمت گذاری و تسلیم شده باشد.

قانون تجارت برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود، حداقل مبلغی تعیین نموده است.

در شرکت نامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است (ماده ۹۷ قانون تجارت).

یکی از خصایص عمده ی سرمایه شرکت ثابت بودن آن است

یعنی از مبلغی که به عنوان سرمایه در اساسنامه قید می شود نمی توان برداشت کرد، زیرا سرمایه ی شرکت تضمین طلب طلبکاران آن است و شرکا نمی توانند با برداشت از سرمایه از میزان آن بکاهند، ضمن اینکه مجبور نیستند بر میزان آن بیفزایند، پس ثابت بودن سرمایه ی ثبت شرکت ها بدین معنا نیست که مبلغ آن را نمی توان تغییر داد.در طول حیات شرکت ممکن است شرایطی پیش آید و افزایش یا کاهش سرمایه ضرورت یابد. اگرچه در عمل کاهش سرمایه بندرت پیش آید.
بررسی تغییرات سرمایه مستلزم مطالعه دو فرض مزبور است که در دو مبحث به آن می پردازیم.

سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت

علل افزایش سرمایه متعدد است. اگر شرکت بخواهد فعالیت های خود را توسعه دهد با افزایش سرمایه، امکانات مالی آن افزایش می یابد.

اگر بخواهد به جای افزایش سرمایه از اشخاص ثالث وام بگیرد بر بدهی های خود افزوده است، در حالی که آورده های جدید ناشی از افزایش سرمایه جنبه ی مثبت دارایی او را بیشتر می کند.

شرکت به جای مراجعه به اشخاص ثالث می تواند از امکانات شرکا، یعنی اندوخته های شرکت و سود تقسیم نشده یا مبالغ حاصل از اضافه ارزش سهام جدیدی که ممکن است صادر کرده باشد و متعلق حق شرکاست استفاده کند.

سرانجام اینکه می تواند طلب های اشخاص از خود را در قبال تخصیص سهام به آنان تهاتر کند.مجموعه ی این فروض را می توان در دو عنوان و در قالب دو فرض مهم بررسی کرد:فرض اول تصمیم شرکت به افزایش سرمایه از طریق مراجعه به عموم است و فرض دوم تصمیم شرکت به استفاده از امکانات مالی شرکای شرکت برای افزایش سرمایه است.

مراحل افزایش سرمایه شرکت

در مرحل ثبت شرکت اول هیئت مدیره شرکت طرح توجیهی افزایش سرمایه را برای قرائت در مجمع فوق العاده آماده می کند. در این مرحله اجازه برگزاری مجمع فوق العاده را از سازمان بورس اخذ نموده و در روزنامه رسمی شرکت اقدام به درج آگهی می نماید. تا از کلیه سهامداران شرکت دعوت به مشارکت در تصمیم گیری در این خصوص نماید.

نماد شرکت با این آگهی بسته شده و معاملات بروی سهام شرکت متوقف می شود. مواد ۱۲۲ و ۱۲۳قانون تجارت، آدابی را برای تشکیل جلسات هیات مدیره مشخص نموده است.

دارایی های غیر نقدی چیست؟

شفاف سازی دارایی های غیر نقدی یک شرکت سهامی می‌باشد.

در تمامی کشور های پیشرفته که دارای بازار سرمایه قدرتمندی هستند، یکی از مهم ترین قوانین شفاف بودن دارایی های شرکت هاست، علت آن نیز این است که شرکت ها موظفند، سهامداران خود را نبست به دارایی هایشان در شرکت و شیوه استفاده و نگهداری از این دارایی ها را مطلع سازند.

تجدید ارزیابی چیست ؟

همانطور که گفته شد تجدید ارزیابی به عملیات و روندی گفته می شود که در جهت شفاف سازی کلیه دارایی های غیرنقدی و مستحلک انجام می گیرد.

طبق این قانون اشخاص حقوقی موظفند که بصورت دوره ای و هر ۵ سال یک بار تجدید ارزیابی کنند و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی ها را طی سالهای مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور کنند و همچنین موظفند که صورت های مالی آن سال را نیر منعکس کنند.

ضرورت انجام تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها

با توجه به مطالبی که گفته شد با معنا و مفهوم تجدید ارزیابی دارایی شرکت های آشنا شدید در این بخش از مقاله می خواهیم ضرورت انجام تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها را مورد بررسی قرار دهیم.

از آنجایی که شرایط اقتصادی ایران دچار بحران و تورم شده قطعا اموال شرکت ها پس از سال ها فعالیت به اندازه روزی که شرکت تاسیس شده نیست و اگر شرکت بخواهد همان دارایی را جایگزین یا خریداری نماید باید حداقل چندین برابر استهلاکی که طی ده سال گذشته گرفته‌شده هزینه کند.

از این رو شرکت های جهت ادامه فعالیت خود باید ارزش و میزان دارایی های خود را به میزان رشد تورم همسان سازند و به این منظور اقدام به سرمایه گذاری نمایند. در جامعه هایی که نظیر ایران که دچار تورم می شوند برای اینکه چرخه تولید نابود نشود باید حداقل هر ۵ سال یکبار دارایی شرکت ها در طبقات مختلف تجدید شوند.

اگر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی با رعایت قوانین و مقررات انجام شود، معاف از مالیات می باشد. تعدادی از تحلیل گران و کارشناسان بر این باورند که این قانون باید به درستی و به صورت کامل اجرا شود و هیچ نوع شکی وجود نداشته باشد تا بنگاه ها به صورت کاملا شفاف و صریح صورت های مالی خود را ارائه دهند.

تعدادی از کارشناسان نیز بر این باورند که برخی از شرکت ها از این قانون سو استفاده می کنند و نگرانی خود را از افزایش بدون دلیل ارزش سهام این شرکت ها اعلام کردند.

تعارض قانونی در تجدید ارزیابی

موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها موضوع جدیدی نیست. پیش از این نیز لایحه‌ای در این باره تنظیم شد که این قانون به درستی محقق شود.

مالیات، همواره علت و مانع اصلی تجدید ارزیابی‌ها بوده است، چرا که در فرآیند تجدید ارزیابی، مازادی شناسایی می‌شود که در حقیقت به حقوق صاحبان سهام منتقل می‌شود و عملا مشمول مالیات می‌شود که بعضا با نرخ ۲۵ درصد محاسبه می‌شود.

حکمی مبنی بر معافیت مالیاتی مازاد شناسایی شده در تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها ابلاغ شد. مازاد دارایی بنگاه‌هایی که از تجدید ارزیابی حاصل شده است، مشمول مالیات نیست.

زمانی که تجدید ارزیابی صورت می‌گیرد، ارزش دارایی‌ها را با نظر کارشناسان به قیمت روز تنزیل می‌کنیم و تفاوت ارزش روز و ارزش دفتری دارایی‌ها عددی خواهد بود که از یکسو در طرف دارایی‌ها بدهکار می‌شود و از سوی دیگر، در مازاد تجدید ارزیابی‌ها بستانکار می‌شود.

اثر این قانون بر گزارشگری مالی به این ترتیب است که تجدید ارزیابی بر دارایی‌هایی مانند ساختمان و ماشین‌آلات که استهلاک‌پذیر هستند، اثر قابل‌توجهی خواهد گذاشت.

به همین علت اثر مستقیم بر ترازنامه و سود و زیان مرکز اقتصادی و شرکت دارد، این امر به معناست که اگر دارای استهلاک پذیری وجود داشته باشد، EPS (کاهنده های ارزش دارایی های غیر نقدی چیست؟ سهام) کاهش می یابد، در صورتی که شرکت ها دارایی ها استهلاک پذیر نداشته باشد، مانند زمین و …، تجدید ارزیابی دارایی های تاثیری بر وضعیت مالی شرکت ها نخواهد گذاشت. نکته بعدی که در گزارشگری شرکت ها اهمیت دارد و کمتر درباره این موضوع بحث شده است.

مواردی است که دارایی های مستهلک، باید به میزانی که سالانه استهلاک افزایش می یابد، تجدید ارزیابی شوند. باید به این موضوع هم اشاره کرد که به همان مقدار از مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به تدریج کسر شود تا به عنوان سود انباشته انعکاس پیدا کند.

بنابراین اثر تجدید ارزیابی بر سود و زیان بنگاه ها صفر است، در صورتی که دارایی های استهلاک گذیر وجود نداشته باشد و سرمایه گذاری های بلند مدت در بنگاه وجود داشته باشد نیز اثر زیادی بر ترازنامه سود و زیان بنگاه ها نخواهد داشت.

تفسیر نادرست افزایش سرمایه

تجدید ارزیابی یک روش مجاز است و جنبه اجباری ندارد. یک شرکت و یا یک بنگاه اقتصادی می‌تواند از روش بهای تمام شده (صنعتی) یا روش تجدید ارزیابی برای دارایی‌های ثابت مشهود، دارایی‌های نامشهود و سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کند.

پس از معاف کردن مازاد تجدید ارزیابی در قوانین مختلف در سال‌های گذشته، شرکت‌ها به سمت تجدید ارزیابی رفتند و مازاد تجدید ارزیابی را طبق قانون به حساب افزایش سرمایه منظور کردند.

مهم‌ترین حسن تجدید ارزیابی بهبود کیفیت اطلاعات ترازنامه شرکت‌ها، به‌روز کردن استهلاک دارایی‌ها و در مجموع افزایش شفافیت مالی است. البته تجدید ارزیابی بی‌هزینه نیست. گاهی مبالغ تجدید ارزیابی شده از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیست و این نقص بر کیفیت ترازنامه اثر منفی دارد.

تفسیر نادرست افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در بازار سرمایه، مهم‌ترین خسارت تجدید ارزیابی به‌نظر می‌رسد. در استانداردهای حسابداری افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی منع شده است مگر اینکه قانون اجازه دهد. دلیل این ممنوعیت این است که مازاد تجدید ارزیابی یک درآمد تحقق نیافته است.

توهمات موجود در بازار سهام

مازاد تجدید ارزیابی بر اساس استاندارد های حسابداری به عنوان درآمد غیر عملیاتی تحقق نیافته عنوان شده است و طبق قوانین و مقررات مالیات های مستقیم، به دلایل متعدد درآمد مشمول مالیات نیست.

قوانینی مصوب شده است، مبنی بر اینکه اگر مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه منتقل شود، معافیت مالیاتی لحاظ می‌شود.

۶ نکته مهم جهت افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها

بر طبق قوانین مالیات های مستقیم جمهوری اسلامی ایران جز در برخی از موارد، تمامی دارایی های بلندمدت شرکت بر طبق فرمول اعلامی در قانون بایستی مستهلک گردند و آگاه باشید که برای هر یک از دارایی های مورد نظر یک فرمول خاصی در نظر گرفته شده است.

استهلاک دارایی ها در حکم هزینه ناشی از درآمد ایجاد شده توسط دارایی مذکور بود و از درآمد های آن سال شرکت کسر می شود.

بر اساس قانون تجارت شرکت‌هایی که دارای زیان انباشته بیش از نصف سرمایه در ترازنامه باشند مشمول قانون تجارت شده و بایستی ضمن برگزاری مجمع فوق‌العاده در خصوص انحلال شرکت تصمیم‌گیری نمایند.

درصورتی‌که در مجمع مزبور تصمیم به ادامه فعالیت گرفته شد، بایستی اقدام به افزایش سرمایه نمایند تا از شمولیت این ماده خارج گردند. با دارایی های غیر نقدی چیست؟ توجه به وضعیت این‌گونه از شرکت‌ها مجبورند از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت کمک بگیرند.

در مواقعی که مصوبات حمایتی و بر طبق قانون مالیات های مستقیم وجود نداشته باشد، شرکت های میخواهند افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی انجام دهند باید ۲۵ درصد از افزایش رخ داه در قیمت دارایی مذبور را به تحت عنوان مالیات به اداره مالیات بپردازند و از طرفی تا زماین که دارایی های مذبور در تملک شرکت باشد بایستی هر ۵ سال تجدید ارزیابی را انجام دهند مگر آنکه دارایی تجدید ارزیابی شده به فروش برود.

با احتساب به مقاصد تعریف شده و کلا در راستای حمایت از شرکت ها، دولت در بودجه که مصوب شده است از شرکت های مشمول ماده ۱۴۱ را ارائه می کند و اعلام کرده است که در طی سال مالی بعد شرکت هایی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده اند و اقدام به افزایش سرمایه از محل مازادی که از تجدید ارزیابی به دست آمده است، می کند معاف از محل خواهد بود و این یکی از نکات بسیار مهم و مثبت می باشد. چون دارایی های غیر نقدی چیست؟ در واقع طی یک فرایند این افزایش سرمایه پولی وارد شرکت نمی شود.

معمولا اکثر شرکت ها و بنگاه های اقتصادی که از این طریق اقدام به افزایش سرمایه می کنند به لحاظ عملیاتی با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند. این نکته را در ارتباط با سهامداری باید به یاد داشت. البته تعدادی از شرکت‌ها نیز با انجام یک سری اقدامات اصلاحی زیان انباشته خود را کاهش یا حذف می‌نمایند.

فرمول قیمت سهم پس از افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها

از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

درصد افزایش سرمایه + 1 / قیمت سهم قبل از افزایش سرمایه = قیمت سهم پس از افزایش سرمایه

تصفیه شرکت | اقدامات مهم و مراحل تصفیه انواع شرکت

تصفیه شرکت چیست؟ به مهم ترین اقدامات بعد از منحل دارایی های غیر نقدی چیست؟ کردن یک شرکت، تصفیه شرکت گفته می شود که قوانین حسابداری، مراحل و شرایط مهمی دارد که در این صفحه توضیح داده شده است.

یکی از مهم‌ ترین مواردی که در رابطه با شرکت‌ ها و ثبت شرکت باید به آن توجه داشته باشید، تصفیه شرکت است. لازم به ذکر است که هر شرکتی در مواقعی خاص به تصفی نیاز دارد و به دلیل اهمیت این موضوع تصمیم گرفته‌ ایم که در ادامه آن را بررسی کنیم، به همین دلیل پیشنهاد می ‌دهیم که ادامه این مطالب را از دست ندهید و با ما همراه باشید.

تصفیه شرکت

تصفیه شرکت به چه معنی است؟

برای شروع مطلب با این موضوع مطالب را آغاز می کنیم که تصفیه شرکت به چه معنی است. توجه داشته باشید که به طور کلی به این معنی می ‌باشد که شما به فعالیت‌ های اقتصادی و تجاری شرکت خود پایان می دهید.

یعنی شرکت شما دیگر هیچ گونه فعالیتی را انجام نخواهد داد. البته باید توجه داشته باشید که این امر خود مراحل مختلفی دارد و شما باید نکات خاصی را در آن رعایت کنید که در ادامه این موارد را شرح خواهیم داد.

به این موضوع توجه داشته باشید که شما در زمان تصفیه باید تمام دفاتر خود را به طور کامل پاک کنید، یعنی در صورتی که شرکت شما بدهی مالی به شخص یا شرکت دیگری دارد، باید این بدهی ‌ها به طور کامل پرداخت شود و دفتر حساب شما به طور کامل تصفیه شوند.

شرکت دیگر نباید فعالیت ‌های خود را ادامه دهید، یعنی اگر شما فعالیت خاصی را آغاز کرده ‌اید، باید در ابتدا به آن فعالیت پایان داده و سپس به دنبال این کار باشید. لازم به ذکر است که در غیر این صورت و در هنگام انجام مراحل تصفیه شرکت با مشکل رو به رو خواهید شد.

اگر چه خود باید به نکات خاصی توجه داشته باشید، اما لازم به ذکر است که انجام این مراحل و نکات به سادگی قابل پیگیری است.

البته هنگامی که می ‌گوییم به سادگی تصور نکنید که این کار پیچیدگی ‌های خاص خود را ندارد، زیرا به هیچ عنوان این ‌گونه نیست و انجام تصفیه برای دفاتر شرکتی پیچیدگی‌ ها و سختی ‌های خاص خود را دارد.

اما شما به سادگی هر چه تمام تر و با سپردن این کار به یک شرکت کار بلد به راحتی می ‌توانید این مراحل را پیگیری کنید.

به ‌طورکلی باید توجه داشته باشید که به این معنی ای است که بعد از آن در دفاتر حسابرسی خود طلبکاری دیگر وجود نداشته باشد و بدهی‌ های خود را به طور کامل بپردازید. البته بعد از آن که طلبکارهای خود را به صفر رساندید، باید دارایی ‌های شرکت را بین سهام‌ داران شرکت یا شرکا شرکت تقسیم کنید.

مدیر تصفیه چه کسی است؟

نام مدیر تصفیه هم از آن نام هایی است که در روند انحلال شرکت و مراحل تصفیه دفاتر، بسیار زیاد با آن رو به رو خواهید شد و همین موضوع باعث می شود که این سوال پیش آید که مدیر تصفیه کیست و چه وظایفی را بر عهده دارد.

به همین دلیل در ادامه سعی بر این داریم که در رابطه با این موضوع بحث کنیم و پیشنهاد می دهیم که ادامه مطالب را از دست ندهید.

مدیر تصفیه در حقیقت کسی است که مراحل تصفیه در شرکت را بر عهده دارد و انجام می دهد. یعنی این که طلب ها را به طور کامل پاک کند و بعد از آن دارایی های شرکت را در بین اعضاء به طور مساوی (متناسب با میزان سهمی که هر یک از اعضاء دارند) را تقسیم کند، در حقیقت وظیفه مدیر تصفیه است.

انواع تصفیه شرکت

با توجه به قانون و بر اساس مواد 202 که در کتاب قانون آمده است، تصفیه در دو دسته زیر تقسیم شده است:

الف) تصفیه اختیاری: این نوع از تصفیه در اساسنامه هنگام ثبت شرکت در رابطه با آن تمامی شرکا به توافق رسیده و مطابق با همان اقدام می کنند.

ب) تصفیه قانونی : این نوع در اساسنامه شرکت از قبل تعیین نشده و باید با توجه به مواد 202 الی 217 در کتاب قانون تجارت صورت گیرد، گفتنی است که این نوع تصفیه فقط توسط مراجع قانونی قابل قبول است، زیرا امکان دارد موارد و روش تصفیه مشخص در اساسنامه با موارد و روش قوانین کاملا متفاوت باشد.

مراحل تصفیه شرکت

دلایل تصفیه شرکت چیست؟

علت های متفاوتی در رابطه با تصفیه یک شرکت ممکن است وجود داشته باشد که در زیر به برخی از این موارد اشاره می کنیم:

1 . موضوع فعالیت شرکت: در برخی اوقات موضوعی که شرکت جهت انجام آن تاسیس شده است امکان پذیر نمی شود و یا موضوع انتخاب شده برای فعالیت شرکت به پایان می رسد و این صورت کاملا طبیعی است که شرکت منحل گردد و نیاز به تصفیه داشته باشد.

به طور مثال چنانچه نوع کسب و کار یک شرکت استخراج معدن مشخص شده ای باشد و محصول مورد نظر آن شرکت در معدن به شکل کلی استخراج شده باشد در اینجا دیگر شرکت فعالیتی ندارد که بخواهد ادامه دهد دارایی های غیر نقدی چیست؟ و طبیعی است که شرکت نیاز به تصفیه داشته باشد.

2 . انقضاء مدت اعتبار: امکان دارد که شرکتی فقط برای مدت زمان مشخصی ثبت شده باشد و چنانچه مدت اعتبار و فعالیت شرکت به اتمام برسد فعالیت شرکت نیز تمام خواهد شد.

3 . تصمیم تمام اعضا: در برخی موارد نیز ممکن است تمامی اعضای شرکت با یکدیگر به این نتیجه برسند که قرار داد و پروانه شرکت را لغو نمایند و شرکت را برای همیشه تعطیل کنند، در این مورد نیز می توان گفت تصفیه شرکت انجام می شود.

4 . منتفی شدن تعداد شرکا: چنانچه شرایطی ایجاد گردد که فقط یک شریک در شرکت وجود داشته باشد شرکت به شکل طبیعی منحل می شود. برای مثال در شرایطی که در بخش نامه یا اساسنامه شرکت درج کرده باشند که مرگ یکی از هیئت مدیره موجب انحلال می گردد، با مرگ یکی از شرکا هم می تواند یکی از دلایل منحل شدن شرکت به شمار آید.

5 . ورشکسته شدن شرکت: هر زمان که دلایلی ایجاد شود که یک شرکت نتواند از پس پرداختی ها و خرج و مخارج شرکت بر آید می توان گفت شرکت ورشکسته شده است و بر اساس قانون از زمان تاریخی که ورشکستگی شرکت اعلام می شود شرکت دیگر نمی تواند در کارهای داخلی نظر و یا فعالیتی داشته باشد، پس در این صورت نیز به طور قطع شرکت منحل می شود و نیاز به تصفیه شرکت دارد.

مراحل تصفیه شرکت

مراحل تصفیه شرکت با توجه به شرایط و قانون قرار داده شده در این خصوص توسط سازمان های مربوطه ذی صلاح فرآیندی دارد که در زیر آن ها را برای شما شرح خواهیم داد:

 • رسیدگی به درخواست ها و مطالبات شرکت
 • پرداخت کردن وام ها و قرض های شرکت
 • نقد کردن تمام دارایی های غیر نقدی شرکت
 • تقسیم کردن دارایی باقی مانده بین شرکای شرکت و ختم آن

پایان کار تصفیه شرکت

پس از تمام شدن مراحل و کارهای تصفیه شرکت و انجام تمام تعهداتی که شرکت می بایست انجام دهد بخشی که از دارایی شرکت پس از پرداخت تمام قرض های شرکت باقی مانده است.

در مرحله اول به صورت باز پرداخت اسمی به افرادی که سهامی در شرکت داشته اند پرداخت می شود و در صورت باقی ماندن مقداری از دارایی یا مبلغ به عنوان سرمایه بین سهامداران به صورت قانونی تقسیم می گردد.

همانطور که از پیش ذکر کردیم تقسیم کردن میزان دارایی نقدی و غیر نقدی بین سهامدارای در زمان انجام کارهای تصفیه و یا پس از تصفیه با توجه به آگهی منتشر شده در خصوص آغاز تصفیه و اطلاع رسانی به بستانکاران جهت حضور در شرکت برای انجام تصفیه در چند مرحله و با ایجاد فواصل زمانی انجام می گردد.

این مراحل دارای 3 مرحله است که هر کدام در فواصل زمانی 30 روزه و پس از انتشار خبر تصفیه در روزنامه های رسمی انجام می شود، که می بایست حداقل 160 روز از زمان اولین روزنامه منتشر شده گذشته باشد.

بعد از پایان کار تصفیه مدیران تصفیه می بایست در مدت زمان 30 روزه تمامی اقدامات انجام شده را برای ثبت و انتشار در روزنامه های رسمی شرکت و جهت ثبت به مراکز شرکت ها مخابره نمایند و سپس اسم و برند شرکت را از دفاتر ثبت شرکت ها پاک کنند.

چنانچه بعد از ختم تصفیه کامل پولی از دارایی های شرکت مانده باشد این پول باید توسط مدیران شرکت تصفیه به حساب خاصی در بانک مشخصی به عنوان سپرده قرار داده شود.

اسم بستانکاران یا سهامداران شرکت که بدهی به شرکت دارند و آن را تصفیه نکرده اند را هم به بانک ارائه کنند و مراحل کار را در روزنامه های رسمی برای مطلع شدن اشخاص از این مقدار دارایی اعلام نمایند .

در صورتی که در گذشت چندین سال تمام یا قسمتی از پول دریافت نگردد و به صورت مالی بدون صاحب بماند از طریق بانک و در صورت تایید دادستان به حساب دولت فرستاده می شود.

لازم به ذکر است که بر اساس مواد 229 قانون مدیران تصفیه می بایست تمامی مدارک و دفترهای شرکت مورد نظر را تصفیه شده است به مراکز و دفاتر قانونی ثبت شرکت ارائه نمایند تا به مدت 10 سال این مدارک و دارایی برای مراجعه کردن افراد سهامدار یا بدهکار شرکت نگه داشته شود.

انحلال تصفیه شرکت ها به چه صورت انجام می گیرد؟

در شرایطی که افراد سهامدار یا شرکا به هر علتی به این نتیجه می رسند که به کار و فعالیت شرکت پایان دهند لازم است که اقدامات لازم را برای انحلال انجام دهند.

تصفیه آخرین کار و آخرین نقطه در خصوص پایان دادن به فعالیت یک شرکت است که می توان گفت تمام فعالیت های ریز و درشت یک شرکت در این نقطه تمام می شود.

پس از آن دارایی های شرکت به صورت نقدی در آمده و به شکلی کاملا قانونی بین شرکا تقسیم می گردد.

به تعریفی به مرحله جمع کردن و یا منحل شدن شرکت خواهند گفت و باید گفت این کار وظیفه مدیران شرکت است غیر از اینکه در اساسنامه شرکت روشی دیگر برای این کار در نظر گرفته شده باشد و یا منحل شدن به شکلی دیگر و به دستور مجمع عمومی باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تصفیه شرکت

باتوجه به نوع شرکت ها می توان گفت مدارک لازم تفاوت هایی دارد که در زیر مدارک لازم برای سه شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی خاص و شرکت تضامنی را به ترتیب ذکر می کنیم:

الف) مدارک مورد نیاز برای تصفیه شرکت با مسئولیت محدود:

 • ارائه تصویر شناسنامه و کارت ملی تمام سهامداران، شرکا و میر تصفیه
 • تصویر انتشار خبر ثبت شرکت در روزنامه های رسمی به همراه آخرین تصویر از روزنامه در خصوص تغییرات شرکت
 • اصل برگ صورتجلسه مجمع عمومی که تمامی اعضا و همینطور مدیر تصفیه آن را امضا کرده باشند.
 • اصل برگ وکالتنامه در صورتی که شرکت دارای وکیل یا نماینده قانونی باشد

ب) مدارک مورد نیاز برای تصفیه شرکت سهامی خاص:

 • ارائه تصویر روزنامه رسمی که در رابطه با تاسیس و آغاز فعالیت شرکت و همینطور شامل آخرین تغییرات به وجود آمده در شرکت است
 • ارائه تصویر تمام شناسنامه ها و کارت ملی های اعضای هیئت مدیره ، بازرسان و مدیر تصفیه
 • اصل برگ صورتجلسه مجمع عمومی که به صورت فوق العاده ثبت شده است و تمامی اعضا شرکا، بازرسان و مدیر تصفیه آن را امضا کرده اند
 • ارائه اصل برگ وکالتنامه در صورتی که شرکت دارای وکیل رسمی باشد

ج) مدارک مورد نیاز برای تصفیه شرکت تضامنی:

 • ارائه تصویر مدارک شناسایی که شامل کپی تصویر شناسنامه و کارت ملی تمام شرکا و همینطور مدیر تصفیه می شود
 • ارائه تصویر اصلی روزنامه های رسمی کشور که مربوط به ثبت و تاسیس شرکت و آخرین مراحل تغییرات شرکت نیز در آن درج شده است
 • ارائه اصل برگ صورتجلسه مجمع عمومی شرکت که توسط تمام اعضا و مدیر تصفیه نیز امضا شده است
 • اصل برگ وکالتنامه در صورتی که شرکت دارای وکیل قانونی باشد

لازم به ذکر است که در مدارک مورد نیاز برای تمام شرکت های بالا در صورتی که فرم مربوط به مجمع عمومی فوق العاده بدون وجود هیچ کدام از سرمایه داران یا شرکا تنظیم شده باشد و یا با حضور تمام سرمایه داران یا شرکا تنظیم شده باشد ارسال اصل برگه روزنامه رسمی شرکت که نشان دهنده رعایت کردن آداب دعوت کردن از مجمع عمومی فوق العاده می باشد ضروری خواهد بود.

نکته مهم دیگر برابر با اصل شدن تمامی مدارک ارائه شده است که از الزامات جهت ارائه مدارک به مراکز مربوطه خواهد بود.

سوالات متداول

تصفیه شرکت چه زمانی اتفاق می افتد؟

زمانی که شما به صورت اجباری و یا اختیاری تصمیم به منحل کردن شرکت خود کنید باید به کلیه حساب های قانونی شرکت رسیدگی کنید. پس به صورت اجباری باید اقدام به تصفیه شرکت خود کنید.

چه کسی نماینده شرکت در حال تصفیه است؟

زمانی که شرکت کارش تمام شد باید یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه معرفی کنید تا به عنوان نماینده شرکت در حال تصفیه کلیه امورد مربوط به آن را انجام دهد.

تصفیه شرکت شامل جه امور مالی می شود؟

بیشترین و مهم ترین مسائل مربوط به تصفیه شرکت به مسائل مالی ازجمله بدهی های شرکت دارایی های غیر نقدی چیست؟ و در راس آنها مسائل مالیاتی شرکت است. پس اگر شرکت بدهی به شخص یا دولت داشته باشید پس از تصفیه باید به آنها رسیدگی شود.

تمدید شرکت مسئولیت محدود

تمدید شرکت مسئولیت محدود

ثبت شرکت؛ راهنمایی شرایط و مراحل تاسیس شرکت با مدارک لازم

ثبت شرکت؛ راهنمایی شرایط و مراحل تاسیس شرکت با مدارک لازم

آگهی دعوت مجمع عمومی

آگهی دعوت مجمع عمومی

ثبت شرکت در شیراز

ثبت شرکت در شیراز

موسسه مالی نوین حساب یار سمنان


09124310370

023-33442828
سمنان- باغ فردوس. روبروی رستوران چوبین.ساختمان تخت طاووس. طبقه دوم واحد 6
موسسه خدمات مالی و حسابرسی نوین حساب یار
----------
شرکت خدمات مالی حسابداری ، مشاوره مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی استان سمنان

دسته بندي ها

جستجو

لينک هاي روزانه

برچسب ها

امکانات

آخرين نوشته ها

آرشيو

لينک دوستان

قالب وبلاگ

بدهی جاری و غیر جاری در حسابداری

معنی بدهی

بدهی یا قرض با هم مترادف بوده و همگی یک معنی را می رساند. در واقع پولی که شما از یک شخص یا بانک دریافت می کنید و باید آن را بعدا پس دهید را بدهی می گوییم. به عبارت دیگر می توان گفت تعهد شما نسبت به پول یا کالایی که در یافت کردید و باید در زمان آینده آن پول یا پول کالا را بپردازید بدهی گفته می شود.

بدهی در حسابداری

بدهی در حسابداری یک حساب دائمی می باشد و جزء حساب های ترازنامه ای است. پولی که یه شرکت باید به یک شخص یا شرکت دیگر پرداخت کند مفهوم ساده تعریف بدهی در حسابداری است. این تعریف در فصل اول استاندارد های حسابداری به این شرح گفته شده: بدهی، تعهد فعلی واحد گزارشگر است که ایفای آن مستلزم خروج منافع از واحد گزارشگر خواهد بود.
حساب های بدهی ماهیت بستانکار دارند یعنی اگر بدهی ها افزایش پیدا کند این حساب ها بستانکار می شود و اگر بدهی ها کاهش پیدا کند بدهکار می شود.

به بیان ساده پول اضافی که هنگام پرداخت اصل پول پرداخت می کنیم را هزینه بدهی گویند که در حسابداری به عنوان هزینه بهره شناخته میشوذ.

طبقه بندی بدهی ها

بدهی های جاری

بدهی های جاری بدهی هایی هستند که طی حداکثر یکسال باید تسوبه شوند.حالا این تسویه می تواند به صورت نقدی یا غیر نقدی (کالا و خدمات) و یا ترکیبی از هر دو باشد انواع دارایی های جاری عبارتند از:

حسابها و اسناد پرداختی تجاری

سایر حساب ها و اسناد پرداختی

سفارشات و پیش دریافت ها

سود سهام پرداختی

سپرده های پرداختی

تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی کوتاه مدت

بدهی های غیر جاری

بدهی های غیر جاری بدهی هایی هستند که موعد پرداختشان بیش از یکسال می باشد. بدهی های غیر جاری عبارتند از:

حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت تجاری

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی بلندد مدت

تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی بلند مدت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

درآمد انتقالی و به دوره های آتی

بدهی های احتمالی

بدهی های احتمالی بدهی هایی هستن که وقوع آنها ۱۰۰ درصد نیست و در اثر رویداد های گذشته احتمال وقوع آن هست. این بدهی ها به دو گروه بدهی هایی با احتمال زیاد و بدهی هایی با احتمال بعید(خیلی کم) تقسیم می شوند. بدهی هایی که احتمال وقوع آن ها بعید باشد در صورتهای مالی نوشته نمی شود و فقط در یادداشت های توضیحی افشا می گردد و بدهی هایی که احتمال وقوع آن زیاد باشد به عنوان ذخایر در صورتهای مالی نوشته می شود.بدهی های احتمالی عبارت اند از:

4 صورت مالی بسیار مهم در حسابداری و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی شرکت‌ها (بخش دوم)

در حالت کلی بدهی ها معادل تعهدات شرکت به بستانکارانش می باشد و در ترازنامه سه گروه بدهی وجود دارد که در ذیل توضیح می دهیم.

بدهی هایی که باید در طول یک چرخه عملیاتی و یا یک سال مالی (هر کدام که طولانی تر است) پرداخت گردند را بدهی های جاری گویند.از ویژگی های این نوع از بدهی ها می توان به اقلامی که شامل سر رسید کمتر از یک دوره مالی دارد اشاره کرد که در ترازنامه در مقابل داراییهای جاری قرار می گیرند و باید از بخش داراییهای جاری تسویه و پرداخت شوند.

هر دو گروه دارای سر رسید مشابه دارایی های غیر نقدی چیست؟ هستند و انتظار نمی رود که برای تسویه تعهدات جاری وام یا مطالبات بستانکاران شرکت اقدام به فروش زمین، ساختمان و یا سایر اقلام دارایی ثابت خود نماید.

بستانکاران، اسناد پرداختنی، وام ها و هزینه های تعهد شده مانند حقوق و دستمزد از نمونه های این نوع از بدهی ها می باشد

در طرف دیگر بدهی های بلند مدت وجود دارند که جرء گروهی از تعهدات شرکت به حساب می آیند که می توانند در مدت بیشتر از یک سال پرداخت شوند بنابراین سر رسید این بدهی ها بیشتر از یک سال است.

هدف اصلی این گروه از بدهی ها تنها کسب داراییهای سرمایه ای در شرکت ها است، محل پرداخت این بدهی ‌ها عواید ناشی از سرمایه‌گذاری‌های شرکت از محل همین بدهی‌ها است. برخی از دارایی های غیر نقدی چیست؟ انواع این بدهی‌ها شامل وام بلند مدت پرداختنی، اسناد بلند مدت پرداختنی، اوراق قرضه بلند مدت و …

حقوق صاحبان سهام (Shareholders Equity)

منافع صاحبان اصلی موسسه در یک شرکت نشان دهنده حقوق صاحبان سهام است. داراییهای شرکت از دو طریق بدست می آید:

1. آورده سهامداران (نقدی و غیر نقدی)

حقوق صاحبان سهام شامل بخشی از داراییها است که توسط صاحبان شرکت (سهامداران) تامین می شود که از مهم ترین اجزای این بخش میتوان به ترازنامه سرمایه، سود و زیان سنواتی، اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌ها و صرف سهام اشاره کرد.

ترازنامه شرکت الف – سال مالی ۱۳۹۰

4 صورت مالی بسیار مهم در حسابداری و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی شرکت‌ها

صورت سود و زیان

خلاصه ای از درآمدها و هزینه های یک واحد تجاری که در یک دوره زمانی که معمولا 1 ماهه، 3 ماهه، 6 ماهه و یکساله است را صورت سود و زیان گویند. در واقع این صورت مالی نشان دهنده سود یا زیان شرکت است که نتیجه عملیات و تصمیمات مالی شرکت در طول یک دوره مالی مشخص (دوره مالی) را برآورد می کند و به صورت خلاصه در قالب صورت مالی سود و زیان نشان می دهد.

به صورت مالی سود و زیان، صورت حساب درآمد یا صورت حساب عملیات نیز گفته می شود و عملکرد واحد تجاری را در یک دوره زمانی مشخص بیان می کند.

گزارشی که سود و زیان ارائه می دهد به دو صورت می باشد.

روش تک مرحله ای: در این روش باید کلیه درآمدها ذکر شود سپس کلیه هزینه ها در ادامه و زیر آن آورده شود. حاصل تفاضل آنها سود یا زیان البته قبل از کسر مالیات است.

روش دو مرحله ای: در این روش نیز ابتدا باید درآمدهای عملیاتی و سپس هزینه های عملیاتی را پشت سر هم ذکر کرد سپس تفاضل این دو سود یا زیان ناویژه را به نشان می دهد، حال در ادامه باید درآمدهای غیر عملیاتی و هزینه های غیر عملیاتی را مثل قبل بیاوریم که در این صورت حاصل تفاضل این دو را از سود ناویژه کسر می کنیم.

نکته: سود یا زیان قبل از کسر مالیات بدست می آید، ما با کسر مالیات به سود یا زیان بعد از کسر مالیات یا سود یا زیان ویژه بدست می آید.

نکته: مهم ترین بخش صورت سود و زیان بخش پایانی آن یعنی سود و زیان ویژه است.

در صورت حساب سود و زیان چه اقلامی با اهمیت هستند؟

در حالت کلی اقلام با اهمیت در صورت سود و زیان همان درآمدها و هزینه ها است.

درآمدها: افزایش در حقوق صاحبان سهام به جز در مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می شود را درآمد گویند که به دو دسته کلی تقسیم می شوند.

درآمدهای عملیاتی: مجموعه درآمدهایی هستند که در پایان فعالیتی که در راستای اساسنامه و با هدف رسیدن به هدف خاصی که برای آن به وجود آمده است بدست می آیند. جنبه دائمی و پایدار این گروه از درآمدها با توجه به اصل تداوم شرکت می باشد. استمرار رشد این گروه از درآمدها نقطه قوت یا ضعف شرکت را مشخص می کند.

درآمدهای غیر عملیاتی: درآمدهای غیر عملیاتی شرکت گروهی از درآمدها هستنند که در قالب اساسنامه شرکت نیستند. به عنوان نمونه شرکت تصمیم به خرید زمینی می گیرد که مازاد بر نیاز شرکت است، بنابراین زمانی که تصمیم به فروش آن قطعه زمین می گیرد؛ درآمد کسب شده از آن جزء درآمدهای غیر عملیاتی قرار می گیرد.

از جمله دلایل غیر عملیاتی بودن این گروه از درآمدها به صورت زیر است:

1. تحصیل دارایی به منظور افزایش قیمت در آینده نزدیک و کسب عایدی توسط شرکت پس از فروش نبوده است.

2. فروش این بخش از دارایی نتیجه تصمیمات مدیریتی در جهت استفاده تهیه از دارایی صورت گرفته است.

3. هدف از تاسیس شرکت در اساسنامه خرید و فروش این دارایی‌ها نیست.

4. این گونه از درآمدها تکرار پذیر نیستند. ناپایدار دارایی های غیر نقدی چیست؟ نیستند و سود حاصل از آنها قابل برنامه‌ریزی نیست.

نکته: در برخی موارد پیش می آید که درآمدهای غیر عملیاتی با ثبات و ادامه دار شوند در این حالت این بخش از درآمدهای غیر عملیاتی را از نظر ماهیت مانند درآمدهای مالیاتی در نظر میگیرم.

هزینه ها

یک مفهوم کلی برای شناختن هزینه ها این است که کاهش حقوق صاحبان سهام به جز در مواردی که به ستانده صاحبان سهام مربوط می شود گویند. هزینه ها دارای انواع مختلفی هستند که در ذیل به آنها اشاره می کنیم.

بهای تمام شده کالا (قیمت تمام شده کالا): شرکت برای محصولات خود هزینه هایی را مصرف می کند که به آنها بهای تمام شده کالا گویند، این نوع از هزینه ها به صورت مستقیم در تولید دخالت دارد و یا زمینه های لازم برای تولید کالا را فراهم می کند.

بهای تمام شده دارای عناصری می باشد که عبارت است از:

الف) مواد اولیه مستقیم: تشکیل دهنده بخش اصلی محصول هستند.

ب) دستمزد مستقیم تولیدی: حقوق و دستمزدی که به پرسنل واحد تولید پرداخت می گردد زیرا نتیجه عملکرد آنان به تولید محصول منتهی می شود.

ج) سربار: به جزء هزینه هایی که برای تولید صرف می کنیم و هزینه های حقوق و دستمزد پرسنل، هزینه های باقی مانده را هزینه های سربار می گوییم به عنوان مثال هزینه تعمیرات و نگهداری ماشین الات تولیدی. می توان گفت که این نوع از هزینه ها برای ادامه جریان تولید مورد نیاز هستند اما نمی توانیم آنها را به محصول خاصی نسبت بدهیم.

یک نکته بسیار مهم در زمینه بهای تمام شده کالا، این است که بیشترین بخش بهای تمام شده کالا در کدام ردیف قرار می گیرد زیرا دانستن این موضوع در پیش بینی عملکرد آینده شرکت بسیار تاثیر گذار است.

به عنوان نمونه هزینه شرکت های سیمانی به نوعی مربوط به هزینه های انرژی است بنابراین دانشتن این موضوع در چشم انداز مثبت می تواند تاثیراتی را بگذارد.

سایر هزینه های غیر عملیاتی: هزینه های غیر عملیاتی به هزینه هایی غیر از بهای تمام شده کالا، هزینه های اداری و مالی و توزیع و فروش گویند زیرا این دسته از هزینه ها دائمی نیستند و با نوع عملکرد شرکت مرتبط نیستند.

سایر هزینه های عملیاتی: هزینه هایی مانند هزینه های فروش، بازاریابی و هزینه های مالی و اداری شرکت که ارتباط مستقیمی با هزینه های تولید کالا دارند گویند و نمی توانیم آنها را حذف کنیم زیرا از الزامات بقای سازمان هستند.

هزینه های مالی: هزینه های دریافت وام و تامین مالی شرکت جزء هزینه های مالی شرکت محسوب می شوند، این هزینه ها دارای اهمیت خاصی هستند به همین دلیل است که دارای طبقه بندی خاصی هستند. البته این نوع از هزینه ها دارای هزینه بهره و سایر هزینه های مرتبط با وام است.

4 صورت مالی بسیار مهم در حسابداری و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی شرکت‌ها

انواع سود و زیان محاسبه شده برای شرکت ها:

سود و زیان ناویژه: در صورتی که درآمدهای عملیاتی را از بهای تمام شده کالا کم کنیم این نوع از سود و زیان بدست می آید. در واقع این سود و زیان عایدی اصلی که برای شرکت به وجود می آید را نشان می دهد.

سود و زیان عملیاتی: این نوع سود و زیان نتیجه اضافه و یا کسر سایر درآمدها، هزینه های عملیاتی از سود و زیان ناویژه است. گزارشی که این سود و زیان بدست می آید نشان دارایی های غیر نقدی چیست؟ دارایی های غیر نقدی چیست؟ دهنده خالص درآمدهای شرکت است که عملیات اصلی و تولیدی است.

سود و زیان ویژه: منافع مالی یک شرکت در پایان یک دوره مالی در این نوع از سود و زیان مشخص می شود. برای تهیه این گزارش ابتدا باید درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی و مالی را کسر و یا اضافه کنیم البته از از عدد بدست امده مالیات کسر شود سود و زیان ویژه بدست می آید.

این سود یا زیان بیان کننده سهمی از کل عملیات دوره‌های مالی شرکت است که در صورت نبود زیان انباشته در صورت‌های مالی، قابلیت تقسیم بین سهامداران را دارد.

نکته ۱: در صورت سود و زیان شرکت‌های تولیدی معمولا در پایین صورت مالی، جداول ظرفیت تولید شرکت قرار داد. در این جداول بر اساس تنوع محصول ظرفیت اسمی سال مالی جاری و سال مالی آینده به تفکیک، درکنار هم قرار می‌گیرند.

نکته ۲: در مورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری به دلیل آنکه سود این شرکت‌ها در پایان سال مالی و پس از برگزاری مجامع شناسایی می‌شود، عمدتاًً این شرکت‌ها سال مالی خود را منتهی به ۳۰ آذرماه قرار می‌دهند تا بتوانند سود حاصل را محاسبه نمایند.

نکته ۳: در بررسی صورت سود و زیان شرکت‌ها، شناخت نوع فعالیت شرکت از نظر بازار فروش و هزینه های فصلی حائز اهمیت است. برخی از شرکت‌ها و صنایع در دوره‌های خاص از سال مقدار فروش و یا هزینه‌هایشان افزایش می‌یابد. آگاهی از این موضوع می‌تواند سرمایه‌گذاران را از اتخاذتصمیم‌های هیجانی در زمان افزایش درآمد یا هزینه فصلی باز دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.